Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 204)

77/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

77

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. března 2020 x. 204

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účinností xxx xxx 14. xxxxxx 2020 od 00:00 xxxxx návštěvy

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 9 a 10 x xxxxx §28 xxxx. 2 tohoto xxxxxx,

2. odsouzených xxxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 169/1999 Sb., x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §10 xxxxxx x. 129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Zákaz se xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx z tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 77/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.