Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.03.2020 do 17.05.2020.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 14.00 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů (č. 194)

69/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

69

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 194

xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky

NOUZOVÝ XXXX

xx xxxx xx 14.00 xxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 xx xxxx 30 xxx.*) **)

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krizová opatření, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx samostatným xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx vlády řídit x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx I.;

2. xxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k opatřením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx ministerstvo xxxx x xxxxx xxxxx pravomocí, x xx před xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

XX. xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx dnem 12. xxxxxx 2020, xx 14.00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx;*)

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 69/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.3.2020 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 17.5.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

156/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 (x. 396)

s xxxxxxxxx xx 9.4.2020

219/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x epidemií viru XXXX CoV-2 (x. 485)

x xxxxxxxxx od 30.4.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.