Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.07.2020.


Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2020

355/2019 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Příloha č. 2 - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 4 - Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 5 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů

Příloha č. 6 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obcí v úhrnech po jednotlivých krajích

Příloha č. 7 - Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy

Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 9 - Seznam dotací v roce 2020 podle §3 odst. 2 zákona č. 355/2019 Sb.

INFORMACE

355

ZÁKON

ze dne 4. xxxxxxxx 2019

x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Celkové xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx rok 2020 (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx 1 364 818 723 753 Xx. Celkové xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxx xxxxxxx 1 864 818 723 753 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 500 000 000 000 Xx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 18 873 830 871 Xx xxxxx pokryty xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhu x 481 126 169 129 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kapitol xx uveden v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Celkový přehled xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kapitol jsou xxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx 109 587 036 655 Xx x xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x celkové výši 47 000 000 000 Kč. Tyto xxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2 x x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu.

§2

(1) Finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, a xx xxxxxxxxx x celkové xxxx 1 488 199 500 Xx, xxxx xxxxxxxx v příloze č. 5 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vztahy xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x úhrnech xx jednotlivých xxxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx výši 9 828 964 200 Kč, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vztah státního xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, x to příspěvek x celkové xxxx 1 140 915 000 Xx, xx xxxxxxx x příloze č. 7 x tomuto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxx obcím x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 8 k tomuto xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx kapacita Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x. x., xx xxxxxxx xx výši 330 000 000 000 Xx.

(2) Xxxxxx dotací xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlásit xxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uveden x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx krajů obcím x letech 2013 x 2014 na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx 2013 xx 2019 xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx překročit xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxx" x "Xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtům xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx x kapitole Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Operace xxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 2019 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36 odst. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx překročení xx xxxxxxx i xxxxxx uvedené v §1 odst. 1 x výjimkou schodku xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 355/2019 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X VÝDAJŮ XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 364 818 723 753

Xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx

1 864 818 723 753

x xxxx: xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

- krajů

1 488 199 500

- xxxx x úhrnech xx xxxxxxxxxxxx krajích

9 828 964 200

- xxxxxxxx xxxxx k rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1 140 915 000

Schodek

-500 000 000 000

Financování:

Změna xxxxx xxxxxxxx xxxxx

481 126 169 129

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

18 873 830 871

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 355/2019 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED XXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

x Kč

Číslo xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx*)

xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění

nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx transfery xxxxxx

x xxxx

x xxxxxxxx Evropské xxxx**)

301

Xxxxxxxx prezidenta republiky

0

0

0

60 000

0

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

16 000 000

0

303

Xxxxx Parlamentu

0

0

0

2 900 000

0

304

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

30 479 761

25 409 761

305

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

190 000 000

0

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

900 000 000

0

0

46 750 032

26 750 032

307

Ministerstvo xxxxxx

100 000

5 019 424 095

4 490 219 638

373 660 950

51 851 950

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad

250 000

0

0

550 000

0

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0

0

0

490 210

240 210

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

27 400 000

789 164 990

701 624 313

4 620 037 936

187 339 060

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

610 000 000

522 902 848 138

467 772 515 906

6 476 563 521

5 856 563 521

314

Ministerstvo xxxxxx

6 000 000

8 817 502 913

7 869 909 995

1 861 755 864

1 358 425 702

315

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

86 000 000

0

0

24 929 820 000

9 590 150 000

317

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

1 500 000

0

0

21 557 640 095

21 484 573 895

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

188 978 519

0

0

15 446 624 000

12 039 834 000

327

Ministerstvo xxxxxxx

170 000 000

0

0

13 677 510 808

13 500 510 808

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

35 510 000

0

0

767 920 000

0

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

9 000 000

0

0

34 237 075 316

31 014 775 316

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

700 000

0

0

12 282 024 856

12 126 207 286

334

Xxxxxxxxxxxx kultury

40 000

0

0

451 152 639

276 777 528

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

25 000 000

0

0

1 921 800 000

1 898 043 709

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

0

1 242 795 431

1 104 707 050

1 993 740 487

79 501 324

343

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

344

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

80 000 000

0

0

161 602 500

5 602 500

345

Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

0

0

0

15 656 441

13 956 441

346

Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x katastrální

1 120 000 000

0

0

206 646 939

6 646 939

348

Český xxxxxx xxxx

330 162 090

0

0

6 158 503

3 942 503

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

292 726 000

0

0

30 000 000

0

353

Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

3 800 000

0

0

1 700 000

0

355

Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

1 977 930

1 977 930

358

Xxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

359

Xxxx Národní rozpočtové xxxx

0

0

0

0

0

361

Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

1 347 450

1 347 450

362

Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx

0

0

0

0

0

371

Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

4 550 000

0

0

1 500 000

0

373

Xxxx pro přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0

0

0

0

0

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

30 000 000

0

375

Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

170 000 000

0

0

400 000

0

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0

72 175 998

64 156 443

0

0

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

0

0

0

378 660 401

36 608 790

378

Xxxxxxx úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

0

0

400 000

0

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0

0

0

518 140

0

396

Xxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

397

Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx

1 550 000 000

0

0

641 500 000

0

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

658 400 150 000

0

0

19 600 320 800

0

CELKEM

664 011 866 609

538 843 911 565

482 003 133 345

161 962 945 579

109 587 036 655

PŘÍJMY XXXXXX (xxxxxx příjmy, pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx)

1 364 818 723 753

*) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti;

v xxxxxxxx 397 Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účtech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - odvody od xxxxxxx radioaktivních odpadů xx xxxxxxx xxxx

**) xxxxxxxx jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního fondu

Příloha x. 3 x zákonu x. 355/2019 Sb.

CELKOVÝ XXXXXXX XXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

x Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

419 324 007

302

Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

1 393 659 786

303

Senát Xxxxxxxxxx

645 607 330

304

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1 091 826 213

305

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

8 171 302 949

307

Ministerstvo xxxxxx

72 600 365 700

308

Xxxxxxx bezpečnostní úřad

295 080 427

309

Kancelář xxxxxxxxx xxxxxxxx práv

152 615 216

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

23 889 153 719

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

694 450 038 058

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

82 269 358 975

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

17 899 438 896

317

Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj

31 931 530 110

321

Grantová xxxxxxxx České xxxxxxxxx

4 360 546 000

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

49 104 100 259

327

Ministerstvo xxxxxxx

90 472 681 089

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

2 585 053 062

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

69 444 982 069

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy

226 967 000 210

334

Ministerstvo xxxxxxx

16 549 131 176

335

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

11 000 443 374

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

31 891 409 426

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

171 776 819

344

Úřad průmyslového xxxxxxxxxxx

213 014 292

345

Český xxxxxxxxxxx xxxx

1 493 382 719

346

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální

3 633 798 122

348

Český xxxxxx xxxx

185 128 512

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

302 164 728

353

Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

258 656 875

355

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

259 348 252

358

Xxxxxxx soud

239 788 895

359

Úřad Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

24 925 531

361

Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

6 563 390 450

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

85 923 875

371

Xxxx pro xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

34 444 691

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání

67 310 087

373

Xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

22 311 260

374

Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx

2 981 804 229

375

Státní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

445 248 327

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

452 581 266

377

Xxxxxxxxxxxxx agentura Xxxxx republiky

4 102 464 850

378

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost

425 317 706

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

644 751 491

396

Xxxxxx xxxx

51 810 880 286

397

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

20 400 000 000

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

330 268 347 439

XXXXXX

1 864 818 723 753

Xxxxxxx x. 4 x zákonu č. 355/2019 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 301 Kancelář prezidenta xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxx xxxxxx

419 324 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

60 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

60 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xxxxxxxxx úřadu Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

134 066 880

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx hradu x zámku Lány

211 142 127

Celkové xxxxxx xx xxxxx hospodářství

74 115 000

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

75 086 215

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

24 151 389

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

1 376 784

Platy zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 839 194

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl rozpočtu Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

51 840 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x inovací), xx xxxxx zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje xx xxxxxx, vývoj x inovace podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 302 Xxxxxxxxxx sněmovna Parlamentu

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy celkem

16 000 000

Xxxxxx celkem

1 393 659 786

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

16 000 000

x tom: xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

16 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX

1 393 659 786

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

501 166 798

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

169 239 205

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

4 344 886

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

217 244 239

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

35 000 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 303 Xxxxx Xxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

2 900 000

Xxxxxx xxxxxx

645 607 330

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 900 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

2 900 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Xxxxxx Xxxxxxxxxx ČR

645 607 330

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

236 171 121

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

79 825 839

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních potřeb

2 391 713

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx místech

119 585 599

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

24 840 000

1) xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 304 Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

30 479 761

Xxxxxx xxxxxx

1 091 826 213

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 479 761

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

25 409 761

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

3 570 000

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxx Xxxxx xxxxx XX

1 091 826 213

x xxx: výdaje xxxxxxxxx Úřadu xxxxx XX

723 602 150

xxxxxx xxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

368 224 063

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

0

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

384 824 392

Xxxxxxx xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

130 061 853

Základní xxxxxx fondu kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

6 525 771

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

120 920 144

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

205 368 385

Výdaje xx výzkum, vývoj x inovace celkem xxxxxx programů spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

67 946 412

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

67 946 412

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

67 946 412

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolupráci XX xx výzkumu x xxxxxx 5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

233 165 585

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity

30 685 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky celkem

30 115 668

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

4 705 907

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx unie

25 409 761

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4 200 000

v xxx: xx státního rozpočtu

630 000

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

3 570 000

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

107 935 585

1) bez příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., ve xxxxx zákona č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 305 Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

190 000 000

Xxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

190 000 000

x xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

190 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx

2 147 315 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

350 000 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

Ukazatele xxxxxxxx 306 Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

946 750 032

Xxxxxx xxxxxx

8 171 302 949

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

900 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

46 750 032

v tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

26 750 032

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

20 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx plnění xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

8 171 302 949

x xxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

70 000 000

xxxxxxxxxxx xxxxx

220 000 000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím x xxxxxxx dary xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí

1 496 676 859

xxxxxxx xxxxxxx kulturního xxxxxxxx x xxxxxxxxx

21 000 000

xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhlasu

27 700 000

vrcholné xxxxxxxx

25 000 000

bezpečnostní x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

55 000 000

xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0

xxxxxx Xxxxx

50 000 000

stabilizace x rekonstrukce Iráku

30 000 000

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

0

ostatní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

6 175 926 090

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

995 622 788

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

336 520 502

Xxxxxxxx příděl fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

19 749 008

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

91 146 631

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

896 303 771

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

27 870 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

27 870 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

27 870 000

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Účelová xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažených xxxxxxxx 5)

27 870 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

707 041 032

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

19 900 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

27 375 032

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

625 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

26 750 032

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

462 340 000

1) xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona č. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 307 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy celkem

5 393 185 045

Výdaje xxxxxx

72 600 365 700

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

100 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

5 019 424 095

x xxx: pojistné na xxxxxxxxx pojištění

4 490 219 638

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

529 204 457

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

373 660 950

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

51 851 950

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

321 809 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxx Armády XX

47 432 314 720

Xxxxxxxxx x xxxxxx systému xxxxxx státu

12 170 118 850

x xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxxx systému xxxxxx xxxxx

12 167 978 010

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

2 140 840

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

3 848 771 132

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxxx velitele xxxxxxxxxxx xxx

859 706 091

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5 071 000 000

Xxxxxxxxx ostatních sociálních xxxxx

2 718 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

499 996 969

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

17 917 157 923

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

6 271 664 928

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

321 780 412

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx

3 029 067 079

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx poměru

12 403 704 738

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

740 248 711

Xxxxxx na výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

439 363 000

x tom: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

439 363 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

106 123 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

333 240 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a inovací 5)

333 240 000

Účelová xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

94 489 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

8 534 000

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx prevence x prevence kriminality

6 526 326

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

780 000

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

760 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

71 898 579

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

20 046 629

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

51 851 950

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

16 141 584 587

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x rozpočtu EU x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 308 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

800 000

Xxxxxx xxxxxx

295 080 427

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

250 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

550 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

550 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx úkolů Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

295 080 427

x tom: xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx xxxxxxxxx úřadu

295 080 427

výdaje spojené x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za provedenou xxxxx

166 149 005

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

56 158 364

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

3 294 571

Platy zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx místech

164 728 567

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx státního rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx programového financování XXX/XXXX xxxxxx

19 251 027

1) xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 309 Kancelář xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

490 210

Xxxxxx xxxxxx

152 615 216

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

490 210

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

240 210

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

250 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx

152 615 216

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

88 773 338

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

29 992 972

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 634 574

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

81 328 758

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

282 600

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

42 390

podíl xxxxxxxx Evropské unie

240 210

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

2 654 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 312 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

5 436 602 926

Xxxxxx xxxxxx

23 889 153 719

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx

27 400 000

Příjmy z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

789 164 990

x xxx: pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

701 624 313

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

87 540 677

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

4 620 037 936

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky celkem

187 339 060

příjmy x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

33 177 876

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

4 399 521 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxx

13 125 679 576

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 595 270 565

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

6 122 331 373

x xxx: xxxxxxxx dávky

623 157 607

xxxxxx na činnost xxxxx správy

5 499 173 766

Správa xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx

1 897 975 664

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra

69 622 551

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

77 918 990

Výdaje xxxxxxx s výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

355 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou práci

12 884 107 340

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

4 348 900 399

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

256 561 423

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 673 837 502

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

2 549 958 762

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

8 503 441 494

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odvozované od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

102 927 600

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

221 072 515

x xxx: xx státního xxxxxxxx

33 733 455

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

187 339 060

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

97 347 544

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

64 169 668

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

33 177 876

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

1 814 053 540

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 313 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

529 989 411 659

Xxxxxx xxxxxx

694 450 038 058

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

610 000 000

Příjmy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

522 902 848 138

x xxx: xxxxxxxx xx důchodové pojištění

467 772 515 906

xxxxxxxx xx nemocenské pojištění x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

55 130 332 232

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

6 476 563 521

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 856 563 521

příjmy x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx 6)

620 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

475 240 000 000

Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče

49 246 243 829

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

50 300 000 000

Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx

5 350 949 419

Dávky xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

3 100 000 000

Ostatní xxxxxxxx xxxxx

2 000 000

Xxxxxxx x nezaměstnanosti

7 600 000 000

Příspěvek xx péči xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx

31 300 000 000

Xxxxxxx politika xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

15 204 475 953

Xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb.

300 000 000

Xxxxxx xxxxxxx x realizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

490 000 000

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx

7 505 000 000

Xxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

17 770 647 810

Neinvestiční nedávkové xxxxxxxxx

30 120 721 047

Xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxx nestátním xxxxxxxxx x sociální xxxxxxx

920 000 000

Xxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

9 137 895 098

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 118 606 542

Základní xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

181 510 781

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

974 561 774

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

8 100 977 191

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

90 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

90 000 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

90 000 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx organizací podle xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

89 726 192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

600 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

7 196 221 661

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 339 658 140

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

5 856 563 521

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx financovány x prostředků finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

1 539 362 273

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

6) xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx výši 150 000 000 Xx x x dobrovolného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 160 000 000 Xx

Xxxxxxxxx kapitoly 314 Ministerstvo xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

10 685 258 777

Výdaje xxxxxx

82 269 358 975

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

6 000 000

Příjmy x xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8 817 502 913

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

7 869 909 995

pojistné xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

947 592 918

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 861 755 864

x xxx: příjmy z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 358 425 702

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

29 330 162

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

474 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx XX

45 194 638 119

Xxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx XX

11 728 946 864

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

13 476 777 191

Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

291 789 801

Xxxxx důchodového pojištění

6 156 373 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

5 420 834 000

Výdaje xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

36 162 703 619

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

12 149 013 906

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

717 192 743

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

4 917 139 044

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených xxx xx služebním xxxxxx

29 278 246 412

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 664 251 438

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

725 687 000

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

725 687 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

148 828 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

576 859 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

576 859 000

Xxxxxxx xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

141 828 000

Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolupráci XX xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

81 360 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

135 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 581 084 176

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

222 658 474

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

1 358 425 702

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

38 667 257

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

9 337 095

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

29 330 162

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

6 123 798 414

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 315 Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

25 015 820 000

Xxxxxx xxxxxx

17 899 438 896

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

86 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

24 929 820 000

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

9 590 150 000

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery celkem

15 339 670 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1 570 260 000

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6 061 020 000

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

6 100 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx x životním xxxxxxxxx

4 168 158 896

x tom: výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx

4 168 158 896

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

939 507 314

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

307 398 811

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

17 837 229

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

148 303 970

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

743 556 954

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

268 619 750

x xxx: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

268 619 750

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

268 619 750

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

podíl prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

268 206 750

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

3 000 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

9 663 650 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

73 500 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

9 590 150 000

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

13 694 614 057

1) xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 317 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

21 559 140 095

Výdaje xxxxxx

31 931 530 110

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 500 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

21 557 640 095

v tom: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

21 484 573 895

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 066 200

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

60 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cestovního xxxxx

29 908 499 282

x xxx: Horská xxxxxx

190 000 000

ostatní xxxxxx xx regionální xxxxxx a cestovní xxxx

29 718 499 282

Xxxxxxx xxxxxxx

989 230 000

Xxxxxx plánování x xxxxxxxx xxx

40 588 663

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

993 212 165

v xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx provozní xxxxxx xxxxxxx

993 212 165

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

518 260 933

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

174 246 736

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

9 434 060

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

124 196 846

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

347 506 155

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

118 508 420

Zajištění přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

22 064 398 128

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

579 824 233

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

21 484 573 895

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

15 372 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 305 800

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

13 066 200

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

29 260 036 805

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 321 Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

4 360 546 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx XX

109 783 000

Dotace xxxxx subjektům

4 250 763 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

51 226 366

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

14 855 365

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x sociálních xxxxxx

649 690

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

32 484 485

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx službě

0

Výdaje xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

4 360 546 000

v tom: xx státního rozpočtu xxxxxx

4 360 546 000

x tom: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

109 783 000

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

4 250 763 000

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx a xxxxxx 5)

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX a z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 322 Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

15 635 602 519

Xxxxxx xxxxxx

49 104 100 259

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

188 978 519

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

15 446 624 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

12 039 834 000

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

3 406 790 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Podpora xxxxxxxxx

15 266 832 923

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx státu

3 514 370 642

v xxx: xxxxxx kryté xxxxxxxx x privatizačního xxxx

1 277 190 000

xxxxxxx xxxxxx určené na xxxxxxxxxxx

2 237 180 642

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2 652 865 823

v xxx: xxxxxx spojené x další xxxxxxxx xxxxxxx

2 652 865 823

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

27 000 000 000

Xxxxxxxxxxx Správy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

670 030 871

x tom: xxxxxx xxxxx převodem x xxxxxxxxx xxxx

665 330 871

xxxxxxx xxxxxx

4 700 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

974 553 200

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

327 747 429

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x sociálních xxxxxx

18 772 975

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

124 750 061

Xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

813 898 715

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx programů spolufinancovaných x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

5 862 370 333

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 179 037 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

472 787 000

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

1 706 250 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

3 683 333 333

Xxxxxxx xxxxxxx na programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

1 706 250 000

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

468 787 000

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx výzkumu x xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

12 135 805 917

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

95 971 917

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

12 039 834 000

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

7 832 712 659

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

13 847 510 808

Xxxxxx xxxxxx

90 472 681 089

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

170 000 000

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

13 677 510 808

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx ume xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

13 500 510 808

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

177 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx x kombinovaná xxxxxxx

8 658 444 640

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx pro Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

74 341 122 851

x xxx: dotace xxx společné xxxxxxxx (xxxxxxxx) EU x XX

13 019 791 851

xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z Evropské xxxxxxxxxx xxxxx

1 136 001 000

xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx infrastruktury

60 185 330 000

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxx výdaje xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx státu

7 473 113 598

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

545 743 199

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

184 461 208

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

10 769 123

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

69 263 102

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

469 192 879

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

55 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu celkem

55 000 000

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

55 000 000

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažených výsledků 5)

55 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle zákona č. 240/2000 Sb.

5 092 500

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 514 631 155

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

14 120 347

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

13 500 510 808

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

74 865 298 926

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, vývoj x inovace podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 328 Xxxxx telekomunikační xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

803 430 000

Xxxxxx xxxxxx

2 585 053 062

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

35 510 000

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

767 920 000

x tom: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

767 920 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx úkolů Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

2 585 053 062

x xxx: xxxxxx na xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxx

80 000 000

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z poskytování xxxxxxxxxxx služby - xxxxx xxxxxxx

40 000 000

xxxxx xxxxxxx představující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 800 000 000

výdaje xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

665 053 062

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

312 610 788

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

105 451 197

Základní xxxxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

5 974 481

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

298 724 011

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

70 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

118 800 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 329 Ministerstvo xxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

34 246 075 316

Xxxxxx xxxxxx

69 444 982 069

Xxxxxxxxxx ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 1)

9 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

34 237 075 316

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

251 037 255

xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx realizaci společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

30 763 738 061

ostatní xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

3 222 300 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

46 117 677 061

x xxx: dotace Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx intervenčnímu xxxxx

43 354 177 061

xxxxxxx xxxxxx

2 763 500 000

Xxxxxx xx xxxxxxx Státního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 900 000 000

x xxx: xxxxxx Státnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx

1 700 000 000

xxxxxxx xxxxxx

200 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

8 120 937 175

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

4 400 000 000

x xxx: xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Evropské xxxxxxxxxx xxxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx

4 400 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

70 000 000

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, kontrolní x xxxxxxxxx xxxxxxx

8 836 367 833

x xxx: xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx resortu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx činnost

8 836 367 833

výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Radě Xxxxxxxx unie

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

2 680 374 061

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

904 623 557

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

52 796 293

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

406 537 818

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

2 233 276 686

Výdaje na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

1 010 789 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 010 789 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

520 789 000

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

490 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací 5)

490 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

515 369 000

Xxxxxx přeplatků xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 až 1995 včetně

300 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

1 700 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky celkem

313 301 147

x xxx: xx státního xxxxxxxx

62 263 892

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx unie

251 037 255

Xxxxxx xx společnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

39 632 677 061

x xxx: xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

21 944 764 000

xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

596 300 000

xxxxxxx xxxxxxx - xx státního rozpočtu

7 800 000 000

xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

8 346 619 093

xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu - xx xxxxxxxx rozpočtu

472 639 000

společná organizace xxxx - xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

472 354 968

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

4 941 341 556

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) výdaje na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 333 Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy celkem

12 282 724 856

Výdaje xxxxxx

226 967 000 210

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

700 000

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

12 282 024 856

x tom: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

12 126 207 286

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

62 118 970

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

93 698 600

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Věda a xxxxxx školy

48 370 124 924

x xxx: xxxxxx školy

27 411 676 980

xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a inovace

20 958 447 944

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

161 982 083 817

Xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx

276 266 938

Výdaje xxxxxxx s výkonem xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

7 204 727 784

x xxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 948 071 203

xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost

5 256 656 581

Výdaje xx xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx

6 884 280 208

Xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

2 249 516 539

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x ostatní xxxxxx xx provedenou práci

986 277 291

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

330 951 397

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

18 266 463

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

136 983 597

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

776 339 116

Výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

20 958 447 944

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

14 446 977 081

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

9 581 467 851

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

4 865 509 230

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

6 511 470 863

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací 5)

1 980 201 230

Účelová xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

1 165 308 000

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

7 706 843 813

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x vývoji 5)

1 286 979 700

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

112 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prevence xxxxxxxxxxx

8 132 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

3 697 000

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

19 875 000

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

70 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 914 248 193

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 788 040 907

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

12 126 207 286

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

71 052 216

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

8 933 246

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

62 118 970

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

6 406 136 268

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Ministerstvo xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

451 192 639

Výdaje xxxxxx

16 549 131 176

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

40 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

451 152 639

x tom: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

276 777 528

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

44 000 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

130 375 111

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx výzkum, vývoj x inovace celkem

579 854 000

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx

3 261 285 729

v xxx: xxxxxxxx xxxxxxx

2 177 720 979

xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx společností

1 083 564 750

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx plnění úkolů Xxxxxxxxxxxx kultury

432 129 384

x xxx: rozvoj x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

19 880 000

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

329 178 884

platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx organizacím

46 070 500

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

37 000 000

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxxxx organizace zřízené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

9 509 238 110

x xxx: xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5 471 013 582

xxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

1 475 000 000

xxxxxx x xxxxxx materiálně xxxxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

1 905 037 000

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 000 000

xxxxxxxx dědictví ve xxxxxxxxxxx státu, podporované xxxxxxxxxx xxxxx

653 187 528

Xxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxx umění

712 761 700

x xxx: program xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stálých xxxxxxxxxxxxxxx symfonických xxxxxxxxx x pěveckých xxxxx

130 000 000

xxxxxxxx aktivity

544 555 300

veřejné informační xxxxxx knihoven

38 206 400

Xxxxxxxx x obnova xxxxxxxxxx památek, veřejné xxxxxx xxxxx

761 000 000

x xxx: programy xxxxxxx x xxxx x kulturní xxxxxx

75 000 000

xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

686 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

33 000 000

x xxx: podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx romské xxxxxxxx

2 000 000

podpora xxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x informací x jazycích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

31 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx a obnovy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kulturních zařízení

267 000 000

Xxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxx

992 862 253

x xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

800 000 000

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

192 862 253

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

198 072 370

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

65 710 338

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

3 563 973

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

34 767 267

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

143 431 447

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

579 854 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

579 854 000

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

94 854 000

xxxxxxx podpora celkem 4)

485 000 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx aplikovaného výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx 5)

485 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

93 354 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

50 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

415 187 528

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

138 410 000

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

276 777 528

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

55 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

11 000 000

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

44 000 000

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

4 401 104 528

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 335 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 946 800 000

Xxxxxx xxxxxx

11 000 443 374

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy 1)

25 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 921 800 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

1 898 043 709

příjmy x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 956 291

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

21 800 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx

2 337 065 389

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxx

2 337 065 389

Xxxxxx x xxxxx xx zdravotnictví

1 710 156 512

Xxxxxxx péče

2 234 568 886

Zvláštní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx zdravotnictví

1 278 455 151

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2 654 236 899

Xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx

785 960 537

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

1 603 144 421

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

530 482 199

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

30 199 405

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

347 233 165

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx dle zákona x státní xxxxxx

1 180 292 064

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

1 710 156 512

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

1 710 156 512

x tom: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

660 156 512

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

1 050 000 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

1 050 000 000

Institucionální xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

643 562 000

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kriminality

0

Program protidrogové xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

13 000 000

Xxxxxx na xxxxxxxx x Pandemický xxxx Xxxxx republiky 7)

14 000 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 029 462 466

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

131 418 757

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

1 898 043 709

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

2 289 027

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

332 736

xxxxx xxxxxxxxxx finančních mechanismů

1 956 291

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

3 010 212 793

1) xxx xxxxxx x povinného pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

7) xxxxxx xx xxxxxxxx látky xxx pravidelné, zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 336 Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

3 236 535 918

Xxxxxx xxxxxx

31 891 409 426

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Příjmy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

1 242 795 431

x xxx: xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 104 707 050

xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

138 088 381

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 993 740 487

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

79 501 324

xxxxxx z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

19 619 163

ostatní nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 894 620 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx - Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

19 568 685 914

v xxx: xxxxx soudců

5 326 147 100

platy xxxxxxxx xxxxxxxx

1 898 057 900

xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx části

12 344 480 914

Xxxxxxxx blok - Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

12 322 723 512

x xxx: xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

825 273 000

xxxxxxx sociální xxxxx

648 200 000

xxxxxxx výdaje xxxxxxxx části

10 849 250 512

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

17 963 687 827

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 061 624 520

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

352 322 185

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6 577 018 612

Xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xx služebním xxxxxx

3 622 148 131

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

213 414 122

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

1 898 057 900

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx programů spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

účelová xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxx prevence x prevence xxxxxxxxxxx

10 895 000

Program protidrogové xxxxxxxx

5 515 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

150 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

127 056 624

x xxx: xx státního xxxxxxxx

47 555 300

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

79 501 324

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

22 804 529

v xxx: xx státního xxxxxxxx

3 185 366

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

19 619 163

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1 089 822 939

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 343 Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje celkem

171 776 819

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v tom: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

171 776 819

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů

171 776 819

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

74 288 084

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

25 109 372

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

1 447 944

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

12 295 943

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx službě

46 843 629

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx činitelů

13 257 600

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

12 500 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 344 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

241 602 500

Xxxxxx xxxxxx

213 014 292

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

80 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

161 602 500

x xxx: příjmy x rozpočtu Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 602 500

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

156 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

213 014 292

v xxx: výdaje xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

213 014 292

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

111 629 554

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

37 730 790

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

2 215 308

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

16 375 931

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

94 389 441

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 225 000

x xxx: xx státního xxxxxxxx

622 500

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

5 602 500

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

16 650 000

1) bez příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

15 656 441

Xxxxxx xxxxxx

1 493 382 719

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

15 656 441

v xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

13 956 441

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 700 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 493 382 719

x tom: výdaje xx volby x xxxxxxxxx

5 000 000

xxxxxx xx Sčítání xxxx, xxxx x bytů

350 016 928

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 138 365 791

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

751 154 526

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

252 890 990

Základní xxxxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb

14 876 453

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

126 247 329

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

615 051 362

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

2 522 400

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

20 550 935

v xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

6 594 494

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

13 956 441

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

153 592 313

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 346 Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 326 646 939

Xxxxxx xxxxxx

3 633 798 122

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 120 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

206 646 939

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

6 646 939

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

200 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

3 633 798 122

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

2 059 904 346

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

696 239 860

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních potřeb

41 195 082

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

132 658 603

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 924 427 434

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

10 579 966

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

3 933 027

podíl rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

6 646 939

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů celkem

0

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

268 754 112

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 348 Xxxxx xxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

336 320 593

Xxxxxx xxxxxx

185 128 512

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

330 162 090

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery celkem

6 158 503

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

3 942 503

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

2 216 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

185 128 512

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

108 297 564

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

36 604 577

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 164 075

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

22 089 767

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

86 113 984

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 420 942

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

1 478 439

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

3 942 503

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

25 402 186

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 349 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

322 726 000

Xxxxxx celkem

302 164 728

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

292 726 000

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

30 000 000

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx

302 164 728

x xxx: výdaje spojené x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Energetického regulačního xxxxx

302 164 728

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

179 955 356

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

60 824 911

Xxxxxxxx příděl fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 552 797

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

18 232 744

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

150 750 288

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

8 656 800

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového financování XXX/XXXX celkem

12 935 000

1) xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 353 Úřad pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 500 000

Xxxxxx xxxxxx

258 656 875

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

3 800 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

x xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

258 656 875

v xxx: xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

258 656 875

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

144 760 277

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

48 928 973

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 855 142

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

19 665 357

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx službě

114 334 138

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

8 757 600

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

32 000 000

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 355 Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 977 930

Xxxxxx xxxxxx

259 348 252

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté transfery xxxxxx

1 977 930

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 977 930

xxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů XXX Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

169 050 587

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek

90 297 665

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

112 277 020

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

37 742 256

Základní příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 162 808

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

76 659 101

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

31 481 267

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: institucionální podpora xxxxxx 4)

0

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 977 930

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 977 930

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

67 100 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx na výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona č. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 358 Xxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

239 788 895

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

239 788 895

v xxx: xxxxx soudců

39 463 200

xxxxxxx výdaje na xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx

200 325 695

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

116 000 562

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

39 208 190

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 302 791

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

75 576 362

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

34 652 152

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 359 Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

24 925 531

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

24 925 531

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx práci

13 428 691

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 538 898

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

156 542

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx

7 827 091

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

200 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 361 Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 347 450

Xxxxxx xxxxxx

6 563 390 450

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 347 450

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 347 450

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6 563 390 450

Xxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

52 501 092

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

17 745 369

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

1 026 801

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

51 340 019

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

0

Výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

6 563 390 450

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 562 043 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

6 562 043 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

1 347 450

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

4 593 910 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

3 007 900

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 660 450

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 347 450

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

1) bez xxxxxx x povinného pojistného xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje na xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 362 Národní sportovní xxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

85 923 875

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

85 923 875

Dotace xx xxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x podpora xxxxxx

0

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

18 997 065

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

5 812 608

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

223 173

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

2 800 000

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

8 358 665

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

4 475 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 371 Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

34 444 691

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: příjmy x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

34 444 691

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

14 328 698

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 843 100

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

262 574

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 524 207

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

4 824 491

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

6 780 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje vedené x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

12 010 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 372 Xxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

6 050 000

Xxxxxx xxxxxx

67 310 087

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

4 550 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

x xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx Rady pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

67 310 087

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

37 360 047

Povinné pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

12 627 696

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

425 215

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 602 907

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

19 657 844

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

1 100 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 373 Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy celkem

0

Výdaje xxxxxx

22 311 260

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Úřadu xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

22 311 260

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

14 586 482

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 930 231

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

285 730

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3 078 909

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

11 207 573

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

0

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 374 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

30 000 000

Xxxxxx xxxxxx

2 981 804 229

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

30 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx stavy

2 975 384 229

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil

6 420 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

188 173 414

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

63 602 615

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 758 318

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

105 274 208

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

81 541 677

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

2 975 384 229

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx unie

0

Výdaje na xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx finančních mechanismů xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

160 360 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 375 Xxxxxx úřad pro xxxxxxxx bezpečnost

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

170 400 000

Xxxxxx xxxxxx

445 248 327

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

170 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

400 000

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

400 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx

445 248 327

x xxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

445 248 327

xxxxxx Xxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxxx spojené x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX v Radě Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

142 849 186

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

48 283 024

Xxxxxxxx xxxxxx fondu kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 852 790

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

14 166 473

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

128 473 013

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

\ x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

0

Zahraniční rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

5 300 000

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v tom: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx financovány x prostředků finančních xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

182 826 000

1) bez xxxxxx x povinného pojistného xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx znění zákona x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 376 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

72 175 998

Xxxxxx xxxxxx

452 581 266

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Příjmy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

72 175 998

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

64 156 443

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

8 019 555

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx Generální inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

409 637 266

Xxxxxxxx dávky

42 944 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

260 649 779

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

87 682 534

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

5 165 120

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

28 596 591

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených xxx xx služebním poměru

229 659 404

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky celkem

0

v xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

10 000 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 377 Technologická xxxxxxxx Xxxxx republiky

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

378 660 401

Výdaje celkem

4 102 464 850

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

378 660 401

v xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

36 608 790

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

342 051 611

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury XX

215 365 405

Dotace xxxxx xxxxxxxxx

3 887 099 445

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

84 549 112

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

28 577 600

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

1 565 851

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

78 292 555

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

0

Výdaje xx výzkum, xxxxx x inovace celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

4 102 464 850

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

3 723 804 449

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

168 445 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

3 555 359 449

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

378 660 401

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx 5)

3 555 359 449

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

42 841 493

x xxx: xx státního xxxxxxxx

6 232 703

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

36 608 790

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů celkem

402 096 013

x xxx: xx státního xxxxxxxx

60 044 402

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

342 051 611

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx a inovace xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 378 Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

400 000

Xxxxxx xxxxxx

425 317 706

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Národního úřadu xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

425 317 706

Xxxxxx spojené s xxxxxxx předsednictví XX x Radě Evropské xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

139 545 994

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

47 166 547

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

2 779 332

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

138 966 561

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

97 751 465

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 381 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

518 140

Xxxxxx celkem

644 751 491

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

518 140

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

518 140

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxx vyššího xxxxxxxxxxx xxxxx

644 751 491

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

343 193 814

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

115 999 509

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

6 274 516

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

313 725 820

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

52 000 000

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 396 Xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

51 810 880 286

Financování

Změna stavu xxxxxxxx xxxxx

481 126 169 129

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx státních xxxxxxxxxx aktiv 8)

18 873 830 871

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

x xxx: ostatní nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx státního xxxxx

51 810 880 286

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti

8) xxxxxx xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

2 191 500 000

Xxxxxx xxxxxx

20 400 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 9)

1 550 000 000

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

641 500 000

v xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx 10)

641 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

20 185 000 000

x xxx: xxxxxxxxx xxx výdaje xxxxx xx sociální politiku

20 000 000 000

xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx

&xxxx;20 185 000 000

Xxxxxxx xxxxxx

215 000 000

Xxxxxxxxx ukazatele

9) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet

10) xxxxxxxx příjmy na xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx účtu rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

678 000 470 800

Xxxxxx xxxxxx

330 268 347 439

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

658 400 150 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

19 600 320 800

x xxx: xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

19 600 320 800

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx rezerva

112 526 743 508

Rezerva xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předcházení a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx č. 240/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů)

140 000 000

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném systému

60 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx

4 100 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx zámky; xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 315 131 000

Xxxxxxxx xxxxxx; náhrady; xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

8 864 230 000

Xxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (x výjimkou xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) - xxx příloha č. 5

1 488 199 500

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx hlavního města Xxxxx) - viz příloha č. 6

9 828 964 200

Xxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy - viz příloha č. 7

1 140 915 000

Další xxxxxxxxxx pro územní xxxxxxxxxxx xxxxx

13 016 571 739

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxx

99 149 608 000

Ostatní xxxxxx

26 698 333 031

Xxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

47 000 000 000

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

4 939 651 461

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povodní a xx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx nelze xxxxx zařadit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

0

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

0

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx služebních místech

0

Platy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx sil xx služebním poměru

0

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

0

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

4 939 651 461

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní pojištění

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 355/2019 Xx.

XXXXXXXX VZTAHY XXXXXXXX ROZPOČTU X XXXXXXXXX XXXXX

(x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx celkem

Středočeský

165 408 900

Jihočeský

110 593 200

Xxxxxxxx

104 342 200

Xxxxxxxxxxx

71 164 300

Xxxxxxx

127 422 600

Xxxxxxxxx

88 955 400

Xxxxxxxxxxxxxxx

100 976 400

Xxxxxxxxxx

97 610 500

Xxxx Xxxxxxxx

96 168 000

Xxxxxxxxxxxx

155 311 300

Olomoucký

109 631 500

Zlínský

104 342 200

Xxxxxxxxxxxxxxx

156 273 000

Úhrn

1 488 199 500

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kraje je xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx úředních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx Ministerstvem vnitra xx pokrytí jednoho xxxxxxxxxx xxxxxx (712 119 Xx) tak, xxx xxxx nastavena xxxxxx xxxx krytí xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxx krajů, xx. 67,52 %.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 xx výsledná xxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2019 xxxxxxxxxxxx x 5 %, x dále xxxxxxxx x částku 105 000 000 Kč.

Na xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx vypočítány xxxxxxxxxxx xxx kvadratickou xxxxxxx, xxxxx určí adekvátní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: x = - X*xxxx2 + B*obyv + X

Xxxxxxxxxxx

X

0,0000000000735173

X

0,000304711

X

64,328754

x xx xxxxxxxxx xxxxx úvazků x xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx.

Xxx rok 2020 byl xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o 12,97 %.

Celková částka xxxxxxxxx xx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x zákonu x. 355/2019 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX K XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX PO XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

(x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx*)

Xxxxxxxxxxx

1 450 732 200

Xxxxxxxxx

682 568 200

Xxxxxxxx

642 500 600

Xxxxxxxxxxx

310 056 100

Xxxxxxx

809 004 000

Xxxxxxxxx

445 731 900

Královéhradecký

589 310 100

Pardubický

564 595 600

Xxxx Xxxxxxxx

577 175 100

Xxxxxxxxxxxx

1 281 634 400

Xxxxxxxxx

635 482 400

Zlínský

613 190 700

Xxxxxxxxxxxxxxx

1 226 982 900

Úhrn

9 828 964 200

*) xxx příloha č. 8 - Xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx x hlavnímu xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx x. 355/2019 Sb.

FINANČNÍ XXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

x Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx*

1 140 915 000

Xxxx

1 140 915 000

*) xxx příloha č. 8 - Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obcím a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxx x. 355/2019 Sb.

POSTUP XXX XXXXXXXXX VÝŠE XXXXXXXXX XX VÝKON XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX MĚSTU XXXXX

1. Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx1)

X) Xxxx (s xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxx (P) xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx níže xxxxxxxxx xxxxxx.2) 3) X některých obcí xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1.X) x 1.X).

Xxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx4) je xxxxxxx:

- xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xx xxxxxxxxx správního xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxx xxxxxx obyvatel.

Hodnoty xxxxxxxxxxx "X" x "X" xxxx stanoveny v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx celkovém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx (např. x xxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dvě xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" x "X" uvedených x xxxxxxx x xxxxxxx 1 x 3 xx výše xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx působnosti

A

B

Základní xxxxxxxxx

29,52309608

6830500,486

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

293,6217957

15415649,93

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

64,48822021

13651966,35

Působnost pověřeného xxxxxxxx xxxxx

252,8424683

27427070,52

Xxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx vypočtených xxxxx xxxxxx 1 x xxxxxx 2.3) 6) 7) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1.X), 1.G), 1.X) x 1.I) xx xxxxxxxx složky xxxxxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx se přičte x xxxxxx uvedená x xxxxx 1.X), 1.X) x 1.X).

Xxxx xxxxxxxxx8) xx závislá:

- xx rozsahu přenesené xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- na podílu xxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (SC)5) xx vyjádřená xxxxxx xxxxxxxx obce.

Hodnoty xxxxxxxxxxx "X", "B" a "X" jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro daný xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

31,78848076

1495203,631

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

310,1607056

6129265,023

5139,847748

Působnost xxxxxxxxxx xxxxx

40,68075943

4782091,854

9503,536255

Xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx

49,89009476

8663660,48

10815,67996

Xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností

1,502918243

3950471,562

34503,20351

Celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxx propočtem xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx.

X) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxx xxxxxxxxx x Xx

Xxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx9)

870 186

Černo xxxx9)

11 822 153

Xxxxxx9)

5 026 345

Xxxxxxxxx9)

7 749 257

Xxx10) 11) 12) 13)

197 004 489

Ostrava10) 14)

138 281 887

Xxxxx10) 15)

33 958 886

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvislostí

Předmětné financování xx týká xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (dle §55 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "XX") xx spojení x §62), tak x těch, které xxxxxxx xxxxxx (§469 XX - xxxxxx xxxxxxxxx xxxx působí xxxxxx při xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx). V xxxxxx xxxxxxxxx xx zde xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatrovníkem xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení, ale xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a povinností xxxxxxxxx x dlouhodobou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx své potřeby xxxxxxxxx silami.

Toto xxxxxxxxxxx xx ale xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x kterých xxxx xxxxx, kde pobývají, xxxx osob xxxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxx jednání. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx §58 OZ. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro řízení x xxxxxxxxxxxx, opatrovnictví xx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §37 xxxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x případy xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx stane xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx §468 XX. Jedná xx xxx x případy, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx xxx xxxxx x odvolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez jmenování xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxx §10 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx x zbavení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx dle §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Xx., Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxx opatrovance xxxxx jejich faktického xxxxx k xxxxxxxxxx xxx. Tímto xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xx xxx 2020 xx 31. xxxxxx 2019. X tomuto xxxxxxxxxx dni xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxx xx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Následně xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxx xxxxxxx obcím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx verifikovat.

Výše xxxxxxx xxxxxxxx platba xxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxxx xx výši 29 000 Kč xx xxxxxxxxxxx xx xxx. Xx xxxxx x počtu xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx xxxx brán xxxxxx. Xxxxx xx pouze x xxxx osoby xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx nehraje xxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxx x xxxx, xxxx xxx osoba x xxxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx místě (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx.), či zda xxx o xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovníků, xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x částku, xxxxx odpovídá násobku xxxxxxxxxx xxxxx opatrovanců.

E) Xxxxxxxxxxx jednotných kontaktních xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady xxxxx ustanovení §2 xxxx. 4 zákona x. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxx přílohou xxxxxxxx x. 248/2009 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx jednotná xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXX", tj. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx duplicit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018. Konkrétní xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je přiřazen xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx "xx - xx"), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky. Xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx x 4,6 % xx zaokrouhlením xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řešených dotazů xxxxxxx

Xxxx příspěvku x Xx

Xx - Xx

(Xx)

0 - 25

69 000

26 - 50

138 000

51 -75

207 000

76 - 100

276 000

101 - 125

345 000

126 - 150

414 000

151 - 175

483 000

176 - 200

552 000

201 - 225

621 000

226 - 250

690 000

251 - 275

759 000

276 - 300

828 000

301 - 325

897 000

326 - 350

967 000

351 - 375

1 036 000

376 - 400

1 105 000

401 - 425

1 174 000

426 - 450

1 243 000

451 - 475

1 312 000

476 - 500

1 381 000

501 - 525

1 450 000

526 - 550

1 519 000

551 - 575

1 588 000

576 - 600

1 657 000

601 - 625

1 726 000

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx XX xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x období xx 1.1. xx 31.12.2018

Xxxx xxxxxxxxx x Xx

Xxxxxxx

513

1 450 000

Xxxxx Xxxxxxxxxx

168

483 000

Liberec

48

138 000

Xxxxxx Xxxxxxx

59

207 000

Xxxxxxx

32

138 000

Xxxx

250

690 000

Xxxxxxxxx

63

207 000

Xxxxxxx

68

207 000

Xxxxxxx Xxxx

106

345 000

Xxxx

455

1 312 000

Xxxxx

111

345 000

Pardubice

398

1 105 000

Xxxx xxx Xxxxx

31

138 000

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů

Obec, xxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxxx občanského xxxxxxx (xxx. "místo xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx násobku 115 Xx xx xxxxxx přijatou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Příspěvek nenáleží xx přijatou xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xx. xxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx 24 hodin, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nebo 1 xxxxx. Xxxxxxxx nenáleží xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30.6.2018, x xx které xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx občanských průkazů, xxxxx xx xxxxxxx xx základě údajů xxxxxxxxxxx informačního systému Xxxxxxxxxxxx vnitra, je xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018.

G) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičských xxxxxxx

Xxxx, xxx xxxx podána xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. "xxxxx xxxxxxx"), obdrží xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 115 Xx xx přijatou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Příspěvek xxxxxxxx xx přijatou xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx do pěti xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x vydání xxxxxx řidičského xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx obdobím xxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx údajů příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx objem xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx shodné části. Xxxxx xxxx byla xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vzorců x xxxxxxxxxxx zahrnující xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx viz xxxx 1.X) x 1.X). Xxxxx část xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx, xxxxx matriční xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018 xxxx, xxxxxx xx xxxx provedení xxxxxxxxx. Xx každý provedený xxxxx v knize xxxxxxxx obdrží obec xxxxxxxxx ve xxxx 690 Kč. Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x knize manželství xxxx partnerství obdrží xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 760 Xx a za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 920 Xx. Xx xxxxx úkon určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 209 Kč, x xx xx xxxxxx xx 1.1. do 31.12.2018.

X xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postavením, xxxxx vykonávaly do 31.12.2002 působnost xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxxxx x. 147/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 320/2001 Xx. (xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx xxxxxx xx xxx 1.1.2003), xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx. Xxxxxx za provedené xxxxxx x úkon xxxxxx otcovství xxxxxxxxxx xxxx uvedenému.

Výše xxxxxxxxx xxxx přičtena k xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx postavení, xxx xxxx 1.C).

Počty xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X) Financování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx příspěvku xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části 1.X), který xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx agendy xxxxx xxxxxxxx plánování, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpravou, tj. xxxxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx do xxxxxx č. 183/2006 Sb. xxxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

Obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018 podle §96b xxxxxx č. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 225/2017 Xx. Xxxxxx xxx xxx 2020 xx xxxxx xxxx xxxx 2 477 Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 207 852 501 Xx xx meziročně xxxxxxxx.

Xxxxx závazných stanovisek, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, vycházejí ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx.

2. Postup xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx16)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, 2.A), 2.X) [xxxxxx X1), X2) x X3)], 2.X), 2.X) a 2.X).

Xxxxx xxxxxxxx hodnota xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X) Výkon xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §31 odst. 1 zákona x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pro objem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy pro xxx 2020 xx xxxxxxxx částka xxxxxxxxx xxx xxx 2019 xxxxxxxx x 12,97 %.

X) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx svěřena xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Výše xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 100 obyvatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx celkového xxxxx xxxxxxxx v xxxxx. Xxxxx xx xxx rok 2020 xxxxxxxxxxxx x 4,64 % x xxxx 78 267 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xx xxxx výsledkem xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx x 1.1.2019.

B1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxx 18 468 885 Xx x xxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí.

Financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx souvislostí se xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) této xxxxxxx.

X2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx obsažena x xxxxxx 5 198 575 Xx x xxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Magistrátem xxxxxxxx města Xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx souvislostí xx xxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx v části 1.X) xxxx přílohy.

B3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 39 028 911 Kč x xxxxxxx financování xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx v části 1.X) xxxx přílohy.

C) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovnictví xxxxxx souvislostí

Příspěvek na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlavní město Xxxxx xx navyšuje x xxxxxx 24 679 000 Kč x pokrytí financování xxxxxxxxx opatrovnictví x xxxxxxxxxxx 851 opatrovanců.

Financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxx 1.D) xxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst

Příspěvek xx výkon státní xxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx 2 140 000 Xx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 x Xxxxx městské xxxxx Praha 7. Xxx Xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx 1 726 000 Kč xx 602 xxxxxxxxxxxxx x následně řešených xxxxxx xxxxxxx x xxx Prahu 7 xx xxxxxxxxx xx xxxx 414 000 Xx xx 140 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních míst xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx 1.X) xxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx o xxxxxx 9 784 150 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx úřadu územního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxx 1.X) xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx výše příspěvku xx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

Pokud xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x převodu xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx x průběhu kalendářního xxxx, xxxxxx příslušná xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx x poměrné xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx xxxxxx přenesené působnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx financí.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dotčené xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměru xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx 365 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx v kalendářním xxxx takovéto xxxxxxxxxx xxxx s účinností xxxxxxxxx xx 31.12. xxxxx xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pokračovat x xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx nové xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxx skladbu xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

1) §62 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení).

2) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx vyjádřený x xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 300 obyvatel, xx pro účely xxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xx 300 xxxxxxxx.

3) Příspěvky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4) Pro xxx 2020 byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 4,64 % xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx matriční xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx k 1.1.2019 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Xx vzorce 1 x xxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxx xxx 15 tis. xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx 1 stanoven xxxxxxx xxxxx xx 15 tis. xxxxxxxx.

7) Xxxxxxx xxxxx vzorce 1 a vzorce 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u hlavního xxxxx Xxxxx.

8) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 4,64 % xxx jednotlivých xxxxxxxxxx, xxxxx matriční xxxxxxxxxx. Zohledněna xxxx xxxxxxxxx změna počtu xxxxxxxx.

9) §2 odst. 2 xxxxxx č. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx obcí s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx příspěvku xx xxxx založena xx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí, xxxxx jsou financováni x dotací Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

10) Xxxx, které xxxxxxxxxx xx 31.12.2002 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §10 zákona x. 147/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2001 Xx. (Poznámka: xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx xxxxxx ke xxx 1.1.2003).

11) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12) §31 xx 37 zákona x. 186/2013 Xx., x xxxxxxx občanství Xxxxx republiky x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 204/2019 Xx.).

13) X xxxxxx xxxxxxxx navýšení x 14 814 026 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů statutárního xxxxx Brno. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx úkonů xxx xxxxx 1.X).

14) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 10 777 730 Xx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 1.X).

15) X xxxxxx xxxxxxxx navýšení x 8 329 381 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Plzeň. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle části 1.X).

16) §31 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x zákonu x. 355/2019 Sb.

SEZNAM XXXXXX X XXXX 2020 XXXXX §3 XXXX. 2 ZÁKONA X. 355/2019 SB.

v Xx

xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxx

xxxxxx

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx svaz xxxxxxxxx xx xxxxxxx

xx xxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxx

6 300 000

398

Všeobecná pokladní xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vězňů

na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

5 250 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx demokratické xxxxx

xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 530 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa

Ústav XXX, x.x.x.

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 800 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx legionářská

na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

6 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa

Československý xxxxx xxxxxxxxxx

xx projekty x xxxxxxx organizace

1 000 000

Informace

Právní xxxxxxx č. 355/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

129/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 355/2019 Xx., x státním rozpočtu XX xx rok 2020

x účinností od 26.3.2020

208/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 355/2019 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx rok 2020, ve xxxxx xxxxxx x. 129/2020 Xx.

x xxxxxxxxx od 27.4.2020

323/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 355/2019 Xx., x státním rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 16.7.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.