Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

256/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

256

XXXXX

xx xxx 13. xxxx 2019,

kterým xx xxxx xxxxx x. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 235/2004 Sb., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 8/2018 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3 se xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx".

2. V §5 písmeno x) xxx:

"x) prostřednictvím xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo služeb xxxx vymezenému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx,".

3. V §8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednající xxxx jménem xx xxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx jednáno, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx poplatníka, xxxxx xxxxxx svým xxxxxx xx xxxx účet, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxxx xxxxxxx poplatníkem, xxxxx jednal svým xxxxxx xx xxxx xxxx, založila rozhodný xxxxxx.".

4. V §9 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Poplatník, xxxxx je x xxxxxxxxx tržby xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx evidováním tržby xxxxxxx, x xxxxxxxx xx porušení xxxx xxxxxxxxxx. Poplatník, který xx x evidování xxxxx pověřen, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který ho xxxxxxxxxx xxxxx pověřil, xxxxx xxxxxx zákona x odpovídá za xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx mezi nimi xxxxxxxx, xx ji xxxx poplatník, xxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxxxxxxxx tržby.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidováním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k evidování xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidovat xxxxx.".

5. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který zní:

"(5) Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

6. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy III xxx:

"XXXXX EVIDOVANÉ XX XXXXXXXXXXXXX REŽIMU, XX XXXXXXXXX REŽIMU X XXXXX VYLOUČENÉ X XXXXXXXX TRŽEB".

7. X §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx o" xxxxxxx.

8. Za §11 xx xxxxxx xxxx §11x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§11a

Povolení pro xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx režimu

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přijímá xx xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxx xx základě xxxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolení xxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx daň z xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x více než 2 zaměstnanci, ledaže xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a po xxxx trvání xxxxxxxx x práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dovolené xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 600 000 Kč a xxxxxxxxxxxxx výše těchto xxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 600 000 Kč.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x c) x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tržby, xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účtenek, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx být podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) a x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx do 15 xxx ode xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx x to xxxxxxxxx,

x) zjistí-li, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx dnem xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve zvláštním xxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx žádost x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx

x) 60 xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 60 xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. a) xxxx x),

x) 6 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x),

x) 60 xxxxx xxx xxx zániku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx.".

9. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.101) - xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx pod čarou x. 1 zní:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Revize 2 x xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, x platném znění.".

10. X §12 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.201) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxx duševním xxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"m) x činností uvedených x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.20.11) - sociální xxxx x zařízeních pro xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

12. V §12 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.20.21) - sociální xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx závislé xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.301) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

&xxxx;14. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod kódy 87.30.11) - sociální xxxx x domovech xxx seniory.".

15. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v klasifikaci XXXX xxx kódy 87.30.21) - sociální xxxx x domovech xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

16. V §12 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v klasifikaci XXXX pod xxxx 87.901) - xxxxxxx xxxxxxxx služby sociální xxxx.".

17. X §12 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x činností uvedených x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.101) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

18. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.10.11) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx xxx xxxxxxx.".

19. X §12 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.10.21) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením.".

20. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx v), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.911) - xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx.".

21. V §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:

"x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.991) - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx terénní sociální xxxxxx j. x.".

22. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.99.11) - xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx katastrof.".

23. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"y) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.21) - xxxxxxxx xxxxxxxx.".

24. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx z), které xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.31) - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

25. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) x činností uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 88.99.91) - jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. n.".

26. X §12 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena k) xx o), xxxxx xxxxx:

"x) xx xxxxx xxxxxx za poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) x hazardní xxx,

x) x obchodní xxxxxxx dopravy a xx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxxx xx xxxxxxx nárok xx xxxxxx ZTP/P x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx hluchoslepoty,

2. xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. který xxxx xxxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx činnosti tržba xxxxx, xxxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxx 1, a

4. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx společníka xxxxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx uvedenou v xxxx 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ryb x souvisejících xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx od 18. xx 24. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tržby.".

27. X §12 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xx podmínka uvedená x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx za xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx svou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

28. X části xxxxx xxxxx IV xxxxxx xxxx 1 xxx:

"Xxxxxxxxxxxx xxxxx, certifikát xxx xxxxxxxx tržeb x xxxx xxxxxxx".

29. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x běžném nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

30. Za §15 xx xxxxxx xxxx §15x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§15x

Xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bloky xxxxxxx jedenkrát xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx a rozsahu xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxx xxxx poplatníkovi xxxxx xxxxx účtenek x před uplynutím 1 xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nejdříve xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx zvláštním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxx xxxx zániku povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu.

(4) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x ním x xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx distribuci jednotlivým xxxxxxxx xxxx.".

31. §16 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§16

Ochrana xxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x autentizačními xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x blokem xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

32. V §17 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxx evidované xxxxx, xxxx" zrušují.

33. X §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxx xxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve zvláštním xxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx".

34. X §18 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tržby xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pokud byl xxxxx pokyn vydán xxxxx.".

35. X §19 xxxx. 1 na xxxxx textu písmene x) x x §19 odst. 2 xx konci xxxxx xxxxxx x), e) x x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x české měně".

36. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx ", uvedená v xxxxx měně".

37. V §19 odst. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx slova "xxxxxxx x xxxxx xxxx".

38. X §20 xxxx. 1 písmeno b) xxx:

"x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx,".

39. V §20 xxxx. 1 xx na konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "v xxxxx xxxx".

40. X §20 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx tržbě xxxxxxxx xx účtence xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx eviduje, xxxxx xxxx kmenová xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx číslo.".

41. V xxxxx xxxxx hlavě XX xxxx 3 xx xxxxxxxx oddíl 3, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 3

Evidence xxxxx xx zvláštním xxxxxx

§23x

Xxxxx evidenční povinnosti

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx při uskutečnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nejnižším xxxxxxxxx číslem x xxxxx účtenek xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx plyne,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxx povinnost xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx do uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx se xxxxxxxx, x

x) podat xxxxxxx daně za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx nebo provedl xxxx xxxxxx, oznámení x tržbách xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu, x xx xx 20 xxx od xxxxx tohoto kalendářního xxxxxxxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxx xxxxx jen

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

x) xx tiskovém xxxxxxx x počítačové xxxxxxxx, který xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx shodné x tiskopisem vydaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zprávou x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx

1. xxxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx přihlásit xx jeho datové xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxx.

§23x

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxx uvádět

a) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikátorem, xxxxxx xx rodné xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxx tržby x xxxxx xxxx.

§23x

Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx evidovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx tržby xxxxxxxxxxx, xxxxx xx více xxx 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxxx a bloku xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx se evidovaných xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxx poplatník zvlášť xx každou xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxxxxx evidované xxxxx.".

42. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

43. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx prodávající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx kupujícímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.", xxxxxxx-xx poplatník x daném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu.".

44. X §26 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

45. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx tržbě" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

46. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxxxx pro evidenci xxxxx xxxx blokem xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx dojít x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

47. V §31 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu".

48. §37 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx uskutečněná xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx evidovanou xxxxxx xxx účely §11a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx evidovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx režimu xxxxx §11x xxxxxx x. 112/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx žádost xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx prvním xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxx evidování xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle §11a xxxxxx č. 112/2016 Xx., ve znění xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb ve xxxxxxxxx režimu xxxxx §11x odst. 5 xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve znění xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, vydané xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx nejdříve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §11a xxxx. 7 zákona x. 112/2016 Xx., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 302/2008 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 54/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 489/2009 Xx., zákona x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona č. 47/2011 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 196/2014 Xx., xxxxxx x. 262/2014 Xx., xxxxxx č. 360/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 33/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 40/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 283/2018 Xx., zákona x. 6/2019 Xx. x xxxxxx x. 80/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1713 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x časopisy.".

2. X §47 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, který xxx:

&xxxx;"(5) X elektronicky poskytovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, prospektů, xxxxx, xxxxxxxx, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kartografických výrobků, xxxxx xx xxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx snížená sazba xxxx, pokud by xxxx obsaženy na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx knihovního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

3. X příloze x. 2 xx xxxxxxx "36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx vody xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.", "37 Xxxxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxx.", "56 Xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jako stravovací xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxx §57 xx 59 nebo xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 až 2208 xxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitoly 24.", "81.21.10 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.", "81.22.11 Xxxxxx mytí oken xxxxxxxxx x domácnostech." x "88.10, 88.91 Xxxxxx péče o xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx." zrušují x x xxxxxxx "90 Xxxxxx xxxxxxxxxxx, skladatelů, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx umělců, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx nezávislých novinářů, xxxxxxxxxxx modelů a xxxxxxx." se slova "xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sochařů x jiných xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx".

4. X xxxxxxx x. 2 xx xxxx "Kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xx xxxxxx kód xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx x celním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018." zrušuje.

5. X xxxxxxx č. 2 se xxxx "Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostor prováděné x domácnostech x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x domácnostech xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx x bytě xxxx xxxxxxxx domě xxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Za úklidové xxxxx x domácnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxx společných xxxxxxx xxxxxxxx xxxx." zrušují.

6. X xxxxxxx č. 2 se xxxx "Xxxxxxxxxx k výkonu xxxxx dílo xxxx xx xxxxxx oprávnění xxxxx zákona x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským a x změně xxxxxxxxx xxxxxx x platném xxxxx." nahrazuje větou "Xxxxxxxxxx k výkonu xxxxx dílo nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění podle xxxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. V příloze x. 2x xx xxxx xxxxxxx "49 Xxxxxxx hromadná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zavazadel x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

"36.00.2 Xxxxxx a xxxxxx vody prostřednictvím xxxx.

37 Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxx.".

8. X příloze x. 2x xx xx xxxxxxx "50 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zavazadel." xxxxxxxx xxxx položky, které xxxxx:

"56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

- xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx podle §57 xx 59,

- se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených pod xxxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, xxxx

- xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podávání xxxxxx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

81.21.10 Služby xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

81.22.11 Xxxxxx mytí xxxx xxxxxxxxx x domácnostech.

88.10, 88.91 Domácí xxxx x děti, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

95.23 Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

95.29.11 Xxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

95.29.12 Opravy xxxxxxxx xxx.

96.02 Kadeřnické x xxxxxxxx xxxxxx.".

9. X příloze x. 2x xx za xxxxxxx "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, podávání nápojů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxx §57 xx 59, xx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx nápojů uvedených xxx kódem nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo xx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nová xxxxxxx 77, 85, 91, xxxxx xxx:

"77, 85, 91 Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, brožur, xxxxxx, prospektů, xxxxx, xxxxxxxx, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, předloh xx xxxxxxxx, omalovánek, hudebnin x kartografických xxxxxxx, xx jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x informační nebo xxxxx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

10. X xxxxxxx x. 2x xx xx xxxx "Xxxxx xxxxxxx sazbě xxxx podléhají xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx x 1. xxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx slovnímu popisu x xxxxxx kódu x textové xxxxx xxxx xxxxxxx." na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Kódem nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx platném x 1. xxxxx 201872).".

11. Xx xxxxx xxxxxxx x. 2x xx xx samostatné xxxxx xxxxxxxx xxxx:

"Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx alkoholické xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx prováděné x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příslušné xxxxx xxxx považuje xxxxx x obytném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

12. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 01-05, 07-23, 25 xx xxxxx "(xxxxx xxxxxxxxxxxxx, vymezených xxxxxxxxx xxxxxxxxx70))" xxxxxxxxx xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxxxxx nápojů", xxxxx "xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 x xxxxx" se xxxxxxx a xx xxxxx "2106" xx xxxxxxxx slova "a 2201".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 70 se xxxxxxx.

13. X xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx "49 - Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx všech xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxx xxxxxx atlasů, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxx reklama nepřesahuje 50 % xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kódů 4901, 4903, 4904, xxxxx xx zahrnuto x xxxxxxx x. 3x." x věta "Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx zboží xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxx reklama xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx." xxxxxxx.

14. X xxxxxxx x. 3 xx xx xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx." na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věta "Xxxxxxxxxxxxx nápoji se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje podle xxxxxx č. 65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

15. V příloze x. 3x xx xx xxxxxxx "1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 - Xxxxxxxx mlýnské xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsi x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx lepku." vkládá xxxx xxxxxxx, která xxx:

"2201 - Pitná xxxx.".

16. X xxxxxxx x. 3a xx xx xxxx "Mlýnské xxxxxxx x směsi xxxxxx mlýnských výrobků, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, upravené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x nesnášenlivostí lepku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 41/2009 xx dne 20. xxxxx 2009 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lepku." xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx voda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

17. X příloze x. 3x se xxxxxxx "4901, 4902, 4903, 4904 - Xxxxxxx xxxxx, obrázkové xxxxx pro xxxx; xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx nebo ilustrované. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx přesahuje 50 % xxxxxx." xxxxxxxxx xxxxxxxx 4901 - 4905, 4911, 8523, xxxxx xxx:

"4901 - 4905, 4911, 8523 - Xxxxx, brožury, xxxxxx, xxxxxxxxx, noviny, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, obrázkové xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, omalovánky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zvukového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

- xxxx obsaženy xx xxxxxxx xxxxxx x

- xxxxx o xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X xxxxxxx x. 3x xx věty "Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx pro ně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.", "Xxxxxxxx knihou se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozumí xxx xxxxx reprodukované xxxxxxxxxxx strojem, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, fotokopírováním, xxxxxxxxxxxxxxxx nebo psaním xx psacím stroji." x "Obrázkovou xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx daně xxxxxx xxxxx pro děti, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx ilustrace x xxxx má xxxxxxxx xxxxxx." xxxxxxx.

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, se použije xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. X

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, 8, 28 xx 31 x 46, která nabývají xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 256/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.2019 x výjimkou ustanovení čl. I bodů 6, 8, 28 xx 31 x 46, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.2.2020, x xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.5.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.