Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

256/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

256

XXXXX

xx xxx 13. xxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 112/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 8/2018 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky".

2. X §5 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou určeny xxxxx x zaplacení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx využívaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxx vymezeného xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

3. X §8 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx jednáno, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jménem xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na jeho xxxx, založila xxxxxxxx xxxxxx.".

4. V §9 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx tržby xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xx evidováním xxxxx xxxxxxx, a odpovídá xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx poplatník, který xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx povinnosti evidovat xxxxx.".

5. V §9 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xx poplatník xxxxxxx, nelze evidovat xx xxxxxxxxx režimu.".

6. X xxxxx druhé xxxxxx xxxxx III xxx:

"XXXXX EVIDOVANÉ XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXXX REŽIMU X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX".

7. X §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxx.

8. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poplatníka xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přijímá za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxx poplatníka daně x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) poplatník xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx x xxxx než 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx a xx xxxx trvání překážky x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancem, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z evidovaných xxxxx xxxxxxxxxxx za 4 bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 600 000 Xx a xxxxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 600 000 Xx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x c) x

x) xxxxx x provozovnách, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tržby, které xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx xxxx x žádosti xxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxxx blok xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) a x) splňovány, xx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx oznámit správci xxxx xx 15 xxx ode xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx-xx poplatník závažným xxxxxxxx evidenční xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx účinné xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx datovou zprávou.

(8) Xxxxx žádost o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx

x) 60 xxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxx x),

x) 6 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. c),

d) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

9. X §12 xx xx xxxxx odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno x), xxxxx zní:

"k) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.101) - xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 1893/2006 xx xxx 20. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Revize 2 a xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3037/90 a xxxxxxx xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.".

10. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.201) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §12 xx na konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"m) x činností uvedených x klasifikaci XXXX xxx kódy 87.20.11) - xxxxxxxx péče x zařízeních xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

12. X §12 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod kódy 87.20.21) - xxxxxxxx xxxx x zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx látkách.".

13. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx o), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.301) - xxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

&xxxx;14. X §12 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx p), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 87.30.11) - sociální xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx.".

15. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx kódy 87.30.21) - sociální xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením.".

16. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX pod kódy 87.901) - xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxx.".

17. V §12 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"s) x činností uvedených x xxxxxxxxxxx NACE xxx kódy 88.101) - xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxxxx x xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.".

18. X §12 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.10.11) - ambulantní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxxxx.".

19. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.10.21) - ambulantní xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.".

20. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx NACE pod xxxx 88.911) - xxxxxxxx služby poskytované xxxxx.".

21. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.991) - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx x. x.".

22. X §12 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.11) - xxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §12 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE pod xxxx 88.99.21) - xxxxxxxx prevence.".

24. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod kódy 88.99.31) - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

25. X §12 xx na konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), které xxx:

"xx) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.91) - xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. n.".

26. X §12 se xx xxxxx odstavce 3 tečka nahrazuje xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx k) xx o), xxxxx xxxxx:

"x) xx formě xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx služeb uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx čerpáním xxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx,

x) z hazardní xxx,

x) z obchodní xxxxxxx dopravy x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob,

1. kterému xx xxxxxxx nárok xx xxxxxx XXX/X x xxxxxx xxxxx xxxx praktické nevidomosti xxxx xxxxx hluchoslepoty,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx x bez xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bodě 1,

3. xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx činnosti xxxxx xxxxx, xxxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, x

4. xxxxx xxxx tržbu xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolupracující xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxx 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 18. xx 24. prosince x xxxxxxxxxx, xx xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.".

27. X §12 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 3 měsíců, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxx svou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo těžkou xxxxxxxxxxxxx.".

28. V xxxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxx xxxx 1 xxx:

"Xxxxxxxxxxxx xxxxx, certifikát xxx evidenci tržeb x xxxx xxxxxxx".

29. X §13 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "tržby evidované x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

30. Xx §15 se xxxxxx xxxx §15a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§15a

Blok xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedenkrát xxxxx x xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bloky xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx 1 roku.

(2) Poplatník xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx zvláštním xxxxxx.

(3) Poplatník vrátí xxxxxxx daně blok xxxxxxx xx 15 xxx xx zrušení xxxx zániku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky a xxxxxx pro převzetí xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x ním x xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxx xxxx.".

31. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržeb x xxxxx účtenek

Poplatník xx xxxxxxx zacházet x autentizačními údaji, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x blokem xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx zneužití, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.".

32. X §17 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tržby, xxxx" xxxxxxx.

33. X §17 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Toto xxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx, xxxxx neeviduje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx".

34. V §18 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx evidované tržby xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) vydání xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.".

35. V §19 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x v §19 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x f) se xxxxxxxx slova "uvedená x české měně".

36. X §19 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx v xxxxx měně".

37. V §19 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene d) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxx měně".

38. X §20 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) své xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx číslo,".

39. X §20 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx "v xxxxx xxxx".

40. V §20 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Údajem o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účtence xx xxxx xxxxxx identifikační xxxxx poplatníka, xxxxx xxxxxxx evidováním této xxxxx poplatníka, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxx.".

41. V xxxxx xxxxx xxxxx XX dílu 3 xx doplňuje oddíl 3, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"Oddíl 3

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

§23x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tržby xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx plyne,

b) evidovat xxxxxxxxx vystavené xxxxxxx x xxx, xx xxxx povinnost je xxxxxxx xxxx uchováváním xx xx uplynutí xxxxx xxx stanovení xxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní čtvrtletí, xx kterém xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx evidovanou xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tržbách evidovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 20 dnů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx jen

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx tiskovém xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vydaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. podepsanou xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx předpis spojuje xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx přihlásit xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

§23x

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx uvádět

a) xxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud není xxxx kmenová xxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikátorem, xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx tržby x české xxxx.

§23x

Xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu

(1) X xxxxxxxx x tržbách xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání uvést

a) xxx identifikační a xxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxxx x bloku xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxx xxxxxxxxx zvlášť xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tržby.".

42. X §25 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

43. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xx znění "Xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.", xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx pokladním xxxxx tržby xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

44. X §26 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx zjednodušeném xxxxxx,".

45. X §27 odst. 1 xx slova "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx evidované x běžném xxxx xxxxxxxxxxxxx režimu".

46. V §29 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx blokem xxxxxxx" a slova "xxxxxxx xxxxx k" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

47. X §31 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx".

48. §37 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx uskutečněná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely §11a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 112/2016 Xx., xx xxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Žádost x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu podle §11x xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx účinném od xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx prvním xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

4. Rozhodnutí x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxx §11a xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, vydané xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx režimu xxxxx §11x odst. 5 xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydané před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx dni vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Ustanovení §11x xxxx. 7 xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. III

Zákon č. 235/2004 Sb., x dani x přidané hodnoty, xx xxxxx zákona x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Sb., zákona x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 54/2009 Xx., xxxxxx č. 87/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 489/2009 Xx., zákona x. 120/2010 Sb., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., zákona x. 196/2014 Sb., xxxxxx č. 262/2014 Xx., zákona x. 360/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx č. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 40/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 283/2018 Sb., xxxxxx x. 6/2019 Sb. x zákona č. 80/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. V xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slova "Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1713 xx dne 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxx daně x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.".

2. X §47 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

&xxxx;"(5) X elektronicky poskytovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, brožur, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hudebnin x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by byly xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx knihovnických x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

3. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx "36.00.2 Xxxxxx x rozvod vody xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.", "37 Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxx.", "56 Stravovací služby, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeny od xxxx xxxxx §57 xx 59 nebo xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 až 2208 xxxx tabákových xxxxxxx uvedených xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitoly 24.", "81.21.10 Xxxxxx čištění xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx x domácnostech.", "81.22.11 Xxxxxx xxxx oken xxxxxxxxx v domácnostech." x "88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx o xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx postižené xxxxxx." xxxxxxx x x položce "90 Xxxxxx spisovatelů, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxx dílo xxxx a mimo xxxxxx nezávislých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx." xx xxxxx "xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "dílo" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx".

4. X xxxxxxx x. 2 xx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xx rozumí xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2018." zrušuje.

5. X příloze č. 2 se xxxx "Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx oken xxxxxxxxx x domácnostech xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx x bytě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx." xxxxxxx.

6. X xxxxxxx x. 2 xx xxxx "Xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx dílo xxxx xx xxxxxx oprávnění xxxxx zákona č. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx užít xx pro účely xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X xxxxxxx x. 2a se xxxx položku "49 Xxxxxxx hromadná pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxx položky, xxxxx xxxxx:

"36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

37 Xxxxxxxx x xxxxxxx odpadních vod xxxxxx ostatních služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.".

8. X xxxxxxx x. 2a xx xx xxxxxxx "50 Xxxxx xxxxxxxx pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zavazadel." doplňují xxxx položky, xxxxx xxxxx:

"56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

- xxxxxx xxxx stravovací xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §57 xx 59,

- xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx pro podávání xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo

- xx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xxxxxxxx 24.

81.21.10 Služby xxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

81.22.11 Xxxxxx mytí oken xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

88.10, 88.91 Xxxxxx péče x xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

95.23 Opravy xxxxx x kožených xxxxxxx.

95.29.11 Opravy x xxxxxx oděvů x xxxxxxxxxx výrobků.

95.29.12 Xxxxxx xxxxxxxx kol.

96.02 Kadeřnické x holičské služby.".

9. X příloze č. 2x xx xx xxxxxxx "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §57 až 59, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nápojů xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 2203 00 10, xxxx xx x rámci xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx kapitoly 24." xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxx xxxx xxxxxxx 77, 85, 91, xxxxx zní:

"77, 85, 91 Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, brožur, xxxxxx, xxxxxxxxx, novin, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, předloh ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hudebnin x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxx daně, xxxxx se jedná x xxxxxxx knihovnické x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

10. X xxxxxxx č. 2a xx xx xxxx "Xxxxx snížené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX platné x 1. xxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x tomuto kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku se xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 201872).".

11. Xx konci xxxxxxx x. 2x xx na xxxxxxxxxx xxxxx doplňují xxxx:

"Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx čištění vnitřních xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x domácnostech xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x obytném xxxxxxxx xxxx rodinném xxxx. Xx úklidové xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx společných xxxxxxx xxxxxxxx domu.".

12. X xxxxxxx č. 3 xxxxxxx 01-05, 07-23, 25 xx xxxxx "(xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx70))" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů", slova "xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 x xxxxx" xx xxxxxxx x za xxxxx "2106" se xxxxxxxx xxxxx "a 2201".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 70 xx xxxxxxx.

13. X xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx "49 - Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx všech xxxxx x xxxxxxxxxx xxx děti, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, topografických xxxxx x xxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 % xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx plně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx zboží xxxxxxxxxx xx číselných xxxx 4901, 4903, 4904, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3x." x xxxx "Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx." xxxxxxx.

14. X xxxxxxx x. 3 xx xx xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věta "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxx xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. X xxxxxxx x. 3x se xx xxxxxxx "1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x připravené směsi x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx lepku." xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"2201 - Xxxxx xxxx.".

16. X xxxxxxx x. 3a xx xx větu "Xxxxxxx xxxxxxx a směsi xxxxxx mlýnských xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, pšeničný xxxxx x směsi xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx potravin xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 41/2009 ze xxx 20. ledna 2009 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx potravin vhodných xxx osoby s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxx xxxx "Xxxxxx vodou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a kanalizacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X příloze x. 3a se xxxxxxx "4901, 4902, 4903, 4904 - Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx; xxxxxx a časopisy, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx psané, též xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxx." xxxxxxxxx xxxxxxxx 4901 - 4905, 4911, 8523, xxxxx zní:

"4901 - 4905, 4911, 8523 - Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, obrázkové xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, omalovánky, xxxxxxxxx x kartografické výrobky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahu, xxxxx

- xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x

- xxxxx x xxxxx, u kterého xxxxxxx představuje xxxx xxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sestává z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X příloze x. 3x se věty "Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx deníky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxx pod xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx pro xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.", "Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daně rozumí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strojem, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx." x "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx děti xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro děti, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx má xxxxxxxx xxxxxx." zrušují.

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvním xxxx sedmého kalendářního xxxxxx následujícího po xxx vyhlášení tohoto xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. X

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx dnem prvního xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. I bodů 6, 8, 28 xx 31 a 46, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho vyhlášení.

Vondráček x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 256/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.11.2019 x xxxxxxxx ustanovení čl. I bodů 6, 8, 28 xx 31 a 46, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2020, a xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, která nabývají xxxxxxxxx 1.5.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.