Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 207)

79/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

79

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020 x. 207

o xxxxxxxxx poskytování xxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 194 ze dne 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. x) až x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxx

xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2020 Sb.

XX. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, kterým byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx §46 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx stacionáře), xx 16. xxxxxx 2020 xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx xx. x. Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě poskytování xxxx xxxxx péče x nezbytně xxxxx xxxx, x xx xxxxx x případech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx XX/1, x xx ve xxxxxxxxxx x obcemi, ve xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobyt,

b) xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxx XX/2x.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

dotčení poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx dotčených xxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 79/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

227/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 11.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.