Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 204)

77/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

77

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 13. xxxxxx 2020 x. 204

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx x účinností xxx xxx 14. xxxxxx 2020 od 00:00 xxxxx návštěvy

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx č. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 9 x 10 x podle §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2 tohoto xxxxxx;

XX. xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis č. 77/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.