Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2019.


Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2019

336/2018 Sb.

Zákon

§1 §2

Účinnost §3

Příloha č. 1 - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Příloha č. 2 - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 4 - Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 5 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů

Příloha č. 6 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích

Příloha č. 7 - Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy

Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 9 - Seznam dotací v roce 2019 podle §1 odst. 12 zákona č. 336/2018 Sb.

INFORMACE

336

XXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2018

x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 2019

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2019 (xxxx jen "xxxxxx rozpočet") xx xxxxxxx xxxxxxx 1 465 359 071 851 Xx. Celkové xxxxxx státního rozpočtu xx stanoví částkou 1 505 359 071 851 Kč. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 000 000 000 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxx 43 873 390 336 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výše 80 736 000 Xx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx o 3 954 126 336 Xx.

(2) Xxxxxx bilance xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto zákonu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx podle xxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 3 k tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kapitol xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxx 92 213 119 805 Xx x xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v celkové xxxx 43 600 000 000 Xx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x x příloze č. 4 x tomuto zákonu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtům xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx Prahy, x xx příspěvky x xxxxxxx výši 1 317 332 700 Xx, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxx města Prahy, x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 9 438 270 400 Xx, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx výši 1 075 508 600 Xx, xx xxxxxxx x příloze č. 7 k xxxxxx xxxxxx.

(10) Postup xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hlavnímu xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 8 x tomuto zákonu.

(11) Xxxxxxxx kapacita Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x. s., xx xxxxxxx xx xxxx 188 000 000 000 Xx.

(12) Xxxxxx dotací v xxxx 2019 xxxxxxxxxxxxx x vyjmenovaných kapitol xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx x příloze č. 9 k xxxxxx zákonu.

§2

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zajistit, xxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx krajů obcím x letech 2013 x 2014 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobených povodněmi x roce 2013 x následnou obnovu x xxxxx xxxxxx x xxxxxx 2013 xx 2018 xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2019.

(2) Xxxxxxx financí xx xxxxxxxx překročit xxxxxxxxx "Xxxxxx celkem" x "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" rozpočtované x kapitole Všeobecná xxxxxxxx správa v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Operace xxxxxxxx finančních aktiv x xxxxxx vyčíslenou x převáděnou za xxx 2018 do xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx pravidel. X xxxx překročení xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx "Změna xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv" uvedená x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

§3

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2019.

Vondráček x. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxx č. 336/2018 Sb.

ÚHRNNÁ XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 465 359 071 851

Xxxxxx státního rozpočtu xxxxxx

1 505 359 071 851

x xxxx: xxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxx

- xxxxx

1 317 332 700

- xxxx x úhrnech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

9 438 270 400

- xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Prahy

1 075 508 600

Schodek

- 40 000 000 000

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx

43 873 390 336

Zvýšení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

80 736 000

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

-3 954 126 336

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 336/2018 Xx.

XXXXXXX PŘEHLED XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX KAPITOL

v Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx příjmy *)

xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

x&xxxx;xxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx **)

301

Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

60 000

0

302

Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

16 000 000

0

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

2 700 000

0

304

Xxxx xxxxx Xxxxx republiky

0

0

0

77 920 963

63 522 963

305

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba

0

0

0

160 000 000

0

306

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

900 000 000

0

0

40 000 000

0

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

100 000

4 459 293 197

3 963 816 175

728 201 899

106 392 899

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

250 000

0

0

550 000

0

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce práv

0

0

0

1 037 940

787 940

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

32 900 000

763 755 436

678 893 721

4 458 243 685

272 700 759

313

Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

610 000 000

541 418 611 534

481 339 500 423

10 368 835 429

9 748 835 429

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

6 000 000

8 482 355 333

7 515 240 303

1 992 367 718

1 458 503 535

315

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

93 700 000

0

0

15 205 940 889

7 792 720 889

317

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx

1 500 000

0

0

6 641 175 250

6 581 175 250

321

Grantová xxxxxxxx České republiky

0

0

0

0

0

322

Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu

207 002 283

0

0

6 190 654 165

4 018 574 165

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

170 000 000

0

0

19 076 733 321

18 869 733 321

328

Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

44 000 000

0

0

854 789 346

8 725 346

329

Xxxxxxxxxxxx zemědělství

9 000 000

0

0

35 330 406 140

31 608 106 140

333

Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy

700 000

0

0

10 150 542 744

10 058 486 744

334

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

40 000

0

0

575 431 873

447 398 462

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

25 000 000

0

0

907 445 061

885 182 661

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

0

1 222 836 068

1 086 965 394

2 076 227 576

224 381 602

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

344

Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx

80 000 000

0

0

155 787 000

5 787 000

345

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

12 005 000

8 945 000

346

Xxxxx úřad zeměměřický x xxxxxxxxxxx

620 000 000

0

0

224 496 637

24 496 637

348

Český xxxxxx xxxx

364 440 606

0

0

7 193 998

4 977 998

349

Xxxxxxxxxxx regulační úřad

296 488 000

0

0

30 000 000

0

353

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3 800 000

0

0

1 700 000

0

355

Xxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx

0

0

0

0

0

358

Xxxxxxx soud

0

0

0

0

0

359

Úřad Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

361

Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

362

Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx

0

0

0

0

0

371

Xxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx

0

0

0

0

0

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx

4 550 000

0

0

1 500 000

0

373

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0

0

0

0

0

374

Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx

0

0

0

25 419 905

1 419 905

375

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost

170 000 000

0

0

400 000

0

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0

69 450 396

61 733 686

0

0

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

0

0

0

100 564 659

22 265 160

378

Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

0

0

0

0

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0

0

0

467 940

0

396

Xxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

397

Xxxxxxx státních xxxxxxxxxx aktiv

1 550 000 000

0

0

3 526 500 000

0

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

763 750 750 000

0

0

21 061 249 860

0

XXXXXX

768 940 220 889

556 416 301 964

494 646 149 702

140 002 548 998

92 213 119 805

XXXXXX XXXXXX (daňové xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

1 465 359 071 851

*) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx;

x kapitole 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx původců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx

**) xxxxxxxx xxx prostředky poskytnuté x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 3 x zákonu č. 336/2018 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX STÁTNÍHO ROZPOČTU XXXXX XXXXXXX

x&xxxx;Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

405 364 725

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

1 332 355 420

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

605 343 544

304

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1 088 156 515

305

Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx

2 076 974 408

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

8 127 005 597

307

Ministerstvo xxxxxx

66 734 800 521

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

301 507 594

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

158 931 689

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

23 617 964 238

313

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

637 190 990 417

314

Ministerstvo vnitra

77 605 048 113

315

Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí

14 073 770 032

317

Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx

11 501 908 279

321

Xxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx

4 390 784 794

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

39 596 672 278

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

72 555 424 741

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad

1 468 076 432

329

Xxxxxxxxxxxx zemědělství

57 415 756 297

333

Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

205 759 166 364

334

Xxxxxxxxxxxx kultury

14 783 403 358

335

Ministerstvo zdravotnictví

8 203 095 540

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

30 489 782 592

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

167 195 335

344

Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx

196 462 520

345

Český xxxxxxxxxxx xxxx

1 304 798 306

346

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální

3 524 639 347

348

Český báňský xxxx

179 247 759

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

295 403 397

353

Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx

254 126 162

355

Xxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx režimů

234 531 913

358

Xxxxxxx soud

231 559 248

359

Xxxx Národní rozpočtové xxxx

25 503 936

361

Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx

6 022 421 793

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

371

Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx hnutí

34 816 619

372

Xxxx pro rozhlasové x televizní vysílání

68 154 789

373

Xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

19 584 073

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 698 959 708

375

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

429 801 218

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů

405 838 074

377

Xxxxxxxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx

4 274 646 444

378

Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost

352 460 730

381

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

894 507 530

396

Státní xxxx

46 499 000 000

397

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

315 000 000

398

Všeobecná xxxxxxxx správa

157 448 129 462

XXXXXX

1 505 359 071 851

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 336/2018 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 301 Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx

x&xxxx;Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxx celkem

405 364 725

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

60 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx

130 864 188

Celkové xxxxxx xx areál Pražského xxxxx a xxxxx Xxxx

242 225 537

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx

32 275 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

72 767 815

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

23 621 097

Převod xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb

1 337 184

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

66 859 194

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x státní službě

0

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů3)

0

Účelová xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací5)

0

Zajištění přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

51 840 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx výzkum, vývoj x inovace xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

16 000 000

Xxxxxx xxxxxx

1 332 355 420

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

16 000 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

16 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX

1 332 355 420

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

468 978 598

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

159 296 632

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

4 215 286

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

210 764 239

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

35 000 000

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 303 Xxxxx Xxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

2 700 000

Xxxxxx xxxxxx

605 343 544

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

2 700 000

x tom: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

2 700 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx XX

605 343 544

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

218 379 921

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

74 249 173

Xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 315 033

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

115 751 599

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

15 470 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 304 Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

77 920 963

Xxxxxx celkem

1 088 156 515

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

77 920 963

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

63 522 963

příjmy x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

12 898 000

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úkolů Xxxxx xxxxx XX

1 088 156 515

xxxx: xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx XX

699 428 903

xxxxxx spojené s xxxxxxxx poradních xxxxxx xxxxx

388 727 612

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

454 444 961

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

153 896 611

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

7 717 738

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

174 046 387

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

211 864 135

Výdaje na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů3)

65 506 346

v xxx: xx státního rozpočtu xxxxxx

65 506 346

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx4)

65 506 346

xxxxxxx xxxxxxx celkem4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů3)

0

Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolupráci XX ve xxxxxxx x xxxxxx5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

179 611 993

Podpora xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

107 867 428

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

80 354 291

x xxx: xx státního xxxxxxxx

16 831 328

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

63 522 963

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

15 130 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 232 000

podíl prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12 898 000

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

62 610 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 305 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

160 000 000

Xxxxxx xxxxxx

2 076 974 408

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

160 000 000

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

160 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

2 076 974 408

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

390 000 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 306 Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

940 000 000

Xxxxxx xxxxxx

8 127 005 597

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

900 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

40 000 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

40 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

8 127 005 597

x xxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

80 000 000

xxxxxxxxxxx xxxxx

218 000 000

příspěvky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx vybraným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

1 546 111 000

xxxxxxx xxxxxxx kulturního xxxxxxxx x zahraničí

21 000 000

xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhlasu

27 700 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

20 185 000

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prvky x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

42 600 000

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ČR xx civilních struktur Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx misí

0

obnova Xxxxx

45 000 000

xxxxxxxxxxx x rekonstrukce Xxxxx

30 000 000

xxxxxxx výdaje xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

6 096 409 597

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

944 305 498

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

321 063 870

Xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

18 729 170

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

86 665 109

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

849 793 431

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx zahraničních programů3)

25 336 000

x xxx: xx státního rozpočtu xxxxxx

25 336 000

x xxx: institucionální podpora xxxxxx4)

25 336 000

xxxxxxx xxxxxxx celkem4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy aplikovaného xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5)

25 336 000

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

727 666 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

13 960 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

461 800 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Sb.

5) výdaje xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 307 Xxxxxxxxxxxx obrany

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 187 595 096

Xxxxxx xxxxxx

66 734 800 521

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

100 000

Příjmy x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

4 459 293 197

x tom: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění

3 963 816 175

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti

495 477 022

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

728 201 899

v tom: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

106 392 899

xxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

621 809 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Zajištění xxxxxx XX xxxxxx Armády XX

43 054 700 354

Xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxx xxxxxx xxxxx

11 838 991 645

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

3 349 610 404

Zajištění podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

688 283 413

Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4 665 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

2 650 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxx sportovní xxxxxxxxxxxx

488 214 705

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

17 314 001 889

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

6 072 525 875

Převod fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

310 925 375

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech

2 878 757 395

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxx xxxxxx

11 940 796 461

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

726 714 862

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx3)

414 486 150

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

414 486 150

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx4)

106 123 000

účelová xxxxxxx xxxxxx4)

308 363 150

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx5)

308 363 150

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora výzkumných xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx dosažených xxxxxxxx5)

94 489 000

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX ve xxxxxxx x vývoji5)

8 534 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx prevence a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6 582 777

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

750 145

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

856 600

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

185 427 712

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

79 034 813

xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

106 392 899

Výdaje na xxxxxxxx projekty, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

13 795 495 465

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx č. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 308 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

800 000

Xxxxxx xxxxxx

301 507 594

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

250 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

550 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

550 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu

301 507 594

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

158 091 571

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

53 751 134

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 133 423

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

156 671 133

Xxxxx zaměstnanců xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

35 454 006

1) xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 309 Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

1 037 940

Xxxxxx xxxxxx

158 931 689

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 037 940

x xxx: příjmy z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

787 940

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery celkem

250 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kanceláře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

158 931 689

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

86 112 638

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

29 270 035

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

1 590 174

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

79 108 758

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 050 587

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

262 647

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

787 940

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

15 471 377

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 312 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 254 899 121

Výdaje xxxxxx

23 617 964 238

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

32 900 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

763 755 436

x tom: xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx

678 893 721

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

84 861 715

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

4 458 243 685

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

272 700 759

příjmy x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

71 477 726

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

4 114 065 200

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxx

12 963 239 501

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 832 626 074

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

5 921 553 857

x xxx: xxxxxxxx dávky

537 405 000

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

5 384 148 857

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx zastupování xxxxx xx xxxxxx majetkových

1 757 439 955

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx finančního arbitra

64 906 133

Výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

78 198 718

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

12 518 046 807

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem2)

4 250 436 794

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

249 223 931

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 622 179 289

Xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

2 471 856 762

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

8 272 410 156

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

93 367 200

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx částečně z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

307 009 885

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

34 309 126

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

272 700 759

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

104 098 738

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

32 621 012

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

71 477 726

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

2 281 867 972

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 313 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

552 397 446 963

Xxxxxx xxxxxx

637 190 990 417

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx1)

610 000 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

541 418 611 534

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

481 339 500 423

pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

60 079 111 111

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

10 368 835 429

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

9 748 835 429

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem6)

620 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

461 328 558 457

Xxxxx státní sociální xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

42 905 322 182

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

36 200 000 000

Dávky xxxxxx v xxxxxx xxxxx

6 629 455 542

Xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 000 000 000

Xxxxxxx sociální xxxxx

2 000 000

Podpory x nezaměstnanosti

7 300 000 000

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

26 600 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2 252 777 707

Výdaje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb.

400 000 000

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

510 000 000

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

7 005 000 000

Xxxxxxx xxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx

17 426 016 469

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

25 184 420 060

Transfery xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům x sociální xxxxxxx

447 440 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

8 683 757 411

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

3 862 477 519

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

172 040 194

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

579 810 473

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

8 022 199 264

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů3)

80 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

80 000 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx4)

80 000 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5)

80 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Program xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

600 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

10 892 931 302

x tom: xx státního xxxxxxxx

1 144 095 873

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

9 748 835 429

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

818 382 366

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

6) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 160 000 000 Xx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 150 000 000 Xx

Xxxxxxxxx kapitoly 314 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

10 480 723 051

Xxxxxx celkem

77 605 048 113

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

6 000 000

Xxxxxx x pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

8 482 355 333

x tom: xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx

7 515 240 303

xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

967 115 030

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 992 367 718

x tom: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 458 503 535

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

59 864 183

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

474 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx XX

43 073 416 106

Výdaje Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XX

10 880 774 892

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

13 233 042 949

Xxxxxx xx xxxxxxxxx reprezentaci

284 856 166

Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5 728 053 000

Xxxxxxx xxxxxxxx dávky

4 404 905 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

34 646 773 704

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

11 705 588 706

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

686 794 479

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

4 685 666 520

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx sil xx služebním xxxxxx

28 152 440 899

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 501 550 245

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

798 822 402

v xxx: ze státního xxxxxxxx celkem

798 822 402

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx4)

146 047 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

652 775 402

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx programů3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx5)

652 775 402

Účelová xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx výzkum5)

0

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5)

139 047 000

Institucionální xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX ve xxxxxxx a xxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

61 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 661 498 269

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

202 994 734

podíl rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

1 458 503 535

Xxxxxx na xxxxxxxx projekty, které xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

73 096 770

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

13 232 587

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

59 864 183

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

5 742 945 663

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx na výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 315 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

15 299 640 889

Xxxxxx xxxxxx

14 073 770 032

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

93 700 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

15 205 940 889

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7 792 720 889

xxxxxx z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

18 000 000

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

7 395 220 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

749 700 000

Technická xxxxxxx životního prostředí

3 608 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

5 676 930 889

Ostatní xxxxxxxx x životním xxxxxxxxx

4 039 139 143

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

915 689 567

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem2)

303 557 748

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

17 522 437

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

146 996 820

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

726 521 818

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx3)

257 600 199

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

257 600 199

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

257 600 199

xxxxxxx podpora celkem4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxx5)

257 600 199

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

3 000 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7 915 230 889

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

122 510 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

7 792 720 889

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

24 450 000

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

6 450 000

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

18 000 000

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

10 157 594 779

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění zákona x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 317 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

6 642 675 250

Xxxxxx xxxxxx

11 501 908 279

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy1)

1 500 000

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

6 641 175 250

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

6 581 175 250

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

9 511 734 100

x xxx: Xxxxxx xxxxxx

215 000 000

ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a cestovní xxxx

9 296 734 100

Xxxxxxx bydlení

695 800 000

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx

133 454 273

Xxxxxxx činnosti xxxxxxx

1 160 919 906

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

467 581 916

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx2)

158 841 855

Xxxxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

8 934 667

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

71 423 899

Platy xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x státní službě

375 309 478

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

6 712 051 518

x xxx: ze xxxxxxxx rozpočtu

130 876 268

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

6 581 175 250

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

9 796 689 332

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 321 Xxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

4 390 784 794

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Kanceláře Xxxxxxxx xxxxxxxx ČR

109 783 000

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

4 281 001 794

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

48 299 471

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem2)

14 818 985

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

591 152

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

29 557 590

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní službě

0

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

4 390 784 794

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

4 390 784 794

v xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx4)

109 783 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

4 281 001 794

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR xx xxxxxxx x xxxxxx5)

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 322 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

6 397 656 448

Xxxxxx xxxxxx

39 596 672 278

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy1)

207 002 283

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

6 190 654 165

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4 018 574 165

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 172 080 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

7 004 414 710

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx potřeb xxxxx

4 070 482 285

x xxx: xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účtu

1 347 480 000

ostatní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

2 723 002 285

Výdaje xxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx

2 709 701 619

Dotace na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

25 000 000 000

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx radioaktivních xxxxxx

812 073 664

v xxx: xxxxxx kryté xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

807 373 664

ostatní xxxxxx

4 700 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

967 227 401

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

327 852 811

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

18 635 046

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

130 222 871

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

801 567 125

Výdaje na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů3)

2 924 604 421

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 049 604 421

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx podpora celkem4)

442 512 710

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

1 607 091 711

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

875 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací5)

1 607 091 711

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací podle xxxxxxxxxx xxxx dosažených xxxxxxxx5)

420 923 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxx a vývoji5)

0

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4 370 669 729

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

352 095 564

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

4 018 574 165

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

3 339 750 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

19 246 733 321

Xxxxxx xxxxxx

72 555 424 741

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

170 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

19 076 733 321

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

18 869 733 321

příjmy x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

207 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

8 269 379 136

Xxxxxxx komunikace

0

Dotace xxx Xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx

54 746 044 258

x xxx: xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) EU x XX

18 749 713 258

xxxxxx xx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x Evropské xxxxxxxxxx xxxxx

0

xxxxxxx dotace xxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

35 996 331 000

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

9 540 001 347

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za provedenou xxxxx

530 166 003

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

180 256 454

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

10 292 745

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

67 901 372

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

446 735 459

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů3)

50 000 000

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

50 000 000

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

50 000 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx výsledků5)

50 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

5 310 700

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

18 882 780 958

v tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

13 047 637

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

18 869 733 321

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, které xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

48 899 040 732

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 odst. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 328 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

898 789 346

Xxxxxx xxxxxx

1 468 076 432

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

44 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

854 789 346

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

8 725 346

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

846 064 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 468 076 432

x xxx: výdaje xx úhradu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxx

95 000 000

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx - xxxxx xxxxxxx

37 000 000

čisté xxxxxxx představující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž držiteli xxxxxxxx xxxxxxx

750 000 000

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

586 076 432

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

298 854 741

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx2)

101 223 014

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

5 691 557

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

284 577 824

Zajištění přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

70 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

10 790 283

x xxx: ze xxxxxxxx rozpočtu

2 064 937

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

8 725 346

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

48 635 346

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 329 Ministerstvo xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

35 339 406 140

Výdaje xxxxxx

57 415 756 297

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy1)

9 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

35 330 406 140

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

167 151 717

xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

31 440 954 423

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

3 722 300 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx komplexu

44 149 118 423

x tom: xxxxxx Xxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxxxxxx xxxxx

37 164 118 423

xxxxxxx výdaje

6 985 000 000

Xxxxxx xx xxxxxxx Státního xxxxxxxxxxxx intervenčního fondu

1 800 000 000

x xxx: dotace Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx

1 600 000 000

xxxxxxx xxxxxx

200 000 000

Xxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxx

620 937 175

Podpora xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 500 000 000

x xxx: xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx vodní xxxxxxxxxxxx

1 500 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

100 000 000

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx politiku resortu, xxxxxxxxx, kontrolní x xxxxxxxxx xxxxxxx

9 245 700 699

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx za provedenou xxxxx

2 625 139 514

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx2)

891 292 575

Převod xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

51 652 441

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

391 379 867

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

2 191 242 138

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx3)

982 682 952

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

982 682 952

x tom: institucionální xxxxxxx celkem4)

496 451 000

xxxxxxx xxxxxxx celkem4)

486 231 952

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů3)

0

Účelová podpora xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx5)

486 231 952

Institucionální xxxxxxx výzkumných organizací xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5)

491 031 000

Xxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx x letech 1991 až 1995 xxxxxx

300 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

1 700 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

223 403 135

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

56 251 418

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

167 151 717

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

37 164 118 423

x xxx: xxxxx platby - xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

21 542 450 000

xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx

650 525 000

podpora xxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxxx

4 500 000 000

xxxxxxx venkova - xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

9 435 369 000

xxxxxxxx organizace xxxx - ze xxxxxxxx rozpočtu

572 639 000

xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu - xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

463 135 423

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

2 155 683 955

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 333 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

10 151 242 744

Xxxxxx xxxxxx

205 759 166 364

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

700 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10 150 542 744

v xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

10 058 486 744

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

92 056 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxx x vysoké xxxxx

46 263 016 939

x tom: xxxxxx xxxxx

26 528 676 980

xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

19 734 339 959

Výdaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxx

143 723 127 562

Xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti mládeže

276 266 938

Xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxx

7 000 000 000

x xxx: sportovní xxxxxxxxxxxx

2 401 101 600

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

4 598 898 400

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx

6 257 601 977

Xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

2 239 152 948

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

945 373 270

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

313 914 485

Převod xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

17 237 444

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

126 196 305

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x státní xxxxxx

735 675 906

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

19 734 339 959

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

14 613 874 459

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

9 372 444 229

účelová xxxxxxx xxxxxx4)

5 241 430 230

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

5 120 465 500

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx5)

2 356 122 230

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx5)

1 165 308 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5)

6 837 096 581

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodní spolupráci XX ve xxxxxxx x xxxxxx5)

1 261 482 211

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

125 500 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kriminality

8 132 000

Xxxxxxx protidrogové xxxxxxxx

12 197 000

Xxxxxxx projektů xxxxxxxxx příslušníků romské xxxxxxxx

19 875 000

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle zákona č. 240/2000 Sb.

3 570 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

12 666 484 706

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 607 997 962

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

10 058 486 744

Výdaje na xxxxxxxx projekty, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

3 060 208

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

3 060 208

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

5 866 703 995

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 110/2009 Sb.

Ukazatele xxxxxxxx 334 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

575 471 873

Xxxxxx xxxxxx

14 783 403 358

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

40 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

575 431 873

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

447 398 462

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

17 700 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

110 333 411

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem

487 296 138

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3 288 731 860

xxxx: xxxxxxxx xxxxxxx

2 132 929 460

xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1 155 802 400

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Ministerstva kultury

441 474 297

v xxx: xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx technické základny

22 880 000

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

325 223 797

xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnostem x xxxxxx organizacím

26 370 500

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x oblasti kultury

67 000 000

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

7 705 058 510

x xxx: příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím

4 914 193 048

xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poklad a xxxxxxxx

1 390 000 000

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kulturních zařízení

854 557 000

společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

12 000 000

xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

534 308 462

Xxxxxxxx xxxxxx, podpora xxxxxx umění

742 862 430

x xxx: xxxxxxx xxxxxx podpory profesionálních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

160 000 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

544 656 030

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

38 206 400

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx muzeí

812 000 000

x tom: xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

75 000 000

xxxxxxxx xx xxxxxxxx a obnovu xxxxxxxxxx xxxxxxx

737 000 000

Xxxxxxx kultury xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

33 000 000

v xxx: podpora projektů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx romské xxxxxxxx

2 000 000

podpora xxxxxxxxxx xxxxxxx národnostních xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx národnostních xxxxxx

31 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

277 000 000

Státní xxxx xxxxxxxxxxxxxx

995 980 123

v xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

800 000 000

xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx

195 980 123

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

202 217 749

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx2)

68 798 514

Xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 518 894

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

33 925 394

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

142 019 268

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx3)

487 296 138

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

487 296 138

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx4)

99 696 138

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

387 600 000

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx5)

387 600 000

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosažených xxxxxxxx5)

93 354 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

50 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

523 808 462

x tom: xx státního rozpočtu

76 410 000

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

447 398 462

Xxxxxx na společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů celkem

22 500 000

x xxx: xx státního xxxxxxxx

4 800 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

17 700 000

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

3 120 745 462

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 335 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

932 445 061

Xxxxxx xxxxxx

8 203 095 540

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx1)

25 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

907 445 061

v tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

885 182 661

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

462 400

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

21 800 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxx xxxxxx

2 284 337 385

Výzkum x vývoj ve xxxxxxxxxxxxx

1 552 100 648

Xxxxxxx xxxx

1 128 641 868

Xxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

1 300 713 835

Zdravotnické xxxxxxxx

1 168 508 267

Ostatní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

768 793 537

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

1 534 932 797

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

521 877 151

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

28 766 153

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

322 553 459

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 115 754 107

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

1 552 100 648

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 552 100 648

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx4)

502 100 648

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

1 050 000 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů3)

0

Účelová podpora xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx5)

1 050 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5)

500 100 648

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

305 114

Program xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

30 511 390

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

13 000 000

Xxxxxx xx xxxxxxxx x Pandemický xxxx Xxxxx republiky7)

14 000 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 013 101 061

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

127 918 400

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

885 182 661

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

544 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

81 600

podíl xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

462 400

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

2 142 921 061

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

7) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx očkování xxxxx §49 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výdaje xx zabezpečení Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 336 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

3 299 063 644

Xxxxxx celkem

30 489 782 592

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxx x pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 222 836 068

v xxx: xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 086 965 394

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

135 870 674

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 076 227 576

v tom: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

224 381 602

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 603 974

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

1 840 242 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx - Xxxxxx justiční xxxx

18 647 673 954

x tom: xxxxx xxxxxx

4 837 321 600

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 721 594 400

xxxxxxx xxxxxx justiční xxxxx

12 088 757 954

Xxxxxxxx xxxx - Výdaje xxxxxxxx část

11 842 108 638

x tom: xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

747 303 500

ostatní sociální xxxxx

629 000 000

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

10 465 805 138

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

16 805 301 180

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

5 710 584 413

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

330 338 600

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx služebních místech

6 274 649 886

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx poměru

3 492 044 131

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

191 562 036

Platy zaměstnanců x pracovním poměru xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 721 594 400

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů3)

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx podpora celkem4)

0

účelová xxxxxxx xxxxxx4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxx prevence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

11 795 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

14 515 000

Zajištění přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

300 000

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx celkem

289 084 049

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

64 702 447

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

224 381 602

Výdaje xx společné projekty, xxxxx jsou zcela xxxx částečně xxxxxxxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

13 651 735

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

2 047 761

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 603 974

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

1 235 362 655

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx výzkum, vývoj x inovace podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 343 Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

167 195 335

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx

167 195 335

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx práci

67 422 694

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

22 923 716

Xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 310 636

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

12 665 269

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

39 640 113

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

13 226 400

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx programového financování XXX/XXXX celkem

23 100 000

1) xxx xxxxxx x povinného pojistného xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 344 Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

235 787 000

Xxxxxx xxxxxx

196 462 520

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx1)

80 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

155 787 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 787 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

150 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx průmyslového vlastnictví

196 462 520

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za provedenou xxxxx

104 584 178

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx2)

35 558 621

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 074 400

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

15 152 808

Xxxxx zaměstnanců xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

88 567 188

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 430 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

643 000

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

5 787 000

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

11 950 000

1) xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 345 Xxxxx statistický xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

12 005 000

Xxxxxx xxxxxx

1 304 798 306

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

12 005 000

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

8 945 000

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

3 060 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

1 304 798 306

x xxx: výdaje xx xxxxx x xxxxxxxxx

600 000

xxxxxx xx Sčítání xxxx, domů x xxxx

82 629 000

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 221 569 306

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

671 836 604

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx2)

228 352 330

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

13 388 752

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech

75 510 731

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

591 397 923

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

2 516 400

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na krizové xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12 248 085

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

3 303 085

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

8 945 000

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx státního rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

199 301 049

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 346 Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x katastrální

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

844 496 637

Xxxxxx xxxxxx

3 524 639 347

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

620 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

224 496 637

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

24 496 637

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

200 000 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

3 524 639 347

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

1 980 641 236

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

673 407 644

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních potřeb

39 599 000

Platy zaměstnanců x pracovním poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

130 015 142

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 848 021 675

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

30 794 000

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

6 297 363

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

24 496 637

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

253 351 637

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 348 Český xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

371 634 604

Xxxxxx xxxxxx

179 247 759

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy1)

364 440 606

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

7 193 998

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

4 977 998

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

2 216 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxx xxxxx

179 247 759

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

107 179 686

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

36 441 093

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 141 717

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

21 219 223

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní službě

85 866 650

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 844 747

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

1 866 749

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

4 977 998

Výdaje vedené x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

19 861 144

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 349 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

326 488 000

Xxxxxx celkem

295 403 397

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy1)

296 488 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 000 000

v tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

30 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu

295 403 397

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

171 231 350

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

58 218 659

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

3 378 317

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

28 510 223

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

131 769 203

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx xxxxx ústavních xxxxxxxx

8 636 400

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

5 000 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 353 Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské soutěže

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

5 500 000

Xxxxxx celkem

254 126 162

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

3 800 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

1 700 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 700 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

254 126 162

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x ostatní platby xx xxxxxxxxxx práci

137 633 677

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem2)

46 795 450

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 712 610

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

18 949 547

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

107 943 748

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ústavních xxxxxxxx

8 737 200

Zajištění přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

33 042 249

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 355 Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

234 531 913

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

0

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx OSS Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx

147 392 355

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

87 139 558

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

107 467 192

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

36 383 843

Převod xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 089 043

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

72 229 655

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

31 143 285

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

0

xxxxxxx xxxxxxx celkem4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

53 400 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) výdaje xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 358 Xxxxxxx soud

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

231 559 248

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - výdaje

Výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu

231 559 248

x xxx: xxxxx xxxxxx

35 798 400

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu

195 760 848

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

110 013 762

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

37 404 679

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 183 055

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

73 254 362

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

31 628 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 359 Xxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

25 503 936

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy1)

0

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: příjmy z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx celkem

0

ostatní nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady

25 503 936

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

12 355 409

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

4 200 839

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

147 788

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx místech

7 389 409

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o státní xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx programového financování XXX/XXXX celkem

900 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 361 Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

6 022 421 793

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy1)

0

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Infrastruktura xxxxxxx

6 022 421 793

Xxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

49 366 102

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem2)

16 784 474

Převod xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

964 101

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

48 205 029

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)

6 022 421 793

v xxx: xx státního rozpočtu xxxxxx

6 022 421 793

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

6 022 421 793

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx5)

4 141 947 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx EU a x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxx x. 110/2009 Sb.

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 362 Národní sportovní xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

0

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

0

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 371 Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

34 816 619

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

x xxx: příjmy z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx politických stran x politických xxxxx

34 816 619

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

13 231 838

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem2)

4 498 826

Převod xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

240 636

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

1 489 443

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

3 775 595

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

6 766 800

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

2 130 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 372 Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

6 050 000

Výdaje xxxxxx

68 154 789

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

4 550 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

1 500 000

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 500 000

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

68 154 789

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

36 650 494

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

12 461 168

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

411 648

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

1 570 161

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

19 012 237

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx vedené x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

900 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 373 Úřad xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

19 584 073

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

19 584 073

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za provedenou xxxxx

12 355 659

Povinné xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx2)

4 200 924

Převod xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

241 115

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3 102 471

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

8 953 188

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

0

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 374 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

25 419 905

Xxxxxx xxxxxx

2 698 959 708

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

25 419 905

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

1 419 905

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

24 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx

2 692 639 708

Zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

6 320 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

179 489 023

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem2)

61 026 269

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 562 630

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx

101 772 186

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x státní xxxxxx

76 359 308

Zajištění xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

2 692 639 708

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 419 905

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 419 905

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

256 869 905

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 375 Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

170 400 000

Xxxxxx xxxxxx

429 801 218

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

170 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost

429 801 218

x xxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xx xxxxx xxxxxx

429 801 218

xxxxxx Státního xxxxx xxx jadernou bezpečnost xx rozvojové programy

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

136 016 966

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

46 245 769

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

2 716 145

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

14 012 793

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní službě

121 794 473

Xxxxxx na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx programů3)

0

Účelová xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

5 300 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje na xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování EDS/SMVS xxxxxx

181 255 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx kapitoly 376 Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

69 450 396

Xxxxxx xxxxxx

405 838 074

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxx x pojistného xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

69 450 396

x tom: xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx

61 733 686

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

7 716 710

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem

0

v xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

375 838 074

Xxxxxxxx xxxxx

30 000 000

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

240 606 863

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

81 386 774

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

4 764 261

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

26 055 531

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxxxx sil ve xxxxxxxxx xxxxxx

212 157 548

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

5 950 000

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 377 Technologická xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

100 564 659

Xxxxxx xxxxxx

4 274 646 444

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

100 564 659

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

22 265 160

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

78 299 499

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury XX

163 843 493

Dotace xxxxx xxxxxxxxx

4 110 802 951

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

73 754 267

Povinné xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx2)

25 076 451

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

1 367 075

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

68 353 757

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx3)

4 274 646 444

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

4 174 081 785

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem4)

128 445 000

účelová xxxxxxx xxxxxx4)

4 045 636 785

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx3)

100 564 659

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx5)

4 045 636 785

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

25 001 248

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 736 088

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

22 265 160

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

96 286 539

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

17 987 040

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

78 299 499

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění zákona x. 110/2009 Xx.

5) xxxxxx na výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 110/2009 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 378 Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

352 460 730

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx

352 460 730

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx práci

101 778 730

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

34 604 769

Xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 023 985

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

101 199 297

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

0

Zajištění xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

76 701 465

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 381 Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx

x&xxxx;Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

467 940

Xxxxxx xxxxxx

894 507 530

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

467 940

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

467 940

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

894 507 530

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

331 714 614

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx2)

112 782 969

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

6 096 316

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx místech

304 815 820

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

359 850 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 396 Xxxxxx dluh

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy celkem

0

Výdaje xxxxxx

46 499 000 000

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx

43 873 390 336

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

80 736 000

Xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx8)

-3 954 126 336

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

46 499 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8) xxxxxx jaderného xxxx x zvláštního xxxx xxxxxxx důchodového pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

5 076 500 000

Xxxxxx xxxxxx

315 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx9)

1 550 000 000

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

3 526 500 000

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem10)

3 526 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

100 000 000

x xxx: xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxxxx transfery xx xxxxxx xxxxxxx

100 000 000

Xxxxxxx xxxxxx

215 000 000

Xxxxxxxxx ukazatele

9) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx - xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jaderný xxxx

10) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - včetně xxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

784 811 999 860

Xxxxxx celkem

157 448 129 462

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy1)

763 750 750 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

21 061 249 860

x tom: ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

21 061 249 860

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

4 787 258 102

Xxxxxxx xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx následků (xxxxx č. 240/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

140 000 000

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

60 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx

4 000 000 000

Xxxxxxx exportu; xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx; investiční pobídky

1 663 374 322

Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx; neziskové x xxxxxxx xxxxxxxxxx

8 681 190 000

Finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (x výjimkou hlavního xxxxx Xxxxx) - xxx příloha č. 5

1 317 332 700

Finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy) - xxx příloha č. 6

9 438 270 400

Finanční xxxxx státního xxxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx - xxx příloha č. 7

1 075 508 600

Další prostředky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

183 489 700

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxx

73 320 432 000

Xxxxxxx xxxxxx

7 400 108 638

Xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

43 600 000 000

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

1 781 165 000

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx specifických xxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx xxxxxxxxxx práci

0

Povinné xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx2)

0

Xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

0

Platy zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx místech

0

Platy zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx poměru

0

Platy zaměstnanců xx služebních xxxxxxx xxx zákona o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1 781 165 000

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 5 x zákonu č. 336/2018 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX K XXXXXXXXX KRAJŮ

(s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

142 583 900

Xxxxxxxxx

98 866 700

Xxxxxxxx

89 711 600

Xxxxxxxxxxx

65 194 400

Xxxxxxx

110 455 100

Xxxxxxxxx

78 067 200

Xxxxxxxxxxxxxxx

92 050 500

Xxxxxxxxxx

84 298 600

Xxxx Xxxxxxxx

84 299 000

Xxxxxxxxxxxx

141 294 500

Xxxxxxxxx

93 723 000

Xxxxxxx

93 581 800

Xxxxxxxxxxxxxxx

143 206 400

Xxxx

1 317 332 700

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxx xxx 2019 xxxxxxxxx valorizován x 10 %.

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 336/2018 Xx.

XXXXXXXX VZTAHY XXXXXXXX ROZPOČTU K XXXXXXXXX OBCÍ X XXXXXXX PO JEDNOTLIVÝCH XXXXXXX

(x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy)

v Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxx *)

Xxxxxxxxxxx

1 394 352 100

Xxxxxxxxx

655 078 300

Xxxxxxxx

618 842 100

Xxxxxxxxxxx

298 743 600

Xxxxxxx

773 418 000

Xxxxxxxxx

420 236 500

Xxxxxxxxxxxxxxx

562 874 500

Xxxxxxxxxx

538 805 000

Xxxx Xxxxxxxx

551 934 600

Jihomoravský

1 248 326 500

Xxxxxxxxx

610 304 500

Xxxxxxx

588 074 500

Xxxxxxxxxxxxxxx

1 177 280 200

Xxxx

9 438 270 400

*) xxx příloha č. 8 - Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Příloha x. 7 x xxxxxx x. 336/2018 Xx.

XXXXXXXX VZTAH XXXXXXXX ROZPOČTU X XXXXXXXX XXXXXXXX MĚSTA XXXXX

x Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy *)

1 075 508 600

Xxxx

1 075 508 600

*) viz příloha č. 8 - Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxx x hlavnímu městu Xxxxx

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxx x. 336/2018 Xx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivým obcím x hlavnímu xxxxx Xxxxx

1. Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkon státní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx1)

X) Xxxx (s xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxx (X) xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx níže xxxxxxxxx vzorce2) 3). X některých obcí xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx D).

Vzorec:

Výše příspěvku4) xx xxxxxxx:

- xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- na velikosti xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx "A" x "X" xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxx daný xxxxxx působnosti (např. x obce, xxxxx xx stavebním xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" x "X" xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 1 x 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

30,78548175

6830500,486

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

142,9496688

15415649,93

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

67,22584295

13651966,35

Působnost xxxxxxxxxx obecního xxxxx

263,4018458

27427070,52

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxx xx xxx matematických xxxxx zaokrouhluje na xxxx stokoruny.

B) Xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet částek xxxxxxxxxxx podle xxxxxx 1 x xxxxxx 2.3) 6) 7) X xxxxxxxxx obcí xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx X,) X), X), F) a X).

Xxxx příspěvku8) xx xxxxxxx:

- xx rozsahu xxxxxxxxx působnosti k xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xx velikosti správního xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxx xxxxxx obyvatel,

- xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti xxxxxxxxx obvodu, xxx xxxxxxxx správního xxxxxx (XX)5) xx xxxxxxxxx xxxxxx obyvatel xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx "X", "X" x "C" jsou xxxxxxxxx x závislosti xx rozsahu přenesené xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx správy x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxxx:

Xxxxxx působnosti

A

B

C

Základní xxxxxxxxx

33,609889589

1495203,631

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

169,031640224

6129265,023

5139,847748

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

42,8809797

4782091,854

9503,536255

Působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

52,498429686

8663660,48

10815,67996

Xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností

1,889534799

3950471,562

34503,20351

C) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxx xxxxxxxxx v Xx

Xxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx9) 10)

2 565 959

Xxxxxxxxx9)

7 633 994

Xxxxxx9)

7 633 994

Šlapanice9)

7 633 994

Xxxx11) 12) 13)

182 190 463

Ostrava11)

127 504 157

Xxxxx11)

25 629 505

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvislostí

Předmětné xxxxxxxxxxx xx xxxx opatrovnictví xxxxxxxxx osob, x xx xxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxx §55 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxx XX - xx xxxxxxx x §62), xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§469 XX - špatný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx správě xxxxx nebo xxxxxx xxxx). X těchto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rozsudek xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nikoliv xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx komplexní xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx netýká xxxxxxxxxx opatrovnictví xxxx, x kterých není xxxxx, kde xxxxxxxx, xxxx osob xxxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxx jednání. Xxxxxx xx taktéž xxxxxxxxxx obce xxxx xxxxx určené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx §58 XX. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x svéprávnosti, opatrovnictví xx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §37 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx soudních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x případy xxxxxxxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx §468 XX. Jedná xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx osoba) xxxx xxx xxxxx x odvolání stávajícího xxxxxxxxxxx xxx jmenování xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx).

X případě xxxxxxxxxx x období xxxx účinností xxxxxx XX xx financování xxxx rozhodnutí x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx §10 odst. 2 a rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxx §10 xxxx. 1 zákona x. 40/1964 Xx., Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx faktického xxxxx x xxxxxxxxxx dni. Xxxxx xxxxxxxxx dnem xxx příspěvek xx xxx 2019 xx 31. xxxxxx 2018. X tomuto rozhodnému xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěné skutečnosti xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 2019 stanovena xx xxxx 29 000 Xx xx xxxxxxxxxxx xx rok. Xx xxxxx v xxxxx opatrovanců x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zřetel. Xxxxx xx xxxxx o xxxx osoby pod xxxxxxxxxxxxxx obcí. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx faktická xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx (například xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.), xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx působnost veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx na výkon xxxxxx xxxxxx zvýšena x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx násobku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plní xxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 222/2009, o xxxxxx xxxxxx služeb, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx přílohou xxxxxxxx č. 248/2009 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xx stanovena xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXX", xx. xxxxxxxxxxxxx x následně xxxxxxxx xxxxxx klienta xxx xxxxxxxx takovéhoto xxxxxx xx xxxxxx od 1.1. xx 31.12.2017. Xxxxxxxxx počet zaevidovaných x následně řešených xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (rozpětí "od - xx"), ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx intervalů xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx x Xx

Xx - Xx

(Xx)

0 - 25

66 000

26 - 50

132 000

51 - 75

198 000

76 - 100

264 000

101 - 125

330 000

126 - 150

396 000

151 - 175

462 000

176 - 200

528 000

201 - 225

594 000

226 - 250

660 000

251 - 275

726 000

276 - 300

792 000

301 - 325

858 000

326 - 350

924 000

351 - 375

990 000

376 - 400

1 056 000

401 - 425

1 122 000

426 - 450

1 188 000

451 - 475

1 254 000

476 - 500

1 320 000

501 - 525

1 386 000

526 - 550

1 452 000

551 - 575

1 518 000

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotná xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx XX xx následující:

Jednotné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2017

Výše příspěvku x Xx

Xxxxxxx

455

1 254 000

Xxxxx Xxxxxxxxxx

255

726 000

Xxxxxxx

26

132 000

Xxxxxx Xxxxxxx

45

132 000

Jihlava

25

66 000

Xxxx

223

594 000

Xxxxxxxxx

32

132 000

Xxxxxxx

56

198 000

Xxxxxxx Xxxx

97

264 000

Xxxx

501

1 386 000

Xxxxx

74

198 000

Pardubice

370

990 000

Xxxx xxx Xxxxx

25

66 000

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů

Obec, kde xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, (tzv. "xxxxx xxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 118 Xx za xxxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxx, což je xxxxxx x 11 Xx xxxxxx xxxx 2018 x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2017 xx 1. xxxxxx 2018. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx od 1.1. xx 31.12.2017.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánování

Vedle xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx podle části 1.X), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na pokrytí xxxxxx agendy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, obdrží xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxx 1 451 Xx xx xxxxx xxxxxx od 1.1. xx 31.12.2017, xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx vydávala x roce 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b xxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony (xxxxxx účinnosti 1.1.2018).

Xxxxx xxxxxxxxx stanovisek, xxxxx xxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj.

Celková xxxxxx příspěvku zjištěná xxxx uvedeným propočtem xx xxx matematických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Praze14)

A) Výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx orgánům krajů x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pro objem xxxxxxxxx na výkon xxxxxx správy xxx xxx 2019 je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2018 xxxxxxxx o 10 %.

X) Výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, orgánům xxxx x pověřeným xxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností v xxxxxxx x ustanovením §31 odst. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Výše xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx každých 100 xxxxxxxx trvale xxxxxxxxx v xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx setiny xxxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxx. Xxxxx xx xxx xxx 2019 xxxxxxxxxxxx x 10 % x činí 74 796 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx příspěvku xxxxxx xxxx 2018 xx také výsledkem xxxxxxx počtu obyvatel xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu se xxxxxx x 1.1.2018.

X1) Xxxxxxxxxxx vydávání občanských xxxxxxx

X xxxxxxx částce xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx město Prahu, xx xxxxxxxx x xxxxxx 23 189 832 Kč k xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx průkazů jednotlivými Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) této xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx veřejného opatrovnictví xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx 23 548 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 812 xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovnictví xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části 1.X) xxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu xx xxxxxxxx x částku 1 980 000 Xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx Xxxxx městské xxxxx Praha 1 x Xxxxx městské xxxxx Praha 7. Xxx Prahu 1 xxxxxxxxx činí 1 518 000 Xx, xxx Xxxxx 7 xx xxxxxxxxx ve xxxx 462 000 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) xxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánování

Příspěvek na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx se navyšuje x xxxxxx 10 846 225 Kč x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1.X) xxxx xxxxxxx.

Xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx zahrnuje xxxxxx určené postupem xxxxxxxxxx x části 2.X), 2.B) [xxxxxx X1)], 2.X), 2.D) x 2.X). Xxxxx xxxxxxxx hodnota xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxx matematických xxxxx.

3. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, náleží xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx x poměrné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxxx x x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správních obvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí.

1) §62 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. X základní působnosti, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx než 300 xxxxxxxx, je xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 300 obyvatel.

3) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx působnosti obce xxxxxxx.

4) Pro rok 2019 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 10 %. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obyvatel.

5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x 1.1.2018 vydané Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xx znění pozdějších xxxxxxxx x xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

6) Xx xxxxxx 1 x xxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (správního xxxxxx) vyjádřený x xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx správní xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 15 xxx. xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxx vzorce 1 xxxxxxxx xxxxxxx obvod xx 15 xxx. xxxxxxxx.

7) Xxxxxxx podle xxxxxx 1 x xxxxxx 2 xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx příspěvku x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

8) Xxx xxx 2019 xxx xxxxxxx objem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 10 %. Zohledněna xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obyvatel.

9) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) X důvodu xxxxxxxxx omezení rozsahu xxxxxx agendy státní xxxxxx xx dislokovaném xxxxxxxxxx městského xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x 5 068 035 Xx.

11) Obce, které xxxxxxxxxx xx 31.12.2002 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 147/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Sb. (Xxxxxxxx: xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx zrušen xx xxx 1.1.2003).

12) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x matrikách, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §31 až 37 xxxxxx č. 186/2013 Xx., x státním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx).

14) §31 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 9 x xxxxxx x. 336/2018 Sb.

SEZNAM DOTACÍ X XXXX 2019 XXXXX §1 ODST. 12 ZÁKONA x. 336/2018 Sb.

v Xx

xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx dotace

účel xxxxxx

xxxxxx

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa

Český xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

6 300 000

398

Všeobecná xxxxxxxx správa

Konfederace politických xxxxx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

5 250 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 530 000

398

Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx

Xxxxx TGM, x.x.x.

xx xxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxx

1 800 000

398

Všeobecná xxxxxxxx správa

Československá obec xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

6 000 000

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 336/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2019.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.