Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 200)

73/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

73

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxxx 2020 č. 200

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. zakazuje

1. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxxxxxxxx nad 9 xxxx x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020, xx 00:00 hodin přepravu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. všem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od 14. března 2020, xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx cestujících přes xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. xxxx dopravcům v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx přepravu xxxxxxxxxxx xxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx,

4. všem xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020, xx 00:00 xxxxx využívat v xxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Praha (Xxxxx/Xxxxxx, XXXX);

XX. umožňuje

1. x mezinárodní silniční xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nad 9 xxxx občanům České xxxxxxxxx a cizincům xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nad 90 xxx xxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vrací xx Xxxxx xxxxxxxxx, návrat xx Xxxxx republiky,

2. x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx nad 9 xxxx cizincům xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx/xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. dopravcům x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx republiku xxxxxxxx xxxxxxx soupravy bez xxxxxxxxxxx xx/xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

5. dopravcům x xxxxxxxxxxxx vnitrozemské xxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dopravit prázdná xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xx/xxxx xxxxx České xxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxxx dopravy.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 73/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 73/2020 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 11.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.