Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.07.2020.


Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2020

355/2019 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Příloha č. 2 - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 4 - Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 5 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů

Příloha č. 6 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obcí v úhrnech po jednotlivých krajích

Příloha č. 7 - Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy

Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 9 - Seznam dotací v roce 2020 podle §3 odst. 2 zákona č. 355/2019 Sb.

INFORMACE

355

ZÁKON

ze dne 4. xxxxxxxx 2019

x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

(1) Celkové xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020 (dále jen "xxxxxx rozpočet") se xxxxxxx xxxxxxx 1 364 818 723 753 Xx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví částkou 1 864 818 723 753 Xx. Xxxxxxx státního rozpočtu xx výši 500 000 000 000 Xx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 18 873 830 871 Kč xxxxx pokryty xxxxxx xxxxx státního xxxxx x 481 126 169 129 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx.

(4) Celkový xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kapitol xxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx očekávané xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx v xxxxxxx xxxx 109 587 036 655 Kč x odvody xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx 47 000 000 000 Xx. Tyto xxxxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 2 x x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Finanční xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu k xxxxxxxxx krajů, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx 1 488 199 500 Kč, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Finanční vztahy xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx obcí, x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 9 828 964 200 Kč, xxxx xxxxxxxx v příloze č. 6 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1 140 915 000 Xx, xx xxxxxxx x příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx uveden x příloze č. 8 x xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Pojistná kapacita Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x. x., se xxxxxxx xx výši 330 000 000 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx 2020 z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x označením xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti vyhlásit xxxxx x podání xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx zákonu.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zajistit, xxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx 2013 x 2014 na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následků xxxx způsobených xxxxxxxxx x xxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxx x které nebyly x xxxxxx 2013 xx 2019 vyčerpány, xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx účelům x xxxx 2020.

(2) Xxxxxxx financí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxx" x "Xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa x xxxxxxxxxx na zvýšení xxxxxx xxxxxxxx Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x částku vyčíslenou x xxxxxxxxxx xx xxx 2019 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxx §36 xxxx. 3 rozpočtových xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 355/2019 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X VÝDAJŮ XXXXXXXX ROZPOČTU

Ukazatel

v Xx

Xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

1 364 818 723 753

Xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx

1 864 818 723 753

x xxxx: xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

- krajů

1 488 199 500

- xxxx x úhrnech po xxxxxxxxxxxx krajích

9 828 964 200

- xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1 140 915 000

Xxxxxxx

-500 000 000 000

Financování:

Změna xxxxx státního xxxxx

481 126 169 129

Změna xxxxx na účtech xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

18 873 830 871

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 355/2019 Xx.

XXXXXXX PŘEHLED XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX KAPITOL

v Kč

Číslo xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx*)

xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení

a příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

x toho

povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxx transfery xxxxxx

x xxxx

x xxxxxxxx Evropské xxxx**)

301

Xxxxxxxx prezidenta republiky

0

0

0

60 000

0

302

Xxxxxxxxxx sněmovna Xxxxxxxxxx

0

0

0

16 000 000

0

303

Senát Xxxxxxxxxx

0

0

0

2 900 000

0

304

Úřad vlády Xxxxx republiky

0

0

0

30 479 761

25 409 761

305

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

190 000 000

0

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

900 000 000

0

0

46 750 032

26 750 032

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

100 000

5 019 424 095

4 490 219 638

373 660 950

51 851 950

308

Národní xxxxxxxxxxxx xxxx

250 000

0

0

550 000

0

309

Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx

0

0

0

490 210

240 210

312

Ministerstvo xxxxxxx

27 400 000

789 164 990

701 624 313

4 620 037 936

187 339 060

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

610 000 000

522 902 848 138

467 772 515 906

6 476 563 521

5 856 563 521

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

6 000 000

8 817 502 913

7 869 909 995

1 861 755 864

1 358 425 702

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

86 000 000

0

0

24 929 820 000

9 590 150 000

317

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

1 500 000

0

0

21 557 640 095

21 484 573 895

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

0

0

0

0

0

322

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx

188 978 519

0

0

15 446 624 000

12 039 834 000

327

Xxxxxxxxxxxx dopravy

170 000 000

0

0

13 677 510 808

13 500 510 808

328

Český telekomunikační xxxx

35 510 000

0

0

767 920 000

0

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

9 000 000

0

0

34 237 075 316

31 014 775 316

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

700 000

0

0

12 282 024 856

12 126 207 286

334

Xxxxxxxxxxxx kultury

40 000

0

0

451 152 639

276 777 528

335

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

25 000 000

0

0

1 921 800 000

1 898 043 709

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

0

1 242 795 431

1 104 707 050

1 993 740 487

79 501 324

343

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

344

Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx

80 000 000

0

0

161 602 500

5 602 500

345

Xxxxx statistický xxxx

0

0

0

15 656 441

13 956 441

346

Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1 120 000 000

0

0

206 646 939

6 646 939

348

Český xxxxxx xxxx

330 162 090

0

0

6 158 503

3 942 503

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

292 726 000

0

0

30 000 000

0

353

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3 800 000

0

0

1 700 000

0

355

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

1 977 930

1 977 930

358

Xxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

359

Xxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx

0

0

0

0

0

361

Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

1 347 450

1 347 450

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

0

0

0

0

371

Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

4 550 000

0

0

1 500 000

0

373

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0

0

0

0

0

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

30 000 000

0

375

Xxxxxx xxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx

170 000 000

0

0

400 000

0

376

Generální xxxxxxxx bezpečnostních sborů

0

72 175 998

64 156 443

0

0

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

378 660 401

36 608 790

378

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

0

0

400 000

0

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0

0

0

518 140

0

396

Xxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

397

Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx

1 550 000 000

0

0

641 500 000

0

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

658 400 150 000

0

0

19 600 320 800

0

CELKEM

664 011 866 609

538 843 911 565

482 003 133 345

161 962 945 579

109 587 036 655

PŘÍJMY XXXXXX (xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx)

1 364 818 723 753

*) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti;

v xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxx na účtech xxxxxxxx finančních xxxxx - xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet

**) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxx

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 355/2019 Sb.

CELKOVÝ XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

x Kč

Číslo xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx celkem

301

Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

419 324 007

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

1 393 659 786

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

645 607 330

304

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1 091 826 213

305

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

8 171 302 949

307

Ministerstvo xxxxxx

72 600 365 700

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

295 080 427

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

152 615 216

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

23 889 153 719

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

694 450 038 058

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

82 269 358 975

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

17 899 438 896

317

Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx

31 931 530 110

321

Grantová xxxxxxxx České xxxxxxxxx

4 360 546 000

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

49 104 100 259

327

Ministerstvo xxxxxxx

90 472 681 089

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

2 585 053 062

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

69 444 982 069

333

Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy

226 967 000 210

334

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

16 549 131 176

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

11 000 443 374

336

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti

31 891 409 426

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

171 776 819

344

Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx

213 014 292

345

Český xxxxxxxxxxx úřad

1 493 382 719

346

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

3 633 798 122

348

Český xxxxxx xxxx

185 128 512

349

Xxxxxxxxxxx regulační úřad

302 164 728

353

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

258 656 875

355

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů

259 348 252

358

Xxxxxxx soud

239 788 895

359

Xxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx

24 925 531

361

Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

6 563 390 450

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura

85 923 875

371

Úřad pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí

34 444 691

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

67 310 087

373

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

22 311 260

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 981 804 229

375

Státní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

445 248 327

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů

452 581 266

377

Technologická xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

4 102 464 850

378

Xxxxxxx úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

425 317 706

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

644 751 491

396

Xxxxxx dluh

51 810 880 286

397

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

20 400 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

330 268 347 439

XXXXXX

1 864 818 723 753

Příloha x. 4 x xxxxxx č. 355/2019 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 301 Kancelář prezidenta xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxx xxxxxx

419 324 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx republiky

134 066 880

Xxxxxxx výdaje na xxxxx Xxxxxxxxx hradu x xxxxx Lány

211 142 127

Celkové xxxxxx xx xxxxx hospodářství

74 115 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

75 086 215

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

24 151 389

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

1 376 784

Platy zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 839 194

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx včetně programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

v xxx: xx státního xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx na xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních mechanismů xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

51 840 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX a z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací x veřejných xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

16 000 000

Xxxxxx celkem

1 393 659 786

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

16 000 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem

16 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX

1 393 659 786

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

501 166 798

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

169 239 205

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

4 344 886

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

217 244 239

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

35 000 000

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 303 Xxxxx Xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

2 900 000

Xxxxxx celkem

645 607 330

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

2 900 000

x xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

2 900 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Xxxxxx Xxxxxxxxxx XX

645 607 330

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

236 171 121

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

79 825 839

Xxxxxxxx xxxxxx fondu kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

2 391 713

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx

119 585 599

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

24 840 000

1) xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 304 Xxxx xxxxx Xxxxx republiky

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

30 479 761

Xxxxxx xxxxxx

1 091 826 213

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

30 479 761

v xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

25 409 761

příjmy x prostředků finančních xxxxxxxxxx

3 570 000

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx XX

1 091 826 213

x tom: xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx vlády XX

723 602 150

xxxxxx xxxxxxx x činností xxxxxxxxx orgánů xxxxx

368 224 063

xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx unie

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx za provedenou xxxxx

384 824 392

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

130 061 853

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

6 525 771

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

120 920 144

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

205 368 385

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

67 946 412

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

67 946 412

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

67 946 412

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxxx spolupráci XX xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

0

Xxxxxxx protidrogové xxxxxxxx

233 165 585

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

30 685 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

30 115 668

v xxx: xx státního xxxxxxxx

4 705 907

podíl rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

25 409 761

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

4 200 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

630 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 570 000

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

107 935 585

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 305 Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

190 000 000

Výdaje xxxxxx

2 147 315 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

190 000 000

v xxx: ostatní nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

190 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

2 147 315 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

350 000 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

Ukazatele xxxxxxxx 306 Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

946 750 032

Xxxxxx xxxxxx

8 171 302 949

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

900 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

46 750 032

v xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

26 750 032

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

20 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx plnění xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

8 171 302 949

x xxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

70 000 000

humanitární xxxxx

220 000 000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx

1 496 676 859

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxxxx

21 000 000

xxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx

27 700 000

xxxxxxxx návštěvy

25 000 000

bezpečnostní x xxxxxxxxxxx prvky v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx dokladech

55 000 000

xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxx občanů ČR xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0

xxxxxx Xxxxx

50 000 000

xxxxxxxxxxx x rekonstrukce Xxxxx

30 000 000

xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

6 175 926 090

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

995 622 788

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

336 520 502

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

19 749 008

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma zaměstnanců xx služebních místech

91 146 631

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

896 303 771

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

27 870 000

v tom: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

27 870 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

27 870 000

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

27 870 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

707 041 032

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

19 900 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

27 375 032

x xxx: xx státního rozpočtu

625 000

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

26 750 032

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

462 340 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 307 Ministerstvo xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

5 393 185 045

Výdaje xxxxxx

72 600 365 700

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

100 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

5 019 424 095

v xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění

4 490 219 638

xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

529 204 457

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

373 660 950

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

51 851 950

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

321 809 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxxxx obrany XX xxxxxx Armády XX

47 432 314 720

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

12 170 118 850

v xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxxx systému xxxxxx xxxxx

12 167 978 010

xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Evropské xxxx

2 140 840

Zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

3 848 771 132

Xxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

859 706 091

Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5 071 000 000

Xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx

2 718 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

499 996 969

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

17 917 157 923

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 271 664 928

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

321 780 412

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx místech

3 029 067 079

Platy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx poměru

12 403 704 738

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

740 248 711

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

439 363 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

439 363 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

106 123 000

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

333 240 000

podíl xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx 5)

333 240 000

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných organizací xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

94 489 000

Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx výzkumu x xxxxxx 5)

8 534 000

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6 526 326

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

780 000

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

760 000

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

71 898 579

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

20 046 629

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

51 851 950

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx jsou zcela xxxx xxxxxxxx financovány x prostředků finančních xxxxxxxxxx celkem

0

v tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

16 141 584 587

1) xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx znění zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 308 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

800 000

Xxxxxx xxxxxx

295 080 427

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

250 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

550 000

v xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

550 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx úkolů Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

295 080 427

x xxx: výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

295 080 427

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Radě Xxxxxxxx unie

0

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

166 149 005

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

56 158 364

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

3 294 571

Platy zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx místech

164 728 567

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x státní xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx programového financování XXX/XXXX xxxxxx

19 251 027

1) bez příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 309 Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx práv

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

490 210

Xxxxxx xxxxxx

152 615 216

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

490 210

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

240 210

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

250 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx plnění úkolů Xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx

152 615 216

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

88 773 338

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

29 992 972

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

1 634 574

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

81 328 758

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

282 600

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

42 390

xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

240 210

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

2 654 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 312 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 436 602 926

Xxxxxx xxxxxx

23 889 153 719

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

27 400 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

789 164 990

v xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

701 624 313

xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

87 540 677

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

4 620 037 936

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

187 339 060

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

33 177 876

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

4 399 521 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 125 679 576

Výdaje xx zabezpečení plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 595 270 565

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxx xxxxx správy

6 122 331 373

v xxx: xxxxxxxx xxxxx

623 157 607

xxxxxx xx činnost xxxxx xxxxxx

5 499 173 766

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

1 897 975 664

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra

69 622 551

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

77 918 990

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

355 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

12 884 107 340

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

4 348 900 399

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

256 561 423

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma zaměstnanců xx služebních místech

1 673 837 502

Xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxx poměru

2 549 958 762

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

8 503 441 494

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

102 927 600

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

221 072 515

v xxx: xx státního xxxxxxxx

33 733 455

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

187 339 060

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

97 347 544

x xxx: ze státního xxxxxxxx

64 169 668

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

33 177 876

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

1 814 053 540

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx sociální zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 313 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

529 989 411 659

Výdaje xxxxxx

694 450 038 058

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

610 000 000

Příjmy z xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

522 902 848 138

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

467 772 515 906

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

55 130 332 232

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

6 476 563 521

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 856 563 521

příjmy x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 6)

620 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

475 240 000 000

Dávky státní xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxx xxxx

49 246 243 829

Dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

50 300 000 000

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi

5 350 949 419

Xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením

3 100 000 000

Ostatní xxxxxxxx xxxxx

2 000 000

Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx

7 600 000 000

Xxxxxxxxx xx péči xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

31 300 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

15 204 475 953

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb.

300 000 000

Výdaje xxxxxxx x realizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

490 000 000

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx

7 505 000 000

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu

17 770 647 810

Neinvestiční nedávkové xxxxxxxxx

30 120 721 047

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku nestátním xxxxxxxxx x sociální xxxxxxx

920 000 000

Xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx ČR v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

9 137 895 098

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 118 606 542

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

181 510 781

Platy zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

974 561 774

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

8 100 977 191

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

90 000 000

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

90 000 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

90 000 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

89 726 192

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

600 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

7 196 221 661

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

1 339 658 140

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

5 856 563 521

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

1 539 362 273

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

6) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx výši 150 000 000 Xx x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 160 000 000 Xx

Xxxxxxxxx kapitoly 314 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

10 685 258 777

Xxxxxx xxxxxx

82 269 358 975

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

6 000 000

Příjmy x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

8 817 502 913

x tom: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění

7 869 909 995

pojistné xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

947 592 918

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 861 755 864

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 358 425 702

xxxxxx z xxxxxxxxxx finančních mechanismů

29 330 162

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

474 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx XX

45 194 638 119

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XX

11 728 946 864

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxxxxx organizačních xxxxxx státu

13 476 777 191

Výdaje na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

291 789 801

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

6 156 373 000

Xxxxxxx xxxxxxxx dávky

5 420 834 000

Výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Radě Xxxxxxxx unie

0

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx za provedenou xxxxx

36 162 703 619

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

12 149 013 906

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

717 192 743

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

4 917 139 044

Xxxxx zaměstnanců bezpečnostních xxxxx x ozbrojených xxx xx služebním xxxxxx

29 278 246 412

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

1 664 251 438

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

725 687 000

v tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

725 687 000

v xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

148 828 000

xxxxxxx podpora celkem 4)

576 859 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

576 859 000

Xxxxxxx xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

141 828 000

Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

81 360 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

135 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 581 084 176

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

222 658 474

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 358 425 702

Xxxxxx na xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

38 667 257

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

9 337 095

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

29 330 162

Xxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

6 123 798 414

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 315 Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

25 015 820 000

Xxxxxx celkem

17 899 438 896

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

86 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

24 929 820 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

9 590 150 000

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

15 339 670 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Ochrana xxxxxxx x xxxxxxx

1 570 260 000

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

6 061 020 000

Xxxxxxx xxxxxxx a ovzduší

6 100 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx x životním xxxxxxxxx

4 168 158 896

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx

4 168 158 896

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

939 507 314

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

307 398 811

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

17 837 229

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

148 303 970

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x státní službě

743 556 954

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

268 619 750

x xxx: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

268 619 750

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

268 619 750

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

268 206 750

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

3 000 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

9 663 650 000

x tom: xx státního xxxxxxxx

73 500 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

9 590 150 000

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

13 694 614 057

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx znění zákona x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 317 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

21 559 140 095

Výdaje xxxxxx

31 931 530 110

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 500 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

21 557 640 095

x xxx: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

21 484 573 895

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

13 066 200

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

60 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a cestovního xxxxx

29 908 499 282

x tom: Xxxxxx xxxxxx

190 000 000

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x cestovní xxxx

29 718 499 282

Xxxxxxx xxxxxxx

989 230 000

Xxxxxx plánování x xxxxxxxx řád

40 588 663

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

993 212 165

v tom: xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx provozní xxxxxx xxxxxxx

993 212 165

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

518 260 933

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

174 246 736

Xxxxxxxx příděl fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

9 434 060

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx služebních místech

124 196 846

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx službě

347 506 155

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

118 508 420

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

22 064 398 128

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

579 824 233

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

21 484 573 895

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

15 372 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 305 800

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

13 066 200

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

29 260 036 805

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 321 Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

4 360 546 000

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx XX

109 783 000

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

4 250 763 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

51 226 366

Xxxxxxx xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

14 855 365

Základní xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

649 690

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

32 484 485

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

4 360 546 000

x xxx: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

4 360 546 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

109 783 000

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

4 250 763 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x xxxxxx 5)

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona č. 130/2002 Sb., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx výzkum, xxxxx x inovace podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 322 Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

15 635 602 519

Xxxxxx xxxxxx

49 104 100 259

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

188 978 519

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

15 446 624 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

12 039 834 000

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

3 406 790 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

15 266 832 923

Xxxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění dalších xxxxxx státu

3 514 370 642

x xxx: xxxxxx xxxxx převodem x xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 277 190 000

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

2 237 180 642

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2 652 865 823

x xxx: xxxxxx spojené x další činností xxxxxxx

2 652 865 823

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx na obnovitelné xxxxxx xxxxxxx

27 000 000 000

Financování Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

670 030 871

v xxx: xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

665 330 871

ostatní xxxxxx

4 700 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

974 553 200

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

327 747 429

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

18 772 975

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx

124 750 061

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x státní xxxxxx

813 898 715

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

5 862 370 333

x xxx: xx státního rozpočtu xxxxxx

2 179 037 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

472 787 000

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

1 706 250 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

3 683 333 333

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

1 706 250 000

Institucionální xxxxxxx výzkumných organizací xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

468 787 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx XX ve výzkumu x vývoji 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12 135 805 917

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

95 971 917

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

12 039 834 000

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

7 832 712 659

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 327 Ministerstvo xxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

13 847 510 808

Xxxxxx celkem

90 472 681 089

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

170 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

13 677 510 808

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx ume xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

13 500 510 808

příjmy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

177 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx a kombinovaná xxxxxxx

8 658 444 640

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

74 341 122 851

x xxx: xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) XX x XX

13 019 791 851

xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Evropské xxxxxxxxxx xxxxx

1 136 001 000

xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx infrastruktury

60 185 330 000

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxx výdaje xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxx státu

7 473 113 598

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

545 743 199

Povinné xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

184 461 208

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

10 769 123

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

69 263 102

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

469 192 879

Výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

55 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

55 000 000

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

55 000 000

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

0

podíl xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora výzkumných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

55 000 000

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

5 092 500

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 514 631 155

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

14 120 347

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

13 500 510 808

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

74 865 298 926

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a z xxxxxxxxxx finančních mechanismů

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx a inovace xxxxx §6 odst. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x inovace podle §6 odst. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 328 Xxxxx telekomunikační úřad

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

803 430 000

Xxxxxx celkem

2 585 053 062

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

35 510 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

767 920 000

x xxx: příjmy x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

767 920 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu

2 585 053 062

x tom: xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby - xxxxxxxx ceny

80 000 000

xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx náklady

40 000 000

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx

1 800 000 000

xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

665 053 062

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

312 610 788

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

105 451 197

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

5 974 481

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

298 724 011

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

70 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

118 800 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 329 Ministerstvo xxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

34 246 075 316

Xxxxxx celkem

69 444 982 069

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

9 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

34 237 075 316

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

251 037 255

xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

30 763 738 061

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

3 222 300 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Podpora xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

46 117 677 061

x xxx: xxxxxx Xxxxxxxx zemědělskému intervenčnímu xxxxx

43 354 177 061

xxxxxxx xxxxxx

2 763 500 000

Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 900 000 000

x xxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

1 700 000 000

xxxxxxx dotace

200 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

8 120 937 175

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

4 400 000 000

x xxx: xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx hospodářství

4 400 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

70 000 000

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx resortu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

8 836 367 833

x xxx: xxxxx výdaje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, kontrolní a xxxxxxxxx xxxxxxx

8 836 367 833

výdaje spojené x výkonem předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

2 680 374 061

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

904 623 557

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

52 796 293

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

406 537 818

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

2 233 276 686

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

1 010 789 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 010 789 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

520 789 000

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

490 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx 5)

490 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných organizací xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx výsledků 5)

515 369 000

Xxxxxx přeplatků xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx

300 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

1 700 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

313 301 147

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

62 263 892

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

251 037 255

Xxxxxx xx společnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

39 632 677 061

x xxx: xxxxx xxxxxx - předfinancování ze xxxxxxxx xxxxxxxx

21 944 764 000

xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu

596 300 000

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxxx

7 800 000 000

xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

8 346 619 093

společná xxxxxxxxxx xxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxxx

472 639 000

xxxxxxxx organizace xxxx - podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

472 354 968

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

4 941 341 556

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 333 Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

12 282 724 856

Výdaje xxxxxx

226 967 000 210

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

700 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

12 282 024 856

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

12 126 207 286

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

62 118 970

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

93 698 600

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxx x xxxxxx školy

48 370 124 924

x tom: xxxxxx školy

27 411 676 980

výzkum, experimentální xxxxx x xxxxxxx

20 958 447 944

Výdaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx řízených xxxxxxxxxx

161 982 083 817

Podpora xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx

276 266 938

Xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx unie

0

Podpora xxxxxxxx x oblasti xxxxxx

7 204 727 784

x xxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 948 071 203

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5 256 656 581

Xxxxxx xx xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výzkum, xxxxx x inovace

6 884 280 208

Xxxxxxx výdaje xx zabezpečení xxxxx xxxxxxx

2 249 516 539

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx provedenou xxxxx

986 277 291

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

330 951 397

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

18 266 463

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

136 983 597

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

776 339 116

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

20 958 447 944

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

14 446 977 081

v xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

9 581 467 851

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

4 865 509 230

podíl prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

6 511 470 863

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx 5)

1 980 201 230

Účelová xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

1 165 308 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

7 706 843 813

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx x vývoji 5)

1 286 979 700

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

112 000 000

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

8 132 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

3 697 000

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx romské xxxxxxxx

19 875 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

70 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 914 248 193

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 788 040 907

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

12 126 207 286

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

71 052 216

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

8 933 246

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

62 118 970

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

6 406 136 268

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Ministerstvo xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

451 192 639

Xxxxxx xxxxxx

16 549 131 176

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

40 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

451 152 639

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

276 777 528

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

44 000 000

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

130 375 111

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx výzkum, vývoj x inovace celkem

579 854 000

Výdaje dle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3 261 285 729

x xxx: finanční xxxxxxx

2 177 720 979

xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 083 564 750

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

432 129 384

x xxx: rozvoj x xxxxxx materiálně xxxxxxxxx xxxxxxxx

19 880 000

xxxxxx xx činnost xxxxx

329 178 884

platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

46 070 500

xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kultury

37 000 000

xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Radě Evropské xxxx

0

Xxxxxxxxxxx organizace zřízené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

9 509 238 110

x tom: xxxxxxxxx na provoz xxxxxxxxxxxx organizacím

5 471 013 582

xxxxxxx péče x xxxxxxx kulturní xxxxxx x xxxxxxxx

1 475 000 000

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1 905 037 000

společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 000 000

xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

653 187 528

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx umění

712 761 700

x xxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx profesionálních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

130 000 000

kulturní xxxxxxxx

544 555 300

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

38 206 400

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxx xxxxxx xxxxx

761 000 000

x xxx: programy xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx statky

75 000 000

programy na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

686 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx národnostních xxxxxx

33 000 000

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

podpora xxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jazycích národnostních xxxxxx

31 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

267 000 000

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

992 862 253

x xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

800 000 000

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

192 862 253

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

198 072 370

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

65 710 338

Xxxxxxxx příděl fondu xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

3 563 973

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

34 767 267

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

143 431 447

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx a inovace xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

579 854 000

v xxx: xx státního rozpočtu xxxxxx

579 854 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

94 854 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

485 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Xxxxxxx podpora na xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

485 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

93 354 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx projektů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

415 187 528

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

138 410 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

276 777 528

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx celkem

55 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

11 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

44 000 000

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

4 401 104 528

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné na xxxxxxx zdravotní pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 335 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 946 800 000

Xxxxxx xxxxxx

11 000 443 374

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

25 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 921 800 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 898 043 709

příjmy x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

1 956 291

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

21 800 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx státní xxxxxx

2 337 065 389

x xxx: xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

2 337 065 389

Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

1 710 156 512

Xxxxxxx péče

2 234 568 886

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

1 278 455 151

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2 654 236 899

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

785 960 537

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

1 603 144 421

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

530 482 199

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

30 199 405

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

347 233 165

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 180 292 064

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

1 710 156 512

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 710 156 512

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

660 156 512

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

1 050 000 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, vývoje x xxxxxxx 5)

1 050 000 000

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx výsledků 5)

643 562 000

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

3 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx protidrogové xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

13 000 000

Xxxxxx xx xxxxxxxx x Pandemický plán Xxxxx xxxxxxxxx 7)

14 000 000

Výdaje spolufinancované xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 029 462 466

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

131 418 757

xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

1 898 043 709

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 289 027

x tom: ze xxxxxxxx rozpočtu

332 736

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

1 956 291

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

3 010 212 793

1) bez příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

7) výdaje xx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro případ xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 336 Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

3 236 535 918

Xxxxxx xxxxxx

31 891 409 426

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 242 795 431

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 104 707 050

xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

138 088 381

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 993 740 487

x xxx: příjmy x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

79 501 324

příjmy z xxxxxxxxxx finančních mechanismů

19 619 163

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 894 620 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx - Xxxxxx xxxxxxxx část

19 568 685 914

v xxx: xxxxx soudců

5 326 147 100

platy xxxxxxxx zástupců

1 898 057 900

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

12 344 480 914

Xxxxxxxx xxxx - Xxxxxx vězeňská xxxx

12 322 723 512

x xxx: xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

825 273 000

xxxxxxx sociální xxxxx

648 200 000

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx části

10 849 250 512

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

17 963 687 827

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 061 624 520

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

352 322 185

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6 577 018 612

Xxxxx zaměstnanců bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx služebním xxxxxx

3 622 148 131

Xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

213 414 122

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ústavních činitelů

1 898 057 900

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx výsledků 5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxx prevence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10 895 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5 515 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

150 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

127 056 624

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

47 555 300

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

79 501 324

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

22 804 529

x xxx: xx státního rozpočtu

3 185 366

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

19 619 163

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

1 089 822 939

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx výzkum, vývoj x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 343 Xxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

171 776 819

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

171 776 819

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění úkolů Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

171 776 819

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

74 288 084

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

25 109 372

Základní příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

1 447 944

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

12 295 943

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

46 843 629

Platy zaměstnanců x pracovním poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

13 257 600

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx státního rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

12 500 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

241 602 500

Xxxxxx xxxxxx

213 014 292

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

80 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

161 602 500

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 602 500

ostatní nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

156 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx

213 014 292

x xxx: výdaje spojené x výkonem předsednictví XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx výdaje xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

213 014 292

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

111 629 554

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

37 730 790

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 215 308

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

16 375 931

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

94 389 441

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 225 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

622 500

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

5 602 500

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

16 650 000

1) xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 345 Český statistický xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

15 656 441

Xxxxxx xxxxxx

1 493 382 719

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

15 656 441

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

13 956 441

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx

1 493 382 719

x tom: výdaje xx volby x xxxxxxxxx

5 000 000

xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx, xxxx x bytů

350 016 928

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx Českého statistického xxxxx

1 138 365 791

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

751 154 526

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

252 890 990

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

14 876 453

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

126 247 329

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

615 051 362

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

2 522 400

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

20 550 935

x xxx: xx státního rozpočtu

6 594 494

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

13 956 441

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

153 592 313

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 346 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 326 646 939

Xxxxxx xxxxxx

3 633 798 122

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 120 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

206 646 939

x xxx: příjmy x rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

6 646 939

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

200 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx

3 633 798 122

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx provedenou xxxxx

2 059 904 346

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

696 239 860

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

41 195 082

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx

132 658 603

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

1 924 427 434

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

10 579 966

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

3 933 027

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

6 646 939

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

268 754 112

1) xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 348 Xxxxx xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

336 320 593

Xxxxxx xxxxxx

185 128 512

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

330 162 090

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

6 158 503

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

3 942 503

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

2 216 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxx xxxxx

185 128 512

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

108 297 564

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

36 604 577

Základní příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb

2 164 075

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

22 089 767

Platy xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x státní službě

86 113 984

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 420 942

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 478 439

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

3 942 503

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

25 402 186

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 349 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

322 726 000

Xxxxxx xxxxxx

302 164 728

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

292 726 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

30 000 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx

302 164 728

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

302 164 728

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

179 955 356

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

60 824 911

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

3 552 797

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

18 232 744

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

150 750 288

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru odvozované xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

8 656 800

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v tom: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

12 935 000

1) bez příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 353 Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 500 000

Xxxxxx xxxxxx

258 656 875

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

3 800 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

x xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže

258 656 875

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže

258 656 875

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

144 760 277

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

48 928 973

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

2 855 142

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

19 665 357

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

114 334 138

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx činitelů

8 757 600

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

32 000 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 355 Xxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

1 977 930

Xxxxxx xxxxxx

259 348 252

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 977 930

v xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

1 977 930

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx úkolů XXX Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

169 050 587

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

90 297 665

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

112 277 020

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

37 742 256

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

2 162 808

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

76 659 101

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle zákona x xxxxxx službě

31 481 267

Výdaje na xxxxxx, vývoj a xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

0

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Účelová xxxxxxx na programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 977 930

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

1 977 930

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

67 100 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na výzkum, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Sb., xx xxxxx zákona č. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 358 Xxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

239 788 895

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ústavního soudu

239 788 895

x xxx: xxxxx xxxxxx

39 463 200

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx

200 325 695

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

116 000 562

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

39 208 190

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 302 791

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

75 576 362

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx vedené x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

34 652 152

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 359 Xxxx Národní rozpočtové xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

24 925 531

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx

24 925 531

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

13 428 691

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 538 898

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

156 542

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

7 827 091

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

200 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 361 Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 347 450

Xxxxxx xxxxxx

6 563 390 450

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 347 450

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 347 450

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6 563 390 450

Programy výzkumu

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

52 501 092

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

17 745 369

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

1 026 801

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx služebních místech

51 340 019

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

0

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

6 563 390 450

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

6 562 043 000

v xxx: institucionální podpora xxxxxx 4)

6 562 043 000

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

1 347 450

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Institucionální podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jimi dosažených xxxxxxxx 5)

4 593 910 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

3 007 900

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 660 450

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 347 450

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 362 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

85 923 875

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění úkolů Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

85 923 875

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxxxx reprezentace

0

podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

18 997 065

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

5 812 608

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

223 173

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2 800 000

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

8 358 665

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

4 475 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 371 Xxxx pro dohled xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

34 444 691

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění úkolů Xxxxx pro xxxxxx xxx hospodařením politických xxxxx x politických xxxxx

34 444 691

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

14 328 698

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 843 100

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

262 574

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 524 207

Xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

4 824 491

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx ústavních xxxxxxxx

6 780 000

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

12 010 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 372 Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

6 050 000

Výdaje celkem

67 310 087

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

4 550 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx zabezpečení plnění xxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

67 310 087

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

37 360 047

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

12 627 696

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

425 215

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

1 602 907

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

19 657 844

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

1 100 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 373 Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy celkem

0

Výdaje xxxxxx

22 311 260

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Úřadu xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

22 311 260

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

14 586 482

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 930 231

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

285 730

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

3 078 909

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

11 207 573

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 374 Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

30 000 000

Výdaje xxxxxx

2 981 804 229

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

příjmy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

30 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx připravenost na xxxxxxx stavy

2 975 384 229

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

6 420 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

188 173 414

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

63 602 615

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

3 758 318

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

105 274 208

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

81 541 677

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

2 975 384 229

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

160 360 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 375 Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

170 400 000

Xxxxxx celkem

445 248 327

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

170 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

400 000

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

400 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx

445 248 327

v xxx: xxxxxx Státního xxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

445 248 327

xxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

142 849 186

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

48 283 024

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x sociálních xxxxxx

2 852 790

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

14 166 473

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o státní xxxxxx

128 473 013

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

v tom: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

0

\ x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

0

Zahraniční rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

5 300 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx jsou zcela xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

182 826 000

1) bez xxxxxx x povinného pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 376 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

72 175 998

Xxxxxx xxxxxx

452 581 266

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

72 175 998

x tom: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

64 156 443

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8 019 555

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

409 637 266

Xxxxxxxx dávky

42 944 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou práci

260 649 779

Povinné pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

87 682 534

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

5 165 120

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

28 596 591

Platy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x ozbrojených sil xx xxxxxxxxx xxxxxx

229 659 404

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

10 000 000

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx zdravotní pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 377 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy celkem

378 660 401

Xxxxxx celkem

4 102 464 850

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

378 660 401

x xxx: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

36 608 790

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

342 051 611

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - výdaje

Výdaje Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX

215 365 405

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

3 887 099 445

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x ostatní platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

84 549 112

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

28 577 600

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

1 565 851

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

78 292 555

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

4 102 464 850

v tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

3 723 804 449

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

168 445 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

3 555 359 449

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

378 660 401

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

3 555 359 449

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

42 841 493

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

6 232 703

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

36 608 790

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, které jsou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů celkem

402 096 013

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

60 044 402

podíl prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

342 051 611

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., ve xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 378 Národní xxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

400 000

Xxxxxx xxxxxx

425 317 706

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

400 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost

425 317 706

Xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

139 545 994

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

47 166 547

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 779 332

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

138 966 561

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx službě

0

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx činitelů

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

97 751 465

1) xxx xxxxxx x povinného pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 381 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

518 140

Xxxxxx xxxxxx

644 751 491

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

518 140

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

518 140

Xxxxxxxxxx ukazatele - výdaje

Výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

644 751 491

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

343 193 814

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

115 999 509

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

6 274 516

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

313 725 820

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx službě

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

52 000 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 396 Státní xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

51 810 880 286

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx

481 126 169 129

Změna xxxxx xx účtech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 8)

18 873 830 871

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx státního dluhu

51 810 880 286

Průřezové xxxxxxxxx

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

8) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx finančních aktiv

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

2 191 500 000

Výdaje xxxxxx

20 400 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 9)

1 550 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

641 500 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 10)

641 500 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx

20 185 000 000

x xxx: xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

20 000 000 000

ostatní xxxxxxxxx do jiných xxxxxxx

&xxxx;20 185 000 000

Xxxxxxx výdaje

215 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9) zahrnují xxxxxx xx účtech xxxxxxxx finančních xxxxx - xxxxxx od xxxxxxx radioaktivních xxxxxx xx jaderný xxxx

10) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx účtu rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

678 000 470 800

Xxxxxx celkem

330 268 347 439

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

658 400 150 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

19 600 320 800

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

19 600 320 800

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Vládní xxxxxxxxxx rezerva

112 526 743 508

Rezerva na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx č. 240/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

140 000 000

Rezerva xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému

60 000 000

Stavební spoření

4 100 000 000

Podpora xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx zámky; xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 315 131 000

Xxxxxxxx xxxxxx; náhrady; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

8 864 230 000

Xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx k rozpočtům xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx) - viz příloha č. 5

1 488 199 500

Finanční xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x rozpočtům xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx krajích (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) - xxx příloha č. 6

9 828 964 200

Xxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx - viz příloha č. 7

1 140 915 000

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

13 016 571 739

Transfery xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

99 149 608 000

Xxxxxxx xxxxxx

26 698 333 031

Xxxxxx do rozpočtu Xxxxxxxx unie

47 000 000 000

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

4 939 651 461

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povodní a xx následnou obnovu

0

Výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

0

Základní xxxxxx fondu kulturních x sociálních xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

0

Platy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

0

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

4 939 651 461

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5 x zákonu č. 355/2019 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

(x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

165 408 900

Xxxxxxxxx

110 593 200

Xxxxxxxx

104 342 200

Karlovarský

71 164 300

Xxxxxxx

127 422 600

Xxxxxxxxx

88 955 400

Královéhradecký

100 976 400

Pardubický

97 610 500

Xxxx Xxxxxxxx

96 168 000

Xxxxxxxxxxxx

155 311 300

Xxxxxxxxx

109 631 500

Zlínský

104 342 200

Xxxxxxxxxxxxxxx

156 273 000

Xxxx

1 488 199 500

Xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

Xxxx příspěvku pro xxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a dále xx xxxxxxx částky xxxxxx Ministerstvem xxxxxx xx pokrytí jednoho xxxxxxxxxx xxxxxx (712 119 Kč) tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx míra krytí xxxxxxxxxxx nákladů u xxxxx xxxxx, xx. 67,52 %.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx rok 2020 xx xxxxxxxx xxxxxx příspěvku xxx xxx 2019 xxxxxxxxxxxx x 5 %, x xxxx navýšena x xxxxxx 105 000 000 Xx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx úředních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: x = - X*xxxx2 + X*xxxx + X

Xxxxxxxxxxx

X

0,0000000000735173

X

0,000304711

X

64,328754

x je adekvátní xxxxx úvazků x xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úvazků xxx xxxxx xxxx.

Xxx xxx 2020 byl xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx celkově xxxxxxx x xxxxxxx o 12,97 %.

Xxxxxxx částka xxxxxxxxx xx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 355/2019 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU K XXXXXXXX XXXX V XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

(x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)

x Kč

KRAJ

Příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxx celkem*)

Středočeský

1 450 732 200

Jihočeský

682 568 200

Xxxxxxxx

642 500 600

Xxxxxxxxxxx

310 056 100

Ústecký

809 004 000

Xxxxxxxxx

445 731 900

Královéhradecký

589 310 100

Xxxxxxxxxx

564 595 600

Xxxx Xxxxxxxx

577 175 100

Xxxxxxxxxxxx

1 281 634 400

Xxxxxxxxx

635 482 400

Xxxxxxx

613 190 700

Xxxxxxxxxxxxxxx

1 226 982 900

Xxxx

9 828 964 200

*) xxx příloha č. 8 - Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx x. 355/2019 Sb.

FINANČNÍ XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX

x Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy*

1 140 915 000

Xxxx

1 140 915 000

*) xxx příloha č. 8 - Xxxxxx xxx stanovení xxxx příspěvku na xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxx obcím x xxxxxxxx xxxxx Praze

Xxxxxxx x. 8 x zákonu x. 355/2019 Sb.

POSTUP XXX XXXXXXXXX VÝŠE PŘÍSPĚVKU XX XXXXX STÁTNÍ XXXXXX JEDNOTLIVÝM OBCÍM X HLAVNÍMU MĚSTU XXXXX

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obcím1)

A) Xxxx (s výjimkou xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx)

Xxxx příspěvku (X) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx částek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.2) 3) X xxxxxxxxx xxxx xx navíc xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1.X) x 1.X).

Xxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx4) xx xxxxxxx:

- na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx správy,

- xx velikosti xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" x "X" xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (např. u xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx částky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" x "X" xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 1 a 3 xx výše xxxxxxxxx vzorce).

Rozsah působnosti

A

B

Základní xxxxxxxxx

29,52309608

6830500,486

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

293,6217957

15415649,93

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

64,48822021

13651966,35

Působnost pověřeného xxxxxxxx úřadu

252,8424683

27427070,52

Celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

X) Obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx částek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 x vzorce 2.3) 6) 7) Navíc xx přičte xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1.X), 1.X), 1.X) x 1.X) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx se přičte x xxxxxx uvedená x části 1.C), 1.X) x 1.X).

Xxxx xxxxxxxxx8) je závislá:

- xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xx xxxxxxxxx správního obvodu (XX)5) vyjádřené xxxxxx xxxxxxxx,

- na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx centra (XX)5) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx "X", "X" x "X" xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx x výkonu státní xxxxxx x xx xxxxxxxx objemu finančních xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx působnosti a xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

X

Xxxxxxxx působnost

31,78848076

1495203,631

0

Působnost xxxxxxxxxx úřadu

310,1607056

6129265,023

5139,847748

Působnost stavebního xxxxx

40,68075943

4782091,854

9503,536255

Xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx

49,89009476

8663660,48

10815,67996

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,502918243

3950471,562

34503,20351

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zjištěná výše xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx.

X) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxx xxxxxxxxx x Kč

Brandýs nad Xxxxx-Xxxxx Boleslav9)

870 186

Xxxxx xxxx9)

11 822 153

Xxxxxx9)

5 026 345

Šlapanice9)

7 749 257

Xxx10) 11) 12) 13)

197 004 489

Xxxxxxx10) 14)

138 281 887

Xxxxx10) 15)

33 958 886

X) Xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, x xx jak těch, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxx §55 xxxxxx x. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx (xxxx jen "XX") xx xxxxxxx x §62), tak x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§469 XX - xxxxxx xxxxxxxxx stav působí xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx). X těchto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rozsudek xxxxx, xxxxx jmenuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nikoliv xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovance xxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatrovnictví osob, x kterých xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx osob xxxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se taktéž xxxxxxxxxx obce xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxx §58 XX. Xxxxxx xx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x svéprávnosti, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §37 xxxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx pozdějších předpisů) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Financování xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxx §468 XX. Xxxxx se xxx o xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx osoba) xxxx xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jmenování xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxx z období xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx §10 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx x zbavení xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Xx., Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxx paušální platby xx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx faktického xxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 2020 xx 31. xxxxxx 2019. X xxxxxx xxxxxxxxxx dni xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxx xx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx kraji xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx obcím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx platba xxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxxx xx výši 29 000 Kč xx opatrovance za xxx. Xx xxxxx x xxxxx opatrovanců x průběhu xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxx, tedy xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx jiném xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sociálních služeb xxxx.), či xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx

Xxxxxx živnostenské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, plní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 222/2009 Sb., x xxxxxx pohybu xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

Seznam jednotných xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx přílohou vyhlášky x. 248/2009 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotná xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXX", xx. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx období xx 1.1. do 31.12.2018. Konkrétní počet xxxxxxxxxxxxx a následně xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx intervalů (rozpětí "xx - do"), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rozpětí xxxx xxxxxxxxxxxx o 4,6 % xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx zvyšujícím xx xxxxxx xxxxxxxx dotazů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx níže xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx řešených xxxxxx xxxxxxx

Xxxx příspěvku x Xx

Xx - Xx

(Xx)

0 - 25

69 000

26 - 50

138 000

51 -75

207 000

76 - 100

276 000

101 - 125

345 000

126 - 150

414 000

151 - 175

483 000

176 - 200

552 000

201 - 225

621 000

226 - 250

690 000

251 - 275

759 000

276 - 300

828 000

301 - 325

897 000

326 - 350

967 000

351 - 375

1 036 000

376 - 400

1 105 000

401 - 425

1 174 000

426 - 450

1 243 000

451 - 475

1 312 000

476 - 500

1 381 000

501 - 525

1 450 000

526 - 550

1 519 000

551 - 575

1 588 000

576 - 600

1 657 000

601 - 625

1 726 000

Xxxxxxxxx xxxx příspěvku xxx xxxxxxxxxx jednotná xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx ČR xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx kontaktní xxxxx x rámci xxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx v xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018

Xxxx příspěvku x Xx

Xxxxxxx

513

1 450 000

Xxxxx Xxxxxxxxxx

168

483 000

Liberec

48

138 000

Hradec Xxxxxxx

59

207 000

Xxxxxxx

32

138 000

Xxxx

250

690 000

Xxxxxxxxx

63

207 000

Xxxxxxx

68

207 000

Xxxxxxx Xxxx

106

345 000

Xxxx

455

1 312 000

Xxxxx

111

345 000

Pardubice

398

1 105 000

Xxxx xxx Xxxxx

31

138 000

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx, kde xxxx podána žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. "místo xxxxxxx"), obdrží xxxxxxxxx xx xxxx násobku 115 Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx. Xxxxxxxxx nenáleží xx přijatou xxxxxx, x které xxx xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek - xx. xxxxxx x vydání občanského xxxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx a xx 24 xxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxxxx elektronickým čipem, xxxxx xxxx přijaté xx 30.6.2018, a xx které byl xxxxxx inkasován xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx získaný xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxxxxxx vnitra, je xxxxxx od 1.1. xx 31.12.2018.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx, xxx xxxx podána xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. "xxxxx xxxxxxx"), obdrží xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 115 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řidičského xxxxxxx. Příspěvek xxxxxxxx xx přijatou xxxxxx x xxxxxx řidičského xxxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, x kterých xxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazů, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2018.

X) Xxxxxxxxxxx matričních xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx financování xxxxxxxxxx xxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx shodné xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx alokována na xxxxxxx vzorců a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx 1.X) x 1.X). Xxxxx xxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx, xxxxx matriční xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období xx 1.1. xx 31.12.2018 xxxx, xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 690 Xx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obdrží xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 760 Xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx obec příspěvek 920 Xx. Xx xxxxx xxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží obec xxxxxxxxx ve xxxx 209 Xx, x xx xx xxxxxx xx 1.1. do 31.12.2018.

X případě xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávaly xx 31.12.2002 působnost okresního xxxxx podle §10 xxxxxx č. 147/2000 Xx., x okresních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx. (xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx xxxxxx xx xxx 1.1.2003), xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx provedené xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxx uvedenému.

Výše příspěvku xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx 1.X).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X) Financování xxxxx územního xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.X), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na pokrytí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obdrží xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx. Agenda xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx do xxxxxx č. 183/2006 Sb. xxxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx v období xx 1.1. xx 31.12.2018 xxxxx §96b xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 225/2017 Xx. Xxxxxx xxx rok 2020 za xxxxx xxxx xxxx 2 477 Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředků 207 852 501 Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkon státní xxxxxx hlavnímu xxxxx Xxxxx16)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, 2.X), 2.X) [včetně X1), X2) a X3)], 2.X), 2.D) x 2.X).

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pro objem xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 je xxxxxxxx částka xxxxxxxxx xxx rok 2019 xxxxxxxx o 12,97 %.

X) Xxxxx působnosti, xxxxx xx svěřena xxxxxxx xxxx, orgánům xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx pevné xxxxx xx xxxxxxx 100 obyvatel xxxxxx xxxxxxxxx x území, x němž xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu. Příspěvek xx xxxx násobkem xxxxx xxxxx x xxxxx setiny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx. Xxxxx je xxx xxx 2020 xxxxxxxxxxxx o 4,64 % x činí 78 267 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xx xxxx výsledkem xxxxxxx počtu obyvatel xxxxxxxx města Xxxxx xxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx x 1.1.2019.

X1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy pro xxxxxx město Xxxxx, xx obsažena x xxxxxx 18 468 885 Kč x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí.

Financování xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) této xxxxxxx.

X2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičských xxxxxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx správy pro xxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx 5 198 575 Xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.

Financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxxx souvislostí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) této přílohy.

B3) Xxxxxxxxxxx matričních xxxxx

X xxxxxxx částce příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 39 028 911 Kč x xxxxxxx financování xxxxx učiněných v xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souvislostí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v části 1.X) této přílohy.

C) Xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx státní správy xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 24 679 000 Xx x xxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 851 opatrovanců.

Financování xxxxxxxxx opatrovnictví včetně xxxxxxxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxxxxx obsažených x části 1.X) xxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 2 140 000 Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotných kontaktních xxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 7. Xxx Xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx 1 726 000 Xx xx 602 zaevidovaných x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx Xxxxx 7 xx xxxxxxxxx ve xxxx 414 000 Xx xx 140 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dotazů xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) této xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx úřadů územního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx město Prahu xx xxxxxxxx x xxxxxx 9 784 150 Xx x xxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxx úřadu územního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxx 1.X) xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

Pokud xxxxxxx xxxx xxxxx výjimečně xxxxxxxx o převodu xxxxxx xxxxxxxxx působnosti x průběhu kalendářního xxxx, náleží xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx působnosti přebírá, x to xxxx x poměrné xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad o xxxx rozhodnutí a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x Ministerstvo financí.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obci xx xxxx, kterou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přenesené působnosti. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, po xxxxx xxxxxxx xxxx svou xxxxxxx vykonává, x xxxxxxxxx xxxxx 365 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Krajský xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx takovéto xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12. xxxxx xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx tomto datu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx nové rozhodnutí, xx kterém xxxxxxxx xxxxx skladbu xxxxxxxxx xx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

1) §62 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

2) Xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřený x xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx menší xxx 300 xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx příspěvku podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 300 xxxxxxxx.

3) Příspěvky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxxx objem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o 4,64 % xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjma matriční xxxxxxxxxx. Zohledněna xxxx x meziroční xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx k 1.1.2019 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhlášky č. 207/2001 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

6) Xx vzorce 1 x xxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx (správního xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X případě, že xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx menší než 15 xxx. xxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na 15 tis. xxxxxxxx.

7) Xxxxxxx xxxxx vzorce 1 a xxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

8) Pro xxx 2020 xxx xxxxxxx objem příspěvku xxxxxxxxxxx x 4,64 % xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zohledněna xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

9) §2 odst. 2 xxxxxx č. 314/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx založena xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx detašovaném xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12.2002 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 147/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Xx. (Xxxxxxxx: xxxxx č. 147/2000 Sb. byl xxxxxx xx xxx 1.1.2003).

11) §3 xxxx. 5 zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12) §31 xx 37 zákona x. 186/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx občanství České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 204/2019 Xx.).

13) X částce xxxxxxxx xxxxxxxx x 14 814 026 Xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 1.X).

14) X částce xxxxxxxx xxxxxxxx x 10 777 730 Xx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxx statutárního města Xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxx 1.X).

15) X xxxxxx zahrnuto navýšení x 8 329 381 Xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx části 1.X).

16) §31 xxxx. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha č. 9 x zákonu x. 355/2019 Xx.

XXXXXX DOTACÍ X XXXX 2020 XXXXX §3 XXXX. 2 ZÁKONA X. 355/2019 SB.

v Xx

xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx

xxxx dotace

částka

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx bojovníků xx xxxxxxx

xx projekty x činnost organizace

6 300 000

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx politických vězňů

na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

5 250 000

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx organizace

1 530 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx XXX, o.p.s.

na projekty x xxxxxxx organizace

1 800 000

398

Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx obec legionářská

na xxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxx

6 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx

xx projekty x xxxxxxx organizace

1 000 000

Informace

Právní předpis x. 355/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

129/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 355/2019 Xx., x státním rozpočtu XX xx xxx 2020

x xxxxxxxxx xx 26.3.2020

208/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 355/2019 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx XX na rok 2020, xx xxxxx xxxxxx č. 129/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 27.4.2020

323/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 355/2019 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky na xxx 2020, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.7.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.