Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 205)

78/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

78

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 13. března 2020 x. 205

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx místopředsedovi xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx dopravy, aby xxxxxxx jízdy xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx č. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx dopravy

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 78/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.