Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

256/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

256

XXXXX

xx xxx 13. xxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 112/2016 Xx., o xxxxxxxx tržeb, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 112/2016 Sb., o xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx zákona č. 183/2017 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 8/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky".

2. V §5 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny xxxxx k zaplacení xxxxx xxxx xxxxxx x prostorách využívaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vymezenému xxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

3. X §8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Tržbu, kterou xxxxxx xxxxxxxxx jednající xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx bylo xxxxxxx, xx také platba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jménem xx xxxx xxxx, xxxxx splňuje formální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxx, xxxxxxxx rozhodný xxxxxx.".

4. X §9 xxxxxxxx 3 a 4 znějí:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx evidováním xxxxx xxxxxxx, a odpovídá xx porušení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx poplatník, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidováním xxxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx poplatník, xxxxx xx x evidování xxxxx pověřen, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

5. X §9 xx doplňuje odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nelze evidovat xx zvláštním režimu.".

6. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx III xxx:

"XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX REŽIMU, VE XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX Z XXXXXXXX TRŽEB".

7. V §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxx.

8. Xx §11 xx vkládá xxxx §11x, který včetně xxxxxxx zní:

"§11a

Povolení pro xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx poskytovatelem zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přijímá xx xxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daň z xxxxxxx xxxxxxx,

x) poplatník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost x více xxx 2 xxxxxxxxxxx, ledaže xx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x po xxxx xxxxxx překážky x práci na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancem, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 600 000 Kč x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 600 000 Xx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) x c) a

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx přijímá xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx poplatník xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx oznámit správci xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost.

(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve zvláštním xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxx xxxx datovou xxxxxxx.

(8) Xxxxx žádost x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx xxx podat xxxxxxxx xx

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 6 xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x),

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním režimu.".

9. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx k), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.101) - xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 zní:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx dne 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 a xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 3037/90 x některá xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, x xxxxxxx xxxxx.".

10. X §12 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.201) - xxxxxxxx péče v xxxxxxxxxx pro osoby x xxxxxxxxxx duševním xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 87.20.11) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

12. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx n), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.20.21) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx o), xxxxx zní:

"o) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.301) - xxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxx seniory x xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.".

 14. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 87.30.11) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx seniory.".

15. V §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx q), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.30.21) - xxxxxxxx xxxx x domovech xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

16. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx r), které xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v klasifikaci XXXX pod xxxx 87.901) - ostatní xxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx.".

17. V §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"s) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.101) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx seniory x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

18. V §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"t) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx xxxx 88.10.11) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx seniory.".

19. V §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX pod xxxx 88.10.21) - ambulantní xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním postižením.".

20. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"v) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.911) - xxxxxxxx služby poskytované xxxxx.".

21. V §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.991) - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx terénní sociální xxxxxx x. n.".

22. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.99.11) - xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §12 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"y) z xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.21) - xxxxxxxx xxxxxxxx.".

24. X §12 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.31) - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

25. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno xx), xxxxx xxx:

"xx) x činností uvedených x klasifikaci XXXX xxx kódy 88.99.91) - jiné xxxxxxxxxx xxxx terénní sociální xxxxxx x. x.".

26. X §12 se xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xx formě xxxxxx za poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx služeb uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx čerpáním xxxx zúčtováním xxxx xxxxxx,

x) x hazardní xxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx dopravy x xx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxx souvislosti x xx,

x) poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob,

1. xxxxxxx xx přiznán xxxxx xx průkaz XXX/X x xxxxxx úplné xxxx xxxxxxxxx nevidomosti xxxx těžké hluchoslepoty,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x bez xxxxxxxxxxx, ledaže tyto xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxx x bodě 1,

3. který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti splňují xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, a

4. xxxxx xxxx tržbu xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolupracující xxxxx nebo společníka xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ryb x souvisejících xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 18. xx 24. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx.".

27. X §12 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 měsíců, xx podmínka uvedená x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 považuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo praktickou xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

28. V xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx dílu 1 xxx:

"Xxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržeb x xxxx xxxxxxx".

29. X §13 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx tržby" nahrazují xxxxx "tržby evidované x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

30. Za §15 se vkládá xxxx §15a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§15a

Blok xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatníkovi bloky xxxxxxx jedenkrát xxxxx x xxxxx podle xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx účtenek x před xxxxxxxxx 1 roku.

(2) Poplatník xxxx xxxxxxx blok xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vrátí xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení xxx evidování tržeb xx xxxxxxxxx režimu.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx a xxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx bloky xxxxxxx a zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

31. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a blokem xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s blokem xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx zneužití, xx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

32. X §17 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx" xxxxxxx.

33. X §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx xxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx".

34. X §18 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx evidované tržby xx

x) přijetí xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pokud byl xxxxx pokyn vydán xxxxx.".

35. X §19 xxxx. 1 na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) a v §19 odst. 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x f) se xxxxxxxx slova "uvedená x české xxxx".

36. X §19 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", uvedená x xxxxx měně".

37. X §19 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "uvedené x xxxxx měně".

38. X §20 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jeho kmenová xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kterým je xxxxx číslo,".

39. X §20 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "v xxxxx xxxx".

40. X §20 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx tržbě uváděným xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx kmenová xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.".

41. X xxxxx xxxxx hlavě XX xxxx 3 xx doplňuje xxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 3

Evidence xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

§23x

Xxxxx evidenční xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tržby xxxxxxxx xxxxxxx s nejnižším xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xx koho xxxxxxxxx xxxxx plyne,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx uskutečnil xxxx xxxxxx evidovanou xxxxx xxxx provedl xxxx opravu, oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx 20 dnů xx xxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx, obsah x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxx

x) xxxxxxx zprávou s xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§23x

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx je na xxxxxxx povinen uvádět

a) xxx xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx rodné xxxxx,

x) xxxxxxxx provozovny, xx xxxxx je xxxxx uskutečněna, xxxxx xx xxxx xxx 1 provozovnu,

c) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx vystavení xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

§23x

Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx režimu

(1) X xxxxxxxx x tržbách xxxxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx uskutečněny, xxxxx xx xxxx xxx 1 provozovnu,

c) xxxxx týkající se xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx a

d) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxx poplatník zvlášť xx xxxxxx provozovnu, xx které jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

42. X §25 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

43. V §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x doplňuje xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxx xx znění "Podle xxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxxxxx eviduje xxxxx ve zvláštním xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx.", xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx pokladním xxxxx tržby xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

44. V §26 xxxx. 1 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxx eviduje xxxxx x běžném xxxx zjednodušeném xxxxxx,".

45. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

46. V §29 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx blokem xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx k" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

47. V §31 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "tržbě" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx".

48. §37 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx tržeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx uskutečněná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely §11x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11x xxxxxx č. 112/2016 Sb., ve xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tato žádost xxxxxx před xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11x xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydané xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx sedmého kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle §11x xxxx. 5 xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydané xxxx xxxxxx dnem sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Ustanovení §11a xxxx. 7 xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx znění účinném xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění zákona x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., zákona č. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx č. 545/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 302/2008 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 54/2009 Xx., zákona x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., zákona x. 120/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 196/2014 Xx., xxxxxx x. 262/2014 Xx., zákona x. 360/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 113/2016 Xx., zákona č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 40/2017 Xx., zákona č. 170/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 283/2018 Xx., xxxxxx x. 6/2019 Sb. x xxxxxx x. 80/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxxx xxx čarou x. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "Směrnice Xxxx (EU) 2018/1713 xx dne 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.".

2. X §47 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, který zní:

 "(5) X elektronicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spočívajících v xxxxxxxxxx knih, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hudebnin x kartografických xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, na jehož xxxxxx xx uplatňuje xxxxx snížená xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

3. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx "36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítí.", "37 Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.", "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nápojů, pokud xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §57 xx 59 nebo xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených pod xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 xx 2208 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.", "81.21.10 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.", "81.22.11 Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx." x "88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx o xxxx, staré, xxxxxxx x zdravotně postižené xxxxxx." xxxxxxx x x xxxxxxx "90 Xxxxxx xxxxxxxxxxx, skladatelů, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx nezávislých novinářů, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx." xx slova "xxxxxxxxxxx, skladatelů, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "dílo" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx".

4. V xxxxxxx č. 2 xx xxxx "Kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx vybraných výrobků xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2018." zrušuje.

5. X xxxxxxx x. 2 xx xxxx "Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx mytí xxxx xxxxxxxxx v domácnostech xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx rodinném xxxx xxxx prostor, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Za úklidové xxxxx x xxxxxxxxxx xx považuje také xxxxx xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxx xxxx." zrušují.

6. X xxxxxxx x. 2 xx věta "Xxxxxxxxxx k výkonu xxxxx dílo xxxx xx xxxxxx oprávnění xxxxx zákona č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx." nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx služby do xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

7. X xxxxxxx x. 2x xx xxxx xxxxxxx "49 Xxxxxxx xxxxxxxx pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxx položky, které xxxxx:

"36.00.2 Xxxxxx a xxxxxx vody xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

37 Odvádění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.".

8. X příloze x. 2x xx xx xxxxxxx "50 Xxxxx hromadná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx." xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

"56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pokud

- xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxx §57 xx 59,

- xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo

- xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo podávání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx celního sazebníku xxxxxxxx 24.

81.21.10 Xxxxxx xxxxxxx vnitřních prostor xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

81.22.11 Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x domácnostech.

88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x děti, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx občany.

95.23 Opravy xxxxx x kožených xxxxxxx.

95.29.11 Xxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

95.29.12 Opravy xxxxxxxx xxx.

96.02 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

9. X xxxxxxx x. 2x xx xx xxxxxxx "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxx §57 až 59, xx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nápojů xxxxxxxxx xxx kódem nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nápojů nejedná x podání tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitoly 24." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nová položka 77, 85, 91, xxxxx zní:

"77, 85, 91 Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, obrázkových xxxx, předloh xx xxxxxxxx, omalovánek, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx sazba daně, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx poskytované xxxxx knihovního zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.".

10. V xxxxxxx x. 2x xx xx xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx x 1. xxxxx 2008 a výslovně xxxxxxxxx slovnímu xxxxxx x xxxxxx xxxx x textové xxxxx xxxx xxxxxxx." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).".

11. Xx xxxxx xxxxxxx x. 2x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:

"Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx alkoholické xxxxxx podle xxxxxx x. 65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx čištění xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné v xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx oken xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodinném xxxx. Za xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx domu.".

12. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 01-05, 07-23, 25 xx xxxxx "(xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx70))" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů", xxxxx "xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 x xxxxx" xx xxxxxxx a xx xxxxx "2106" xx xxxxxxxx xxxxx "x 2201".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 70 se xxxxxxx.

13. X xxxxxxx x. 3 se xxxxxxx "49 - Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx alba, xxxxxxxxx knihy, předlohy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x globusů; xxx xxxxxxx nepřesahuje 50 % plochy. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 4901, 4903, 4904, xxxxx xx zahrnuto x xxxxxxx č. 3x." x xxxx "Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx zboží xx příslušné xxxxx xxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx." xxxxxxx.

14. V xxxxxxx x. 3 se xx větu "První xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx." na samostatný xxxxx xxxxxx věta "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozumí xxxxxxxxxxx nápoje xxxxx xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

15. V xxxxxxx x. 3x xx xx xxxxxxx "1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x připravené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." xxxxxx xxxx položka, xxxxx xxx:

"2201 - Xxxxx xxxx.".

16. X příloze x. 3a se xx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxx a směsi xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxx, škroby, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx pro osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 41/2009 ze xxx 20. xxxxx 2009 x složení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." na xxxxxxxxxx řádek vkládá xxxx "Xxxxxx vodou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxx dodávaná xxxxxxxxxxx vodovodem xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx potřebu a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X xxxxxxx x. 3x xx xxxxxxx "4901, 4902, 4903, 4904 - Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx; xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx přesahuje 50 % xxxxxx." nahrazuje xxxxxxxx 4901 - 4905, 4911, 8523, xxxxx xxx:

"4901 - 4905, 4911, 8523 - Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, prospekty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, omalovánky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxx

- xxxx obsaženy xx hmotném xxxxxx x

- xxxxx o xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx xxxx které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sestává x xxxxxxxxx zvukového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx obsahu.".

18. X xxxxxxx x. 3x xx xxxx "Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx deníky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tiskoviny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxx ně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých listů.", "Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozumí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pod xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx, fotografováním, fotokopírováním, xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx psacím stroji." x "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x text xx xxxxxxxx xxxxxx." zrušují.

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti u xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. X

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, 8, 28 xx 31 x 46, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 256/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.11.2019 x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 6, 8, 28 xx 31 x 46, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2020, x xxxxxxxxxx čl. I bodů 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III a čl. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.