Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.09.2017.


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

296/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. V

Přechodné ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. VIII

Přechodné ustanovení Čl. IX

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení Čl. XI

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. XII

INFORMACE

296

XXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx

Xx. I

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx č. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., zákona x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx č. 216/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona č. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx č. 105/2000 Xx., zákona č. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 204/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., zákona x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Xx., zákona x. 317/2001 Sb., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., zákona x. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx č. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 383/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Sb., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona č. 384/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 198/2009 Xx., zákona x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., zákona x. 69/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 80/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx č. 334/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 369/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 404/2012 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 293/2013 Xx., zákona č. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx č. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 2 písmeno x) zní:

"j) xx xxxxxxx x finančního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, i xxxx xx nejedná x investiční xxxxxxxx,".

2. X §9 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) znějí:

"m) xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

n) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,".

3. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x) až r), xxxxx xxxxx:

"x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx seskupení,

r) xx sporech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obrazu x zvuku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx")".

5. X §51 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxx.".

6. X §75x odst. 1 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx nařízení předběžného xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxx účastníků xxxxxxxx z obdobných xxxxxx stejnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".

7. X §85 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx zdržuje, xxxx xxx-xx xx xxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxx okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x informačním systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx.".

8. X §96 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxx-xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx až xx xx, co xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx soudu xxxxxxx xxxxxx, o věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soud rozhodne, xx zpětvzetí xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

9. Xx §102 xx xxxxxx nový §102x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§102x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xx návrh účastníka xxxx xx-xx xx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxxxx xxxxxxx svědka, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx totožnost xxxxx, jíž xx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba, xxx xx xxxx xxxx, xxxx xxx se xxxxxxxxx předsedy senátu x xxxxxxxxxxx soudu xxxx věznice xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx předsedou xxxxxx xxxxx xxxx ředitelem xxxxxxx xxxx ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx po xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx osoba, které xx xxxx xxxx, xxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxx xxxxx prováděného x xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxx týká, x xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu.

(4) Xxxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx se xxxx týká, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvukového xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx zvukový a xxxxxxxx záznam vždy. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, jíž xx xxxx týká, protokol xxxxxxxxxxxx.".

10. X §122 xxxx. 2 xx xxxxx "xx využití xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx obrazu x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x využitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. X §202 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx".

12. Xx §220 se xxxxxx nový §220a, xxxxx xxx:

"§220x

(1) Odmítne-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle §77 xxxx. 2, xxxxxxxx určí, xx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx jinak dán xxxxx xxx jeho xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx odvolací soud xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu v xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

13. V §238 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", x nichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrokem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x době xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrok xxxxxxxx xxxxxx nepřevyšující 50 000 Xx, xxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx".

14. X §238 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), která xxxxx:

"x) proti rozhodnutím x části týkající xx výroku o xxxxxxxxx xxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx, kterými bylo xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatku nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

15. V §238 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nepřevyšujícím 50 000 Xx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx obsahující dovoláním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč".

16. X §238 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx vydané v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.".

17. X §241x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx nelze xxxxx z důvodu xxx podle §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 písm. x) x x) x §229 odst. 3.".

18. V §241x xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241 ani xx xxxxx určené xx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

19. X §243x xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx,".

20. V §243x xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

21. X §243x se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx §241x xxxx. 3 věty xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §241, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud.".

22. X §243x xx dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx dodatečně o xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením.".

23. X §243x se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx xx xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

24. Xx §342 se xxxxxxxx xxxx §343 a 344, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxxx s xxxxxxxx

§343

(1) Ukládá-li xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx povinný xxxxxxxx xxx xxxx xxx, za xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náhrady xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx vykonávaném xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zajištění určeného xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx oprávněný.

(3) Není-li xxxxxxxx listinou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxx povinného zajištěna x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xx xxx povinného xxxxxxxxx a zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx provede i xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§344

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vyrozumí x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxx. Xxxxxxxx xx xx potřebné, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxx přítomen, xxxxxxx vykonavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bydlení, provede xx výkon rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx v §341 xxxx. 1 x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obydlí. Byl-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx obydlí, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §341 xxxx. 2 x 3 x §342.

(3) Zjistí-li xxxx xx nařízení xxxxxx rozhodnutí, popřípadě xx při jeho xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obydlí xxxxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Po přestěhování xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xx-xx takový; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxx. Nezačne-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, práva xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zanikají.

(5) Není-li xxxxx věci xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx §341 xxxx. 2 x 3 a §342.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x. 99/1963 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x pro xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxx xxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx zachovány.

2. Dovolání xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 334/2016 Xx. x xxxxxx x. 460/2016 Sb., se xxxx takto:

1. X §1 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx také xx řízení podle xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx zákony xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

2. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx znalce v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pro

1. xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxx ovládající xxxxxx x osobou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxx xxx xxxxxxxx odkupu xxxxxx společníka ovládané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx přeměn xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

3. V §20 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezletilému xx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

4. §27 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§27

Xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

Výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.".

5. Xx §27 xx vkládá nový §27x, který xxx:

"§27x

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx účastníku xxxxxxx xxxxxxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zahájit x bez návrhu.".

6. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§47x

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. X §85 xx xx xxxxxxx a) xxxxxx xxxx písmeno b), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

8. X §86 xxxx. 1 xx xxxx "x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "a), x) x e) x xxx xxxxxx xxxxxxx x §85 xxxx. x), jde-li x xxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x),".

9. X §86 xxxx. 2 xx xxxx "x) x x)" nahrazuje xxxxxx "c) x x)".

10. X §376 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xx xxxxxxx, xxx-xx řízení xxxxxxx x bez xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s opatrovníkem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §390 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "dětí".

12. Xx §425 se vkládá xxxx §425a, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§425x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Žalobu xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat x po 3 xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 31. prosince 1995 a

b) jsou xx xxxx xxxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx možné xxxxxx.

(2) Rozhodnutím x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem práv x povinností rodiče xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

13. V §434 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx.".

14. X §455 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. X §466 xxxxxxx x) xxx:

"x) souhlasu x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte,".

16. V §466 xx písmena x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

17. X §468 xxxx. 1 xx xxxx "x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x) x x)".

18. X §468 xxxx. 2 xx xxxx "x) x s)" xxxxxxxxx xxxxxx "p) x q)".

19. Za §468 xx vkládá xxxx §468x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§468x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxx §35 xxxx. 2, xxxx zahájí xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, jímž xx omezuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x méně xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

20. V §469 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

21. V §471 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxx xxxxx §466 xxxx. a) až x), g), xxx-xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx opatrovníka xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx §466 xxxx. x) až x), x), x), xxx-xx x svěření xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, o její xxxxxxx, xxxx x xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §466 xxxx. x) a q)".

22. X §471 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, xxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx možné tuto xxxxx dodržet.".

23. Xx §472 xx vkládá xxxx §472x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§472x

Xxxxx x prodlení

(1) Rozhoduje-li xxxx x xxxxxxxx xxx nezletilé xxxx, xxxx x rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. X xxxxx x prodlení xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx.

(2) Povinnost zaplatit xxxx x prodlení xxx xxxxxx x xxx xxxxx výživného xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx povinná x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.".

24. Xx §473 xx xxxxxx xxxx §473x, který xxx:

"§473x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx ústavní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

25. X §474 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci, xxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxxx".

26. X §482 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

27. V §503 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatelem odborné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx".

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx zákon x. 292/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x pro xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., zákona č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona č. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona x. 167/2013 Sb., xxxxxx č. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Sb., zákona x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx. x zákona x. 460/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 1 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §238 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu,".

Dosavadní písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx j).

2. X §7 odst. 1 se xxxx "x) až i)" xxxxxxxxx xxxxxx "e) xx j)".

3. V §9 xxxx. 1 xx středník za xxxxxx "xxxx" zrušuje x xxxx xxxx xx středníkem se xxxxxxxxx slovy "v xxxxx xxxxxxx 15 xxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx určit xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uplynutí xxxxx se xxxxxxxxxx.".

4. X §9 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Zjistí-li xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxx xxx předložena k xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x jeho zaplacení xx lhůtě, kterou xx určí x xxxxx xxxxxxx 15 xxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx kratší. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odvolací soud xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

5. V §9 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

6. X §11 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx písmeno x).

7. X §11 xxxx. 2 xxxxxxx g) xxx:

"x) navrhovatel v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a navrhovatele x řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

8. X §11 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx h) se xxxxxxxx jako písmena x) xx g).

9. X §11 odst. 4 se slova "x řízení před xxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

10. X §11 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření,".

11. X §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx vztahuje, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx dovolacím soudem.".

12. Xx §11 se xxxxxx nový §11a, xxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předsedy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků, xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §238 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

13. X xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx 8 xxxxxx xxxx položka 8x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 8x

Xx xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx způsobené xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx ochranném opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...2&xxxx;000 Kč".

14. V xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 23 xxxx 1 x 2 xxxxx:

"1. Za dovolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) peněžité xxxxxx xx xxxxxx 100&xxxx;000 Kč včetně…7 000 Xx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx…14&xxxx;000 Xx

x) xx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx…28&xxxx;000 Xx

x) x xxxxxxxxx případech…14 000 Xx

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxx xxxxxxx…4&xxxx;000 Xx".

15. X xxxxxxx Xxxxxxxx poplatků xx x xxxxxxx 23 xxxx 3 xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxx podle xxxx 2 xxxx xxxxxxx".

16. X příloze Xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx 23 xxxxxxxx xxx 8, který xxx:

"8. Xxxxxxxx za xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 se xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx. Poplatek za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx položky.".

17. X xxxxxxx Xxxxxxxx poplatků xx doplňuje položka 40, xxxxx zní:

"Položka 40

Xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxx diskriminací…1 000 Kč".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx zákon x. 549/1991 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x stavebním xxxxxxx

Xx. XXX

X §9a zákona č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 423/2003 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb. x xxxxxx č. 461/2016 Sb., xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudům x xxxxxxx exekutorům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 349/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 397/2006 Sb., xxxxxx x. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 294/2010 Xx., xxxxxx x. 215/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 14/2017 Xx. x xxxxxx x. 90/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. §37 se xxxxxxx.

2. X §41 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xx-xx xxxxxx xxxxx dotčen xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu změna x xxxxx xxxxx xxxxxxx práce po xxxxxxxxxxx xxxx změny.".

3. X §42 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) V xxxxxxx práce xxxxx xx xxxxxxx

x) jmenovitě xxxxxx soudci xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, vyšší xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x soudní xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx věcí, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx pobočce xxxxx (§13),

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudním oddělením xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx

1. xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx pobočce xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx této xxxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx budou zastupovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxx, x xxxxxx vyloučení, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem,

f) určuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tajemníků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vážných xxxxxx.".

4. X §42 xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

5. Xx §42 xx vkládají nové §42x xx 42f, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§42x

(1) Xxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "generátor xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx práce xxxx xxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx případ, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístup x datům xxxxxxxxx x přidělování věcí x trvání xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx generátor xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx než x xxxxxxxx technické xxxxxxx, xxxxxxx xxx nařízení xxxxxxxx pohotovosti xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx přidělování insolvenčních xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx s §42 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stejné soudní xxxxxxxx.

Xxxxxx přidělování věcí xxxxx xxxxxxx xxxxx

§42x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jednotlivým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výběrem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, jsou-li xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx určitou xxxxxxxxxxxx zřízena xxxxxxx xxx soudní xxxxxxxx. Xxxxxxxx náhodného xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x tehdy, xxxxx-xx soudnímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx věc xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx přidělena, xxxxxxxxxxx 6 xxxxx, xxxx lze-li takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx očekávat,

b) xxxxx x personálním xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx, xxxxxx-xx soudce x xxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42x

(1) Xxxx, xxxxx se nepřidělují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx práce xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 2 x 3 zaznamená xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x automatickému xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxx přidělených xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělování xxx, xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx soudce xxxxxxx x §42 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §42x xxxx. 3 xxxx. x), vrací xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx doručeno xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx. Bylo-li soudu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx věci na xxxx žádost.".

6. §44 xxx:

"§44

Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nepřekonatelná xxxxxxxx xxxxxx, vyššímu xxxxxxxx úředníku, soudnímu xxxxxxxxx, soudnímu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx úkon, který xxxxxxx odkladu, a xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx jej xxxxx rozvrhu xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx potřebný xxxx xxxxxxx.".

7. V §45 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx práce a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. X §50 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.".

9. X §51 xxxx. 2 xx xx větu xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".

10. X §52 odst. 2 xx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx rozvrhu xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx radě xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx.".

11. V §53 xxxx. 2 se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) předkládá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soudcovské xxxx xxxxxxxxxx xx 30. listopadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.".

12. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "sleduje" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

13. X §125 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rozdělování xxxx xxxxx rozvrhu xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

14. X §126 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

15. X §127 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový odstavec 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

16. X §167 xx xx konci textu xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx".

17. §175x zní:

"§175f

Soud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení,

2. rodné xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "identifikační xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

2. rodné xxxxx,

3. číslo smlouvy,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

18. Xx §175x xx xxxxxxxx nové §175x x 175h, xxxxx znějí:

"§175g

Soud xxx xxxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx z informačního xxxxxxx doplňkového penzijního xxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení,

b) xxxxx číslo, x xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x registru xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

§175x

X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx jsou nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije §37 xxxxxx č. 6/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §15 xxxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 399/2012 Sb. x xxxxxx č. 403/2012 Sb., se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x soudním xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §41 xxxxxx č. 216/1994 Sb., x rozhodčím xxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx "X xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx x k řízení" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx nálezu xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxx zákona xx x prvním stupni xxxxxxxxx krajský xxxx. X xxxxxxxx řízením".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem po xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx čl. VIII bodů 2 xx 15, xxxxx nabývají účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 296/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.9.2017 x xxxxxxxx ustanovení xxxxx páté čl. VIII xxxx 2 až 15, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2019

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.