Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 207)

79/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

79

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 13. xxxxxx 2020 x. 207

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zařízeních sociálních xxxxxx&xxxx;xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. ukládá

zrušen právním xxxxxxxxx č. 227/2020 Sb.

XX. xxxxxxxx

1. xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx §46 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx xxxxxxxxxx), xx 16. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto zařízení,

2. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. x. Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx poskytování xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, a xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví uživatelů xxxxxxxx služby podle xxxx II/1, x xx xx spolupráci x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx tito xxxxxxxxx skutečný xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/2x.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

dotčení poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx dotčených xxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 79/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

227/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 11.5.2020

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.