Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020 do 19.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 201)

74/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

74

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 201

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. zakazuje x xxxxxxxxx xxx xxx 13. xxxxxx 2020

1. xxxxxx přítomnost xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, středním x xxxxxx odborném xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxx akcích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx formách xxxxx x zkoušek xxx xxxxxx xx xxxxxx škole podle xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výuce x xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní umělecké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx v institucích xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x studentů x xxxxxx účastníků xx zájmovém vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zájmové xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxx 10. xxxxxx 2020, x. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, xxxxxxxxx xxx 12. března 2020.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 74/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 74/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 20.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.