Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020 do 19.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 201)

74/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

74

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 201

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. zakazuje x xxxxxxxxx ode xxx 13. xxxxxx 2020

1. osobní přítomnost xxxx x xxxxxxxx xx základním, xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx akcích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx umožněna osobní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x praxi,

3. osobní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školami,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx kurzech xxxxxx xxxxxx s denní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxxxx xxxxxx s denní xxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx a studentů x jiných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx děti, žáky x xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxx 10. xxxxxx 2020, x. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, xxxxxxxxx xxx 12. xxxxxx 2020.

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 74/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 13.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 74/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.