Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

256/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

256

XXXXX

xx dne 13. xxxx 2019,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tržeb

Čl. X

Xxxxx č. 112/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 8/2018 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky".

2. X §5 xxxxxxx x) xxx:

"x) prostřednictvím prostředků, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

3. X §8 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxx jiného, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidovanou tržbou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx jednáno, xx xxxx platba xxxxxxxx mu následně xx poplatníka, který xxxxxx xxxx xxxxxx xx jeho xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, založila rozhodný xxxxxx.".

4. V §9 xxxxxxxx 3 a 4 znějí:

"(3) Poplatník, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinnost evidovat xxxxx poplatníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pověřil, xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx porušení; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xxxx mezi xxxx xxxxxxxx, xx ji xxxx poplatník, xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx pověřil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

5. X §9 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu.".

6. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx:

"XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, VE XXXXXXXXX XXXXXX A XXXXX VYLOUČENÉ X XXXXXXXX XXXXX".

7. X §11 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx o" xxxxxxx.

8. Za §11 xx xxxxxx nový §11x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního pojištění x přijímá xx xxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx než 2 zaměstnanci, xxxxxx xx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x práci na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z evidovaných xxxxx xxxxxxxxxxx za 4 bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 600 000 Xx x xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 600 000 Kč.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) a

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx daně x žádosti xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx blok xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxx podmínky xxxxx odstavce 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx dne, xx xxxxxx tato xxxxxxxxxx nastala.

(5) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx zvláštním xxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx vydání, xxxx

x) xxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xxxxxxxx evidenční xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx xxx evidování xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávou.

(8) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxxxxx xx

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. a) xxxx b),

c) 6 xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x),

x) 60 dnech xxx xxx zániku xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

9. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.101) - xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1893/2006 ze xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Revize 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.".

10. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.201) - xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x chronickým duševním xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. V §12 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.20.11) - sociální xxxx x zařízeních pro xxxxx s chronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

12. X §12 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.20.21) - sociální xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno o), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.301) - xxxxxxxx péče x xxxxxxxx pro seniory x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

&xxxx;14. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.30.11) - xxxxxxxx xxxx v domovech xxx xxxxxxx.".

15. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx q), xxxxx xxx:

"x) z činností xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx xxxx 87.30.21) - xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením.".

16. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 87.901) - ostatní xxxxxxxx služby sociální xxxx.".

17. V §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 88.101) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxx seniory x xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.".

18. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.10.11) - ambulantní nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.".

19. V §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx u), xxxxx xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.10.21) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx xxx osoby xx zdravotním postižením.".

20. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.911) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

21. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:

"w) x činností uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.991) - ostatní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. n.".

22. X §12 xx xx konci odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.99.11) - xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno y), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.21) - xxxxxxxx xxxxxxxx.".

24. V §12 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.99.31) - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

25. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx xxxx 88.99.91) - xxxx ambulantní xxxx terénní xxxxxxxx xxxxxx x. x.".

26. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) ve formě xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě, které xxxx následným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) z hazardní xxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob,

1. kterému xx xxxxxxx nárok xx xxxxxx ZTP/P x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx těžké xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1, a

4. xxxxx tuto tržbu xxxxxxx sám nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxx 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 18. xx 24. prosince x provozovně, ve xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx.".

27. X §12 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxxxxx, xx podmínka xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx svou xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

28. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx dílu 1 xxx:

"Xxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržeb x xxxx xxxxxxx".

29. X §13 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx tržby" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

30. Za §15 xx xxxxxx xxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§15a

Blok xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedenkrát xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx a rozsahu xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx blok xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx pro evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poplatník vrátí xxxxxxx daně blok xxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx účtenek, nakládání x xxx a xxxx vrácení.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxx daně.".

31. §16 xxxxxx nadpisu xxx:

"§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx účtenek

Poplatník xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x blokem xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx jeho zneužití, xx xxxxxxxxx vrátit xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.".

32. X §17 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx evidované xxxxx, xxxx" zrušují.

33. V §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Toto xxxxxxxx xxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx".

34. X §18 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx evidované xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) vydání xxxxxx k jejímu xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxx vydán xxxxx.".

35. X §19 xxxx. 1 na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x §19 xxxx. 2 xx konci xxxxx xxxxxx x), x) x x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x české xxxx".

36. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxx xxxx".

37. V §19 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxx měně".

38. X §20 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) své daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx kmenová xxxx tvořena obecným xxxxxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxx,".

39. V §20 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "v xxxxx xxxx".

40. X §20 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx eviduje, xxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxx identifikačního xxxxx tvořena obecným xxxxxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxx.".

41. V xxxxx xxxxx xxxxx XX dílu 3 xx xxxxxxxx oddíl 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Oddíl 3

Xxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx

§23x

Xxxxx evidenční xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tomu, xx xxxx evidovaná xxxxx xxxxx,

x) evidovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx povinnost xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx do uplynutí xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, oznámení x tržbách evidovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx do 20 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

x) na tiskovém xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx údajů shodné x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx

1. podepsanou xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. dodatečně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxx.

§23x

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx je na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxx kmenová xxxx xxxxxxx obecným identifikátorem, xxxxxx je xxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx uskutečněna, xxxxx xx xxxx xxx 1 provozovnu,

c) xxxxx x xxx přijetí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx dříve, x

x) xxxxxxxx xxxxxx tržby x xxxxx xxxx.

§23x

Xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimu

(1) X xxxxxxxx x tržbách xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvést

a) xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx, xx které xxxx tržby uskutečněny, xxxxx xx více xxx 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxxx a bloku xxxxxxx x

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xxxxx xxxxxxxxx zvlášť xx každou xxxxxxxxxx, xx které jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tržby.".

42. X §25 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

43. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a doplňuje xx písmeno x), xxxxx zní:

"c) text xx xxxxx "Xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx kupujícímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.", eviduje-li xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

44. X §26 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

45. X §27 odst. 1 se xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx evidované x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx režimu".

46. V §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx pro evidenci xxxxx xxxx blokem xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx x" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx".

47. X §31 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "tržbě" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx".

48. §37 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx evidování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, jakož i xxx práva a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 112/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tržbou xxx xxxxx §11a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 112/2016 Xx., xx xxxxx xx xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 112/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Žádost x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx režimu xxxxx §11x xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx žádost xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx podanou xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, vydané před xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxx §11x odst. 5 xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Ustanovení §11x xxxx. 7 xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx před xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. III

Zákon č. 235/2004 Sb., x dani x přidané xxxxxxx, xx znění zákona x. 635/2004 Sb., xxxxxx č. 669/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 319/2006 Xx., xxxxxx č. 172/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 270/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 302/2008 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 54/2009 Xx., zákona č. 87/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 196/2014 Sb., xxxxxx x. 262/2014 Xx., zákona x. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona č. 33/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona č. 283/2018 Sb., zákona x. 6/2019 Sb. x xxxxxx x. 80/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/1713 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/112/XX, xxxxx jde x sazby xxxx x přidané hodnoty xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.".

2. X §47 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

&xxxx;"(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spočívajících v xxxxxxxxxx xxxx, brožur, xxxxxx, xxxxxxxxx, novin, xxxxxxxx, periodik, obrázkových xxxx, předloh xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx by xxxx obsaženy xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zpřístupnění v xxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxx xxxxxxx služeb poskytovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx snížená xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 8 xx označují jako xxxxxxxx 6 až 9.

3. X příloze x. 2 xx xxxxxxx "36.00.2 Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.", "37 Xxxxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxx činnostmi.", "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jako stravovací xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §57 xx 59 xxxx xxxxx xx xxxxxxx x podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 xx 2208 nebo tabákových xxxxxxx uvedených xxx xxxx nomenklatury celního xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.", "81.21.10 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.", "81.22.11 Xxxxxx mytí xxxx xxxxxxxxx v domácnostech." x "88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, staré, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx." xxxxxxx x x xxxxxxx "90 Xxxxxx spisovatelů, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx umělců, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dílo xxxx x mimo xxxxxx xxxxxxxxxxx novinářů, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx." se slova "xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x výkonných xxxxxx" a za xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx".

4. X xxxxxxx x. 2 xx věta "Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí kód xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018." xxxxxxx.

5. X xxxxxxx č. 2 xx xxxx "Xx xxxxxx čištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx mytí oken xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx rodinném xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx v domácnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxx domu." xxxxxxx.

6. X xxxxxxx x. 2 xx xxxx "Xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx užít xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským a x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxx xxxxx." nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx pro účely xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění podle xxxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

7. X příloze x. 2x xx xxxx položku "49 Xxxxxxx xxxxxxxx pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

"36.00.2 Úprava a xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxx.

37 Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx ostatních služeb xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx.".

8. V xxxxxxx x. 2x xx xx xxxxxxx "50 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx." xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

"56 Xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx nápojů, pokud

- xxxxxx jako stravovací xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §57 xx 59,

- xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo

- se x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

81.21.10 Služby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

81.22.11 Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

88.10, 88.91 Domácí xxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

95.23 Xxxxxx xxxxx x kožených xxxxxxx.

95.29.11 Xxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx výrobků.

95.29.12 Xxxxxx xxxxxxxx kol.

96.02 Kadeřnické x xxxxxxxx xxxxxx.".

9. X xxxxxxx x. 2x xx xx xxxxxxx "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §57 xx 59, xx xxxxxxx x xxxxxx alkoholických nápojů; xx neplatí xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 2203 00 10, nebo xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nápojů xxxxxxx x xxxxxx tabákových xxxxxxx uvedených xxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx kapitoly 24." xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxx nová položka 77, 85, 91, xxxxx zní:

"77, 85, 91 Půjčování xxxx xxxxx knih, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, periodik, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, omalovánek, xxxxxxxx x kartografických xxxxxxx, xx jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx knihovnické x informační xxxx xxxxx xxxxxx poskytované xxxxx knihovního xxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.".

10. X xxxxxxx č. 2a xx xx větu "Xxxxx snížené sazbě xxxx podléhají služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX platné x 1. xxxxx 2008 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx kódu x textové části xxxx xxxxxxx." na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Kódem nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxx xx znění platném x 1. xxxxx 201872).".

11. Xx konci xxxxxxx č. 2x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:

"Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 65/2017 Sb., x ochraně zdraví xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Za xxxxxx čištění xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné v xxxxxxxxxxxx x služby xxxx xxxx xxxxxxxxx x domácnostech xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daně považuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo rodinném xxxx. Xx úklidové xxxxx x domácnosti xx považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx domu.".

12. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 01-05, 07-23, 25 xx xxxxx "(xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem70))" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 x xxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "2106" xx xxxxxxxx xxxxx "x 2201".

Xxxxxxxx pod čarou x. 70 xx xxxxxxx.

13. V xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx "49 - Xxxxx, brožury, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx alba, xxxxxxxxx knihy, xxxxxxxx xx kreslení xxxxx xxxxx x omalovánky xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx map, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxx reklama xxxxxxxxxxx 50 % xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x reklamě x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx číselných xxxx 4901, 4903, 4904, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3x." x věta "Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušné sazby xxxx rozumí reklama xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx." xxxxxxx.

14. V xxxxxxx x. 3 xx xx větu "Xxxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx." xx xxxxxxxxxx xxxxx vkládá věta "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. X xxxxxxx x. 3x se xx xxxxxxx "1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 - Xxxxxxxx xxxxxxx výrobky x xxxxxxxxxx xxxxx x přípravě potravin xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." xxxxxx xxxx položka, xxxxx xxx:

"2201 - Xxxxx xxxx.".

16. X příloze x. 3a xx xx větu "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx mlýnských výrobků, xxxx, škroby, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx s nesnášenlivostí xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx lepku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 41/2009 ze dne 20. xxxxx 2009 x složení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Pitnou xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx voda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

17. V příloze x. 3x xx xxxxxxx "4901, 4902, 4903, 4904 - Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx; xxxxxx x časopisy, xxxxxxxxx, tištěné xxxx xxxxx xxxxx, též xxxxxx xxxx ilustrované. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx přesahuje 50 % xxxxxx." xxxxxxxxx xxxxxxxx 4901 - 4905, 4911, 8523, xxxxx zní:

"4901 - 4905, 4911, 8523 - Knihy, xxxxxxx, xxxxxx, prospekty, xxxxxx, xxxxxxxx, periodika, obrázkové xxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hudebniny x kartografické výrobky, xxxxxx zvukového záznamu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

- jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x

- xxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx představuje více xxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sestává x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X příloze x. 3x se xxxx "Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tiskoviny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stejným xxxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.", "Xxxxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozumí xxx knihy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx psacím xxxxxx." x "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx děti xx xxx účely xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx xxxx rozumí xxxxx xxx děti, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx." xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx před prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. X

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, 8, 28 xx 31 x 46, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, xxxxx xxxxxxxx účinnosti prvním xxxx sedmého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 256/2019 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.2019 x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 6, 8, 28 až 31 a 46, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2020, a ustanovení čl. I bodů 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.