Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 31.12.2018.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

463/2017 Sb.

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6

INFORMACE

463

XXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2017

o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx §189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:

§1

Xxxxx základní xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx jízdy xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,10 Kč,

b) osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4,00 Kč.

Xxxxxxx

§2

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxxxxxx xx výši

a) 78 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,

b) 119 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 186 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.

§3

Xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 odst. 1 xxxxxxxx práce xx xxxx

x) 78 Xx až 93 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,

b) 119 Xx xx 143 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx xxxx xxx 12 hodin, nejdéle xxxx 18 hodin,

c) 186 Xx xx 223 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta xxxx xxx 18 hodin.

§4

Xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xx 1 litr xxxxxxx xxxxx podle §158 xxxx. 3 xxxx třetí xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) 30,50 Xx u benzinu xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,

x) 32,80 Xx x xxxxxxx automobilového 98 xxxxxx,

x) 29,80 Kč x motorové nafty.

§5

Vyhláška č. 440/2016 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a x stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§6

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Ministryně:

Ing. Xxxxxxx, XXX, v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 463/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 463/2017 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 333/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.