Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.02.2020.


Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky

36/2020 Sb.

Vyhláška

§1 §2 §3

Příloha - Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky

INFORMACE

36

XXXXXXXX

xx dne 28. xxxxx 2020

o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pětisetkoruny xx 100. xxxxxx xxxxxxxxx československé ústavy x xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx zákona č. 442/2000 Xx. a xxxxxx č. 89/2018 Xx.:

§1

(1) Xxxx 26. xxxxx 2020 xx xx 100. výročí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stříbrná xxxxx xx 500 Xx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx").

(2) Pětisetkoruna xx xxxxxx x běžném xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 925 xxxx xxxxxxx x 75 xxxx xxxx. Hmotnost xxxxxxxxxxxxx xx 25 x, xxxx xxxxxx 40 xx a xxxx 2,75 mm. Xxx ražbě xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stříbra xxxxxx 1 %, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 0,50 x, xxxxxxxx x xxxxxxx 0,1 xx a xxxxxxxx x síle 0,15 mm. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxx "XXXXX NÁRODNÍ XXXXX * Xx 0.925 * 25 g *".

§2

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx 1920 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx je umístěn xxxx "ČESKÁ XXXXXXXXX", xxx kterým se xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx peněžní jednotky "500 Xx". Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "X" x "X", xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vazby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx 1920, xx xxxxxxx xx v horní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx znak x ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx jsou xx čtyřech xxxxxxx xxxxx "ČESKOSLOVENSKÁ XXXXXX", "XXXXXXX XXXX" x "1920_2020". Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx tvořeny písmeny "X" x "X".

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

§3

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 26. xxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 36/2020 Sb.

Vyobrazení xxxxxxx stříbrné xxxxxxxxxxxxx xx 100. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx x rubová strana)

Informace

Právní xxxxxxx x. 36/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.2.2020.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.