Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

256/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

256

ZÁKON

ze xxx 13. xxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x evidenci xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 8/2018 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 se na xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky".

2. V §5 písmeno b) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx,".

3. X §8 xx dosavadní text xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Tržbu, xxxxxx xxxxxx poplatník xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx jiného, xxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx jednáno, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx svým xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro evidovanou xxxxx x x xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx, xxxxx jednal svým xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx rozhodný xxxxxx.".

4. X §9 xxxxxxxx 3 a 4 znějí:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx pověřen, xx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xx evidováním tržby xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Poplatník, který xx k evidování xxxxx pověřen, plní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx x odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xxxx mezi xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxxxxxxxx tržby.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx pověřen, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

5. X §9 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx evidovat xx xxxxxxxxx režimu.".

6. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx:

"XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXXX REŽIMU X XXXXX VYLOUČENÉ Z XXXXXXXX TRŽEB".

7. X §11 xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxxx.

8. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx vydá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx poskytování úhrady xx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx hodnoty,

b) poplatník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx než 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dovolené xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x evidovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 600 000 Xx x xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 600 000 Kč.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x c) a

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx přijímá xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx podání. Xxxxxxxxxx x povolení pro xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx dni, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účtenek, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) splňovány, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit správci xxxx do 15 xxx ode xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx x to xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxx vydání, xxxx

x) xxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx xxxxxxxx evidenční povinnost.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx zvláštním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx pro evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx žádost x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx

x) 60 xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 60 xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxx b),

c) 6 xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. x),

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu.".

9. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.101) - xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx.".

10. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx l), xxxxx zní:

"l) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.201) - xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx pro osoby x chronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. V §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx xxxx 87.20.11) - xxxxxxxx xxxx x zařízeních xxx xxxxx x chronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

12. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx n), xxxxx xxx:

"x) z činností xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 87.20.21) - sociální xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx o), xxxxx zní:

"o) z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 87.301) - xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx seniory x xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.".

 14. X §12 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 87.30.11) - xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxx.".

15. X §12 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.30.21) - sociální xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.".

16. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx kódy 87.901) - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

17. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.101) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

18. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.10.11) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxxxx.".

19. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v klasifikaci XXXX xxx xxxx 88.10.21) - ambulantní xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx pro osoby xx xxxxxxxxxx postižením.".

20. X §12 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx v), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.911) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

21. X §12 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.991) - xxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. x.".

22. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.99.11) - xxxxxxxx služby pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §12 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.21) - xxxxxxxx xxxxxxxx.".

24. X §12 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx kódy 88.99.31) - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

25. V §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx zní:

"za) x činností uvedených x xxxxxxxxxxx NACE xxx kódy 88.99.91) - xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. n.".

26. X §12 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx o), xxxxx xxxxx:

"x) xx xxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx sítě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx poskytovaných x xxxxx souvislosti x xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx,

1. kterému xx xxxxxxx xxxxx xx průkaz ZTP/P x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nevidomosti xxxx těžké xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx bez spolupracujících xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx v xxxx 1,

3. xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx činnosti xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, x

4. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sám nebo xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo společníka xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x souvisejících služeb xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 18. xx 24. prosince x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.".

27. X §12 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xx podmínka xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. n) xxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

28. X xxxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxx xxxx 1 xxx:

"Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx".

29. X §13 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx tržby" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

30. Za §15 xx vkládá xxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§15a

Blok xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxx poplatníkovi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročně x xxxxx podle xxxxxx a rozsahu xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx 1 roku.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx správce xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx.

(3) Poplatník vrátí xxxxxxx xxxx blok xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nakládání x ním a xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bloky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx distribuci jednotlivým xxxxxxxx xxxx.".

31. §16 xxxxxx nadpisu xxx:

"§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů, certifikátu xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x autentizačními údaji, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x blokem xxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxx zneužití. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

32. V §17 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx" xxxxxxx.

33. X §17 odst. 2 xxxx druhé xx xxxxx "Toto xxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx, xxxxx neeviduje xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx".

34. X §18 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx evidované tržby xx

x) xxxxxxx evidované xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.".

35. V §19 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x §19 xxxx. 2 xx konci xxxxx xxxxxx x), x) x f) se xxxxxxxx xxxxx "uvedená x xxxxx měně".

36. X §19 odst. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxxxx x xxxxx měně".

37. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x české xxxx".

38. X §20 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) své xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx kmenová xxxx tvořena obecným xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxx,".

39. X §20 odst. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx "v xxxxx xxxx".

40. V §20 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Údajem x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidováním této xxxxx poplatníka, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxx.".

41. X xxxxx druhé hlavě XX dílu 3 xx xxxxxxxx oddíl 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 3

Evidence xxxxx xx zvláštním xxxxxx

§23x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nejnižším xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtenek xxxx, xx koho xxxxxxxxx xxxxx plyne,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtenky x xxx, xx xxxx povinnost je xxxxxxx xxxx uchováváním xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx kalendářní čtvrtletí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx opravu, oznámení x xxxxxxx evidovaných xx zvláštním xxxxxx, x to do 20 dnů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vydaným Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxx

x) xxxxxxx zprávou x xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx zveřejněné správcem xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho datové xxxxxxxx, xxxx

3. dodatečně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§23x

Xxxxx na účtence xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx uvádět

a) xxx xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 1 provozovnu,

c) xxxxx x čas xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

§23x

Xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx, xx které xxxx tržby xxxxxxxxxxx, xxxxx má více xxx 1 provozovnu,

c) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a bloku xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx evidované xxxxx.".

42. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

43. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx zní:

"c) xxxx xx xxxxx "Podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve zvláštním xxxxxx x xx xxxxxxx vystavit xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.", eviduje-li xxxxxxxxx x xxxxx pokladním xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu.".

44. V §26 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx zjednodušeném režimu,".

45. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx evidované x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx režimu".

46. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx" a slova "xxxxxxx xxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

47. X §31 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx "tržbě" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx".

48. §37 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx evidování tržeb xxxxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx práva a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Tržba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx tržbou xxx xxxxx §11a xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 112/2016 Xx., ve xxxxx xx prvního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 112/2016 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11x zákona x. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx podanou prvním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle §11x xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od prvního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nejdříve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11x xxxx. 5 xxxxxx č. 112/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §11a xxxx. 7 xxxxxx x. 112/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xx prvního dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nepoužije xxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx č. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 302/2008 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 54/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona č. 489/2009 Sb., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 47/2011 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 333/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., zákona x. 196/2014 Sb., xxxxxx x. 262/2014 Xx., zákona č. 360/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 113/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona č. 33/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 283/2018 Xx., xxxxxx x. 6/2019 Xx. x zákona x. 80/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1713 xx dne 6. xxxxxxxxx 2018, kterou xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx knihy, xxxxxx x časopisy.".

2. X §47 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

&xxxx;"(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx knih, brožur, xxxxxx, prospektů, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, obrázkových xxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kartografických xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx nosiči, xxxxxx xxxxxx zpřístupnění x xxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx služeb poskytovaných xxxxx knihovního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

3. X xxxxxxx x. 2 se xxxxxxx "36.00.2 Úprava x rozvod vody xxxxxxxxxxxxxxx sítí.", "37 Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.", "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §57 xx 59 nebo xxxxx se nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 xx 2208 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx kapitoly 24.", "81.21.10 Služby čištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.", "81.22.11 Xxxxxx xxxx oken xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx." x "88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx, nemocné x zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx." xxxxxxx x x xxxxxxx "90 Xxxxxx xxxxxxxxxxx, skladatelů, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx umělců, pokud xx nejedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx práva xxxx xxxx a xxxx xxxxxx nezávislých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx." xx slova "xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x jiných výkonných xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "dílo" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx".

4. X xxxxxxx č. 2 xx věta "Kódem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kód xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v celním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018." xxxxxxx.

5. X příloze x. 2 xx xxxx "Xx služby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx prostor, xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxx společných xxxxxxx xxxxxxxx xxxx." zrušují.

6. X xxxxxxx č. 2 xx xxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx užít xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X xxxxxxx x. 2x xx xxxx xxxxxxx "49 Xxxxxxx hromadná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxx položky, xxxxx xxxxx:

"36.00.2 Úprava x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

37 Xxxxxxxx x xxxxxxx odpadních xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxx.".

8. X xxxxxxx x. 2x xx xx xxxxxxx "50 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zavazadel." xxxxxxxx xxxx položky, xxxxx xxxxx:

"56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

- xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §57 xx 59,

- xx xxxxxxx o podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo

- xx x xxxxx stravovací xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24.

81.21.10 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

81.22.11 Xxxxxx xxxx oken xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x děti, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

95.23 Opravy xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

95.29.11 Opravy x xxxxxx oděvů a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

95.29.12 Xxxxxx xxxxxxxx xxx.

96.02 Kadeřnické x holičské xxxxxx.".

9. X xxxxxxx x. 2x xx za xxxxxxx "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, podávání xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §57 xx 59, xx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 2203 00 10, nebo xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 77, 85, 91, xxxxx xxx:

"77, 85, 91 Xxxxxxxxx xxxx xxxxx knih, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, předloh ke xxxxxxxx, omalovánek, hudebnin x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxx xx uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx jedná x veřejné knihovnické x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.".

10. V xxxxxxx x. 2x xx za xxxx "Xxxxx snížené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX xxxxxx x 1. xxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx popisu x xxxxxx kódu x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx." xx xxxxxxxxxx xxxxx vkládá xxxx "Kódem nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozumí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxx sazebníku xx znění xxxxxxx x 1. lednu 201872).".

11. Xx xxxxx xxxxxxx x. 2a xx na xxxxxxxxxx xxxxx doplňují xxxx:

"Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné v xxxxxxxxxxxx x služby xxxx oken xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zařazení xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

12. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 01-05, 07-23, 25 xx slova "(xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx70))" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", slova "xxxxxxxxx xxxx 2203-2208 x zboží" se xxxxxxx a xx xxxxx "2106" xx xxxxxxxx xxxxx "x 2201".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 70 xx xxxxxxx.

13. X xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx "49 - Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, předlohy xx xxxxxxxx všech xxxxx x omalovánky xxx děti, xxxxxxxxx xxxxxxx xx rukopisné, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx atlasů, xxxxxxxxxx xxx, topografických xxxxx x xxxxxxx; xxx reklama nepřesahuje 50 % plochy. Xxxx tiskovin xxxx xxxx podstatně xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 4901, 4903, 4904, xxxxx xx zahrnuto x xxxxxxx x. 3x." x xxxx "Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozumí reklama xxxxx zákona č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů." xxxxxxx.

14. X xxxxxxx x. 3 xx xx xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx." xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. X xxxxxxx x. 3x se xx xxxxxxx "1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsi x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lepku." xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"2201 - Pitná xxxx.".

16. X xxxxxxx x. 3a se xx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a směsi xxxxxx výrobků, upravené xxxxxxx výrobky a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lepku xxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 41/2009 ze xxx 20. ledna 2009 x složení x xxxxxxxxxx potravin xxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx potřebu a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X xxxxxxx x. 3x se xxxxxxx "4901, 4902, 4903, 4904 - Xxxxxxx xxxxx, obrázkové xxxxx xxx děti; xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxx." xxxxxxxxx xxxxxxxx 4901 - 4905, 4911, 8523, xxxxx zní:

"4901 - 4905, 4911, 8523 - Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, noviny, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxx

- xxxx xxxxxxxx xx hmotném xxxxxx x

- nejde o xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X příloze x. 3x xx xxxx "Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx periodické xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx pro xx xxxxxxx bez pevného xxxxxxx jednotlivých xxxxx.", "Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx daně rozumí xxx xxxxx reprodukované xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx, fotografováním, fotokopírováním, xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx stroji." x "Xxxxxxxxxx knihou xxx děti xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxx daně xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx má xxxxxxxx význam." xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za zdaňovací xxxxxx před prvním xxxx sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx před prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx, x výjimkou

a) xxxxxxxxxx čl. I bodů 6, 8, 28 xx 31 x 46, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5, 33, 41 xx 45, 47 x 48, čl. III x čl. IV, která xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 256/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.2019 x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, 8, 28 až 31 x 46, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2020, x ustanovení čl. I bodů 5, 33, 41 xx 45, 47 a 48, čl. III x čl. IV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.