Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2019.


Sdělení, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech

26/2019 Sb. m. s.

Sdělení

INFORMACE

26

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx ze xxx 14. xxxxxx 2019 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prohlášení o xxxx účinnosti Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx Mnohostranné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx1):

"X ohledem xx xx, xx se Xxxxx republika zavázala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2017 x, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 6 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úmluvu x vzájemné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx Xxxxxx") v xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, Xxxxx republika xxx 29. xxxxx 2014 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxx dohodě příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "XXX XXXX");

X xxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxx článku 28 odst. 6 xxxx pozměněná Úmluva xxxxxx pro správní xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve kterém xxxxxxxxx Xxxxxx nabyla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platnosti, případně - xxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx;

X xxxxxxx xx xx, xx článek 28 xxxx. 6 xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx navzájem xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxx bude účinná xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dřívějších xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxx na xxxxxx, xx informace xxxxx xxx jurisdikcí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxx účinná x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx vstoupila x xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jurisdikcím xxx xxxxxxxxx období, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1. xxxxxx (xxxxxx) následujícího xxxx;

Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx přijímat xxxxxxxxx podle článku 6 xxxxxxxxx Úmluvy x xxxxx XXX MDPO xx xxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx obě xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxxxx;

Xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 6 xxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxx XXX MDPO xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x datu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvou, xxxxx xxx smluvní xxxxxx prohlásí, že xxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;

Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 6 xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx CRS MDPO xxxxx vést x xxxxxxxxx žádostem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx zasílající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX XXXX vyměnila;

Potvrzujíce, xx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx článku 6 xxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxx XXX XXXX, stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádostí xxxxx článku 5 xxxxxxxxx Xxxxxx, se mají xxxxx xxxxxxxxxx stanovenými XXX MDPO, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jurisdikci;

Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Úmluva xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx CRS XXXX pro xxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX XXXX mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx na zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku 5, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxxx Xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx prohlášení, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahuje, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx týká následných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x informacím xxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XXXX, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx je CRS XXXX xxxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tajemníkem Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx 15. xxxxxx 2019.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 26/2019 Xx. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.6.2019.

Xx dni xxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Úmluva o xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx znění Xxxxxxxxx x x. 2010, xxxxxx se mění Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záležitostech, xxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx dne 25. xxxxx 1988, byla xxxxxxxxx xxx č. 2/2014 Sb. m. s.

Xxxx xxxxx xxxxx Přílohy X Xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx se Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x. bod x, xxxx vyhlášeno xxx č. 14/2019 Sb. m. s.