Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2018.


Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

161/2018 Sb.

Vyhláška

Rozsah předávaných údajů §1

Způsob a termíny předkládání údajů §2

Účinnost §3

INFORMACE

161

XXXXXXXX

xx dne 31. xxxxxxxx 2018

o předkládání xxxxx x předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 101/2017 Sb.:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, konzervatoře xxxx xxxxxx xxxxxxx zřizovaná xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx školy x školní družinu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti pedagogických xxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxx xxxxxxx vzhledem xx xxxxx k 30. xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §161c odst. 3 xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx očekávaných změn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k předškolnímu xxxxxxxxxx, zápisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xx školském xxxxxxxxx.

§2

Způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Právnická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xx této xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx také xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx x rozhodnému dni 30. září xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Připadne-li xxxxxxxx den pro xxxxxxx údajů xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx předání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxx x tom, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2018.

Xxxxxxx:

Xxx. Plaga, Xx.X., v. x.

Informace

Právní předpis č. 161/2018 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2018.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.