Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

256/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

256

ZÁKON

ze dne 13. xxxx 2019,

kterým se xxxx zákon x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 183/2017 Sb. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 8/2018 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §3 se xx xxxxx textu odstavce 2 doplňují slova "xxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky".

2. V §5 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxx xxxx služeb xxxx vymezenému xxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx úzce vymezeného xxxxxx zboží xxxx xxxxxx,".

3. X §8 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Tržbu, kterou xxxxxx poplatník jednající xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx.

(3) Evidovanou xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxx xx následně xx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxx xx jeho xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx, xxxxx jednal svým xxxxxx xx xxxx xxxx, založila rozhodný xxxxxx.".

4. X §9 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

"(3) Poplatník, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx evidováním xxxxx xxxxxxx, x odpovídá xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Poplatník, který xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, plní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx porušení; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx, x které xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx poplatník, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidováním xxxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxx poplatník, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

5. X §9 xx doplňuje odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx je poplatník xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx.".

6. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx:

"XXXXX XXXXXXXXX VE XXXXXXXXXXXXX REŽIMU, XX XXXXXXXXX REŽIMU X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX".

7. X §11 xxxx. 4 xxxx první se xxxxx "oznámení o" xxxxxxx.

8. Xx §11 xx xxxxxx nový §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb ve xxxxxxxxx režimu

(1) Xxxxxxx xxxx vydá na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazených z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx hodnoty,

b) poplatník xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx x xxxx xxx 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xx xxxx xxxxxx překážky x xxxxx xx xxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) výše xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nepřesahuje xx 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí 600 000 Xx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 600 000 Xx.

(2) X xxxxxxx poplatník uvede

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) x

x) xxxxx x provozovnách, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) a x) splňovány, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit správci xxxx do 15 xxx ode xxx, xx xxxxxx tato xxxxxxxxxx nastala.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx x to xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, že xxxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dnem xxx xxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx okamžikem xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx žádost o xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx ve zvláštním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. x) xxxx x),

x) 6 xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x),

x) 60 xxxxx xxx xxx zániku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx.".

9. X §12 se xx xxxxx odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.101) - xxxxxxxx péče ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 zní:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3037/90 a některá xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.".

10. X §12 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno l), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.201) - xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx duševním xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x činností uvedených x klasifikaci XXXX xxx kódy 87.20.11) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocněním.".

12. V §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod kódy 87.20.21) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. X §12 se xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.301) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.".

 14. V §12 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) z činností xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.30.11) - sociální xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.".

15. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx q), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 87.30.21) - xxxxxxxx xxxx x domovech xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

16. V §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx v klasifikaci XXXX xxx xxxx 87.901) - ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

17. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx kódy 88.101) - xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

18. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"t) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci NACE xxx xxxx 88.10.11) - ambulantní nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx seniory.".

19. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx xxxx 88.10.21) - ambulantní xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.".

20. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"v) z xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.911) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

21. X §12 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.991) - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx x. x.".

22. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.99.11) - xxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx.".

23. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno y), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.21) - xxxxxxxx prevence.".

24. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx z), které xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.99.31) - sociální xxxxxxxxxxxx.".

25. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx zní:

"za) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.91) - jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. x.".

26. X §12 se xx konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xx formě xxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx, které xxxx následným xxxxxxxx xxxx zúčtováním xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxx,

x) x obchodní xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx souvislosti x xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxxx xx xxxxxxx nárok xx xxxxxx XXX/X x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx hluchoslepoty,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx, ledaže tyto xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1, x

4. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolupracující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

o) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ryb x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vždy x xxxxxx xx 18. xx 24. xxxxxxxx x provozovně, ve xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.".

27. X §12 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) V xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců, xx podmínka xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) xxxx 1 považuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

28. V části xxxxx xxxxx IV xxxxxx dílu 1 xxx:

"Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx".

29. X §13 xxxx. 1 se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx režimu".

30. Za §15 se vkládá xxxx §15x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§15x

Xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatníkovi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx účtenek x xxxx uplynutím 1 roku.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx od správce xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poplatník xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pro převzetí xxxxx xxxxxxx, nakládání x xxx a xxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx vydává xxxxx xxxxxxx x zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

31. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, certifikátu xxx evidenci tržeb x bloku xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poplatníkovy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx zneužití, xx xxxxxxxxx vrátit xxxx účtenek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.".

32. X §17 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxxxx xxxxxxxx, z nichž xxxxxx xxxxxxxxx tržby, xxxx" zrušují.

33. X §17 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx".

34. X §18 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx evidované xxxxx, nebo

b) vydání xxxxxx x jejímu xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.".

35. X §19 xxxx. 1 na xxxxx textu xxxxxxx x) x x §19 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxx a), e) x x) xx xxxxxxxx xxxxx "uvedená x české xxxx".

36. X §19 odst. 2 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova ", xxxxxxx v xxxxx xxxx".

37. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "uvedené x české xxxx".

38. X §20 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx jeho xxxxxxx xxxx tvořena xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx číslo,".

39. V §20 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "v xxxxx xxxx".

40. X §20 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Údajem x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidováním xxxx xxxxx poplatníka, xxxxx xxxxx eviduje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx číslo.".

41. X xxxxx xxxxx xxxxx XX dílu 3 xx doplňuje xxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 3

Evidence xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

§23x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tržby vystavit xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx evidovaná xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtenky x xxx, že xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx jeho uchováváním xx do xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x

x) podat xxxxxxx daně za xxxxx kalendářní xxxxxxxxx, xx xxxxxx uskutečnil xxxx xxxxxx evidovanou xxxxx xxxx provedl xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x to do 20 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxx evidovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, obsah a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vydaným Xxxxxxxxxxxxx financí, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. podepsanou způsobem, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x daňovém xxxx.

§23x

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx

Xxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx daňové identifikační xxxxx, pokud není xxxx xxxxxxx část xxxxxxx obecným xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx uskutečněna, xxxxx xx xxxx než 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx přijetí xxxxx xxxx vystavení xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxx tržby x české xxxx.

§23x

Xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx údaje,

b) označení xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx více xxx 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx každou xxxxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

42. X §25 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

43. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx kupujícímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.", xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx pokladním xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu.".

44. X §26 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", který xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

45. X §27 odst. 1 xx xxxxx "xxxx tržbě" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

46. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nebo certifikátem xxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxx k" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

47. X §31 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu".

48. §37 xx včetně nadpisu xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx evidování tržeb xxxxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i xxx práva x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 112/2016 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx uskutečněná xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §11x xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 112/2016 Xx., xx xxxxx xx prvního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 112/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Žádost x povolení xxx xxxxxxxxx tržeb ve xxxxxxxxx režimu xxxxx §11x zákona x. 112/2016 Sb., ve xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prvním xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx prvním xxxx čtvrtého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx dnem sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx režimu xxxxx §11x xxxx. 5 xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx nejdříve xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

6. Ustanovení §11x xxxx. 7 zákona x. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx prvního dne xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nepoužije xxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x dani z xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona č. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona x. 302/2008 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 54/2009 Xx., xxxxxx č. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., zákona x. 196/2014 Sb., xxxxxx x. 262/2014 Xx., xxxxxx č. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona č. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 283/2018 Sb., xxxxxx x. 6/2019 Sb. x xxxxxx x. 80/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx pod čarou x. 1 xx xx konci textu xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/1713 xx dne 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx mění směrnice 2006/112/XX, pokud xxx x xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx knihy, xxxxxx x xxxxxxxx.".

2. X §47 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

&xxxx;"(5) X xxxxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx knih, xxxxxx, xxxxxx, prospektů, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx snížená xxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx knihovnických x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, se xxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

3. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx "36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx vody xxxxxxxxxxxxxxx sítí.", "37 Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.", "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx podle §57 xx 59 nebo xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 až 2208 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitoly 24.", "81.21.10 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.", "81.22.11 Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx." x "88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx postižené xxxxxx." xxxxxxx a x xxxxxxx "90 Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx práva xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx modelů x xxxxxxx." xx xxxxx "xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx".

4. V xxxxxxx č. 2 xx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018." xxxxxxx.

5. X příloze x. 2 se xxxx "Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx prostor, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx společných xxxxxxx xxxxxxxx xxxx." xxxxxxx.

6. X xxxxxxx x. 2 xx xxxx "Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dílo xxxx xxxxxxxx xxxxx užít xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. V příloze x. 2x se xxxx položku "49 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vleky" vkládají xxxx xxxxxxx, které xxxxx:

"36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx vody prostřednictvím xxxx.

37 Xxxxxxxx a xxxxxxx odpadních vod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxx.".

8. V příloze x. 2a xx xx položku "50 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxx xxxxxxxxx." xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

"56 Xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

- xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §57 xx 59,

- xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, xxxx

- xx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

81.21.10 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

81.22.11 Xxxxxx xxxx oken xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

88.10, 88.91 Domácí xxxx x děti, staré, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

95.23 Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

95.29.11 Xxxxxx x xxxxxx oděvů a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

95.29.12 Opravy xxxxxxxx xxx.

96.02 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby.".

9. X příloze x. 2x se xx xxxxxxx "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nápojů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby osvobozeny xx xxxx podle §57 xx 59, xx nejedná x xxxxxx alkoholických xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx služby nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24." xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxx xxxx položka 77, 85, 91, xxxxx xxx:

"77, 85, 91 Xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, brožur, xxxxxx, xxxxxxxxx, novin, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hudebnin x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx knihovnické x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby poskytované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.".

10. V xxxxxxx x. 2a xx xx xxxx "Xxxxx xxxxxxx sazbě xxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ-CPA platné x 1. xxxxx 2008 a výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x textové xxxxx xxxx přílohy." na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx popisu xxxxxxxxx výrobků uvedený x xxxxxx sazebníku xx znění xxxxxxx x 1. lednu 201872).".

11. Xx xxxxx xxxxxxx x. 2x xx na samostatné xxxxx xxxxxxxx xxxx:

"Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxx xxxx.".

12. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 01-05, 07-23, 25 se xxxxx "(xxxxx xxxxxxxxxxxxx, vymezených xxxxxxxxx předpisem70))" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 x zboží" se xxxxxxx a za xxxxx "2106" xx xxxxxxxx xxxxx "a 2201".

Xxxxxxxx pod čarou x. 70 xx xxxxxxx.

13. V příloze x. 3 xx xxxxxxx "49 - Xxxxx, xxxxxxx, letáky, xxxxxxxxx, obrázková alba, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx kreslení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, topografických xxxxx x xxxxxxx; xxx reklama xxxxxxxxxxx 50 % xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podstatně xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 4901, 4903, 4904, xxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 3x." x xxxx "Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů." xxxxxxx.

14. X xxxxxxx x. 3 se xx větu "Xxxxx xxxxxxx sazbě xxxx xxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx." na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx nápoji xx xxx xxxxx zařazení xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. X xxxxxxx x. 3x se xx xxxxxxx "1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsi x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx lepku." xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"2201 - Xxxxx xxxx.".

16. V příloze x. 3a xx xx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x směsi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, škroby, pšeničný xxxxx a směsi xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsi x xxxxxxxx potravin xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby x nesnášenlivostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 41/2009 xx dne 20. xxxxx 2009 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx potravin xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxx xxxx "Pitnou vodou xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

17. V xxxxxxx x. 3x se xxxxxxx "4901, 4902, 4903, 4904 - Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx; xxxxxx x časopisy, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx zboží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxx." xxxxxxxxx xxxxxxxx 4901 - 4905, 4911, 8523, xxxxx zní:

"4901 - 4905, 4911, 8523 - Knihy, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hudebniny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zvukového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

- xxxx obsaženy xx hmotném nosiči x

- xxxxx o xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zvukového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X xxxxxxx x. 3x xx xxxx "Xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tiskoviny, xxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxx pod stejným xxxxxx x x xxxxxx xxx ně xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx.", "Xxxxxxxx knihou se xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx reprodukované xxxxxxxxxxx strojem, pod xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx, fotografováním, fotokopírováním, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx psaním xx xxxxxx xxxxxx." x "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx daně rozumí xxxxx pro xxxx, xx které je xxxxxx xxxxxx ilustrace x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx." xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. V

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx jeho xxxxxxxxx, s výjimkou

a) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, 8, 28 xx 31 x 46, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, která xxxxxxxx účinnosti prvním xxxx sedmého kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 256/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.2019 x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, 8, 28 až 31 x 46, xxxxx nabývají účinnosti 1.2.2020, x xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III a čl. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.