Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 207)

79/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

79

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020 x. 207

x xxxxxxxxx poskytování xxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx&xxxx;xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx vlády č. 194 ze dne 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 odst. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2020 Sb.

XX. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 zákona x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, (xxxxx xxxxxxxxxx), xx 16. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu pozastavit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx krajů a xxxxxxxxxxx hl. x. Xxxxx

x) xxxxxxxx poskytnutí xxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx poskytování xxxx formy xxxx x xxxxxxxx nutné xxxx, x to xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxx uživatelů xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx XX/1, x xx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx mají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX/2x.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx krajů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

dotčení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

starostové xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 79/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

227/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.