Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

75/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I Čl. II

INFORMACE

75

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 453/2009 Xx., xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, co xx považuje xx xxxxxxxxx lidské nemoci, xxxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §154 xxxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx:

Xx. I

Na konci xxxxxxx č. 1 x nařízení xxxxx č. 453/2009 Sb. xx na xxxxxxxxxx řádek doplňují xxxxx "XXXXX-19".

Čl. XX

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Ministryně xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 75/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.