Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 205)

78/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

78

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 13. xxxxxx 2020 x. 205

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

ukládá místopředsedovi xxxxx, ministru průmyslu x obchodu x xxxxxxxx dopravy, xxx xxxxxxx xxxxx vozidlům, xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x silničním provozu).

Provede:

místopředseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 78/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 13.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.