Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2018.


Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

161/2018 Sb.

Vyhláška

Rozsah předávaných údajů §1

Způsob a termíny předkládání údajů §2

Účinnost §3

INFORMACE

161

VYHLÁŠKA

ze xxx 31. xxxxxxxx 2018

x předkládání xxxxx o předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 101/2017 Xx.:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mateřské xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx obcí (dále xxx "xxxxxxxxx osoba") xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x školní družinu xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx x 30. xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx x ke xxxxxx xx školském xxxxxxxxx.

§2

Způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx předává údaje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 28. xxxxx xxxxxx kalendářního xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx jejich úkolů xxxxxxx také krajské xxxxx x xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx předává údaje x xxxxxx od 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. června xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rozhodnému xxx 30. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx pošty, xxxx xxxxx xxxx xxxx x tom, že xx jedná x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2018.

Xxxxxxx:

Xxx. Plaga, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 161/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2018.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.