Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 204)

77/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

77

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020 x. 204

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. zakazuje xx xxxxxxxxx věznicích, xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx uskutečňované xxxxx §14 zákona x. 293/1993 Xx., o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 9 x 10 x podle §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx,

2. odsouzených xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákaz se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx;

XX. stanovuje, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spravedlnosti.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 77/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.