Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

75/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I Čl. II

INFORMACE

75

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 453/2009 Xx., kterým xx xxx xxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §154 zákona x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx:

Xx. X

Xx konci xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx vlády č. 453/2009 Sb. xx xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxxxx xxxxx "COVID-19".

Čl. II

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 75/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.