Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 198)

71/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 128/2020 Sb.

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

71

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 198

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. nařizuje x xxxxxxxxx od 14. března 2020

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb.,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

3. xxxxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxx x krátkodobá xxxx, x xxxxxxx xxxxx nebylo rozhodnuto; xx xxxxxxx xxx xxxxx, jejichž xxxxx xx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

5. xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 142/2020 Sb.;

XX. xxxxxxx, že xxxxxxx, kteří xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvale xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XXX. xxxxxx

1. 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu X/1 x 4 tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxx X/1 tohoto xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X/5 xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx podle bodu X/1 x 5 xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu X/2 x 3 xxxxxx usnesení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxx I/2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxx republiky.

Provedou:

1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx zdravotnictví, zahraničních xxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 71/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.3.2020.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

142/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2020

226/2020 Xx., x přijetí xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 11.5.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.