Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.03.2020 do 17.05.2020.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 14.00 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů (č. 194)

69/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

69

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. března 2020 x. 194

xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky

NOUZOVÝ XXXX

xx xxxx od 14.00 xxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 na xxxx 30 xxx.*) **)

Xxxxx

X. nařizuje ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx konkrétní provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. ukládá

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkoly xxxxx xxxx X.;

2. xxxxxx xxxxx požádat xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vlády xxxx xxx řízené ministerstvo xxxx x rámci xxxxx pravomocí, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxx xxxxxx x platná xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx tímto vyhlášením xxxxxxxxx stavu xxxxxxx;

XX. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12. xxxxxx 2020, xx 14.00 xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 dnů xx nabytí jeho xxxxxxxxx;*)

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu I. xxxxxx usnesení.

Provedou:

ministři,

vedoucí ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Informace

Právní předpis x. 69/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.3.2020 x platnost xxxxx xxxxxxxxx 17.5.2020.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

156/2020 Xx., x prodloužení xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx x epidemií xxxx XXXX XxX-2 (x. 396)

s xxxxxxxxx xx 9.4.2020

219/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (č. 485)

x xxxxxxxxx od 30.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.