Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 204)

77/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

77

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 13. března 2020 x. 204

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx vazebních věznicích, xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxx 2020 xx 00:00 hodin xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §14 zákona x. 293/1993 Xx., o xxxxxx vazby, xx xxxxx pozdějších předpisů. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx návštěvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 9 a 10 x podle §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 zákona x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů,

3. xxxxxxxx uskutečňované xxxxx §10 xxxxxx č. 129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací detence x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxx v §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxxxxx, že xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx ministryně xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 77/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.