Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 198)

71/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 128/2020 Sb.

č. 132/2020 Sb.

INFORMACE

71

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. března 2020 x. 198

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb.,

2. zrušeno právním xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

3. xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx o krátkodobá xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnuto; xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx pobyt xx v xxxxx Xxxxx republiky,

4. zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb.,

5. xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2020 Sb.;

XX. xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu nacházejí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx setrvat xx xxxxx po xxxx xxxxxx nouzového xxxxx;

XXX. xxxxxx

1. 1. místopředsedovi xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/1 x 4 xxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx cizinců xxxxx xxxx X/1 tohoto xxxxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) udělovat xxxxxxx xxxxx xxxx X/5 xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem rizikové xxxxxxx podle xxxx X/1 x 5 xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

a) provést xxxxxxxx xxxxx bodu X/2 a 3 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí nebo xxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xx xxxxx xxxxx bodu I/2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 71/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

142/2020 Xx., x xxxxxxx krizového opatření

s xxxxxxxxx od 31.3.2020

226/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 11.5.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.