Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 198)

71/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 128/2020 Sb.

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

71

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxxx 2020 x. 198

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx od 14. xxxxxx 2020

1. xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb.,

2. zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

3. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krátkodobá xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx pobyt xx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

5. xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 142/2020 Sb.;

XX. xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx se x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nacházejí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pravidel pro xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XXX. xxxxxx

1. 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx I/1 x 4 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva vnitra xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx cizinců xxxxx xxxx X/1 tohoto xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu X/5 xxxxxx usnesení,

2. xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X/1 a 5 xxxxxx xxxxxxxx,

3. ministru xxxxxxxxxxxx xxxx

x) provést xxxxxxxx xxxxx xxxx X/2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněným xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxx I/2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 71/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

142/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.3.2020

226/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 11.5.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.