Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

260/2019 Sb.

Nařízení vlády

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2020 §4

Účinnost §5

INFORMACE

260

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 30. xxxx 2019

o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2018, přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx úpravu všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2018, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2020 x xxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2020 x x xxxxxxx důchodů x xxxx 2020

Xxxxx stanoví xxxxx §107 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 212/2016 Xx.:

§1

Xxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx xx rok 2018 a přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2018 xxxx 32 510 Xx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu za xxx 2018 činí 1,0715.

§2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxx 2020 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 328 Kč,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí 139 340 Xx.

§3

Xxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vdovského, xxxxxxxxxx x sirotčího xxxxxxx pro rok 2020 činí 3 490 Xx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2020

(1) Důchody xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vdovské, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 se xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx splatné xx 31. xxxxxxxx 2019 xxx, xx

x) základní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o 220 Xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1. x 5,2 % procentní výměry xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxx xx procentní xxxxxx xxxxxxx, x

2. x 151 Xx; xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx o xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx1).

(2) Xx-xx xxxxxx upraven xxx souběh x xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xx nevyplácí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důvody xxxxxx důchodu, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), a to xxxxx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ode xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vdoveckých x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, jen jestliže xxxxxx vyměřeny x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Ministryně xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 260/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §67b xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 244/2019 Sb.