Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

75/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I Čl. II

INFORMACE

75

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 453/2009 Xx., xxxxxx xx xxx xxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nemoci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nemoci xxxxxxx x xxxxxx užitkových xxxxxxx

Xxxxx nařizuje podle §154 xxxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx:

Xx. X

Xx konci xxxxxxx x. 1 x nařízení vlády č. 453/2009 Sb. se xx xxxxxxxxxx xxxxx doplňují xxxxx "COVID-19".

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Ministryně xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. Benešová x. x.

Informace

Právní předpis č. 75/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.