Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 200)

73/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

73

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxxx 2020 č. 200

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obsaditelností nad 9 xxxx x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020, od 00:00 xxxxx přepravu xxxxxxxxxxx přes xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. všem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020, xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vnitrozemské xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 od 00:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přes xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx x účinností xx 14. xxxxxx 2020, xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx v xxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Praha (Xxxxx/Xxxxxx, LKPR);

II. umožňuje

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příležitostné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx 9 xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x cizincům xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nad 90 xxx nebo trvalým xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vrací xx Xxxxx republiky, xxxxxx xx České xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nad 9 xxxx cizincům opuštění xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx dopravě xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx/xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní osobní xxxxxxx xx xxxxxx x České republice, xxxxx x xxxxxxxxx xx sídlem xxxx Xxxxxx republiku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx/xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dopravě xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x dopravcům xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx cestujících xx/xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx dopravy.

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 73/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 73/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.