Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 198)

71/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 128/2020 Sb.

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

71

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. března 2020 x. 198

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 14. března 2020

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb.,

2. zrušeno právním xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

3. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krátkodobá xxxx, o xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnuto; xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb.;

XX. xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo trvale xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx;

XXX. xxxxxx

1. 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/1 x 4 xxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu X/5 xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X/1 a 5 xxxxxx usnesení,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle bodu X/2 a 3 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx bodu X/2 x 3 tohoto xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 71/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

142/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2020

226/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.5.2020

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.