Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 31.12.2018.


Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

401/2017 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018

INFORMACE

401

XXXXXXXX

xx dne 23. xxxxxxxxx 2017

x xxxxxxxxx xxxx základních sazeb xxxxxxxxxxxx stravného pro xxx 2018

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx:

§1

Xxxxxxxx sazby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v cizí xxxx xxx xxx 2018 xxxx xxxxxxxxx x příloze k xxxx vyhlášce.

§2

Xxxxxxxx č. 366/2016 Sb., x xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx zahraničního stravného xxx xxx 2017, xx xxxxxxx.

§3

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Ministr:

Ing. Pilný x. r.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 401/2017 Sb.

Základní xxxxx zahraničního stravného xxx xxx 2018

Xxxx

Xxxxxx xxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

60

Argentina

USD

americký xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Belgie

EUR

euro

50

Belize

USD

americký xxxxx

50

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Bolívie

USD

americký xxxxx

50

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx Faso

EUR

euro

40

Burundi

USD

americký xxxxx

55

Xxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx Hora

EUR

euro

35

Čína

EUR

euro

45

Dánsko

EUR

euro

50

Džibuti

EUR

euro

50

Egypt

EUR

euro

35

Ekvádor

USD

americký dolar

50

Eritrea

USD

americký xxxxx

50

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

50

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx-Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Hongkong

EUR

euro

45

Chile

USD

americký xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

55

Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxx Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Japonsko

USD

americký xxxxx

65

Xxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx Súdán

USD

americký xxxxx

55

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx2)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx republika

EUR

euro

50

Kosovo

EUR

euro

45

Kostarika

USD

americký xxxxx

50

Xxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx (Xxxxx)

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Namibie

USD

americký xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Niger

EUR

euro

45

Nigérie

EUR

euro

45

Nikaragua

USD

americký xxxxx

45

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

55

Xxxx Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx Slonoviny

EUR

euro

40

Polsko

EUR

euro

35

Portugalsko x Azory

EUR

euro

40

Rakousko

EUR

euro

45

Rovníková Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Saúdská Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxx Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx xxxxxxx emiráty

USD

americký dolar

55

Slovensko

EUR

euro

35

Slovinsko

EUR

euro

35

Somálsko

USD

americký xxxxx

55

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxx Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Sýrie

EUR

euro

40

Španělsko

EUR

euro

40

Švédsko

EUR

euro

50

Švýcarsko

CHF

švýcarský xxxxx

75

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Thajsko

EUR

euro

40

Tchaj-wan

EUR

euro

40

Togo

EUR

euro

40

Tunisko

EUR

euro

45

Turecko

EUR

euro

40

Turkmenistán

EUR

euro

40

Uganda

USD

americký xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx libra

45

Venezuela

USD

americký xxxxx

60

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

ostatní xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx

XXX

xxxx

35

1) Xxxxxxxx Samoa, Xxxxxxx ostrovy, Xxxxx, Xxxx, Kiribati, Kokosové xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Mikronesie, Xxxxx, Niue, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Nová Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Ostrov Xxxx, Xxxxx a Futuna, Xxxxxxx Samoa.

2) Anguila, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Curacao, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republika, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Svatá Lucie, Xxxxx Xxxxxxxx Nevis, Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx, Trinidad x Xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 401/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 401/2017 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.