Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 207)

79/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

79

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020 x. 207

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx&xxxx;xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X návaznosti xx usnesení xxxxx č. 194 xx dne 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, vyhlásila pro xxxxx České republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2020 Sb.

XX. nařizuje

1. xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, (xxxxx stacionáře), od 16. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pozastavit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hl. x. Xxxxx

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx formy xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, a to xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby podle xxxx XX/1, a xx ve xxxxxxxxxx x obcemi, ve xxxxxxx xxxx tito xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x realizaci opatření xxxxx xxxx XX/2x.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 79/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

227/2020 Xx., x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.