Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

260/2019 Sb.

Nařízení vlády

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2020 §4

Účinnost §5

INFORMACE

260

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 30. xxxx 2019

x xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx za rok 2018, xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2018, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxx xxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2020 a x xxxxxxx důchodů x xxxx 2020

Xxxxx xxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) zákona x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxx x. 212/2016 Sb.:

§1

Výše xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxx 2018 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2018 činí 32 510 Kč.

(2) Xxxx přepočítacího koeficientu xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2018 xxxx 1,0715.

§2

Výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx rok 2020 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 328 Xx,

x) xxxxx redukční xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 139 340 Xx.

§3

Výše základní výměry xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vdovského, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2020 činí 3 490 Kč.

§4

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2020 xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx splatné po 31. xxxxxxxx 2019 xxx, že

a) základní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x 220 Xx měsíčně,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1. o 5,2 % procentní xxxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxx, od xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

2. x 151 Xx; xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx výplatu xxxx důchodů, xxxxxxx xx o tuto xxxxxx ten xxxxxx, xxxxx xx vyplácí x plné xxxx1).

(2) Xx-xx důchod upraven xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx obnovení xxxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x to xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výměry důchodu, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx změny xxxx obnovení xxxxxxx xxxxxxx. Procentní xxxxxx xxxxxxxxx, vdoveckých x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx důchodů xxxxxxxxx podle odstavce 1.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, MSc., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 260/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §67b odst. 2 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 244/2019 Xx.