Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020 do 31.12.2020.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

358/2019 Sb.

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6

INFORMACE

358

XXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxxxx 2019

x xxxxx xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx:

§1

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxxx §157 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx 1,10 Xx,

x) osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4,20 Xx.

Xxxxxxx

§2

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) 87 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta 5 xx 12 hodin,

b) 131 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx však 18 xxxxx,

x) 206 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta xxxx xxx 18 xxxxx.

§3

Xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx výši

a) 87 Xx až 103 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 131 Xx až 158 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 12 xxxxx, nejdéle xxxx 18 hodin,

c) 206 Xx až 246 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 18 xxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 odst. 3 xxxx třetí zákoníku xxxxx xxxx

x) 32,00 Xx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,

x) 36,00 Xx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,

x) 31,80 Xx xx 1 xxxx motorové xxxxx,

x) 4,80 Kč xx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx č. 333/2018 Sb., o xxxxx xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx.

§6

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Ministryně práce x xxxxxxxxxx věcí:

Dipl.-Pol. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 358/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 358/2019 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 589/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.