Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 203)

76/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 128/2020 Sb.

INFORMACE

76

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. března 2020 č. 203

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 16. xxxxxx 2020, 00:00 hodin

1. zákaz xxxxxx pro všechny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pobývajících s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky; xx neplatí, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx x zájmu České xxxxxxxxx,

2. xxxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx s přechodným xxxxxxx xxx 90 xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vycestovat x území České xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx z xxxxxx xxxxxxxx udělena xxxxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx cizinců xxxxx xxxx X. tohoto xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky.

Provede:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 76/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 76/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.