Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 200)

73/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

73

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 200

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční osobní xxxxxxx zajišťované xxxxxxx x obsaditelností nad 9 osob x xxxxxxxxx od 14. xxxxxx 2020, xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx osobní dopravě x xxxxxxxxx od 14. března 2020, xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx přepravu xxxxxxxxxxx xxxx hranice Xxxxx republiky,

4. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020, xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx x xxxxx obchodní letecké xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, při xxx je překračována xxxxxxx České republiky, xxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx Xxxxxxx Havla Xxxxx (Xxxxx/Xxxxxx, XXXX);

XX. xxxxxxxx

1. x mezinárodní silniční xxxxxx příležitostné xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly s xxxxxxxxxxxxxx xxx 9 xxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přechodným xxxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxx xx vrací xx Xxxxx republiky, xxxxxx xx České xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly s xxxxxxxxxxxxxx xxx 9 xxxx cizincům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice, jakož x dopravcům xx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx/xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx x xxxxxxxxx xx sídlem xxxx Xxxxxx republiku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx do/mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

5. dopravcům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx cestujících xx/xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

XXX. stanovuje, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx ministr dopravy.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 73/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 73/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 11.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.