Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2020 do 19.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 201)

74/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

74

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 12. března 2020 x. 201

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. zakazuje x xxxxxxxxx ode xxx 13. xxxxxx 2020

1. xxxxxx přítomnost xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, středním x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x při akcích xxxxxxxxxx xxxxxx školami,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx hromadných xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx školách x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx klinické x praktické výuce x xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umělecké xxxxx x jazykovém xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxx akcích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx osob xx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x denní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx podle zákona č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x jiných účastníků xx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání, x xx soutěžích x přehlídkách xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxx 10. xxxxxx 2020, x. x. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, xxxxxxxxx xxx 12. xxxxxx 2020.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 74/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 74/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 178/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.