Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 199)

72/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

72

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. března 2020 č. 199

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2020 Sb.,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/2020 Sb.,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/2020 Sb.,

4. x účinností xxx xxx 13. března 2020 od 6:00 xxx. přítomnost veřejnosti x provozovnách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, wellness xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;

XX. ruší ke xxx 13. března 2020 x 6:00 xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxx 10. března 2020, x. x. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 72/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

82/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.3.2020

85/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.