Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020 do 19.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 201)

74/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

74

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 201

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x účinností xxx xxx 13. xxxxxx 2020

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x studentů xx xxxxxxxxx, středním x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxxx,

2. xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx hromadných formách xxxxx x zkoušek xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x praktické xxxxx x xxxxx,

3. osobní xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx x institucích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xx zájmovém xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních xxx zájmové xxxxxxxxxx, x na soutěžích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x studenty škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx;

XX. xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy xx xxx 10. března 2020, č. x. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, uplynutím dne 12. xxxxxx 2020.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 74/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 74/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 20.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.