Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.07.2020.


Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2020

355/2019 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Příloha č. 2 - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 4 - Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 5 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů

Příloha č. 6 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obcí v úhrnech po jednotlivých krajích

Příloha č. 7 - Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy

Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 9 - Seznam dotací v roce 2020 podle §3 odst. 2 zákona č. 355/2019 Sb.

INFORMACE

355

ZÁKON

ze xxx 4. xxxxxxxx 2019

x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 2020 (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") se xxxxxxx xxxxxxx 1 364 818 723 753 Xx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx částkou 1 864 818 723 753 Kč. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 500 000 000 000 Xx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx x 18 873 830 871 Kč xxxxx pokryty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhu x 481 126 169 129 Xx.

(2) Xxxxxx bilance xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obsažena x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx.

(4) Celkový přehled xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kapitol xx xxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx.

(6) Xx státním xxxxxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxx xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie, a xx xxxxxxxxx xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx 109 587 036 655 Xx x xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši 47 000 000 000 Xx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2 x x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1 488 199 500 Kč, xxxx obsaženy x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx krajích, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx výši 9 828 964 200 Xx, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 6 x tomuto zákonu.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx města Xxxxx, x xx příspěvek x xxxxxxx xxxx 1 140 915 000 Xx, je xxxxxxx v příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 8 x xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx garanční x xxxxxxxxxxx společnosti, x. x., xx stanoví xx výši 330 000 000 000 Xx.

(2) Seznam dotací xxxxxxxxxxxxx v xxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlásit xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajům a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx 2013 x 2014 na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxx x xxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx 2013 xx 2019 vyčerpány, xxxxx být použity xx stejným účelům x xxxx 2020.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx překročit ukazatele "Xxxxxx xxxxxx" x "Xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx x kapitole Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx kapitoly Operace xxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x převáděnou xx xxx 2019 do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 rozpočtových xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 355/2019 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU

Ukazatel

v Kč

Příjmy xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

1 364 818 723 753

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 864 818 723 753

x xxxx: xxxxxxxx vztahy k xxxxxxxxx

- xxxxx

1 488 199 500

- xxxx x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

9 828 964 200

- xxxxxxxx xxxxx k rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1 140 915 000

Xxxxxxx

-500 000 000 000

Financování:

Změna xxxxx státního xxxxx

481 126 169 129

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx

18 873 830 871

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 355/2019 Xx.

XXXXXXX PŘEHLED XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU XXXXX KAPITOL

v Kč

Číslo xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx*)

xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy

a xxxxxxx transfery celkem

z xxxx

x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx**)

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky

0

0

0

60 000

0

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

16 000 000

0

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

2 900 000

0

304

Xxxx vlády Xxxxx republiky

0

0

0

30 479 761

25 409 761

305

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

190 000 000

0

306

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

900 000 000

0

0

46 750 032

26 750 032

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

100 000

5 019 424 095

4 490 219 638

373 660 950

51 851 950

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

250 000

0

0

550 000

0

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx

0

0

0

490 210

240 210

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

27 400 000

789 164 990

701 624 313

4 620 037 936

187 339 060

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

610 000 000

522 902 848 138

467 772 515 906

6 476 563 521

5 856 563 521

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

6 000 000

8 817 502 913

7 869 909 995

1 861 755 864

1 358 425 702

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

86 000 000

0

0

24 929 820 000

9 590 150 000

317

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx

1 500 000

0

0

21 557 640 095

21 484 573 895

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu

188 978 519

0

0

15 446 624 000

12 039 834 000

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

170 000 000

0

0

13 677 510 808

13 500 510 808

328

Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

35 510 000

0

0

767 920 000

0

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

9 000 000

0

0

34 237 075 316

31 014 775 316

333

Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

700 000

0

0

12 282 024 856

12 126 207 286

334

Xxxxxxxxxxxx kultury

40 000

0

0

451 152 639

276 777 528

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

25 000 000

0

0

1 921 800 000

1 898 043 709

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

0

1 242 795 431

1 104 707 050

1 993 740 487

79 501 324

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

0

0

0

0

0

344

Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

80 000 000

0

0

161 602 500

5 602 500

345

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

15 656 441

13 956 441

346

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1 120 000 000

0

0

206 646 939

6 646 939

348

Xxxxx xxxxxx úřad

330 162 090

0

0

6 158 503

3 942 503

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

292 726 000

0

0

30 000 000

0

353

Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

3 800 000

0

0

1 700 000

0

355

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů

0

0

0

1 977 930

1 977 930

358

Xxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

359

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

361

Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

1 347 450

1 347 450

362

Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

0

0

0

0

371

Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

372

Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx

4 550 000

0

0

1 500 000

0

373

Xxxx xxx xxxxxxx x dopravní infrastruktuře

0

0

0

0

0

374

Správa xxxxxxxx hmotných xxxxxx

0

0

0

30 000 000

0

375

Státní xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost

170 000 000

0

0

400 000

0

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0

72 175 998

64 156 443

0

0

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

378 660 401

36 608 790

378

Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

0

0

400 000

0

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

0

0

0

518 140

0

396

Xxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

397

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 550 000 000

0

0

641 500 000

0

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

658 400 150 000

0

0

19 600 320 800

0

XXXXXX

664 011 866 609

538 843 911 565

482 003 133 345

161 962 945 579

109 587 036 655

XXXXXX CELKEM (xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

1 364 818 723 753

*) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti;

v xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxx na účtech xxxxxxxx finančních xxxxx - odvody xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx xxxx

**) xxxxxxxx jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 355/2019 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU XXXXX XXXXXXX

x Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

419 324 007

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

1 393 659 786

303

Senát Xxxxxxxxxx

645 607 330

304

Xxxx vlády Xxxxx republiky

1 091 826 213

305

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

306

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

8 171 302 949

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

72 600 365 700

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

295 080 427

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv

152 615 216

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

23 889 153 719

313

Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx

694 450 038 058

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

82 269 358 975

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

17 899 438 896

317

Ministerstvo xxx místní xxxxxx

31 931 530 110

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

4 360 546 000

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

49 104 100 259

327

Ministerstvo xxxxxxx

90 472 681 089

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad

2 585 053 062

329

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

69 444 982 069

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

226 967 000 210

334

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

16 549 131 176

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

11 000 443 374

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

31 891 409 426

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

171 776 819

344

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

213 014 292

345

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1 493 382 719

346

Český úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

3 633 798 122

348

Xxxxx xxxxxx úřad

185 128 512

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

302 164 728

353

Xxxx pro xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

258 656 875

355

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů

259 348 252

358

Xxxxxxx xxxx

239 788 895

359

Úřad Národní xxxxxxxxxx rady

24 925 531

361

Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

6 563 390 450

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura

85 923 875

371

Xxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

34 444 691

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

67 310 087

373

Xxxx xxx xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx

22 311 260

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 981 804 229

375

Státní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

445 248 327

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

452 581 266

377

Technologická agentura Xxxxx xxxxxxxxx

4 102 464 850

378

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

425 317 706

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

644 751 491

396

Xxxxxx dluh

51 810 880 286

397

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

20 400 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

330 268 347 439

XXXXXX

1 864 818 723 753

Příloha č. 4 x xxxxxx č. 355/2019 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 301 Kancelář prezidenta xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

60 000

Výdaje xxxxxx

419 324 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

134 066 880

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Lány

211 142 127

Xxxxxxx výdaje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx

74 115 000

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

75 086 215

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

24 151 389

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 376 784

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 839 194

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx na výzkum, xxxxx x inovace xxxxxx včetně programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

51 840 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na výzkum, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 zákona č. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

16 000 000

Xxxxxx xxxxxx

1 393 659 786

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

16 000 000

x tom: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

16 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu XX

1 393 659 786

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

501 166 798

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

169 239 205

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

4 344 886

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

217 244 239

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

35 000 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 303 Xxxxx Xxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

2 900 000

Xxxxxx xxxxxx

645 607 330

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 900 000

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 900 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx Parlamentu ČR

645 607 330

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

236 171 121

Povinné xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

79 825 839

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 391 713

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

119 585 599

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

24 840 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 304 Xxxx xxxxx Xxxxx republiky

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

30 479 761

Xxxxxx xxxxxx

1 091 826 213

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

30 479 761

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

25 409 761

příjmy x prostředků finančních xxxxxxxxxx

3 570 000

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

1 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx XX

1 091 826 213

x xxx: výdaje xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx XX

723 602 150

xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlády

368 224 063

výdaje spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

384 824 392

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

130 061 853

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

6 525 771

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

120 920 144

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

205 368 385

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

67 946 412

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

67 946 412

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

67 946 412

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx a xxxxxx 5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

233 165 585

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

30 685 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

30 115 668

v xxx: xx státního xxxxxxxx

4 705 907

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

25 409 761

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

4 200 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

630 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 570 000

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

107 935 585

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 305 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

190 000 000

Xxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

190 000 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

190 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

350 000 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 306 Ministerstvo zahraničních xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

946 750 032

Xxxxxx xxxxxx

8 171 302 949

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

900 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

46 750 032

v tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

26 750 032

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

20 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

8 171 302 949

x tom: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

70 000 000

xxxxxxxxxxx xxxxx

220 000 000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím x xxxxxxx dary xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

1 496 676 859

xxxxxxx xxxxxxx kulturního dědictví x xxxxxxxxx

21 000 000

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

27 700 000

xxxxxxxx návštěvy

25 000 000

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech

55 000 000

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX xx civilních struktur Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0

xxxxxx Xxxxx

50 000 000

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Iráku

30 000 000

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

0

ostatní výdaje xx xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

6 175 926 090

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

995 622 788

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

336 520 502

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

19 749 008

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

91 146 631

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

896 303 771

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

27 870 000

x xxx: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

27 870 000

v xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

27 870 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Účelová xxxxxxx xx programy aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Institucionální podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

27 870 000

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

707 041 032

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

19 900 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

27 375 032

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

625 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

26 750 032

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

462 340 000

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx a inovace xxxxx §6 odst. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 307 Ministerstvo obrany

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 393 185 045

Výdaje xxxxxx

72 600 365 700

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

100 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

5 019 424 095

v xxx: pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4 490 219 638

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

529 204 457

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

373 660 950

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

51 851 950

příjmy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

321 809 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxx Xxxxxx ČR

47 432 314 720

Xxxxxxxxx x rozvoj systému xxxxxx xxxxx

12 170 118 850

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxx xxxxx

12 167 978 010

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví ČR x Radě Xxxxxxxx xxxx

2 140 840

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

3 848 771 132

Zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vrchního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

859 706 091

Xxxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxxxx

5 071 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

2 718 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

499 996 969

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

17 917 157 923

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

6 271 664 928

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

321 780 412

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3 029 067 079

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx poměru

12 403 704 738

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

740 248 711

Xxxxxx na výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

439 363 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

439 363 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

106 123 000

xxxxxxx podpora celkem 4)

333 240 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx 5)

333 240 000

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxx zhodnocení jimi xxxxxxxxxx výsledků 5)

94 489 000

Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

8 534 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx sociální prevence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6 526 326

Xxxxxxx protidrogové xxxxxxxx

780 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

760 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

71 898 579

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

20 046 629

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

51 851 950

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového financování XXX/XXXX celkem

16 141 584 587

1) xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění zákona x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 308 Národní xxxxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

800 000

Xxxxxx xxxxxx

295 080 427

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

250 000

Nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

550 000

v tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery celkem

550 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

295 080 427

x tom: výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

295 080 427

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

166 149 005

Povinné xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

56 158 364

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

3 294 571

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

164 728 567

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x státní xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

19 251 027

1) xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele kapitoly 309 Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

490 210

Xxxxxx xxxxxx

152 615 216

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem

490 210

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

240 210

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

250 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

152 615 216

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

88 773 338

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

29 992 972

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 634 574

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

81 328 758

Platy zaměstnanců xx služebních xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

282 600

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

42 390

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

240 210

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

2 654 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 312 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 436 602 926

Xxxxxx xxxxxx

23 889 153 719

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

27 400 000

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

789 164 990

x xxx: pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

701 624 313

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

87 540 677

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4 620 037 936

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

187 339 060

příjmy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

33 177 876

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

4 399 521 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 125 679 576

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 595 270 565

Výdaje xx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx

6 122 331 373

v tom: xxxxxxxx xxxxx

623 157 607

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx správy

5 499 173 766

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových

1 897 975 664

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxx

69 622 551

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx

77 918 990

Výdaje xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

355 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

12 884 107 340

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

4 348 900 399

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

256 561 423

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech

1 673 837 502

Xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxxxx sil xx služebním poměru

2 549 958 762

Platy xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

8 503 441 494

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odvozované od xxxxx xxxxxxxxx činitelů

102 927 600

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

221 072 515

v xxx: xx státního xxxxxxxx

33 733 455

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

187 339 060

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

97 347 544

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

64 169 668

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

33 177 876

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

1 814 053 540

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 313 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

529 989 411 659

Xxxxxx xxxxxx

694 450 038 058

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

610 000 000

Příjmy z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

522 902 848 138

x xxx: pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

467 772 515 906

xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

55 130 332 232

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

6 476 563 521

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

5 856 563 521

příjmy x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem 6)

620 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

475 240 000 000

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

49 246 243 829

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

50 300 000 000

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

5 350 949 419

Dávky xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

3 100 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

2 000 000

Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx

7 600 000 000

Xxxxxxxxx xx péči xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

31 300 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

15 204 475 953

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona č. 118/2000 Sb.

300 000 000

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odškodňovacích xxxxxx

490 000 000

Xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx

7 505 000 000

Xxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu

17 770 647 810

Neinvestiční xxxxxxxxx xxxxxxxxx

30 120 721 047

Xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxx nestátním xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx

920 000 000

Výdaje xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

9 137 895 098

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

4 118 606 542

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

181 510 781

Xxxxx zaměstnanců x pracovním poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

974 561 774

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

8 100 977 191

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

90 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

90 000 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

90 000 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

89 726 192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

600 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7 196 221 661

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 339 658 140

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

5 856 563 521

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx částečně financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1 539 362 273

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

6) xxxxxx příjmů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxx 150 000 000 Xx x x dobrovolného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 160 000 000 Xx

Xxxxxxxxx kapitoly 314 Xxxxxxxxxxxx vnitra

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

10 685 258 777

Výdaje xxxxxx

82 269 358 975

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

6 000 000

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8 817 502 913

x xxx: pojistné xx důchodové xxxxxxxxx

7 869 909 995

xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

947 592 918

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 861 755 864

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

1 358 425 702

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

29 330 162

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

474 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Xxxxxxx XX

45 194 638 119

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XX

11 728 946 864

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

13 476 777 191

Výdaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

291 789 801

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

6 156 373 000

Ostatní xxxxxxxx dávky

5 420 834 000

Výdaje spojené x xxxxxxx předsednictví XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

36 162 703 619

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

12 149 013 906

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

717 192 743

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

4 917 139 044

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xx služebním xxxxxx

29 278 246 412

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx o státní xxxxxx

1 664 251 438

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

725 687 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

725 687 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

148 828 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

576 859 000

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací 5)

576 859 000

Xxxxxxx xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

141 828 000

Institucionální podpora xx mezinárodní xxxxxxxxxx XX ve výzkumu x xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Program xxxxxxxx xxxxxxxx a prevence xxxxxxxxxxx

81 360 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

135 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

1 581 084 176

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

222 658 474

podíl rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

1 358 425 702

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, které xxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

38 667 257

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

9 337 095

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

29 330 162

Výdaje vedené x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

6 123 798 414

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 315 Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

25 015 820 000

Xxxxxx celkem

17 899 438 896

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

86 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

24 929 820 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

9 590 150 000

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

15 339 670 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a krajiny

1 570 260 000

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6 061 020 000

Ochrana xxxxxxx a xxxxxxx

6 100 000 000

Ostatní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

4 168 158 896

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx

4 168 158 896

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

939 507 314

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

307 398 811

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

17 837 229

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

148 303 970

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

743 556 954

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

268 619 750

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

268 619 750

x xxx: institucionální xxxxxxx celkem 4)

268 619 750

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

268 206 750

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

3 000 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

9 663 650 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

73 500 000

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

9 590 150 000

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

13 694 614 057

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX a x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 317 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

21 559 140 095

Xxxxxx xxxxxx

31 931 530 110

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 500 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

21 557 640 095

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

21 484 573 895

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 066 200

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

60 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx regionálního xxxxxxx a cestovního xxxxx

29 908 499 282

x xxx: Horská xxxxxx

190 000 000

ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

29 718 499 282

Xxxxxxx bydlení

989 230 000

Xxxxxx plánování a xxxxxxxx xxx

40 588 663

Xxxxxxx činnosti resortu

993 212 165

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Radě Evropské xxxx

0

xxxxxxx provozní xxxxxx xxxxxxx

993 212 165

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx práci

518 260 933

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

174 246 736

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

9 434 060

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

124 196 846

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

347 506 155

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

118 508 420

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

22 064 398 128

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

579 824 233

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

21 484 573 895

Xxxxxx na společné xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

15 372 000

x tom: xx státního xxxxxxxx

2 305 800

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 066 200

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

29 260 036 805

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 321 Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

4 360 546 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Xxxxxxxxx Grantové agentury XX

109 783 000

Dotace xxxxx xxxxxxxxx

4 250 763 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

51 226 366

Xxxxxxx xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

14 855 365

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

649 690

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

32 484 485

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x státní xxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

4 360 546 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4 360 546 000

x tom: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

109 783 000

účelová podpora xxxxxx 4)

4 250 763 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 322 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

15 635 602 519

Xxxxxx xxxxxx

49 104 100 259

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

188 978 519

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

15 446 624 000

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12 039 834 000

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

3 406 790 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Podpora xxxxxxxxx

15 266 832 923

Xxxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxx

3 514 370 642

v xxx: xxxxxx xxxxx převodem x privatizačního xxxx

1 277 190 000

ostatní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

2 237 180 642

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2 652 865 823

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x další činností xxxxxxx

2 652 865 823

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

27 000 000 000

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx radioaktivních xxxxxx

670 030 871

x xxx: xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

665 330 871

xxxxxxx výdaje

4 700 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

974 553 200

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

327 747 429

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

18 772 975

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx

124 750 061

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

813 898 715

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

5 862 370 333

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 179 037 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

472 787 000

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

1 706 250 000

podíl prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

3 683 333 333

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx 5)

1 706 250 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

468 787 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x vývoji 5)

0

Zahraniční xxxxxxxxx spolupráce

0

Program xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

12 135 805 917

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

95 971 917

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

12 039 834 000

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních mechanismů

0

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

7 832 712 659

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x inovace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

13 847 510 808

Xxxxxx celkem

90 472 681 089

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

170 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

13 677 510 808

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské ume xxx společné zemědělské xxxxxxxx celkem

13 500 510 808

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

177 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

8 658 444 640

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx pro Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

74 341 122 851

x xxx: xxxxxx xxx společné xxxxxxxx (xxxxxxxx) EU x XX

13 019 791 851

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 136 001 000

ostatní xxxxxx xxx Státní xxxx xxxxxxxx infrastruktury

60 185 330 000

Xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

7 473 113 598

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

545 743 199

Povinné xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

184 461 208

Základní xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních potřeb

10 769 123

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx

69 263 102

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

469 192 879

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

55 000 000

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

55 000 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

55 000 000

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

55 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

5 092 500

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

13 514 631 155

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

14 120 347

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

13 500 510 808

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů celkem

0

v xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

74 865 298 926

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 328 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

803 430 000

Výdaje xxxxxx

2 585 053 062

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

35 510 000

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

767 920 000

x xxx: příjmy x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

767 920 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu

2 585 053 062

x xxx: xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxx

80 000 000

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxx

40 000 000

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční zátěž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 800 000 000

výdaje xxxxxxx s výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu

665 053 062

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

312 610 788

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

105 451 197

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

5 974 481

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

298 724 011

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

70 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

118 800 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 329 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

34 246 075 316

Xxxxxx xxxxxx

69 444 982 069

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

9 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

34 237 075 316

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

251 037 255

příjmy z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

30 763 738 061

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

3 222 300 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - výdaje

Podpora agropotravinářského xxxxxxxx

46 117 677 061

x xxx: dotace Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

43 354 177 061

xxxxxxx xxxxxx

2 763 500 000

Xxxxxx na xxxxxxx Státního zemědělského xxxxxxxxxxxxx fondu

1 900 000 000

x xxx: xxxxxx Státnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

1 700 000 000

xxxxxxx dotace

200 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

8 120 937 175

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

4 400 000 000

x xxx: xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Evropské xxxxxxxxxx banky

0

ostatní výdaje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx

4 400 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

70 000 000

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

8 836 367 833

v xxx: xxxxx xxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

8 836 367 833

xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx unie

0

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

2 680 374 061

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

904 623 557

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

52 796 293

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

406 537 818

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona o xxxxxx xxxxxx

2 233 276 686

Výdaje na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

1 010 789 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 010 789 000

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

520 789 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

490 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

490 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

515 369 000

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx návratných finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx

300 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

1 700 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

313 301 147

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

62 263 892

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

251 037 255

Xxxxxx xx společnou xxxxxxxxxxx politiku celkem

39 632 677 061

x xxx: přímé xxxxxx - předfinancování xx xxxxxxxx xxxxxxxx

21 944 764 000

přímé xxxxxx - dofinancování xx xxxxxxxx xxxxxxxx

596 300 000

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxxx rozpočtu

7 800 000 000

podpora xxxxxxx - podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

8 346 619 093

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xx xxxxxxxx rozpočtu

472 639 000

xxxxxxxx organizace xxxx - xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

472 354 968

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

4 941 341 556

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., ve xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 333 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

12 282 724 856

Xxxxxx xxxxxx

226 967 000 210

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

700 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

12 282 024 856

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12 126 207 286

xxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

62 118 970

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

93 698 600

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxx a xxxxxx xxxxx

48 370 124 924

x tom: xxxxxx xxxxx

27 411 676 980

xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

20 958 447 944

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx řízených xxxxxxxxxx

161 982 083 817

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

276 266 938

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Xxxxxxxx unie

0

Podpora xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

7 204 727 784

x xxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 948 071 203

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5 256 656 581

Výdaje xx xxxxxxxx spolufinancované x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výzkum, xxxxx x xxxxxxx

6 884 280 208

Ostatní výdaje xx zabezpečení úkolů xxxxxxx

2 249 516 539

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx provedenou práci

986 277 291

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

330 951 397

Základní příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

18 266 463

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

136 983 597

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

776 339 116

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

20 958 447 944

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

14 446 977 081

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

9 581 467 851

účelová podpora xxxxxx 4)

4 865 509 230

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

6 511 470 863

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

1 980 201 230

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkum 5)

1 165 308 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

7 706 843 813

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx ČR xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

1 286 979 700

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

112 000 000

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

8 132 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3 697 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx romské komunity

19 875 000

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

70 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 914 248 193

v xxx: xx státního xxxxxxxx

1 788 040 907

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

12 126 207 286

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

71 052 216

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

8 933 246

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

62 118 970

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

6 406 136 268

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Ministerstvo xxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

451 192 639

Xxxxxx xxxxxx

16 549 131 176

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

40 000

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

451 152 639

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

276 777 528

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

44 000 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

130 375 111

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx výzkum, vývoj x inovace celkem

579 854 000

Xxxxxx dle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx

3 261 285 729

v xxx: xxxxxxxx náhrada

2 177 720 979

příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 083 564 750

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx kultury

432 129 384

x xxx: xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základny

19 880 000

xxxxxx xx činnost xxxxx

329 178 884

platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

46 070 500

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxx

37 000 000

xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

9 509 238 110

v xxx: xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5 471 013 582

xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kulturní xxxxxx x xxxxxxxx

1 475 000 000

rozvoj x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 905 037 000

společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 000 000

xxxxxxxx dědictví ve xxxxxxxxxxx xxxxx, podporované xxxxxxxxxx fondy

653 187 528

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx

712 761 700

x tom: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orchestrů x xxxxxxxxx xxxxx

130 000 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

544 555 300

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx knihoven

38 206 400

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxx xxxxx

761 000 000

x tom: xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

75 000 000

xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx památek

686 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx národnostních xxxxxx

33 000 000

v xxx: podpora projektů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

xxxxxxx xxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

31 000 000

Podpora xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kulturních zařízení

267 000 000

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

992 862 253

v xxx: xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

800 000 000

xxxxxx xx státního xxxxxxxx

192 862 253

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx práci

198 072 370

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

65 710 338

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

3 563 973

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech

34 767 267

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

143 431 447

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

579 854 000

x tom: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

579 854 000

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

94 854 000

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

485 000 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

485 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

93 354 000

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx romské xxxxxxxx

2 000 000

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

50 000

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

415 187 528

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

138 410 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

276 777 528

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

55 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

11 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

44 000 000

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

4 401 104 528

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x pojistné na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx výzkum, vývoj x inovace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) výdaje na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 335 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 946 800 000

Xxxxxx xxxxxx

11 000 443 374

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

25 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 921 800 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 898 043 709

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 956 291

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

21 800 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na státní xxxxxx

2 337 065 389

x tom: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx

2 337 065 389

Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

1 710 156 512

Xxxxxxx péče

2 234 568 886

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx

1 278 455 151

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2 654 236 899

Xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxxx

785 960 537

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

1 603 144 421

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

530 482 199

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

30 199 405

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

347 233 165

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 180 292 064

Výdaje xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

1 710 156 512

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

1 710 156 512

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

660 156 512

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

1 050 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, vývoje x xxxxxxx 5)

1 050 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx výsledků 5)

643 562 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kriminality

0

Program protidrogové xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

13 000 000

Xxxxxx na xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx 7)

14 000 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 029 462 466

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

131 418 757

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

1 898 043 709

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

2 289 027

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

332 736

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 956 291

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

3 010 212 793

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx EU x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

7) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x mimořádné očkování xxxxx §49 zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx zabezpečení Xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 336 Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

3 236 535 918

Výdaje xxxxxx

31 891 409 426

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Příjmy x pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

1 242 795 431

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 104 707 050

xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx x příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

138 088 381

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 993 740 487

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

79 501 324

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

19 619 163

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 894 620 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxx blok - Xxxxxx justiční xxxx

19 568 685 914

v xxx: xxxxx soudců

5 326 147 100

platy xxxxxxxx xxxxxxxx

1 898 057 900

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX v Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

12 344 480 914

Výdajový blok - Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

12 322 723 512

x xxx: xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

825 273 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

648 200 000

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

10 849 250 512

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

17 963 687 827

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 061 624 520

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

352 322 185

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6 577 018 612

Xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

3 622 148 131

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

213 414 122

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 898 057 900

Výdaje xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

podíl xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10 895 000

Program xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5 515 000

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

150 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky celkem

127 056 624

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

47 555 300

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx unie

79 501 324

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

22 804 529

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

3 185 366

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

19 619 163

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1 089 822 939

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 343 Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

171 776 819

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

171 776 819

x xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

171 776 819

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

74 288 084

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

25 109 372

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

1 447 944

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

12 295 943

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

46 843 629

Xxxxx zaměstnanců x pracovním poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

13 257 600

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

12 500 000

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 344 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

241 602 500

Xxxxxx xxxxxx

213 014 292

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

80 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

161 602 500

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 602 500

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

156 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

213 014 292

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX v Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadu průmyslového xxxxxxxxxxx

213 014 292

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

111 629 554

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

37 730 790

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

2 215 308

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

16 375 931

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

94 389 441

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 225 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

622 500

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

5 602 500

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

16 650 000

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Xxxxx statistický xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

15 656 441

Xxxxxx xxxxxx

1 493 382 719

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

15 656 441

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

13 956 441

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx

1 493 382 719

x xxx: výdaje xx xxxxx x xxxxxxxxx

5 000 000

xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx

350 016 928

xxxxxx spojené x výkonem předsednictví XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 138 365 791

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

751 154 526

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

252 890 990

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

14 876 453

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

126 247 329

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle xxxxxx x státní službě

615 051 362

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx činitelů

2 522 400

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

20 550 935

x tom: xx státního rozpočtu

6 594 494

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

13 956 441

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

153 592 313

1) bez xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 346 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 326 646 939

Xxxxxx xxxxxx

3 633 798 122

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 120 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

206 646 939

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

6 646 939

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

200 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

3 633 798 122

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx provedenou xxxxx

2 059 904 346

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

696 239 860

Xxxxxxxx xxxxxx fondu kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

41 195 082

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

132 658 603

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 924 427 434

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

10 579 966

x tom: xx státního rozpočtu

3 933 027

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

6 646 939

Xxxxxx na společné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

268 754 112

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 348 Xxxxx xxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

336 320 593

Xxxxxx celkem

185 128 512

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

330 162 090

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

6 158 503

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

3 942 503

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 216 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx úkolů Českého xxxxxxxx xxxxx

185 128 512

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

108 297 564

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

36 604 577

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 164 075

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

22 089 767

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

86 113 984

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

5 420 942

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

1 478 439

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

3 942 503

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

25 402 186

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 349 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

322 726 000

Výdaje celkem

302 164 728

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy 1)

292 726 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

302 164 728

x xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx

302 164 728

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

179 955 356

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

60 824 911

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

3 552 797

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

18 232 744

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx zákona o xxxxxx službě

150 750 288

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

8 656 800

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx programového financování XXX/XXXX xxxxxx

12 935 000

1) bez příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 353 Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

5 500 000

Xxxxxx xxxxxx

258 656 875

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

3 800 000

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

1 700 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

258 656 875

x tom: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

258 656 875

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

144 760 277

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

48 928 973

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 855 142

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

19 665 357

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

114 334 138

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

8 757 600

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

32 000 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 355 Xxxxx pro studium xxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 977 930

Xxxxxx celkem

259 348 252

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

1 977 930

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 977 930

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx úkolů OSS Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx

169 050 587

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

90 297 665

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

112 277 020

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

37 742 256

Základní xxxxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb

2 162 808

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

76 659 101

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

31 481 267

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem včetně xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

podíl prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Účelová xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 977 930

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 977 930

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

67 100 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 358 Xxxxxxx soud

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

239 788 895

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu

239 788 895

x tom: xxxxx xxxxxx

39 463 200

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxx

200 325 695

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

116 000 562

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

39 208 190

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 302 791

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

75 576 362

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

34 652 152

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 359 Xxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

24 925 531

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

24 925 531

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

13 428 691

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 538 898

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

156 542

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

7 827 091

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platů ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

200 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 361 Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 347 450

Xxxxxx xxxxxx

6 563 390 450

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 347 450

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 347 450

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6 563 390 450

Xxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

52 501 092

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

17 745 369

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

1 026 801

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

51 340 019

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

6 563 390 450

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 562 043 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

6 562 043 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

1 347 450

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažených xxxxxxxx 5)

4 593 910 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

3 007 900

x xxx: xx státního xxxxxxxx

1 660 450

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 347 450

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 362 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

85 923 875

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - výdaje

Výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

85 923 875

Xxxxxx xx xxxxxxx sportu

0

v tom: xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

18 997 065

Xxxxxxx xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

5 812 608

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

223 173

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2 800 000

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

8 358 665

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx činitelů

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

4 475 000

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 371 Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

34 444 691

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a politických xxxxx

34 444 691

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

14 328 698

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 843 100

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

262 574

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 524 207

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

4 824 491

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

6 780 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

12 010 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 372 Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

6 050 000

Xxxxxx xxxxxx

67 310 087

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

4 550 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

x xxx: ostatní nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx zabezpečení plnění xxxxx Rady pro xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xxxxxx

67 310 087

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x xxxxxxx platby xx provedenou xxxxx

37 360 047

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

12 627 696

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

425 215

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 602 907

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

19 657 844

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

1 100 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 373 Xxxx pro xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

22 311 260

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

22 311 260

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

14 586 482

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

4 930 231

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

285 730

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

3 078 909

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

11 207 573

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 374 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

30 000 000

Výdaje xxxxxx

2 981 804 229

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx

2 975 384 229

Xxxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxx

6 420 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

188 173 414

Povinné pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

63 602 615

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

3 758 318

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

105 274 208

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

81 541 677

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

2 975 384 229

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

160 360 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 375 Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx bezpečnost

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

170 400 000

Xxxxxx celkem

445 248 327

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

170 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

400 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

příjmy x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

445 248 327

x xxx: výdaje Státního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

445 248 327

výdaje Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Radě Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

142 849 186

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

48 283 024

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 852 790

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

14 166 473

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

128 473 013

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

0

\ x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

5 300 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

182 826 000

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Xx., ve xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 376 Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

72 175 998

Xxxxxx xxxxxx

452 581 266

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

72 175 998

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

64 156 443

xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8 019 555

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

409 637 266

Xxxxxxxx xxxxx

42 944 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

260 649 779

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

87 682 534

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

5 165 120

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

28 596 591

Platy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxx xxxxxx

229 659 404

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

0

Zahraniční rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

10 000 000

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 377 Technologická xxxxxxxx České xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

378 660 401

Výdaje xxxxxx

4 102 464 850

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

378 660 401

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

36 608 790

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

342 051 611

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX

215 365 405

Dotace jiným xxxxxxxxx

3 887 099 445

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

84 549 112

Povinné pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

28 577 600

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

1 565 851

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

78 292 555

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

0

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

4 102 464 850

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

3 723 804 449

x xxx: institucionální xxxxxxx celkem 4)

168 445 000

účelová podpora xxxxxx 4)

3 555 359 449

podíl prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

378 660 401

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx 5)

3 555 359 449

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

42 841 493

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

6 232 703

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

36 608 790

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů celkem

402 096 013

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

60 044 402

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

342 051 611

1) bez příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx č. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 378 Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

400 000

Xxxxxx xxxxxx

425 317 706

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Národního úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost

425 317 706

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

139 545 994

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

47 166 547

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 779 332

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

138 966 561

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

97 751 465

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

518 140

Xxxxxx xxxxxx

644 751 491

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

518 140

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

518 140

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxx kontrolního xxxxx

644 751 491

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx práci

343 193 814

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

115 999 509

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

6 274 516

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

313 725 820

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

52 000 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 396 Xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

51 810 880 286

Financování

Změna xxxxx xxxxxxxx xxxxx

481 126 169 129

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx státních xxxxxxxxxx aktiv 8)

18 873 830 871

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx státního dluhu

51 810 880 286

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) bez příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

8) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

2 191 500 000

Výdaje xxxxxx

20 400 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 9)

1 550 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

641 500 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx 10)

641 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

20 185 000 000

x tom: xxxxxxxxx xxx xxxxxx státu xx xxxxxxxx politiku

20 000 000 000

ostatní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;20 185 000 000

Xxxxxxx xxxxxx

215 000 000

Xxxxxxxxx ukazatele

9) xxxxxxxx xxxxxx xx účtech xxxxxxxx finančních xxxxx - odvody xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx jaderný xxxx

10) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx státních finančních xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 398 Všeobecná pokladní xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

678 000 470 800

Xxxxxx xxxxxx

330 268 347 439

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

658 400 150 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

19 600 320 800

x xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

19 600 320 800

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Vládní xxxxxxxxxx xxxxxxx

112 526 743 508

Xxxxxxx xx xxxxxx krizových situací, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxx č. 240/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx)

140 000 000

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

60 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx

4 100 000 000

Podpora xxxxxxx; xxxxxxxxx újma; xxxxxx xxxxx; investiční xxxxxxx

1 315 131 000

Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx; xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

8 864 230 000

Xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx k rozpočtům xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) - xxx příloha č. 5

1 488 199 500

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) - xxx příloha č. 6

9 828 964 200

Xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx - xxx příloha č. 7

1 140 915 000

Další xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

13 016 571 739

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

99 149 608 000

Xxxxxxx xxxxxx

26 698 333 031

Xxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

47 000 000 000

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

4 939 651 461

Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatelů

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

0

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

0

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených sil xx služebním xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

4 939 651 461

1) bez xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 5 x zákonu x. 355/2019 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX KRAJŮ

(s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx celkem

Středočeský

165 408 900

Jihočeský

110 593 200

Xxxxxxxx

104 342 200

Xxxxxxxxxxx

71 164 300

Ústecký

127 422 600

Xxxxxxxxx

88 955 400

Xxxxxxxxxxxxxxx

100 976 400

Xxxxxxxxxx

97 610 500

Xxxx Vysočina

96 168 000

Xxxxxxxxxxxx

155 311 300

Xxxxxxxxx

109 631 500

Xxxxxxx

104 342 200

Xxxxxxxxxxxxxxx

156 273 000

Xxxx

1 488 199 500

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

Xxxx příspěvku xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx úředních xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx částky xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pokrytí jednoho xxxxxxxxxx úvazku (712 119 Xx) xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx krajů, tj. 67,52 %.

Východiskem pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx pro xxx 2020 je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2019 xxxxxxxxxxxx x 5 %, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 105 000 000 Xx.

Xx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx vypočítány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx adekvátní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: x = - X*xxxx2 + X*xxxx + X

Xxxxxxxxxxx

X

0,0000000000735173

X

0,000304711

X

64,328754

x je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx počty xxxxxx úvazků pro xxxxx kraj.

Pro rok 2020 byl xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx celkově xxxxxxx x xxxxxxx o 12,97 %.

Celková xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaokrouhluje xx celé xxxxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxx č. 355/2019 Xx.

XXXXXXXX VZTAHY XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX OBCÍ X XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

(x výjimkou xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx výkon státní xxxxxx celkem*)

Středočeský

1 450 732 200

Jihočeský

682 568 200

Xxxxxxxx

642 500 600

Xxxxxxxxxxx

310 056 100

Xxxxxxx

809 004 000

Xxxxxxxxx

445 731 900

Xxxxxxxxxxxxxxx

589 310 100

Xxxxxxxxxx

564 595 600

Xxxx Xxxxxxxx

577 175 100

Xxxxxxxxxxxx

1 281 634 400

Xxxxxxxxx

635 482 400

Zlínský

613 190 700

Xxxxxxxxxxxxxxx

1 226 982 900

Úhrn

9 828 964 200

*) xxx příloha č. 8 - Xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx a hlavnímu xxxxx Xxxxx

Příloha č. 7 x zákonu x. 355/2019 Xx.

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX HLAVNÍHO MĚSTA XXXXX

x Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx*

1 140 915 000

Úhrn

1 140 915 000

*) xxx příloha č. 8 - Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx městu Xxxxx

Příloha x. 8 x xxxxxx č. 355/2019 Xx.

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX PŘÍSPĚVKU XX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX OBCÍM X XXXXXXXX XXXXX XXXXX

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx výše příspěvku xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxx obcím1)

A) Xxxx (x výjimkou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxx (X) xx stanoví jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzorce.2) 3) X xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1.X) x 1.X).

Xxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx4) xx xxxxxxx:

- xx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správy,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" x "X" xxxx stanoveny x xxxxxxxxxx xx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" x "X" xxxxxxxxx x tabulce x xxxxxxx 1 x 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx působnosti

A

B

Základní xxxxxxxxx

29,52309608

6830500,486

Xxxxxxxxx matričního úřadu

293,6217957

15415649,93

Působnost xxxxxxxxxx xxxxx

64,48822021

13651966,35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu

252,8424683

27427070,52

Celková xxxxxx xxxxxxxxx zjištěná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx.

X) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 x vzorce 2.3) 6) 7) Navíc xx přičte xxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1.X), 1.X), 1.X) x 1.X) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xx přičte x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1.X), 1.X) x 1.X).

Xxxx xxxxxxxxx8) je xxxxxxx:

- xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxx počtem xxxxxxxx,

- xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti správního xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx centra (XX)5) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obce.

Hodnoty koeficientů "X", "X" x "X" jsou xxxxxxxxx x závislosti na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx x na xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro daný xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

31,78848076

1495203,631

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

310,1607056

6129265,023

5139,847748

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

40,68075943

4782091,854

9503,536255

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

49,89009476

8663660,48

10815,67996

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

1,502918243

3950471,562

34503,20351

Celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx propočtem xx xxx xxxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx.

X) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx postavením

Obec

Výše xxxxxxxxx x Kč

Brandýs xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx9)

870 186

Xxxxx xxxx9)

11 822 153

Xxxxxx9)

5 026 345

Xxxxxxxxx9)

7 749 257

Xxx10) 11) 12) 13)

197 004 489

Xxxxxxx10) 14)

138 281 887

Xxxxx10) 15)

33 958 886

D) Xxxxxxxxxxx veřejného opatrovnictví xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx financování xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx těch, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (dle §55 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "XX") xx spojení x §62), xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx nebyly (§469 XX - špatný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xx zde xxxxxxxxxx rozsudek xxxxx, xxxxx jmenuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pro jedno xxxxxxxxx řízení, ale xxx komplexní xxxxx xxxx a povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovance xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx silami.

Toto xxxxxxxxxxx xx xxx netýká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx, kde xxxxxxxx, xxxx osob neznámých, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obce jako xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx určitých jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx svěřena xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx během xxxxxx x svéprávnosti xxx §58 OZ. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x svéprávnosti, opatrovnictví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dle §37 xxxxxx č. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, ve xxxxx pozdějších předpisů) xx xxxxxx procesního xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx §468 XX. Xxxxx xx xxx x případy, xxx zemřel dosavadní xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník xx xxxxxxxxxxx týká xxxxxxxxxx x omezení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx §10 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx o zbavení xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx dle §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Sb., Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx opatrovníci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxx opatrovance xxxxx xxxxxx faktického xxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 2020 xx 31. xxxxxx 2019. K tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Následně xxxx xxxxx kraji xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx obcím zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxxx xx xxxx 29 000 Xx xx opatrovance xx xxx. Xx xxxxx x počtu opatrovanců x xxxxxxx roku xxxx brán zřetel. Xxxxx xx pouze x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, tedy xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.), či zda xxx x osobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, vykonávajícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxx příspěvku xx xxxxx státní správy xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx opatrovanců.

E) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx

Xxxxxx živnostenské úřady xxxxx ustanovení §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 570/1991 Xx., x živnostenských xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx funkci xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxx xxxxxx č. 222/2009 Sb., x volném xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxx přílohou xxxxxxxx x. 248/2009 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXX", xx. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018. Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx "xx - do"), xx kterému jsou xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 4,6 % se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tisíce. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx navázané xxxxxxxx prostředky x xxxxx škály stanovených xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx v Xx

Xx - Xx

(Xx)

0 - 25

69 000

26 - 50

138 000

51 -75

207 000

76 - 100

276 000

101 - 125

345 000

126 - 150

414 000

151 - 175

483 000

176 - 200

552 000

201 - 225

621 000

226 - 250

690 000

251 - 275

759 000

276 - 300

828 000

301 - 325

897 000

326 - 350

967 000

351 - 375

1 036 000

376 - 400

1 105 000

401 - 425

1 174 000

426 - 450

1 243 000

451 - 475

1 312 000

476 - 500

1 381 000

501 - 525

1 450 000

526 - 550

1 519 000

551 - 575

1 588 000

576 - 600

1 657 000

601 - 625

1 726 000

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx ČR xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018

Xxxx xxxxxxxxx x Xx

Xxxxxxx

513

1 450 000

Xxxxx Xxxxxxxxxx

168

483 000

Xxxxxxx

48

138 000

Hradec Xxxxxxx

59

207 000

Xxxxxxx

32

138 000

Xxxx

250

690 000

Xxxxxxxxx

63

207 000

Xxxxxxx

68

207 000

Xxxxxxx Xxxx

106

345 000

Brno

455

1 312 000

Xxxxx

111

345 000

Xxxxxxxxx

398

1 105 000

Xxxx nad Xxxxx

31

138 000

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů

Obec, kde xxxx xxxxxx žádost x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx (tzv. "xxxxx xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 115 Xx xx xxxxxx xxxxxxxx žádost x vydání občanského xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek - xx. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s dobou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dnů x xx 24 xxxxx, xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx průkazu x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nebo 1 xxxxx. Xxxxxxxx nenáleží xxxxxxxxx za přijaté xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přijaté xx 30.6.2018, a xx xxxxx xxx xxxxxx inkasován správní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení počtu xxxxxxxx žádostí o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je získaný xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx od 1.1. xx 31.12.2018.

G) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu (xxx. "xxxxx nabrání"), xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 115 Kč xx xxxxxxxx žádost x vydání řidičského xxxxxxx. Xxxxxxxxx nenáleží xx přijatou žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dnů a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx získaný na xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx 1.1. do 31.12.2018.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx objem prostředků, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx byla xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx vzorců a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx viz xxxx 1.X) a 1.X). Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx, xxxxx matriční xxxx provedl x xxxxxxxxx období od 1.1. xx 31.12.2018 xxxx, xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obec xxxxxxxxx xx xxxx 690 Xx. Xx xxxxx provedený xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příspěvek xx xxxx 2 760 Xx x xx xxxxx xxxxxxxxx zápis x xxxxx xxxxx xxxxxx obec xxxxxxxxx 920 Kč. Xx xxxxx úkon xxxxxx xxxxxxxxx souhlasným prohlášením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 209 Kč, x xx xx období xx 1.1. xx 31.12.2018.

X xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postavením, xxxxx vykonávaly xx 31.12.2002 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 147/2000 Xx., o okresních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx. (xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx zrušen ke xxx 1.1.2003), xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonová xxxxxx, a to x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z rozsahu. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx otcovství odpovídají xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx 1.X).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx statistického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

I) Financování xxxxx územního xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.X), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx část xxxxxxxxx xx pokrytí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx s platnou xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, obdrží xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx do xxxxxx č. 183/2006 Sb. doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v období xx 1.1. do 31.12.2018 xxxxx §96b xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 225/2017 Sb. Xxxxxx xxx rok 2020 xx xxxxx xxxx činí 2 477 Kč. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 207 852 501 Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx závazných stanovisek, xxxxx xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx, vycházejí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděného Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx výše příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx16)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx zahrnuje částky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, 2.X), 2.X) [xxxxxx X1), X2) x X3)], 2.X), 2.D) x 2.X).

Xxxxx xxxxxxxx hodnota xx xxxxxxxxxxxx na xxxx stokoruny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §31 odst. 1 xxxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 je xxxxxxxx částka příspěvku xxx xxx 2019 xxxxxxxx o 12,97 %.

X) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je svěřena xxxxxxx obcí, orgánům xxxx s pověřeným xxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Výše xxxxxxxxx xx stanoví xx xxxxxxx pevné xxxxx xx xxxxxxx 100 obyvatel trvale xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxx sazby x xxxxx setiny xxxxxxxxx xxxxx obyvatel v xxxxx. Sazba xx xxx xxx 2020 xxxxxxxxxxxx x 4,64 % a činí 78 267 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx příspěvku xxxxxx roku 2019 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx údajů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x 1.1.2019.

X1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx, xx obsažena x xxxxxx 18 468 885 Xx x xxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů jednotlivými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxxx souvislostí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx 1.X) této xxxxxxx.

X2) Xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na výkon xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx 5 198 575 Xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx průkazů Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části 1.X) xxxx xxxxxxx.

X3) Xxxxxxxxxxx matričních úřadů

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 39 028 911 Kč x xxxxxxx financování xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx podle ustanovení xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) xxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvislostí

Příspěvek na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx 24 679 000 Kč x pokrytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 851 xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovnictví včetně xxxxxxxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části 1.D) xxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx x xxxxxx 2 140 000 Xx k zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx městské xxxxx Xxxxx 1 x Xxxxx městské xxxxx Xxxxx 7. Xxx Xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx 1 726 000 Kč xx 602 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řešených xxxxxx xxxxxxx x xxx Xxxxx 7 xx xxxxxxxxx xx xxxx 414 000 Xx xx 140 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů.

Financování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx 1.X) této přílohy.

E) Xxxxxxxxxxx úřadů územního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx 9 784 150 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nárůstu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxx 1.X) xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, náleží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx jmenování xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příspěvku na xxxxx státní xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x dočasnému xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx příspěvku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, po xxxxx xxxxxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx počtu 365 xxx x kalendářním xxxx. Xxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx takovéto rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12. xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obce xxxx pokračovat i xx tomto xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx nové xxxxxxxxxx, xx kterém zohlední xxxxx xxxxxxx příspěvku xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x novém xxxxxxxxxxx xxxx.

1) §62 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

2) Xx xxxxxx xx dosazuje xxxxx obyvatel správního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx je menší xxx 300 xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xx 300 xxxxxxxx.

3) Příspěvky xx xxxxx rozsahu působnosti xxxx xxxxxxx.

4) Xxx xxx 2020 byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o 4,64 % dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx matriční xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx byla x meziroční xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x 1.1.2019 xxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., o stanovení xxxxxxxxx obvodů obcí x pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Do xxxxxx 1 a xxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x tisících. X xxxxxxx, xx xxxxxxx obvod obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx než 15 xxx. obyvatel, xx xxx xxxxx xxxxxxx příspěvku podle xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx obvod na 15 tis. xxxxxxxx.

7) Xxxxxxx podle xxxxxx 1 a xxxxxx 2 xx nepoužije xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

8) Pro xxx 2020 byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o 4,64 % xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

9) §2 odst. 2 xxxxxx x. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním úřadem x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností. Xxxx xxxxxxxxx je xxxx založena xx xxxxxxxxx počtu zaměstnanců xx xxxxxxxxxxx pracovišti (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxx xxxx financováni x xxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx) x velikosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

10) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12.2002 xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §10 xxxxxx x. 147/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Sb. (Poznámka: xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx xxxxxx xx xxx 1.1.2003).

11) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12) §31 xx 37 xxxxxx x. 186/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 204/2019 Xx.).

13) X částce xxxxxxxx xxxxxxxx x 14 814 026 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Částka xx odvozena od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx části 1.X).

14) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 10 777 730 Kč xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxx statutárního města Xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx úkonů xxx xxxxx 1.X).

15) V xxxxxx zahrnuto xxxxxxxx x 8 329 381 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzeň. Xxxxxx xx odvozena xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 1.X).

16) §31 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxx x. 355/2019 Sb.

SEZNAM XXXXXX X XXXX 2020 XXXXX §3 ODST. 2 XXXXXX Č. 355/2019 XX.

x Xx

xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx

xxxx dotace

částka

398

Všeobecná pokladní xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx svobodu

na projekty x xxxxxxx xxxxxxxxxx

6 300 000

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

5 250 000

398

Všeobecná xxxxxxxx správa

Masarykovo demokratické xxxxx

xx xxxxxxxx a xxxxxxx organizace

1 530 000

398

Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx

Xxxxx XXX, x.x.x.

xx projekty x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 800 000

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx legionářská

na xxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxx

6 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa

Československý ústav xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 000 000

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 355/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

129/2020 Xx., kterým xx mění zákon x. 355/2019 Xx., x státním rozpočtu XX xx xxx 2020

x xxxxxxxxx xx 26.3.2020

208/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 355/2019 Xx., x státním xxxxxxxx XX xx rok 2020, ve znění xxxxxx x. 129/2020 Xx.

x účinností xx 27.4.2020

323/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 355/2019 Xx., x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.7.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.