Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020 do 31.12.2020.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

358/2019 Sb.

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6

INFORMACE

358

XXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxxxx 2019

x změně xxxxx xxxxxxxx náhrady xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 odst. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx:

§1

Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel

Sazba xxxxxxxx xxxxxxx za 1 xx xxxxx xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx u

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních xxxxxxxxxx motorových vozidel 4,20 Xx.

Stravné

§2

Za xxxxx xxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) 87 Kč, trvá-li xxxxxxxx cesta 5 xx 12 xxxxx,

x) 131 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 hodin, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 206 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx než 18 xxxxx.

§3

Xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx

x) 87 Xx xx 103 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 131 Xx xx 158 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, nejdéle xxxx 18 xxxxx,

x) 206 Xx až 246 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 hodin.

§4

Průměrná xxxx pohonných xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxx

x) 32,00 Xx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,

x) 36,00 Xx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,

x) 31,80 Xx xx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) 4,80 Xx xx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Vyhláška č. 333/2018 Sb., x xxxxx xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§6

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Ministryně xxxxx x sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 358/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 358/2019 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 589/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.