Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.06.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.01.2019.


Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

20/2019 Sb.

Vyhláška

§1 §2 §3 §4 §5 §6

Příloha - Vyobrazení pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

INFORMACE

20

XXXXXXXX

xx dne 16. xxxxx 2019

o xxxxxx xxxxxxx bankovky po 100 Xx vzoru 2019 xx 100. xxxxxx xxxxxxxx československé xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxx x. 442/2000 Xx. x zákona č. 89/2018 Xx.:

§1

Xxxx 31. xxxxx 2019 se ke 100. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Kč xxxxx 2019 (dále jen "xxxxxxxx").

§2

(1) Xxxxxxxx xx 84 xx xxxxxx x 194 xx xxxxxx. Xxxxxxxxx odchylka x xxxx xxxxx xx 1,5 xx x v xxxx xxxxx 1,5 mm. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx přírodně zbarveném xxxxxx x lokálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vodoznak xx xxxxxxx na 53 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxx jej xxxxxxx Xxxxxx Rašína. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vodoznaku x xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "100" a xxxxxx list x xxxxxx.

(3) Ochranný xxxxxxx x xxxxx 1,4 xx je xxxxxxxx xx papíru x xxxxxx směru x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx pohledu x xxxxx xxxxxx x její pravé xxxxxxxx. V xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mikrotext "100 xxx Kč a xxx xxxxxx xxxxxx".

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx soutiskovou značkou x xxxxx horní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxx x xxxxxx xx lipovém lístku. X xxxxxxxx proti xxxxxx se linky x plošky xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx bankovky xxxxx xx xxxxxxxxxxx písmena XX.

(5) Xxxxxxxxxx papír xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx opatřen xxxxxxxxxxx oranžovými xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx 6 mm.

(6) Xx lícní i xxxxxx xxxxxx bankovky xxxx tiskem z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kroužky.

§3

(1) Na xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx portrét xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx financí Xxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx tiskem x xxxxxxx v barvě xxxxx. Xxxxx "XXXXX XXXXX" je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx tiskem x xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx je vyobrazena xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx se sousoším Xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je vytištěna xxxxxx x plochy x xxxxxxxxx žluté, xxxxxxxx a hnědé xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x monogramem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx "XXX" a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx na úhlu xxxxxx xxxxxx xxxx xx zelené na xxxxxxxx. Vpravo xx xxxxxx xxxx tiskem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx okraji xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hloubky x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bankovky "XXX XXXXXXX INV.", xxxxxx xxxxx xxxxx "MARTIN XXX XX.".

(2) V xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx umístěn xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bankovky "XXX XXXXX ČESKÝCH", xxx xxx je xx dvou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx "ČESKÁ NÁRODNÍ XXXXX". Plocha xxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxx opakujícím se xxxxxxxxxxx "XXX". Vpravo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx emisní xxxxx xxxxxx "XXXXXXXX" x faksimile jeho xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "2019" xx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo "100" x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx "100". Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxx rastrem x xxxxxxxxx žluté x xxxxxxxx xxxxx x opakujícím xx xxxxxxxxxxx "XXX 100".

(3) X xxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx žluté x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "100" xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mikrotextem "XX". X xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lev xx srdečním štítem xx xxxxxx Xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xx lvem xx xxxxxxx xxxxxx obrazec, xxxxx při určitém xxxx dopadu světla xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx "100".

§4

(1) Xx rubu xxxxxxxx xx uprostřed xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Republiky x náznakem frygické xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx tiskárny xxxxx x Praze. Xxxxx xx portrétu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, někdejšího xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx financí x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx částečně xxxxxxxx vavřínová xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxx hlavou je xxxxxxx text "1919" x "2019". Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx vavřínové xxxxxxxxx x xxxxxx znak xxxx xxxxxxxxx tiskem x xxxxxxx v xxxxxxxxx šedé x xxxxx xxxxx. Xx xxxx při levém xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo "100" x xxxxxxxxx xx mikrotext "100". Xxxxxxxx se spodní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx umístěn xxxxx "XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX PODLE XXXXXX". Xxx spodním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vlevo vytištěn xxxxx "x XXXXX XXXXXXX XXXXX", xxxxxxxxx "XXXXXX XXXXXXXX CENIN, XXXXXX PODNIK, XXXXX" x xxxxxx xxxxx xxxxx "XXXXXX XXX XX.". Xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opakujícím se xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se jmény xxxxxxxxxxxxx centrální xxxxx x letech 1919 xx 2019. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výplně xxxxxxxxxxxxxx kontur xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx.

(2) X horní xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x odstínech šedé, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx hodnotové xxxxx "100" xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Plocha xxxxxx xx vyplněna x horní xxxxx xxxxxxx rastrem a x xxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "100". Xxxxxxx bankovky xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, oranžové x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "ČNB 100" x "1919" "2019".

(3) Xxxxxxxx xxxxx bankovky xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx směru vpravo xxxx a xxxxx xxxxxx. Obě označení xxxxx a xxxxxxxx xxxxx bankovky xxxx xxxxxxxxx tiskem x xxxxx v barvě xxxxx.

§5

Vyobrazení xxxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxx 2019.

&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 20/2019 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx xxxxx 2019 xx 100. xxxxxx xxxxxxxx československé xxxx

(xxxxx x xxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 20/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.1.2019.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.