Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

260/2019 Sb.

Nařízení vlády

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2020 §4

Účinnost §5

INFORMACE

260

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 30. září 2019

x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rok 2018, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2018, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu pro xxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxx xxx 2020 x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020

Xxxxx stanoví xxxxx §107 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 212/2016 Xx.:

§1

Xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx za xxx 2018 x přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výše všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2018 xxxx 32 510 Kč.

(2) Xxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2018 xxxx 1,0715.

§2

Výše redukčních xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx

Xxx xxx 2020 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí 15 328 Kč,

b) xxxxx xxxxxxxx hranice xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 139 340 Xx.

§3

Xxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vdovského, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2020 xxxx 3 490 Xx.

§4

Xxxxxxx důchodů v xxxx 2020

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vdovské, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splatné xx 31. xxxxxxxx 2019 xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o 220 Xx xxxxxxx,

x) procentní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1. x 5,2 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx dni, xx xxxxx xx procentní xxxxxx zvyšuje, x

2. x 151 Xx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx ten xxxxxx, xxxxx xx vyplácí x xxxx výši1).

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx důchodem nebo xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upraví xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx důchodu, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšení procentní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), a xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ode xxx xxxx xxxxx xxxx obnovení xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx výměr xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx:

Xxxx.-Xxx. Maláčová, XXx., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 260/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §67b odst. 2 xxxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 244/2019 Xx.