Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2017.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

336/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

336

VYHLÁŠKA

ze xxx 10. xxxxx 2017,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 197/2004 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx x. 99/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §32 x §13 xxxx. 11 xxxx. x) xxxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxx xxxxx, rybářské xxxxxx, ochraně mořských xxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx):

Čl. I

V §10 xxxxxxxx č. 197/2004 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx vyhlášky x. 239/2006 Xx. x xxxxxxxx č. 123/2016 Xx., odstavec 1 xxx:

"(1) Rybářský xxxxxx se vydává xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, 10 xxx, 3 xxx, 1 xxxx nebo 30 dní xxx xxx xxxx vydání.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 336/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.2017.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.