Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2019.


Sdělení, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech

26/2019 Sb. m. s.

Sdělení

INFORMACE

26

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx 14. xxxxxx 2019 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx účinnosti Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v daňových xxxxxxxxxxxxx xx znění Xxxxxxxxx z xxxx 2010 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Mnohostranné xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx o finančních xxxxxx1):

"X xxxxxxx na xx, xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměňovat xxxxxxxxx xx xxxx 2017 x, aby xxxxx xxxxxxxxxxx vyměňovat xxxxxxxxx xxxxx článku 6 Xxxxxx x vzájemné správní xxxxxx v daňových xxxxxxxxxxxxx, xx znění Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx Xxxxxx") v xxxxxxx xx xxxxxxx, xx kterým se xxxxxxxx, Xxxxx republika xxx 29. xxxxx 2014 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "XXX XXXX");

X xxxxxxx xx xx, xx podle xxxxx článku 28 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx (xxxxxx) xxxx následujícího xx xxxx, ve kterém xxxxxxxxx Úmluva nabyla xxx příslušnou smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx - pokud zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx daňových xxxxxxxxxx vzniklých po 1. xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx;

X xxxxxxx xx xx, že článek 28 odst. 6 xxxxxxxxx Úmluvy stanoví, xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxx bude xxxxxx xxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx jurisdikcí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímající jurisdikce, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx x xxxxx roce Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x platnost, mohou xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx období, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1. lednem (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxx;

Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozměněné Xxxxxx xxxx xxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxx článku 6 xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx XXX XXXX xx xxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxx x dřívějším zdaňovacím xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx předvídanému xxxxxxxxxx Xxxxxxx, pokud obě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelnosti;

Dále uznávajíc, xx nová xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx moci zasílat xxxxxxxxx xxxxx článku 6 xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx XXX MDPO xxxxxxxxx xxxxxxx straně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx obě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx, xx se xxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxxxx;

Xxxxxxxxx, xx informace xxxxxxx xxxxx článku 6 xxxxxxxxx Úmluvy a xxxxx CRS XXXX xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx týkat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx automaticky xxxxx XXX MDPO xxxxxxxx;

Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx článku 6 pozměněné Xxxxxx x xxxxx XXX XXXX, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx následných xxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxxx Xxxxxx, se mají xxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx XXX XXXX, včetně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx týká x přijímající xxxxxxxxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx prohlašuje, xx xxxxxxxxx Úmluva xxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx CRS XXXX pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx CRS XXXX xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxxx Xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx na zdaňovací xxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx, x nimž xx xxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx republika prohlašuje, xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx rovněž účinná xx vztahu ke xxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx článku 5, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx informace v xxxxxxxxxxx jurisdikci xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x informacím xxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XXXX, xx xxxxxx x oznamovacím obdobím xxxxxxxxxx jurisdikce, xxx xxxxx xx CRS XXXX xxxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxx dne 15. xxxxxx 2019.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 26/2019 Xx. x. x. nabyl účinnosti xxxx 28.6.2019.

Ke dni xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x x. 2010, xxxxxx se xxxx Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx pomoci v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx ve Xxxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 1988, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 2/2014 Sb. m. s.

Nové xxxxx části Přílohy X Xxxxxx, xxxxx xx xxxx daní, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x. xxx i, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 14/2019 Sb. m. s.