Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.02.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

34/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 21. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

X §18 xxxx. 8 větě xxxxx xxxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 298/2015 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 34/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 28.2.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.