Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2019.


Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

213/2018 Sb.

Nařízení vlády

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2019 §4

Účinnost §5

INFORMACE

213

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 19. září 2018

x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2017, xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2017, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx základu pro xxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rok 2019 x o xxxxxxx důchodů v xxxx 2019

Vláda stanoví xxxxx §107 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/2016 Xx.:

§1

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2017 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2017 činí 30 156 Kč.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu xx xxx 2017 xxxx 1,0843.

§2

Xxxx redukčních hranic xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx rok 2019 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 14 388 Kč,

b) xxxxx redukční xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 130 796 Xx.

§3

Výše základní výměry xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2019 činí 3 270 Xx.

§4

Zvýšení xxxxxxx x xxxx 2019

(1) Důchody xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vdovské, xxxxxxxx a sirotčí xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2019 se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splatné xx 31. prosinci 2018 xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx důchodu se xxxxxxx x 570 Xx měsíčně,

b) procentní xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x 3,4 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx dni, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx anebo se xxxxxxxxx pro souběh x výdělečnou činností, xxxxxx xx při xxxxx xxxx vypláceného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důvody xxxxxx xxxxxxx, nebo při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x to xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxx jestliže xxxxxx xxxxxxxx x procentních xxxxx důchodů zvýšených xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Účinnost

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx:

Xxxx.-Xxx. Maláčová, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 213/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2019.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.