Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2018.


Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

161/2018 Sb.

Vyhláška

Rozsah předávaných údajů §1

Způsob a termíny předkládání údajů §2

Účinnost §3

INFORMACE

161

XXXXXXXX

xx dne 31. xxxxxxxx 2018

x xxxxxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxx pedagogických pracovníků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění zákona x. 101/2017 Sb.:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx mateřské školy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx školy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx přímé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxx xxxxxxx vzhledem xx xxxxx k 30. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx mzdové xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školských xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx k předškolnímu xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, případně x ke xxxxxx xx školském xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx předává xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem na xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 28. xxxxx xxxxxx kalendářního xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x období xx 31. května xxxxxxxxxx xx 10. června xxxxxx kalendářního xxxx x xxxxxxxxxx xxx 30. září xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx údajů xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx předání xxxxx nebližší xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxxxxx údajům uvede xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxx xxxxx nebo xxxx x xxx, že xx jedná o xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx fyzické xxxxx, která údaje xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2018.

Ministr:

Ing. Plaga, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 161/2018 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2018.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.