Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.10.2017 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

323/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

323

XXXXXXXX

xx dne 26. xxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 20/2012 Xx.

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §194 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx):

Xx. X

Xx §48 xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Xx., xx xxxxxx xxxx §48x, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 31 až 35 xxx:

"§48x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x čerpací stanice xxxxxxxxx hmot31)

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx proud xxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo vozidlovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxx dutinkami x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32).

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx proud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípojkami x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32).

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx vybaveny xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípojkami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx Xxxxx 2 x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx33).

(4) Vodíkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx34) xxx dodávky xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx.

(5) Vodíkové xxxxxxx xxxxxxx vydávající xxxxxx xxxxx používaný jako xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybavení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx34) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx paliva.

(6) Přípojky xxx xxxxxxxx vozidla xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vodíku musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx35) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx plynného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

31) Xx. 4 xxxx. 4 x xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/94/EU xx xxx 22. xxxxx 2014 o xxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

32) ČSN XX 62196-2 Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx zásuvková xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx.

33) ČSN EN 62196-3 Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx zásuvková spojení x xxxxxxxxx přívodky - Nabíjení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodivým xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xx rozměrovou xxxxxxxxxxxxx x zaměnitelnost xxx xxxxxxxxx zásuvková xxxxxxx s kolíky x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x střídavý/stejnosměrný xxxxx.

34) XXX X XXX/XX 19880-1 Plynný xxxxx - Čerpací xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxx požadavky.

35) XXX XXX 17268 Xxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx výkonné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanice podle §48x xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx nepoužijí xx xxxxxxxx stanice x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx provozu xxxx xxxxxxxx před 18. xxxxxxxxxx 2017.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 323/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.10.2017.

Xxxxxx xxxxxxx x. 323/2017 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.