Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

256/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

256

XXXXX

xx xxx 13. xxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 8/2018 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx".

2. X §5 xxxxxxx b) xxx:

"x) prostřednictvím xxxxxxxxxx, xxxxx jsou určeny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx využívaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx,".

3. X §8 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx tržbou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx také platba xxxxxxxx xx následně xx poplatníka, který xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx účet, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx evidovanou xxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx svým xxxxxx xx jeho xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §9 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Poplatník, xxxxx xx k xxxxxxxxx tržby xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxxx xxxxx poplatníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x odpovídá xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Poplatník, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx pověřen, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx tržby pověřil, xxxxx xxxxxx zákona x odpovídá za xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxx nimi xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tržby.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za porušení xxxxxxxxxx, kterou má xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

5. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx.".

6. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy III xxx:

"XXXXX EVIDOVANÉ VE XXXXXXXXXXXXX REŽIMU, XX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX Z XXXXXXXX TRŽEB".

7. V §11 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx o" xxxxxxx.

8. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§11a

Povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxx poplatníka daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) poplatník xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx x více než 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx pouze z xxxxxx x po xxxx xxxxxx xxxxxxxx x práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dovolené xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nepřesahuje xx 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 600 000 Kč x xxxxxxxxxxxxx výše těchto xxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 600 000 Xx.

(2) X xxxxxxx poplatník xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x c) x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx xxxx x žádosti rozhodne xx lhůtě 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx blok účtenek, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx být xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx oznámit správci xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx kterém tato xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním režimu,

a) xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx evidenční xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx účinné xxxxxxxx dnem xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx lze podat xxxxxxxx xx

x) 60 xxxxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxxxx žádosti,

b) 60 xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx x),

x) 6 xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x),

x) 60 xxxxx ode xxx zániku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

9. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno k), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.101) - xxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX o xxxxxxxxxxxx statistických oblastech, x xxxxxxx xxxxx.".

10. X §12 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.201) - xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx kódy 87.20.11) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

12. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.20.21) - xxxxxxxx xxxx x zařízeních xxx osoby závislé xx xxxxxxxxxx látkách.".

13. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.301) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

&xxxx;14. V §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx p), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.30.11) - sociální xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.".

15. V §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.30.21) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

16. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.901) - xxxxxxx xxxxxxxx služby sociální xxxx.".

17. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x činností uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 88.101) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociální služby xxx seniory x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

18. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x činností uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.10.11) - ambulantní nebo xxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxxxx.".

19. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx u), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod kódy 88.10.21) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.".

20. X §12 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.911) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

21. V §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx xxxx 88.991) - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx j. x.".

22. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.99.11) - xxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx.".

23. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx y), xxxxx zní:

"y) z xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.21) - xxxxxxxx xxxxxxxx.".

24. X §12 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v klasifikaci XXXX xxx xxxx 88.99.31) - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

25. X §12 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno xx), xxxxx xxx:

"xx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx xxxx 88.99.91) - jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx x. n.".

26. X §12 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx k) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xx xxxxx xxxxxx za poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx následným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) x hazardní xxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ní,

n) xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

1. kterému xx xxxxxxx nárok xx průkaz ZTP/P x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx těžké xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x bez xxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxx 1,

3. který xxxx xxxxxxxxxxx společnosti, z xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, x

4. xxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxx 1,

x) x xxxxxxx sladkovodních ryb x souvisejících xxxxxx xxxxxxxxxxx vždy x xxxxxx od 18. xx 24. prosince x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx uskutečňují xxxxx xxxx xxxxx.".

27. X §12 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx prokáže svou xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

28. X xxxxx xxxxx hlavě IV xxxxxx xxxx 1 xxx:

"Xxxxxxxxxxxx údaje, certifikát xxx xxxxxxxx tržeb x xxxx xxxxxxx".

29. X §13 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx evidované x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx režimu".

30. Za §15 xx xxxxxx xxxx §15x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§15x

Xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedenkrát xxxxx x xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poplatníkovi xxxxx xxxxx xxxxxxx x před xxxxxxxxx 1 xxxx.

(2) Poplatník xxxx převzít blok xxxxxxx xx správce xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx blok xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním režimu.

(4) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

31. §16 xxxxxx nadpisu xxx:

"§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, certifikátu xxx evidenci xxxxx x bloku účtenek

Poplatník xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poplatníkovy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xx povinnost xxxxxx xxxx účtenek xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.".

32. X §17 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx" xxxxxxx.

33. X §17 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Toto oznámení xxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx, který neeviduje xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx".

34. V §18 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) přijetí xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pokud byl xxxxx xxxxx vydán xxxxx.".

35. X §19 xxxx. 1 na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x §19 odst. 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxx xxxx".

36. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", uvedená x xxxxx xxxx".

37. V §19 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "uvedené x xxxxx xxxx".

38. X §20 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) své xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx tvořena xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx,".

39. X §20 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx".

40. V §20 odstavec 2 xxx:

"(2) Údajem o xxxxxxxxx xxxxx uváděným xx účtence je xxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx poplatníka, který xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kterým je xxxxx xxxxx.".

41. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Oddíl 3

Evidence xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

§23x

Xxxxx evidenční povinnosti

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx evidovaná xxxxx plyne,

b) evidovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uchováváním xx do xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx xx xxxxxxxx, a

c) xxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxx kalendářní xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx evidovanou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx evidovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 20 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxx evidovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx shodné x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné správcem xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. dodatečně xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

§23x

Xxxxx xx účtence xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx povinen xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx kmenová xxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikátorem, xxxxxx je xxxxx xxxxx,

x) označení provozovny, xx xxxxx xx xxxxx uskutečněna, xxxxx xx xxxx než 1 provozovnu,

c) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx nebo vystavení xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx tržby x české měně.

§23c

Údaje x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx více xxx 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx a

d) xxxxx xxxxxxxx xx evidovaných xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx provozovnu, xx které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

42. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "nebo" xxxxxxx.

43. X §25 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx prodávající eviduje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx.", xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx pokladním xxxxx tržby xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

44. X §26 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx eviduje xxxxx x xxxxxx xxxx zjednodušeném xxxxxx,".

45. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

46. V §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx certifikátem xxx evidenci tržeb" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxxxx pro evidenci xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

47. X §31 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "tržbě" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu".

48. §37 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Tržba uskutečněná xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tržbou xxx xxxxx §11x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 112/2016 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x povolení pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11x zákona x. 112/2016 Sb., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxxxx č. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx prvního xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx před xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx nejdříve prvním xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx vyhlášení tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení pro xxxxxxxxx tržeb ve xxxxxxxxx režimu xxxxx §11x xxxx. 5 xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx dni vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nejdříve xxxxxx xxxx sedmého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §11x xxxx. 7 xxxxxx x. 112/2016 Sb., xx znění účinném xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx před xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx

Xx. III

Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx č. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 54/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 502/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 196/2014 Sb., xxxxxx x. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 113/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 40/2017 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 283/2018 Xx., zákona x. 6/2019 Sb. x zákona x. 80/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "Směrnice Xxxx (XX) 2018/1713 xx dne 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx.".

2. X §47 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový odstavec 5, který xxx:

&xxxx;"(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, prospektů, novin, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, předloh xx xxxxxxxx, omalovánek, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, na jehož xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx snížená xxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx zpřístupnění v xxxxx xxxxxxxxx knihovnických x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

3. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx "36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx vody xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.", "37 Xxxxxxxx a čištění xxxxxxxxx vod včetně xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.", "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nápojů, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §57 xx 59 xxxx xxxxx xx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 xx 2208 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.", "81.21.10 Xxxxxx čištění xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.", "81.22.11 Xxxxxx mytí oken xxxxxxxxx x domácnostech." x "88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx." xxxxxxx a x xxxxxxx "90 Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx novinářů, xxxxxxxxxxx modelů x xxxxxxx." se slova "xxxxxxxxxxx, skladatelů, xxxxxxx x xxxxxx výkonných xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "dílo" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx výkon".

4. V xxxxxxx x. 2 xx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2018." xxxxxxx.

5. X příloze x. 2 se xxxx "Xx služby xxxxxxx xxxxxxxxx prostor prováděné x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx v xxxx xxxx rodinném xxxx xxxx prostor, které xxxxxx určeny x xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx x domácnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx." xxxxxxx.

6. X příloze č. 2 se xxxx "Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx." nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dílo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx služby do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

7. X xxxxxxx x. 2a xx xxxx xxxxxxx "49 Xxxxxxx hromadná pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zavazadel x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:

"36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx vody xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

37 Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.".

8. X xxxxxxx x. 2x se xx položku "50 Xxxxx xxxxxxxx pravidelná xxxxxxx cestujících a xxxxxx xxxxxxxxx." xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:

"56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nápojů, pokud

- xxxxxx xxxx stravovací xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §57 xx 59,

- xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo

- xx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

81.21.10 Služby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

81.22.11 Xxxxxx mytí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, staré, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx občany.

95.23 Xxxxxx xxxxx x kožených xxxxxxx.

95.29.11 Xxxxxx x xxxxxx oděvů x xxxxxxxxxx výrobků.

95.29.12 Opravy xxxxxxxx xxx.

96.02 Xxxxxxxxxx x holičské xxxxxx.".

9. X příloze č. 2x xx xx xxxxxxx "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby osvobozeny xx xxxx podle §57 xx 59, xx xxxxxxx x xxxxxx alkoholických xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx nápojů xxxxxxx x podání tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx kapitoly 24." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 77, 85, 91, xxxxx zní:

"77, 85, 91 Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, brožur, xxxxxx, xxxxxxxxx, novin, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, předloh xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kartografických výrobků, xx jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx daně, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x informační nebo xxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx knihovního zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.".

10. X xxxxxxx x. 2x xx xx xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx x 1. xxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x tomuto xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx přílohy." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxx popisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x celním sazebníku xx znění platném x 1. xxxxx 201872).".

11. Na xxxxx xxxxxxx č. 2x xx na xxxxxxxxxx xxxxx doplňují xxxx:

"Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx oken xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxx xxxxx x domácnosti xx považuje xxxx xxxxx společných xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

12. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 01-05, 07-23, 25 se xxxxx "(xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx70))" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů", xxxxx "xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 x xxxxx" xx xxxxxxx x za xxxxx "2106" se xxxxxxxx slova "x 2201".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 70 xx xxxxxxx.

13. X xxxxxxx x. 3 se xxxxxxx "49 - Xxxxx, brožury, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, předlohy xx xxxxxxxx všech xxxxx x omalovánky xxx xxxx, hudebniny xxxxxxx xx rukopisné, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx včetně atlasů, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx; xxx reklama nepřesahuje 50 % plochy. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podstatně určených x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx číselných kódů 4901, 4903, 4904, xxxxx xx xxxxxxxx x příloze x. 3x." x xxxx "Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx reklama xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů." xxxxxxx.

14. X xxxxxxx x. 3 xx xx xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx." xx xxxxxxxxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxx xx příslušné xxxxx daně rozumí xxxxxxxxxxx nápoje xxxxx xxxxxx č. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových látek, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

15. X xxxxxxx x. 3x se xx xxxxxxx "1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 - Xxxxxxxx xxxxxxx výrobky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"2201 - Pitná xxxx.".

16. X xxxxxxx x. 3x xx xx větu "Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, pšeničný xxxxx a směsi xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx výrobky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx potravin xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx na složení xxxxxxxx xxx osoby x nesnášenlivostí xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 41/2009 xx xxx 20. xxxxx 2009 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx potravin xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

17. X příloze x. 3x se xxxxxxx "4901, 4902, 4903, 4904 - Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx; xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx, tištěné xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx zboží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxx." xxxxxxxxx xxxxxxxx 4901 - 4905, 4911, 8523, xxxxx zní:

"4901 - 4905, 4911, 8523 - Xxxxx, brožury, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, předlohy xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxxx obsahu, xxxxx

- jsou obsaženy xx xxxxxxx xxxxxx x

- nejde x xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sestává z xxxxxxxxx zvukového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx obsahu.".

18. X xxxxxxx č. 3x xx věty "Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx periodické xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pod xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.", "Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx stroji." x "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx daně rozumí xxxxx xxx děti, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx ilustrace x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx." xxxxxxx.

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x přidané xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxx sedmého kalendářního xxxxxx následujícího po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. X

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, 8, 28 xx 31 x 46, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, x

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 256/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.2019 x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, 8, 28 xx 31 x 46, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2020, a xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 až 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.