Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.03.2020 do 17.05.2020.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 14.00 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů (č. 194)

69/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

69

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 194

vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky,

vyhlašuje

pro xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu ohrožení xxxxxx v souvislosti x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky

NOUZOVÝ XXXX

xx xxxx xx 14.00 xxxxx dne 12. xxxxxx 2020 xx xxxx 30 xxx.*) **)

Xxxxx

X. nařizuje xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx krizová xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády;

II. ukládá

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu X.;

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx k opatřením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxx řízené ministerstvo xxxx v rámci xxxxx pravomocí, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxx xxxxxx x platná xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

XX. xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12. xxxxxx 2020, ve 14.00 hodin x xxxx platnost končí xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;*)

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxx sněmovnu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxx xxxx I. xxxxxx usnesení.

Provedou:

ministři,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 69/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.3.2020 x platnost xxxxx xxxxxxxxx 17.5.2020.

Ve znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

156/2020 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií xxxx SARS CoV-2 (x. 396)

x účinností xx 9.4.2020

219/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (x. 485)

x xxxxxxxxx xx 30.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.