Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 200)

73/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

73

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 200

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nad 9 xxxx x xxxxxxxxx od 14. xxxxxx 2020, xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020, xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

3. xxxx dopravcům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přes xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx x účinností xx 14. března 2020, od 00:00 xxxxx xxxxxxxx x xxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx letiště xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx letiště Xxxxxxx Havla Xxxxx (Xxxxx/Xxxxxx, XXXX);

XX. xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly s xxxxxxxxxxxxxx xxx 9 xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx a cizincům xxxxxxxxxxx x přechodným xxxxxxx nad 90 xxx xxxx trvalým xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx Xxxxx republiky, návrat xx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. x mezinárodní silniční xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxx 9 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

3. xxxxxxxxx v mezinárodní xxxxxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prázdné xxxxxxxx xxx cestujících xx/xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x České republice, xxxxx x dopravcům xx xxxxxx xxxx Xxxxxx republiku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx/xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dopravě xx xxxxxx x Xxxxx republice, jakož x xxxxxxxxx se xxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx dopravit xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx/xxxx xxxxx České xxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření může xxxxxx ministr xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 73/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 73/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.