Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.10.2018.


Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

228/2018 Sb.

Vyhláška

§1 §2 §3

Příloha - Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2018 I

INFORMACE

228

VYHLÁŠKA

ze xxx 3. xxxxx 2018

o xxxxxx xxxxx xx 20 Xx xxxxx 2018 X

Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx zákona x. 442/2000 Sb. x xxxxxx x. 89/2018 Xx.:

§1

(1) Xxxx 24. xxxxx 2018 xx xxxxxxxx xxxxx po 20 Kč xxxxx 2018 I (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx").

§2

(1) Xxxxxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxx kovu, xxxxxxxx, průměr x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x provedení hrany x stejnou xxxxx xxxxxx xxxx mince xx 20 Kč xxxxx 1993, xxxxxx xx 2. xxxx 20121).

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx "1850", text "X. X. XXXXXXX", xxxxxxxxx "1937" x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zkratkou xxxxxxx jednotky "20 Xx". Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx dvacetikoruny xx akademický xxxxxx Xxxxxxxx Oppl. Iniciály xxxx jména, xxxx xxxx xxxxxxxx písmena "X" a "X", xxxx umístěny xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uvedeno x příloze x xxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 24. xxxxx 2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok x. x.

Příloha x vyhlášce x. 228/2018 Sb.

Vyobrazení xxxxx xx 20 Xx xxxxx 2018 X

(xxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 228/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.10.2018.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx č. 111/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx xx 20 Kč xxxxx 1993, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 20 Xxx x xx 50 Xxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 283/2012 Xx.