Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2019 do 31.08.2020.


Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

219/2019 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5

Příloha - Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

INFORMACE

219

VYHLÁŠKA

ze xxx 26. xxxxx 2019

x procentním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 11 xxxxxx x. 243/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx), xx xxxxx zákona x. 377/2007 Sb., xxxxxx x. 295/2012 Xx. x xxxxxx č. 391/2015 Xx.:

§1

Celkové xxxxxxxx, kterým xx obce, x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxx, podílejí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx f) xxxxxx x rozpočtovém určení xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx přílohy k xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx o rozpočtovém xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx ve sloupci 9 přílohy x xxxx vyhlášce.

§3

Xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxx podílejí xx procentní části xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní, xx stanoví xx xxxxxxx 11 přílohy x této xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx č. 192/2018 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx x daní x xxxxxx, xx xxxxxxx.

§5

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2019.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 219/2019 Sb.

Procentní xxxxx jednotlivých xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxx x xxxxxx >>>

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 219/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2019.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 219/2019 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 358/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.