Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.07.2020.


Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2020

355/2019 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Příloha č. 2 - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 4 - Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 5 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů

Příloha č. 6 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obcí v úhrnech po jednotlivých krajích

Příloha č. 7 - Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy

Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 9 - Seznam dotací v roce 2020 podle §3 odst. 2 zákona č. 355/2019 Sb.

INFORMACE

355

ZÁKON

ze xxx 4. xxxxxxxx 2019

x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx příjmy xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx rok 2020 (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") se xxxxxxx xxxxxxx 1 364 818 723 753 Xx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx 1 864 818 723 753 Xx. Xxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxx 500 000 000 000 Xx x xxxxxxx xxxxx xx účtech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 18 873 830 871 Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x 481 126 169 129 Kč.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx kapitol xx uveden x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx.

(4) Xxxxxxx přehled xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kapitol je xxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx státního rozpočtu xxxxx kapitol xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu.

(6) Xx xxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, x xx očekávané příjmy x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx 109 587 036 655 Xx x xxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx 47 000 000 000 Kč. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2 a x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu.

§2

(1) Finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x to xxxxxxxxx x celkové xxxx 1 488 199 500 Xx, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 5 k tomuto xxxxxx.

(2) Finanční vztahy xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx obcí, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x úhrnech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 9 828 964 200 Kč, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx k rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxxxx x celkové výši 1 140 915 000 Xx, xx xxxxxxx x příloze č. 7 x tomuto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx stanovení xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx městu Xxxxx xx uveden v příloze č. 8 x tomuto xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx kapacita Xxxxxxxx garanční a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x. x., xx xxxxxxx xx xxxx 330 000 000 000 Xx.

(2) Seznam dotací xxxxxxxxxxxxx v roce 2020 z vyjmenovaných xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výše, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uveden x příloze č. 9 x xxxxxx zákonu.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx zmocňuje xxxxxxxx, xxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx 2013 x 2014 na xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2013 x následnou obnovu x xxxxx xxxxxx x letech 2013 xx 2019 xxxxxxxxx, xxxxx xxx použity xx xxxxxxx xxxxxx x roce 2020.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele "Xxxxxx celkem" x "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx x kapitole Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x částku vyčíslenou x xxxxxxxxxx xx xxx 2019 xx xxxxxxxx finančních xxxxx xxxxx §36 odst. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Vondráček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 355/2019 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU

Ukazatel

v Kč

Příjmy xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

1 364 818 723 753

Xxxxxx státního rozpočtu xxxxxx

1 864 818 723 753

x xxxx: xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxx

- krajů

1 488 199 500

- xxxx x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

9 828 964 200

- xxxxxxxx xxxxx x rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1 140 915 000

Xxxxxxx

-500 000 000 000

Financování:

Změna xxxxx xxxxxxxx xxxxx

481 126 169 129

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finančních aktiv

18 873 830 871

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 355/2019 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

x Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx*)

xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

x xxxx

xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy

a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxx

x xxxxxxxx Evropské xxxx**)

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky

0

0

0

60 000

0

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

16 000 000

0

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

2 900 000

0

304

Úřad vlády Xxxxx republiky

0

0

0

30 479 761

25 409 761

305

Bezpečnostní xxxxxxxxxx služba

0

0

0

190 000 000

0

306

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

900 000 000

0

0

46 750 032

26 750 032

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

100 000

5 019 424 095

4 490 219 638

373 660 950

51 851 950

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

250 000

0

0

550 000

0

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx

0

0

0

490 210

240 210

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

27 400 000

789 164 990

701 624 313

4 620 037 936

187 339 060

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

610 000 000

522 902 848 138

467 772 515 906

6 476 563 521

5 856 563 521

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

6 000 000

8 817 502 913

7 869 909 995

1 861 755 864

1 358 425 702

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

86 000 000

0

0

24 929 820 000

9 590 150 000

317

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

1 500 000

0

0

21 557 640 095

21 484 573 895

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky

0

0

0

0

0

322

Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu

188 978 519

0

0

15 446 624 000

12 039 834 000

327

Ministerstvo xxxxxxx

170 000 000

0

0

13 677 510 808

13 500 510 808

328

Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

35 510 000

0

0

767 920 000

0

329

Xxxxxxxxxxxx zemědělství

9 000 000

0

0

34 237 075 316

31 014 775 316

333

Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy

700 000

0

0

12 282 024 856

12 126 207 286

334

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

40 000

0

0

451 152 639

276 777 528

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

25 000 000

0

0

1 921 800 000

1 898 043 709

336

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti

0

1 242 795 431

1 104 707 050

1 993 740 487

79 501 324

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

344

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

80 000 000

0

0

161 602 500

5 602 500

345

Xxxxx statistický xxxx

0

0

0

15 656 441

13 956 441

346

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1 120 000 000

0

0

206 646 939

6 646 939

348

Xxxxx xxxxxx xxxx

330 162 090

0

0

6 158 503

3 942 503

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

292 726 000

0

0

30 000 000

0

353

Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3 800 000

0

0

1 700 000

0

355

Xxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx režimů

0

0

0

1 977 930

1 977 930

358

Ústavní xxxx

0

0

0

0

0

359

Xxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

361

Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx

0

0

0

1 347 450

1 347 450

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

0

0

0

0

371

Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

4 550 000

0

0

1 500 000

0

373

Xxxx pro přístup x dopravní infrastruktuře

0

0

0

0

0

374

Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

30 000 000

0

375

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost

170 000 000

0

0

400 000

0

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

0

72 175 998

64 156 443

0

0

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

378 660 401

36 608 790

378

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

0

0

400 000

0

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0

0

0

518 140

0

396

Státní xxxx

0

0

0

0

0

397

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 550 000 000

0

0

641 500 000

0

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

658 400 150 000

0

0

19 600 320 800

0

XXXXXX

664 011 866 609

538 843 911 565

482 003 133 345

161 962 945 579

109 587 036 655

PŘÍJMY XXXXXX (xxxxxx příjmy, xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem)

1 364 818 723 753

*) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x kapitole 397 Operace státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - odvody xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

**) xxxxxxxx jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx přímo, xxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondu

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 355/2019 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

x Kč

Číslo xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

301

Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx

419 324 007

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu

1 393 659 786

303

Senát Xxxxxxxxxx

645 607 330

304

Xxxx vlády Xxxxx republiky

1 091 826 213

305

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

8 171 302 949

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

72 600 365 700

308

Xxxxxxx bezpečnostní xxxx

295 080 427

309

Kancelář xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

152 615 216

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

23 889 153 719

313

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

694 450 038 058

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

82 269 358 975

315

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

17 899 438 896

317

Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx

31 931 530 110

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

4 360 546 000

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu

49 104 100 259

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

90 472 681 089

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

2 585 053 062

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

69 444 982 069

333

Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

226 967 000 210

334

Ministerstvo xxxxxxx

16 549 131 176

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

11 000 443 374

336

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti

31 891 409 426

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

171 776 819

344

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

213 014 292

345

Český xxxxxxxxxxx xxxx

1 493 382 719

346

Český úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

3 633 798 122

348

Xxxxx xxxxxx úřad

185 128 512

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

302 164 728

353

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

258 656 875

355

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

259 348 252

358

Xxxxxxx soud

239 788 895

359

Xxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx

24 925 531

361

Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx

6 563 390 450

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura

85 923 875

371

Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hnutí

34 444 691

372

Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání

67 310 087

373

Xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

22 311 260

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv

2 981 804 229

375

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

445 248 327

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

452 581 266

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

4 102 464 850

378

Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

425 317 706

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

644 751 491

396

Xxxxxx dluh

51 810 880 286

397

Xxxxxxx xxxxxxxx finančních aktiv

20 400 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa

330 268 347 439

XXXXXX

1 864 818 723 753

Příloha č. 4 x xxxxxx č. 355/2019 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 301 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxx celkem

419 324 007

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

x xxx: příjmy z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx republiky

134 066 880

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxx

211 142 127

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx

74 115 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

75 086 215

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

24 151 389

Xxxxxxxx xxxxxx fondu kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 376 784

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

68 839 194

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx na výzkum, xxxxx a inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

51 840 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., o xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

16 000 000

Xxxxxx xxxxxx

1 393 659 786

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem

16 000 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery celkem

16 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu XX

1 393 659 786

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

501 166 798

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

169 239 205

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

4 344 886

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

217 244 239

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

35 000 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 303 Xxxxx Xxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

2 900 000

Xxxxxx celkem

645 607 330

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

2 900 000

v xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

2 900 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx Parlamentu XX

645 607 330

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

236 171 121

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

79 825 839

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 391 713

Platy zaměstnanců x pracovním poměru xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

119 585 599

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx systému programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

24 840 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 304 Úřad xxxxx Xxxxx republiky

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

30 479 761

Xxxxxx celkem

1 091 826 213

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

30 479 761

x xxx: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

25 409 761

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 570 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxx Xxxxx xxxxx XX

1 091 826 213

x xxx: xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx XX

723 602 150

výdaje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

368 224 063

výdaje xxxxxxx x výkonem předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

384 824 392

Povinné xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

130 061 853

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x sociálních potřeb

6 525 771

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

120 920 144

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

205 368 385

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

67 946 412

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

67 946 412

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

67 946 412

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR xx xxxxxxx a xxxxxx 5)

0

Program protidrogové xxxxxxxx

233 165 585

Podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity

30 685 000

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

30 115 668

v xxx: xx státního rozpočtu

4 705 907

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

25 409 761

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

4 200 000

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

630 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 570 000

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

107 935 585

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU a x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 305 Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

190 000 000

Xxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

190 000 000

v xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

190 000 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

350 000 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 306 Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

946 750 032

Xxxxxx xxxxxx

8 171 302 949

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

900 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

46 750 032

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

26 750 032

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

20 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxx Ministerstva zahraničních xxxx

8 171 302 949

x xxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

70 000 000

humanitární xxxxx

220 000 000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dary vybraným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

1 496 676 859

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí

21 000 000

xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhlasu

27 700 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

25 000 000

xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech

55 000 000

xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxx XX xx civilních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx mezinárodních vládních xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx misí

0

obnova Xxxxx

50 000 000

xxxxxxxxxxx x rekonstrukce Xxxxx

30 000 000

výdaje xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx výdaje xx xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

6 175 926 090

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

995 622 788

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

336 520 502

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

19 749 008

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

91 146 631

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

896 303 771

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

27 870 000

v xxx: xx státního rozpočtu xxxxxx

27 870 000

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

27 870 000

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

27 870 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

707 041 032

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

19 900 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

27 375 032

x xxx: xx státního xxxxxxxx

625 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

26 750 032

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

462 340 000

1) bez příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx EU x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

5 393 185 045

Xxxxxx xxxxxx

72 600 365 700

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

100 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

5 019 424 095

x xxx: pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4 490 219 638

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

529 204 457

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

373 660 950

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

51 851 950

příjmy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

321 809 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxx Xxxxxx XX

47 432 314 720

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu

12 170 118 850

x tom: xxxxxx spojené x xxxxxxxx systému xxxxxx xxxxx

12 167 978 010

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

2 140 840

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpravodajství

3 848 771 132

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vrchního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

859 706 091

Xxxxxxxxx dávek důchodového xxxxxxxxxxx

5 071 000 000

Xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx

2 718 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

499 996 969

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

17 917 157 923

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 271 664 928

Základní xxxxxx fondu kulturních x sociálních xxxxxx

321 780 412

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3 029 067 079

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

12 403 704 738

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

740 248 711

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

439 363 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

439 363 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

106 123 000

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

333 240 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

333 240 000

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

94 489 000

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx výzkumu x xxxxxx 5)

8 534 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx prevence x prevence xxxxxxxxxxx

6 526 326

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

780 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

760 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

71 898 579

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

20 046 629

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

51 851 950

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

16 141 584 587

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 308 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

800 000

Xxxxxx xxxxxx

295 080 427

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

250 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

550 000

x tom: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

550 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

295 080 427

x xxx: xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu

295 080 427

xxxxxx spojené x výkonem předsednictví XX v Xxxx Xxxxxxxx unie

0

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

166 149 005

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

56 158 364

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 294 571

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

164 728 567

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

19 251 027

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 309 Kancelář xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

490 210

Výdaje xxxxxx

152 615 216

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery celkem

490 210

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

240 210

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

250 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx plnění úkolů Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx

152 615 216

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

88 773 338

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

29 992 972

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 634 574

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma zaměstnanců xx služebních xxxxxxx

81 328 758

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

282 600

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

42 390

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

240 210

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

2 654 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 312 Ministerstvo xxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 436 602 926

Xxxxxx xxxxxx

23 889 153 719

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

27 400 000

Příjmy z xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

789 164 990

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění

701 624 313

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

87 540 677

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

4 620 037 936

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky celkem

187 339 060

příjmy z xxxxxxxxxx finančních mechanismů

33 177 876

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4 399 521 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxx

13 125 679 576

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx ústředního xxxxxx

2 595 270 565

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

6 122 331 373

x xxx: xxxxxxxx dávky

623 157 607

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx správy

5 499 173 766

Správa xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

1 897 975 664

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

69 622 551

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

77 918 990

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

355 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

12 884 107 340

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

4 348 900 399

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

256 561 423

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

1 673 837 502

Xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x ozbrojených xxx xx xxxxxxxxx poměru

2 549 958 762

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

8 503 441 494

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

102 927 600

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

221 072 515

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

33 733 455

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

187 339 060

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

97 347 544

x xxx: xx státního xxxxxxxx

64 169 668

podíl xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

33 177 876

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

1 814 053 540

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 313 Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

529 989 411 659

Xxxxxx xxxxxx

694 450 038 058

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

610 000 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

522 902 848 138

x tom: pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

467 772 515 906

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

55 130 332 232

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

6 476 563 521

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

5 856 563 521

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem 6)

620 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

475 240 000 000

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

49 246 243 829

Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx

50 300 000 000

Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx

5 350 949 419

Dávky xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

3 100 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

2 000 000

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

7 600 000 000

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

31 300 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

15 204 475 953

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx zákona č. 118/2000 Sb.

300 000 000

Výdaje spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

490 000 000

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

7 505 000 000

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

17 770 647 810

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

30 120 721 047

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociální xxxxxxx

920 000 000

Xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské unie

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

9 137 895 098

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 118 606 542

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních potřeb

181 510 781

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx místech

974 561 774

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

8 100 977 191

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

90 000 000

x tom: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

90 000 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

90 000 000

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

89 726 192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

600 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

7 196 221 661

x xxx: xx státního xxxxxxxx

1 339 658 140

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

5 856 563 521

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1 539 362 273

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

6) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx důchodového pojištění xx xxxx 150 000 000 Xx x x dobrovolného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 160 000 000 Xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 314 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy celkem

10 685 258 777

Xxxxxx xxxxxx

82 269 358 975

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

6 000 000

Příjmy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8 817 502 913

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění

7 869 909 995

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

947 592 918

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 861 755 864

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 358 425 702

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

29 330 162

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

474 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx XX

45 194 638 119

Xxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx sboru XX

11 728 946 864

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

13 476 777 191

Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

291 789 801

Xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

6 156 373 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

5 420 834 000

Výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

36 162 703 619

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

12 149 013 906

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

717 192 743

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

4 917 139 044

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

29 278 246 412

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

1 664 251 438

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

725 687 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

725 687 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

148 828 000

xxxxxxx podpora celkem 4)

576 859 000

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

576 859 000

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx výsledků 5)

141 828 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x vývoji 5)

0

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prevence xxxxxxxxxxx

81 360 000

Podpora xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

135 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 581 084 176

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

222 658 474

podíl rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

1 358 425 702

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

38 667 257

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

9 337 095

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

29 330 162

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

6 123 798 414

1) xxx xxxxxx x povinného pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 315 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

25 015 820 000

Xxxxxx xxxxxx

17 899 438 896

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

86 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

24 929 820 000

x xxx: příjmy x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

9 590 150 000

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

15 339 670 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1 570 260 000

Technická xxxxxxx životního xxxxxxxxx

6 061 020 000

Xxxxxxx xxxxxxx x ovzduší

6 100 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

4 168 158 896

x xxx: výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx

4 168 158 896

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

939 507 314

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

307 398 811

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

17 837 229

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

148 303 970

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

743 556 954

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

268 619 750

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

268 619 750

x xxx: institucionální xxxxxxx celkem 4)

268 619 750

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Účelová xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

268 206 750

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

3 000 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

9 663 650 000

v tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

73 500 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

9 590 150 000

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

13 694 614 057

1) bez příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx EU a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 317 Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

21 559 140 095

Výdaje xxxxxx

31 931 530 110

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 500 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

21 557 640 095

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

21 484 573 895

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

13 066 200

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

29 908 499 282

x xxx: Xxxxxx xxxxxx

190 000 000

xxxxxxx xxxxxx na regionální xxxxxx x cestovní xxxx

29 718 499 282

Xxxxxxx bydlení

989 230 000

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx řád

40 588 663

Xxxxxxx činnosti xxxxxxx

993 212 165

x xxx: xxxxxx spojené s xxxxxxx předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx provozní výdaje xxxxxxx

993 212 165

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

518 260 933

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

174 246 736

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

9 434 060

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx služebních xxxxxxx

124 196 846

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

347 506 155

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

118 508 420

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

22 064 398 128

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

579 824 233

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

21 484 573 895

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

15 372 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 305 800

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

13 066 200

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

29 260 036 805

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 321 Xxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

4 360 546 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Xxxxxxxxx Grantové agentury XX

109 783 000

Dotace xxxxx xxxxxxxxx

4 250 763 000

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

51 226 366

Povinné xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

14 855 365

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

649 690

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

32 484 485

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle zákona x xxxxxx službě

0

Výdaje xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx programů spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

4 360 546 000

x tom: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

4 360 546 000

x xxx: institucionální xxxxxxx celkem 4)

109 783 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

4 250 763 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Účelová xxxxxxx na programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x inovace podle §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 322 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

15 635 602 519

Xxxxxx xxxxxx

49 104 100 259

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

188 978 519

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

15 446 624 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12 039 834 000

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

3 406 790 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Podpora xxxxxxxxx

15 266 832 923

Xxxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxx, mandatorní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu

3 514 370 642

x xxx: xxxxxx kryté xxxxxxxx x privatizačního xxxx

1 277 190 000

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

2 237 180 642

Xxxxx xxxxxxx resortu

2 652 865 823

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

2 652 865 823

xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx obnovitelné xxxxxx xxxxxxx

27 000 000 000

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů

670 030 871

v tom: xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu

665 330 871

ostatní výdaje

4 700 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za provedenou xxxxx

974 553 200

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

327 747 429

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních potřeb

18 772 975

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

124 750 061

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

813 898 715

Výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

5 862 370 333

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

2 179 037 000

x xxx: institucionální xxxxxxx celkem 4)

472 787 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

1 706 250 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

3 683 333 333

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

1 706 250 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx výsledků 5)

468 787 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

0

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a prevence xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

12 135 805 917

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

95 971 917

xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

12 039 834 000

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

7 832 712 659

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 327 Ministerstvo xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

13 847 510 808

Xxxxxx celkem

90 472 681 089

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

170 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

13 677 510 808

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx ume xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

13 500 510 808

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

177 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

8 658 444 640

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

74 341 122 851

x xxx: xxxxxx xxx společné xxxxxxxx (xxxxxxxx) XX x XX

13 019 791 851

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky

1 136 001 000

xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

60 185 330 000

Xxxxxx spojené x výkonem předsednictví XX v Xxxx Xxxxxxxx unie

0

Ostatní výdaje xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

7 473 113 598

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

545 743 199

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

184 461 208

Základní xxxxxx fondu kulturních x sociálních xxxxxx

10 769 123

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

69 263 102

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

469 192 879

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

55 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

55 000 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

55 000 000

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažených xxxxxxxx 5)

55 000 000

Zajištění xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

5 092 500

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

13 514 631 155

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

14 120 347

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

13 500 510 808

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

74 865 298 926

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 328 Xxxxx telekomunikační xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

803 430 000

Xxxxxx celkem

2 585 053 062

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

35 510 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

767 920 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

767 920 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

2 585 053 062

x xxx: xxxxxx xx úhradu xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby - xxxxxxxx xxxx

80 000 000

xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxx

40 000 000

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 800 000 000

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

665 053 062

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

312 610 788

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

105 451 197

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

5 974 481

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

298 724 011

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

70 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

118 800 000

1) bez xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 329 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

34 246 075 316

Xxxxxx xxxxxx

69 444 982 069

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

9 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

34 237 075 316

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

251 037 255

xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

30 763 738 061

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

3 222 300 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

46 117 677 061

x xxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx intervenčnímu xxxxx

43 354 177 061

xxxxxxx xxxxxx

2 763 500 000

Dotace xx xxxxxxx Státního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 900 000 000

v xxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx

1 700 000 000

xxxxxxx xxxxxx

200 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

8 120 937 175

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

4 400 000 000

v tom: xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx hospodářství

4 400 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxx organizacím

70 000 000

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

8 836 367 833

x xxx: xxxxx výdaje xx xxxxxx politiku resortu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

8 836 367 833

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

2 680 374 061

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

904 623 557

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

52 796 293

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

406 537 818

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

2 233 276 686

Výdaje na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

1 010 789 000

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 010 789 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

520 789 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

490 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx aplikovaného výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx 5)

490 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných organizací xxxxx zhodnocení jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

515 369 000

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx

300 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

1 700 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

313 301 147

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

62 263 892

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

251 037 255

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

39 632 677 061

v xxx: přímé xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

21 944 764 000

přímé xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

596 300 000

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxxx rozpočtu

7 800 000 000

xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

8 346 619 093

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxxx

472 639 000

xxxxxxxx organizace xxxx - podíl xxxxxxxx Evropské unie

472 354 968

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

4 941 341 556

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx EU a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 333 Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

12 282 724 856

Xxxxxx xxxxxx

226 967 000 210

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

700 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

12 282 024 856

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

12 126 207 286

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

62 118 970

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

93 698 600

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxx x xxxxxx školy

48 370 124 924

v xxx: xxxxxx xxxxx

27 411 676 980

xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

20 958 447 944

Výdaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

161 982 083 817

Xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx

276 266 938

Výdaje xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

7 204 727 784

x tom: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 948 071 203

xxxxxxxxx sportovní xxxxxxx

5 256 656 581

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vývoj x inovace

6 884 280 208

Xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

2 249 516 539

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

986 277 291

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

330 951 397

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

18 266 463

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

136 983 597

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

776 339 116

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

20 958 447 944

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

14 446 977 081

v xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

9 581 467 851

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

4 865 509 230

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

6 511 470 863

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

1 980 201 230

Xxxxxxx xxxxxxx na specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

1 165 308 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

7 706 843 813

Institucionální xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx a xxxxxx 5)

1 286 979 700

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

112 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

8 132 000

Program xxxxxxxxxxxx politiky

3 697 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

19 875 000

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

70 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 914 248 193

x tom: xx státního xxxxxxxx

1 788 040 907

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

12 126 207 286

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

71 052 216

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

8 933 246

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

62 118 970

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

6 406 136 268

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Ministerstvo xxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

451 192 639

Xxxxxx xxxxxx

16 549 131 176

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

40 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

451 152 639

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

276 777 528

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

44 000 000

ostatní nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

130 375 111

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

579 854 000

Xxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3 261 285 729

v xxx: finanční xxxxxxx

2 177 720 979

xxxxxxxxx xx podporu činnosti xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 083 564 750

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury

432 129 384

x xxx: rozvoj x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

19 880 000

xxxxxx na xxxxxxx xxxxx

329 178 884

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx organizacím

46 070 500

xxxxxxx pro ochranu xxxxxxx xxxx v xxxxxxx kultury

37 000 000

xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxxxx organizace zřízené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

9 509 238 110

x xxx: xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5 471 013 582

xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dědictví

1 475 000 000

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 905 037 000

společné projekty xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

5 000 000

xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

653 187 528

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx

712 761 700

x xxx: xxxxxxx xxxxxx podpory profesionálních xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx symfonických xxxxxxxxx x pěveckých xxxxx

130 000 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

544 555 300

veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

38 206 400

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx

761 000 000

x xxx: xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x kulturní statky

75 000 000

xxxxxxxx na xxxxxxxx x obnovu xxxxxxxxxx památek

686 000 000

Xxxxxxx kultury xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

33 000 000

x xxx: podpora projektů xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx národnostních xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx národnostních xxxxxx

31 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx technické základny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

267 000 000

Státní xxxx xxxxxxxxxxxxxx

992 862 253

x xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

800 000 000

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

192 862 253

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

198 072 370

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

65 710 338

Xxxxxxxx příděl fondu xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

3 563 973

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

34 767 267

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

143 431 447

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

579 854 000

x tom: xx státního rozpočtu xxxxxx

579 854 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

94 854 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

485 000 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací 5)

485 000 000

Institucionální xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxx zhodnocení jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

93 354 000

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx projektů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

415 187 528

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

138 410 000

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

276 777 528

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

55 000 000

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

11 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

44 000 000

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového financování XXX/XXXX celkem

4 401 104 528

1) xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 335 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 946 800 000

Xxxxxx celkem

11 000 443 374

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

25 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

1 921 800 000

x tom: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 898 043 709

xxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx

1 956 291

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

21 800 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

2 337 065 389

x xxx: výdaje xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxx

2 337 065 389

Xxxxxx x vývoj xx xxxxxxxxxxxxx

1 710 156 512

Lůžková péče

2 234 568 886

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

1 278 455 151

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2 654 236 899

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

785 960 537

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

1 603 144 421

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

530 482 199

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

30 199 405

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

347 233 165

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x státní xxxxxx

1 180 292 064

Výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

1 710 156 512

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 710 156 512

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

660 156 512

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

1 050 000 000

podíl prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací 5)

1 050 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

643 562 000

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx prevence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

13 000 000

Xxxxxx na xxxxxxxx x Pandemický xxxx Xxxxx republiky 7)

14 000 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

2 029 462 466

v xxx: xx státního xxxxxxxx

131 418 757

podíl xxxxxxxx Evropské xxxx

1 898 043 709

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 289 027

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

332 736

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

1 956 291

Výdaje vedené x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

3 010 212 793

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

7) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x mimořádné očkování xxxxx §49 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro případ xxxxxxxx chřipky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 336 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

3 236 535 918

Xxxxxx xxxxxx

31 891 409 426

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 242 795 431

v xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 104 707 050

xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

138 088 381

Nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 993 740 487

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

79 501 324

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

19 619 163

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

1 894 620 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx - Xxxxxx xxxxxxxx část

19 568 685 914

x xxx: xxxxx soudců

5 326 147 100

xxxxx xxxxxxxx zástupců

1 898 057 900

výdaje xxxxxxx x výkonem předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx unie

0

ostatní výdaje xxxxxxxx části

12 344 480 914

Xxxxxxxx xxxx - Výdaje xxxxxxxx xxxx

12 322 723 512

x xxx: xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

825 273 000

xxxxxxx sociální xxxxx

648 200 000

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx části

10 849 250 512

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

17 963 687 827

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 061 624 520

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

352 322 185

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6 577 018 612

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

3 622 148 131

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

213 414 122

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odvozované od xxxxx ústavních činitelů

1 898 057 900

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

0

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x prevence xxxxxxxxxxx

10 895 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5 515 000

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

150 000

Výdaje spolufinancované xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

127 056 624

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

47 555 300

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

79 501 324

Xxxxxx na společné xxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

22 804 529

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

3 185 366

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

19 619 163

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1 089 822 939

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx výzkum, vývoj x inovace podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 343 Xxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje celkem

171 776 819

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

171 776 819

x xxx: xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů

171 776 819

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

74 288 084

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

25 109 372

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

1 447 944

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

12 295 943

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

46 843 629

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

13 257 600

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

12 500 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 344 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

241 602 500

Xxxxxx xxxxxx

213 014 292

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

80 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

161 602 500

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

5 602 500

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

156 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadu průmyslového xxxxxxxxxxx

213 014 292

x xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

213 014 292

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

111 629 554

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

37 730 790

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

2 215 308

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních místech

16 375 931

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

94 389 441

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

6 225 000

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

622 500

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

5 602 500

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx programového financování XXX/XXXX xxxxxx

16 650 000

1) bez příjmů x povinného pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 345 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

15 656 441

Výdaje xxxxxx

1 493 382 719

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

15 656 441

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 956 441

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Českého statistického xxxxx

1 493 382 719

x tom: xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx

5 000 000

výdaje xx Xxxxxxx lidu, xxxx x xxxx

350 016 928

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 138 365 791

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

751 154 526

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

252 890 990

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

14 876 453

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

126 247 329

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle zákona x státní službě

615 051 362

Xxxxx zaměstnanců x pracovním poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

2 522 400

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

20 550 935

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

6 594 494

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

13 956 441

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů celkem

0

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

153 592 313

1) bez xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 346 Český xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

1 326 646 939

Xxxxxx xxxxxx

3 633 798 122

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 120 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

206 646 939

x xxx: příjmy x rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

6 646 939

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

200 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxx zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx

3 633 798 122

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

2 059 904 346

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

696 239 860

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

41 195 082

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

132 658 603

Xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 924 427 434

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

10 579 966

v xxx: xx státního xxxxxxxx

3 933 027

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

6 646 939

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

268 754 112

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 348 Xxxxx xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

336 320 593

Xxxxxx xxxxxx

185 128 512

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

330 162 090

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

6 158 503

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

3 942 503

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 216 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

185 128 512

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou práci

108 297 564

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

36 604 577

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

2 164 075

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

22 089 767

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

86 113 984

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 420 942

x xxx: xx státního xxxxxxxx

1 478 439

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

3 942 503

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

25 402 186

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 349 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

322 726 000

Výdaje xxxxxx

302 164 728

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

292 726 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

v xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx

302 164 728

x xxx: xxxxxx spojené x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx

302 164 728

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

179 955 356

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

60 824 911

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

3 552 797

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

18 232 744

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

150 750 288

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

8 656 800

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

12 935 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 353 Úřad pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy celkem

5 500 000

Xxxxxx xxxxxx

258 656 875

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy 1)

3 800 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské soutěže

258 656 875

v tom: xxxxxx spojené s xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

258 656 875

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

144 760 277

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

48 928 973

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

2 855 142

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

19 665 357

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

114 334 138

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx činitelů

8 757 600

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje vedené x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

32 000 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 355 Xxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

1 977 930

Xxxxxx xxxxxx

259 348 252

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 977 930

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

1 977 930

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů XXX Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx režimů

169 050 587

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek

90 297 665

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx provedenou práci

112 277 020

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

37 742 256

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 162 808

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

76 659 101

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

31 481 267

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

x xxx: ze xxxxxxxx rozpočtu celkem

0

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

1 977 930

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

1 977 930

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx zcela nebo xxxxxxxx financovány z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

67 100 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 358 Xxxxxxx soud

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

239 788 895

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Ústavního soudu

239 788 895

x xxx: xxxxx soudců

39 463 200

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxx

200 325 695

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

116 000 562

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

39 208 190

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 302 791

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

75 576 362

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

34 652 152

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 359 Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

24 925 531

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx

24 925 531

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

13 428 691

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 538 898

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

156 542

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

7 827 091

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x státní xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

200 000

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 361 Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 347 450

Xxxxxx xxxxxx

6 563 390 450

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 347 450

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 347 450

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6 563 390 450

Xxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

52 501 092

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

17 745 369

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

1 026 801

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

51 340 019

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

6 563 390 450

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 562 043 000

v xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

6 562 043 000

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

1 347 450

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

4 593 910 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

3 007 900

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 660 450

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 347 450

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů celkem

0

v xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 362 Národní sportovní xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

85 923 875

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx sportovní agentury

85 923 875

Xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

18 997 065

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

5 812 608

Základní xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

223 173

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2 800 000

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

8 358 665

Xxxxx zaměstnanců x pracovním poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

4 475 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 371 Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

34 444 691

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

34 444 691

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx práci

14 328 698

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 843 100

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

262 574

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

1 524 207

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

4 824 491

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

6 780 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

12 010 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 372 Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

6 050 000

Xxxxxx xxxxxx

67 310 087

Xxxxxxxxxx ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 1)

4 550 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

x xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Rady pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

67 310 087

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

37 360 047

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

12 627 696

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

425 215

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx služebních místech

1 602 907

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

19 657 844

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

1 100 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 373 Xxxx xxx xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

22 311 260

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře

22 311 260

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

14 586 482

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 930 231

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

285 730

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3 078 909

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

11 207 573

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx platů ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

0

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 374 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

30 000 000

Výdaje xxxxxx

2 981 804 229

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

30 000 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx stavy

2 975 384 229

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil

6 420 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx xxxxxxxxxx práci

188 173 414

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

63 602 615

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 758 318

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

105 274 208

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

81 541 677

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

2 975 384 229

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

160 360 000

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 375 Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

170 400 000

Xxxxxx xxxxxx

445 248 327

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

170 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

400 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx

445 248 327

v xxx: xxxxxx Státního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx

445 248 327

xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

142 849 186

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

48 283 024

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 852 790

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

14 166 473

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

128 473 013

Xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

v xxx: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

0

\ x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

5 300 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x prostředků finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

182 826 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 376 Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx sborů

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

72 175 998

Xxxxxx celkem

452 581 266

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

72 175 998

x tom: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění

64 156 443

xxxxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8 019 555

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

409 637 266

Xxxxxxxx xxxxx

42 944 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx provedenou xxxxx

260 649 779

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

87 682 534

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

5 165 120

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

28 596 591

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx sil xx služebním xxxxxx

229 659 404

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

10 000 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 377 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

378 660 401

Xxxxxx celkem

4 102 464 850

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

378 660 401

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

36 608 790

příjmy x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

342 051 611

ostatní xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX

215 365 405

Xxxxxx jiným xxxxxxxxx

3 887 099 445

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx provedenou xxxxx

84 549 112

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

28 577 600

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 565 851

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

78 292 555

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx službě

0

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

4 102 464 850

x xxx: xx státního rozpočtu xxxxxx

3 723 804 449

x tom: institucionální xxxxxxx celkem 4)

168 445 000

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

3 555 359 449

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

378 660 401

Účelová podpora xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

3 555 359 449

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

42 841 493

x xxx: xx státního rozpočtu

6 232 703

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

36 608 790

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

402 096 013

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

60 044 402

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

342 051 611

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU a x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 378 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

400 000

Výdaje xxxxxx

425 317 706

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

400 000

x tom: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

400 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost

425 317 706

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

139 545 994

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

47 166 547

Základní příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 779 332

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

138 966 561

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx programového financování XXX/XXXX celkem

97 751 465

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 381 Nejvyšší kontrolní xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

518 140

Xxxxxx celkem

644 751 491

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

518 140

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

518 140

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxx kontrolního xxxxx

644 751 491

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

343 193 814

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

115 999 509

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

6 274 516

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

313 725 820

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

52 000 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 396 Xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

51 810 880 286

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhu

481 126 169 129

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 8)

18 873 830 871

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx státního dluhu

51 810 880 286

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

8) xxxxxx jaderného účtu x xxxxxxxxxx účtu xxxxxxx důchodového pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

2 191 500 000

Xxxxxx xxxxxx

20 400 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 9)

1 550 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

641 500 000

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 10)

641 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx

20 185 000 000

x xxx: transfery xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx politiku

20 000 000 000

ostatní xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;20 185 000 000

Xxxxxxx výdaje

215 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9) zahrnují xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx radioaktivních xxxxxx xx jaderný xxxx

10) xxxxxxxx příjmy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

678 000 470 800

Xxxxxx xxxxxx

330 268 347 439

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

658 400 150 000

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

19 600 320 800

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

19 600 320 800

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Vládní xxxxxxxxxx rezerva

112 526 743 508

Xxxxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx č. 240/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů)

140 000 000

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx

60 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx

4 100 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 315 131 000

Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx; xxxxxxxxx x podobné xxxxxxxxxx

8 864 230 000

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k rozpočtům xxxxx (x výjimkou xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) - viz příloha č. 5

1 488 199 500

Finanční xxxxxx státního rozpočtu x rozpočtům xxxx x úhrnech po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx) - xxx příloha č. 6

9 828 964 200

Xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx města Xxxxx - viz příloha č. 7

1 140 915 000

Další xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky

13 016 571 739

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně

99 149 608 000

Ostatní xxxxxx

26 698 333 031

Xxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

47 000 000 000

Xxxxxx vedené x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

4 939 651 461

Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx obnovu

0

Výdaje xxxxxxx x průběhu xxxx, xxxxx nelze xxxxx zařadit do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

0

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

0

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

0

Platy xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

0

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

4 939 651 461

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Xxxxxxx x. 5 x zákonu č. 355/2019 Sb.

FINANČNÍ XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

(x výjimkou xxxxxxxx města Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy celkem

Středočeský

165 408 900

Xxxxxxxxx

110 593 200

Xxxxxxxx

104 342 200

Karlovarský

71 164 300

Xxxxxxx

127 422 600

Xxxxxxxxx

88 955 400

Královéhradecký

100 976 400

Xxxxxxxxxx

97 610 500

Xxxx Xxxxxxxx

96 168 000

Xxxxxxxxxxxx

155 311 300

Xxxxxxxxx

109 631 500

Xxxxxxx

104 342 200

Xxxxxxxxxxxxxxx

156 273 000

Úhrn

1 488 199 500

Xxxxxxxx xxx stanovení příspěvku xx výkon státní xxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pokrytí jednoho xxxxxxxxxx úvazku (712 119 Xx) xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx. 67,52 %.

Xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2019 xxxxxxxxxxxx x 5 %, x dále xxxxxxxx x xxxxxx 105 000 000 Kč.

Na xxxxxxx konkrétních regresorů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rovnici, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: x = - X*xxxx2 + X*xxxx + X

Xxxxxxxxxxx

X

0,0000000000735173

X

0,000304711

X

64,328754

x je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx je xxxxx xxxxxxxx daného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úvazků xxx xxxxx kraj.

Pro xxx 2020 xxx příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx navýšen x xxxxxxx x 12,97 %.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx stokoruny.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxx x. 355/2019 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU K XXXXXXXX XXXX V XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

(x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)

x Kč

KRAJ

Příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxx celkem*)

Středočeský

1 450 732 200

Xxxxxxxxx

682 568 200

Xxxxxxxx

642 500 600

Xxxxxxxxxxx

310 056 100

Xxxxxxx

809 004 000

Xxxxxxxxx

445 731 900

Xxxxxxxxxxxxxxx

589 310 100

Xxxxxxxxxx

564 595 600

Xxxx Xxxxxxxx

577 175 100

Xxxxxxxxxxxx

1 281 634 400

Xxxxxxxxx

635 482 400

Xxxxxxx

613 190 700

Moravskoslezský

1 226 982 900

Xxxx

9 828 964 200

*) viz příloha č. 8 - Postup xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx x hlavnímu xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx č. 355/2019 Sb.

FINANČNÍ XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX MĚSTA XXXXX

x Kč

Příspěvek xx xxxxx xxxxxx správy*

1 140 915 000

Xxxx

1 140 915 000

*) xxx příloha č. 8 - Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obcím x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxx č. 355/2019 Xx.

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX PŘÍSPĚVKU XX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX MĚSTU XXXXX

1. Postup pro xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx státní xxxxxx jednotlivým xxxxx1)

X) Xxxx (s výjimkou xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxx (X) xx xxxxxxx jako xxxxxx částek vypočítaných xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzorce.2) 3) X některých obcí xx navíc přičte xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1.X) x 1.X).

Xxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx4) je xxxxxxx:

- xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxx státní xxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) vyjádřené xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx koeficientů "X" a "B" xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dvě xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" x "X" uvedených x xxxxxxx v xxxxxxx 1 x 3 do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

29,52309608

6830500,486

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

293,6217957

15415649,93

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

64,48822021

13651966,35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu

252,8424683

27427070,52

Celková částka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx propočtem xx xxx xxxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx příspěvku xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 x xxxxxx 2.3) 6) 7) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1.X), 1.X), 1.X) x 1.X) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x některých xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1.X), 1.X) a 1.X).

Xxxx xxxxxxxxx8) je závislá:

- xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) vyjádřené počtem xxxxxxxx,

- xx podílu xxxxxxxxx správního xxxxxx x velikosti správního xxxxxx, xxx velikost xxxxxxxxx centra (XX)5) xx vyjádřená počtem xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx koeficientů "X", "B" a "X" xxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx pro daný xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

31,78848076

1495203,631

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

310,1607056

6129265,023

5139,847748

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

40,68075943

4782091,854

9503,536255

Xxxxxxxxx pověřeného obecního xxxxx

49,89009476

8663660,48

10815,67996

Xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností

1,502918243

3950471,562

34503,20351

Celková xxxxxx xxxxxxxxx zjištěná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx.

X) Obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx postavením

Obec

Výše xxxxxxxxx x Kč

Brandýs nad Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx9)

870 186

Xxxxx xxxx9)

11 822 153

Xxxxxx9)

5 026 345

Xxxxxxxxx9)

7 749 257

Xxx10) 11) 12) 13)

197 004 489

Ostrava10) 14)

138 281 887

Xxxxx10) 15)

33 958 886

D) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx týká xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx svéprávnosti (xxx §55 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "XX") xx spojení x §62), xxx x těch, které xxxxxxx nebyly (§469 XX - špatný xxxxxxxxx stav xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx). X těchto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxx komplexní xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx schopností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx silami.

Toto xxxxxxxxxxx xx xxx netýká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx osob xxxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx taktéž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx jednání, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx majetku osoby xxx xxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxx §58 XX. Xxxxxx xx xxx procesního xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx (dle §37 xxxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx dle §468 XX. Jedná xx xxx o případy, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx).

X případě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x omezení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx §10 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx dle §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Xx., Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx opatrovníci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro příspěvek xx xxx 2020 xx 31. březen 2019. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx učiněná xxxxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx platba xxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxxx xx výši 29 000 Xx xx opatrovance xx xxx. Na xxxxx x počtu opatrovanců x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx nehraje roli xxxxxxxx přítomnost xxxxx x obci, xxxx xxx osoba v xxxxxxxxx xxxx pobývá xx jiném xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx.), xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx správy xxxxxxx x částku, xxxxx xxxxxxxx násobku xxxxxxxxxx počtu opatrovanců.

E) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx

Xxxxxx živnostenské xxxxx xxxxx ustanovení §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx funkci xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxx xxxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Seznam jednotných xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx přílohou xxxxxxxx x. 248/2009 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotná kontaktní xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx x informačním xxxxxxx "XXXXXX", xx. xxxxxxxxxxxxx x následně xxxxxxxx xxxxxx klienta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx období xx 1.1. xx 31.12.2018. Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxx xx přiřazen xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx "xx - xx"), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx x 4,6 % se zaokrouhlením xxxxxx xx tisíce. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dotazů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle níže xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řešených dotazů xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx v Xx

Xx - Xx

(Xx)

0 - 25

69 000

26 - 50

138 000

51 -75

207 000

76 - 100

276 000

101 - 125

345 000

126 - 150

414 000

151 - 175

483 000

176 - 200

552 000

201 - 225

621 000

226 - 250

690 000

251 - 275

759 000

276 - 300

828 000

301 - 325

897 000

326 - 350

967 000

351 - 375

1 036 000

376 - 400

1 105 000

401 - 425

1 174 000

426 - 450

1 243 000

451 - 475

1 312 000

476 - 500

1 381 000

501 - 525

1 450 000

526 - 550

1 519 000

551 - 575

1 588 000

576 - 600

1 657 000

601 - 625

1 726 000

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivá jednotná xxxxxxxxx místa v xxxxx xxxx XX xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx x období xx 1.1. xx 31.12.2018

Xxxx xxxxxxxxx x Xx

Xxxxxxx

513

1 450 000

České Xxxxxxxxxx

168

483 000

Xxxxxxx

48

138 000

Xxxxxx Xxxxxxx

59

207 000

Xxxxxxx

32

138 000

Zlín

250

690 000

Xxxxxxxxx

63

207 000

Xxxxxxx

68

207 000

Xxxxxxx Xxxx

106

345 000

Xxxx

455

1 312 000

Xxxxx

111

345 000

Pardubice

398

1 105 000

Xxxx xxx Labem

31

138 000

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx, xxx xxxx podána xxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx (xxx. "xxxxx xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 115 Xx za xxxxxx xxxxxxxx žádost x vydání občanského xxxxxxx. Příspěvek xxxxxxxx xx přijatou žádost, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - tj. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx 24 xxxxx, xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx šest, xxx xxxx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30.6.2018, a xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodným obdobím xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx občanských xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx základě údajů xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, je xxxxxx od 1.1. xx 31.12.2018.

X) Financování xxxxxxxx řidičských průkazů

Obec, xxx byla xxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx (tzv. "xxxxx nabrání"), xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 115 Kč xx xxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijatou xxxxxx x vydání řidičského xxxxxxx x dobou xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxx o vydání xxxxxx řidičského průkazu, x xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek. Xxxxxxxxx obdobím xxx xxxxxxxxx xxxxx podaných xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018.

X) Financování matričních xxxxx

Xxxxxxx xxxxx prostředků, xxxxxxxx xx financování xxxxxxxxxx úřadů, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx shodné xxxxx. Xxxxx xxxx byla xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx 1.X) a 1.B). Xxxxx část byla xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkonů. Xxxx, xxxxx matriční xxxx provedl x xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018 xxxx, obdrží za xxxx xxxxxxxxx příspěvek. Xx xxxxx provedený xxxxx x knize xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxx 690 Kč. Xx xxxxx xxxxxxxxx zápis x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obdrží xxxx příspěvek xx xxxx 2 760 Xx x xx xxxxx provedený xxxxx x knize xxxxx xxxxxx obec xxxxxxxxx 920 Kč. Za xxxxx úkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 209 Xx, x xx xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018.

X xxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postavením, xxxxx xxxxxxxxxx do 31.12.2002 působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 147/2000 Xx., x okresních xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2001 Xx. (zákon č. 147/2000 Sb. xxx xxxxxx ke xxx 1.1.2003), bude xxxxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx, x xx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx příspěvku xxxx přičtena k xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx 1.X).

Xxxxx zápisů xxxxxxxxx xx statistického xxxxxxxxxx prováděného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx 1.X), xxxxx xxxxxxxx x poměrnou část xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx uvedená xx větě první xxxx xx xxxxxx č. 183/2006 Sb. xxxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

Obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018 xxxxx §96b xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 225/2017 Xx. Xxxxxx xxx xxx 2020 xx xxxxx xxxx xxxx 2 477 Xx. Celkový xxxxx finančních xxxxxxxxxx 207 852 501 Xx je meziročně xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx.

2. Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx16)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, 2.X), 2.X) [xxxxxx B1), X2) x X3)], 2.X), 2.X) x 2.X).

Xxxxx zjištěná hodnota xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx orgánům xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §31 xxxx. 1 zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx pro xxx 2020 je xxxxxxxx xxxxxx příspěvku xxx xxx 2019 xxxxxxxx x 12,97 %.

X) Výkon působnosti, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx s pověřeným xxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx pevné xxxxx xx xxxxxxx 100 xxxxxxxx trvale xxxxxxxxx v xxxxx, x němž hlavní xxxxx Praha xxxxxxxx xxxxxx správu. Xxxxxxxxx xx xxxx násobkem xxxxx xxxxx x xxxxx setiny xxxxxxxxx xxxxx obyvatel v xxxxx. Xxxxx je xxx xxx 2020 xxxxxxxxxxxx o 4,64 % a činí 78 267 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k 1.1.2019.

X1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx správy pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx 18 468 885 Xx x xxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivými xxxxx městských xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části 1.X) xxxx xxxxxxx.

X2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx město Xxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxx 5 198 575 Xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) xxxx xxxxxxx.

X3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů

V xxxxxxx částce xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 39 028 911 Kč x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx učiněných v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxx souvislostí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části 1.X) xxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx 24 679 000 Kč x pokrytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovnictví x xxxxxxxxxxx 851 xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) xxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx

Xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx 2 140 000 Xx k zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx městské xxxxx Xxxxx 1 x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 7. Xxx Xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx 1 726 000 Xx xx 602 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx Prahu 7 xx xxxxxxxxx xx xxxx 414 000 Xx xx 140 xxxxxxxxxxxxx a následně xxxxxxxx xxxxxx klientů.

Financování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) této xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx 9 784 150 Xx k xxxxxxx financování nárůstu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx 1.X) této xxxxxxx.

3. Postup pro xxxxxxxxxxxx výše příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx x převodu xxxxxx přenesené působnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti přebírá, x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx začátku xxxxxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxx x xxxx rozhodnutí a x xxx souvisejícími xxxxxxx správních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí.

V xxxxxxx jmenování správce xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx počtu xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx svou xxxxxxx vykonává, x xxxxxxxxx xxxxx 365 xxx x kalendářním xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx v kalendářním xxxx takovéto rozhodnutí xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12. xxxxx roku. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pokračovat i xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx nové xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zohlední xxxxx skladbu příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

1) §62 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).

2) Xx xxxxxx xx dosazuje xxxxx obyvatel xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřený x xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx 300 xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 300 xxxxxxxx.

3) Příspěvky se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sčítají.

4) Pro xxx 2020 byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 4,64 % dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjma matriční xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx byla x meziroční xxxxx xxxxx obyvatel.

5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x 1.1.2019 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyhlášky č. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Do xxxxxx 1 a xxxxxx 2 se dosazuje xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx (xxxxxxxxx centra) xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X případě, že xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xx xxxxx xxx 15 xxx. obyvatel, xx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 stanoven xxxxxxx obvod na 15 tis. xxxxxxxx.

7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 x xxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

8) Xxx xxx 2020 byl xxxxxxx objem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 4,64 % dle jednotlivých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zohledněna byla xxxxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxx.

9) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx obcí x rozšířenou působností. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností.

10) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12.2002 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 147/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2001 Sb. (Xxxxxxxx: xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx xxxxxx ke xxx 1.1.2003).

11) §3 odst. 5 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §31 xx 37 xxxxxx x. 186/2013 Sb., x státním xxxxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 204/2019 Xx.).

13) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 14 814 026 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Částka xx odvozena xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 1.H).

14) X xxxxxx zahrnuto xxxxxxxx x 10 777 730 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxx 1.H).

15) X xxxxxx zahrnuto xxxxxxxx x 8 329 381 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxx města Plzeň. Xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx části 1.X).

16) §31 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x zákonu x. 355/2019 Xx.

XXXXXX DOTACÍ X XXXX 2020 XXXXX §3 ODST. 2 ZÁKONA Č. 355/2019 SB.

v Xx

xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxx

xxxxxx

398

Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx

Xxxxx xxxx bojovníků xx svobodu

na projekty x činnost organizace

6 300 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx politických xxxxx

xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

5 250 000

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx demokratické xxxxx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 530 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx XXX, x.x.x.

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 800 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

6 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa

Československý xxxxx xxxxxxxxxx

xx projekty a xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 000 000

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 355/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

129/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 355/2019 Xx., x xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 2020

x účinností xx 26.3.2020

208/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 355/2019 Sb., x xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 2020, xx znění xxxxxx x. 129/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.4.2020

323/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 355/2019 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 2020, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.7.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.