Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018

343/2017 Sb.

Nařízení vlády

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2018 §4

Účinnost §5

INFORMACE

343

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 25. xxxx 2017

x xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2016, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2016, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2018 a xxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rok 2018 x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2018

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 odst. 1 xxxx. x) xx d) zákona x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 212/2016 Sb.:

§1

Výše všeobecného vyměřovacího xxxxxxx za xxx 2016 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2016 xxxx 28&xxxx;250 Kč.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2016 xxxx 1,0612.

§2

Xxxx xxxxxxxxxx hranic xxx stanovení výpočtového xxxxxxx

Xxx xxx 2018 xxxx

x) první xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 13&xxxx;191 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 119&xxxx;916 Xx.

§3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vdovského, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx rok 2018 činí 2&xxxx;700 Xx.

§4

Zvýšení důchodů x xxxx 2018

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, invalidní, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2018 se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosinci 2017 xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o 150 Xx xxxxxxx,

x) procentní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o 3,5 % xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x jiným xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx činností, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx x důvody xxxxxx xxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b), x xx xxxxx xx xxxx procentní xxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vdovských, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx důchodů zvýšených xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 343/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2018.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.