Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020 do 30.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 203)

76/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 128/2020 Sb.

INFORMACE

76

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 13. března 2020 x. 203

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. nařizuje x xxxxxxxxx xx 16. xxxxxx 2020, 00:00 hodin

1. xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytem xxx 90 dnů xxxx xxxxxxx pobytem na xxxxx Xxxxx republiky; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx těchto xxxxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx na území Xxxxx republiky vycestovat x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx x tohoto xxxxxxxx udělena xxxxxxx;

XX. xxxxxx

1. místopředsedovi vlády x ministru vnitra

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.3.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 76/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 31.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.