Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2020 - 2025, 1,25 %

38/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva financí

INFORMACE

38

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze xxx 6. xxxxx 2020,

xxxx xx xxxxxx emisní xxxxxxxx xxx Státní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2025, 1,25 %

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaknihované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx určuje xxxx emisní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2020 - 2025, 1,25 % (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", případně "xxxxxxxxx").

1. Xxxxxxxx popis xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx republika - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Státní xxxxxxxx České republiky, 2020 - 2025, 1,25 %

Zkrácený xxxxx: XX, 1,25 %, 25

Xxxxxxxx číslo xxxxx: 120.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 10 000 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx papír xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx dluhopisu: státní xxxxxxxx

Xxxx, v níž xxxx xxxxxxxxx denominovány: xxxxxx česká (CZK)

Datum xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx: 12.2.2020

Datum xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxx: 15.1.2025

Xxxxx xxxxx: 14.2.2020

Xxxxx xxxxxxxxxx: 14.2.2025

Xxxxx dluhopisu: určen xxxxxx xxxxxxxx sazbou 1,25 % p. x.

Xxxxxx xxx: XXX/XXX (XXXX)

XXXX: XX0001005870

Xxxxxxxx jistina - XXXX: XX0000703947

Xxxxx x. 1 - XXXX: CZ0000703954

Kupón x. 2 - ISIN: XX0000703962

Xxxxx x. 3 - XXXX: CZ0000703970

Kupón x. 4 - XXXX: XX0000703988

Xxxxx x. 5 - ISIN: XX0000703996

2. Dluhopisy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx vydávány jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx jsou evidovány x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x souladu x §92 xxxx. 1 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, podle xxxxxxx xxxxx vede Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, a.s., xx xxxxxx Xxxxx 14, 110 05 Xxxxx 1, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx X, xxxxxx 4308, XX: 25081489, (xxxx xxx "centrální xxxxxxxxx"). Xxxx osoba než xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna vést xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx se xxxxxx xxxx bydlištěm xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx (xxxx také xxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx").

5. Xxxxx na vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx, která je xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx 15.1. xxxxxxxx xxxxx 2021. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xx xxxxxx od data xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 14.2.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx) xx osoba, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxx 15.1.2021. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x možnost xxxxxx x dluhopisům xxxxxxxx xxxxx xx po xxxx 15.1.2025 vylučují.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pevnou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1,25 % x. x. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vypláceny xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx x xxxx 14.2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 2021. Xxxxxxxx-xx xxxxx výnosu xxxxxxxxx xx den, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, vyplatí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vyplacení xxxxxx dluhopisu xx xxxxxxx xx 14.2.2020 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 14.2.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Následující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, x to xxxx xx 14.2. (včetně xxxxxx xxx) xxxxxxxxxxx xxxx xx 14.2. (xxxxx den xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2021. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx xx použije xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxxxxxx dnů x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx [standard XXX/XXX (XXXX)]. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx dluhopisu xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxx poměrného xxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx (x tranších).

9. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženým v xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 7 xxxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Dluhopisy xx nabízejí k xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx §26 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx primárním xxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Primární prodej xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx dluhopisů jednotlivým xxxxxxxxxxxx x způsob x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx uveřejňují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx aukcí. Xxxxxxx místem xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Další xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Emitent xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 zákona x dluhopisech x xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxx po xxxx xxxxx xx jakoukoli xxxx x za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx prodá, xx xxx xxxxxxxx jinak.

11. Xxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx xxxx proveden xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 12.2.2020 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx x primárním xxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx datum x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx aukcí. Xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx aukce xx uveřejňují v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxx být v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xx xxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx předpokládaná xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx xxxx 50 000 000 000 Xx (xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

13. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě x xxxx 14.2.2025. Xxxxx datem končí xxxxxxx dluhopisů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k datu 15.1.2025. Připadne-li xxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx není pracovním xxxx, budou xxxx xxxxxx provedeny bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx těchto emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx x splacení xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, výlučně x xxxxxxxx českých xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx měnou Xxxxx xxxxxxxxx. Na zabezpečení xxxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výnosy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx, případně v xxxxxxxxx, dle xxxxxxxxx xxxx, které xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx místem xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx způsob, xxxxx bude provedeno xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx ohodnocení finanční xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx určení těchto xxxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxxxxx X&xxx;X Global Xxxxxxx xx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx Xx3, společností Fitch Xxxxxxx na úrovni XX-, společností Xxxxx Xxxxxx Rating Agency xx xxxxxx AA, xxxxxxxxxxx X&xxx;X xx xxxxxx AA-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Ratings xx xxxxxx AA, xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx X+, společností XXXX Xxxxxx xx xxxxxx XX x společností XXXX xx xxxxxx XX.

16. Dluhopisy xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dluhy České xxxxxxxxx.

17. Právo xxxxxxx x dluhopisem xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx být xxxxx uplatněno xxxxxx.

18. Xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx ministerstvo xx Xxxxxx zákonů. Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejněním x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Dojde-li x rozporu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx verzemi xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

20. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx českého xxxxx x xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx předpisů České xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx podmínek a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základě xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x českým xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Schillerová, Xx.X., v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 38/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.