Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.08.2017.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

224/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

224

VYHLÁŠKA

ze xxx 14. xxxxxxxx 2017,

kterou se xxxx vyhláška x. 368/1999 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x počty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 222/2017 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 368/1999 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxx a počty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx o pobytu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 363/2001 Xx., xxxxxxxx x. 198/2004 Sb., vyhlášky x. 164/2006 Xx. x xxxxxxxx x. 416/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxxxx xxxxx musí být xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx s tmavými xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx osoba xxxxxxx xx zdravotních nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oči x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx x xx obličeji xxxxxxxx xxxxx.".

2. §2 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod čarou x. 1 x 2 xxx:

"§2

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

x) jednu fotografii x xxxxxxx o

1. xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx,

2. vydání xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu,

5. xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizený nebo xxxxxxxxx,

6. vydání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx 15 xxx věku xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

8. vydání potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x žádosti x

1. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx1), x xxx xx vyplývá právo xx volný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru2), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx státu, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx1), x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx volný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru2), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx již nelze xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx podoby xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxx1), z xxx xx vyplývá xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx takovému právu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. vydání xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, občana xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx1), x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pohyb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx Dohodou x Evropském hospodářském xxxxxxxx2), nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana xxxxxxxx xxxxx.

1) Xxxxxxxxx Dohoda xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxx X a XXXX Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx XXX č. 158/2007 xx xxx 7. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx X (Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx XXXX (Právo xxxxxxxxx) Xxxxxx x XXX.".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 224/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.8.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.