Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 203)

76/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 128/2020 Sb.

INFORMACE

76

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 13. března 2020 x. 203

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx od 16. xxxxxx 2020, 00:00 xxxxx

1. zákaz xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx cizinců x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx x přechodným xxxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vycestovat x xxxxx České xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx z xxxxxx xxxxxxxx udělena výjimka;

II. xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vnitra

a) xxxxxxx opatření podle xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. místopředseda xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.