Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2018.


Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

REG 18035001

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x opravě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx č. 66/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 503/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, územního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxx č. 63/2013 Xx.

X příloze č. 4 k xxxxxxxx x. 503/2006 Xx. xx xxxx xx xxxxxx x. 845 se xxxxxxx xxxxxxxxxx řádky xxxx:

"XXXX X

Xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx:

□ 1. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xx xxx umístěné a xxxx-xx oprávněn xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dokládá xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměrem xxxx být xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

□ 2. Plná xxx x případě xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxx xxx pro xxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxx do xxxxxxxxx.

□ 3. Xxxxxx x xxxxxx oprávněných xxxx z xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx bude xxxxx xxxx xxxxxxxx.

□ 4. Xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx nich xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. x xxxx xxx 30 účastníky) xx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx označením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

□ 5. Celková xxxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dělení xxxx scelování pozemků x vyznačením xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxx.

□ 6. Xxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx, x uvedením příslušného xxxxxx, x.x. x xxxx xxxxxx, x xx na úseku

□ xxxxxxxxxx xxxxxxx s XXX (x případě, xx xx vydáváno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96x stavebního zákona)...............................................................................

□ xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí............................................................

□ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx...............................................................

□ xxxxxxx xxx....................................................................................

□ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx..........................................

□ xxxxxxx lesa...................................................................................

□ xxxxxxx ložisek xxxxxxxxxx xxxxxxx ..............................................

□ xxxxxxxxx xxxx............................................................................

□ dopravy.........................................................................................

□ xxxxx..............................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

□ 7. Xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

□ 8. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx A

□ x xxxx X. xxxxxxx

□ x xxxx XX. xxxxxxx"

Informace

Právní xxxxxxx XXX 18035001 xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.