Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

75/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I Čl. II

INFORMACE

75

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 453/2009 Xx., kterým xx xxx xxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx užitkových xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx podle §154 xxxxxx x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx:

Xx. X

Xx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 453/2009 Sb. xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "XXXXX-19".

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 75/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 13.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.