Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.03.2020 do 17.05.2020.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 14.00 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů (č. 194)

69/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

69

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 194

vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky

NOUZOVÝ XXXX

xx xxxx od 14.00 xxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 na xxxx 30 xxx.*) **)

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx samostatným xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx řídit x koordinovat xxxxx xxxxx bodu X.;

2. xxxxxx xxxxx požádat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyhlášeným xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vlády xxxx xxx řízené xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx jejich xxxxxxxxxx;

XXX. dosavadní vydaná x xxxxxx mimořádná xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tímto vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx dotčena;

IV. xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 12. xxxxxx 2020, xx 14.00 xxxxx x xxxx platnost končí xxxxxxxxx 30 xxx xx nabytí xxxx xxxxxxxxx;*)

X. xxxxxxxx předsedu xxxxx xxxxxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxx bodu X. xxxxxx usnesení.

Provedou:

ministři,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 69/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.3.2020 x xxxxxxxx končí xxxxxxxxx 17.5.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

156/2020 Xx., o prodloužení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s epidemií xxxx XXXX XxX-2 (x. 396)

s xxxxxxxxx xx 9.4.2020

219/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2 (x. 485)

x xxxxxxxxx od 30.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.