Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 198)

71/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 128/2020 Sb.

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

71

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 198

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje x xxxxxxxxx od 14. března 2020

1. xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 142/2020 Sb.,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

3. xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx Xxxxx republiky,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

5. xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb.;

XX. xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu nacházejí xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pravidel pro xxxxx cizinců, xxxx xxxxxxxxx setrvat na xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XXX. xxxxxx

1. 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) provést xxxxxxxx xxxxx bodu X/1 x 4 xxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva vnitra xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx cizinců xxxxx xxxx X/1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky,

c) udělovat xxxxxxx xxxxx xxxx X/5 xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X/1 x 5 xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle bodu X/2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněným na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx vhodným xxxxxxxx, xxx xx pobyt xxxxx xxxx X/2 x 3 tohoto xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 71/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

142/2020 Xx., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx xx 31.3.2020

226/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

s účinností xx 11.5.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.