Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 199)

72/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

72

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxxx 2020 x. 199

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. zakazuje

1. xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 85/2020 Sb.,

2. xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 82/2020 Sb.,

3. zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/2020 Sb.,

4. x xxxxxxxxx ode xxx 13. března 2020 xx 6:00 xxx. xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x společenské xxxxx, zábavní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx;

XX. xxxx ke xxx 13. xxxxxx 2020 k 6:00 xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxx 2020, x. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 72/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

82/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 14.3.2020

85/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2020

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.