Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1942.


Vládní nařízení o stavebním ruchu

1/40 Sb.

Vládní nařízení

Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

INFORMACE

1

Xxxxxx nařízení

ze xxx 9. listopadu 1939

x xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. XX xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ze xxx 15. xxxxxxxx 1938, x. 330 Xx.:

Čl. I

Podle ustanovení hlavy I xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 1936, x. 65 Xx., x stavebním xxxxx, lze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1942.

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy II xxx. x. 65/1936 Sb. xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1942.

Xx. XXX

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1941 přísluší xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

1. xx dobu 3 xxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxx x §134 xxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1927, x. 76 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xx xxx 2. července 1936, x. 226 Xx. (x dalším xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx);

2. xx xxxx 23 xxx, xxx-xx x stavby xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v roce 1942 xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx xxxx.

§2

(1) Xxxxxx osvobozené xxxxx §1, odst. 1 xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od dávky x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xx xxxx 8 xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §134 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

2. xx xxxx 18 xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §136 xxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 zák. x. 65/1936 Xx. vztahuje xx též na xxxxxxx xxxx dokončených x letech 1941 x 1942.

Xx. IV

§1

Záruku xxxxx xxxxxxxxxx hlavy XX xxx. č. 65/1936 Sb. xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1942.

§2

Ustanovení §41, xxxx. 1, č. 1 xxx. č. 65/1936 Xx., zní xxxxx:

"1. na xxxxxx xxxx x malými xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;"

§3

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx částky 100,000.000 X.

Xx. X

§1

(1) Na xxxxxx nájemních xxxx x xxxx určenými xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx udělen xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(2) Nájemní xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx podmínkám §136 zákona x xxxxxxx daních a xxxxxxxxxx xxxxxxx byty, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kuchyní, xxxxxx neobytnou, - xxxxxxxxx v xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. - smí xxxxxx

1. xxxxxxx 26 x2, xxxxxx-xx se xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx koutem xxxx x neobytnou kuchyní;

2. xxxxxxx 40 m2, xxxxxxxx-xx byt xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod x. 1 ještě xxxxxxx;

3. nejvýše 52 x2, obsahuje-li xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x. 1 xxxxx dvě ložnice.

(3) Xx-xx byt určen xxx rodinu x xxxxxx počtem dětí, xxx zříditi xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 12 x2.

(4) Xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx lze xxxxxxxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxx xxx jde-li x zřízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxx v xxxxxx xxxxx §1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rodinám, x to xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx nemajetným manželům xx xxxxxxx 30 xxx. Výjimku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Říše nebo Xxxxxxxxxxxx nebo zaměstnancům xxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx příjmu členů xxxx xxxxxx x xxx bydlících, nepřesahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx bylo nutno xxxxxxxx x bytu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx příspěvku obce xxxxx §3.

§3

(1) Podporu xxxxx §1, odst. 1 lze xxxxxxx xxx xxxxx, zavážou-li xx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx aspoň 1 % xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx obec xxxxx stavbami uspokojiti xxxxxxx xxxxxxx nemajetných xxxxx, může býti xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo sociální x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§4

X xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx IV xxx. x. 65/1936 Xx. x xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx smí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezaručené zápůjčky xxx xxxx uhrazen

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx;

2. 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, počítajíc x to i xxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x stavby xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3, xxxx. 2.

§5

(1) Xxxxxxxx Protektorátu může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §3, xxxxxxxx-xx, že si xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Zápůjčka Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

1. xxx-xx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx pozemek, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

2. xxx-xx x stavby sdružení xxxxxxxxx x §3, xxxx. 2, xxxxxxx 40 % stavebního xxxxxxx, počítajíc x xx i xxxxxx xx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pořadí předcházejících xxxxxxx 90 % xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zápůjčky Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) x 1 % xxxxxxx xxx 3% úrok z xxxxxxxxx jistiny xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx financí xx zřetelem k xxxxxxxxxx xxxxxxx nájemníků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxx Protektorátu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx domě, xx xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxx, zástavním xxxxxx.

(2) X zápůjčkách Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §47, xxxx. 1 xxx. č. 65/1936 Xx.

§7

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx mohou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx částky 100,000.000 X; ministr financí xx xxxxxxxx, aby xxxx částku opatřil xxxxxxxxx operacemi.

§8

(1) X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §§61 xx 63 xxx. x. 65/1936 Xx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xx xxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx Protektorátu xxxx xx státních xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10,000.000 X xxxxx.

§10

X podpoře xxxxx §1, xxxx. 1 xxxxx přiměřeně ustanovení §42, xxxx. 2 x §§49, 53, 55 x 56 xxx. x. 65/1936 Xx.

Xx. VI

Obce jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Čl. XXX

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1940; xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ministry.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xx. Havelka v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 1/40 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1940.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

20/42 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 1 Xx. x xxxx 1940, x stavebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.42

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.