Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.06.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2019.


Sdělení, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010

14/2019 Sb. m. s.

Sdělení

INFORMACE

14

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x. 2/2014 Xx. x. s.

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx 8. xxxxx 2019 xxxxxxxx Xxxxx republika x souladu s článkem 2 odstavce 3 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx části Xxxxxxx X, xxxxx xx xxxx daní, xx které se Xxxxxx vztahuje xxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx 1 xxxx. x. bod x.:

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx X xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx 2, xxxxxxxx 1 xxxx. x. x:

  • xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;
  • xxx x xxxxxx právnických xxxx;
  • xxx x xxxxxxxxxx her;

Změna xxxxxxxx byla přijata xxxxxxxxxx tajemníkem Rady Xxxxxx xxx 12. xxxxx 2019 x xx xxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx 3 Xxxxxx nabyde účinnosti xxx 1. xxxxxx 2019.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 14/2019 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2019.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.