Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 205)

78/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

78

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. března 2020 x. 205

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

ukládá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx vozidlům, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu).

Provede:

místopředseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 78/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.