Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 31.12.2018.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

463/2017 Sb.

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6

INFORMACE

463

XXXXXXXX

xx dne 15. xxxxxxxx 2017

o xxxxx xxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx průměrné ceny xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 odst. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:

§1

Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx základní xxxxxxx xx 1 xx jízdy xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx práce činí xxxxxxx u

a) jednostopých xxxxxxx x tříkolek 1,10 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4,00 Xx.

Xxxxxxx

§2

Xx xxxxx kalendářní xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) 78 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx cesta 5 xx 12 xxxxx,

x) 119 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 186 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta xxxx než 18 xxxxx.

§3

Xx každý xxxxxxxxxx xxx pracovní cesty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx

x) 78 Xx xx 93 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 119 Xx xx 143 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 hodin,

c) 186 Kč xx 223 Kč, trvá-li xxxxxxxx xxxxx déle xxx 18 xxxxx.

§4

Průměrná xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxx průměrné xxxx xx 1 litr xxxxxxx hmoty xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx třetí zákoníku xxxxx xxxx

x) 30,50 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 oktanů,

b) 32,80 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,

x) 29,80 Kč x xxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxx č. 440/2016 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxxx x x stanovení xxxxxxxx xxxx pohonných xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad, se xxxxxxx.

§6

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Ministryně:

Ing. Němcová, XXX, x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 463/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 463/2017 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.