Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1942.


Vládní nařízení o stavebním ruchu

1/40 Sb.

Vládní nařízení

Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

INFORMACE

1

Vládní xxxxxxxx

xx xxx 9. xxxxxxxxx 1939

x xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Morava xxxxxxxx podle čl. XX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 15. prosince 1938, x. 330 Xx.:

Xx. X

Xxxxx ustanovení hlavy I xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 1936, č. 65 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xxx vyvlastňovati xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1942.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy II zák. č. 65/1936 Xx. xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1942.

Xx. XXX

§1

(1) Stavbám xxxxxxxxxx v xxxx 1941 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

1. xx dobu 3 xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §134 xxxxxx xx xxx 15. června 1927, x. 76 Xx., x přímých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx 2. xxxxxxxx 1936, x. 226 Sb. (x xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx);

2. xx xxxx 23 xxx, jde-li x xxxxxx domů x malými byty x xxxxxx provozovnami xxxxx §136 téhož xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1942 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 x xxx xxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od dávky x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xx xxxx 8 xxx, xxx-xx o xxxxxx uvedené x §134 zákona x xxxxxxx xxxxxx;

2. xx xxxx 18 let, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §136 xxxxx zákona.

§3

Osvobození xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 xxx. x. 65/1936 Xx. xxxxxxxx xx též xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1941 x 1942.

Čl. XX

§1

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx IV xxx. č. 65/1936 Sb. xxx xxxx záruku Protektorátu xxxxxxx na stavby, x xxxxx bude xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1942.

§2

Xxxxxxxxxx §41, xxxx. 1, x. 1 zák. x. 65/1936 Sb., xxx xxxxx:

"1. xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;"

§3

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 100,000.000 K.

Xx. X

§1

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx nemajetné xxxxxx xxxx xxxx udělen xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx vyhovovati xxxxxxxxx §136 zákona x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx podlahová xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kuchyní, xxxxxx neobytnou, - xxxxxxxxx x to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. - smí xxxxxx

1. nejvýše 26 x2, xxxxxx-xx se xxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx koutem nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxx 40 x2, xxxxxxxx-xx byt xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod x. 1 ještě xxxxxxx;

3. xxxxxxx 52 x2, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených xxx x. 1 xxxxx xxx ložnice.

(3) Xx-xx byt xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výměře xxxxxxx 12 x2.

(4) Xxxxxxxxx v domech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx není xxxxxxxxx; výjimku xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxx xxx xxx-xx x xxxxxxx malých xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxx x xxxxxx xxxxx §1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rodinám, x to podle xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí, xxxx nemajetným xxxxxxxx xx xxxxxxx 30 xxx. Výjimku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx pronajímaného xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx článku x xxx xxxxxxxxx obce xxxxx §3.

§3

(1) Xxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1 lze uděliti xxx xxxxx, zavážou-li xx, že budou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 % xx součtu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Nemůže-li xxxx xxxxx xxxxxxxx uspokojiti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx býti xxxxxxx udělena xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. X takovém případě xxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§4

X xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX xxx. x. 65/1936 Xx. x xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx smí xxxxxx xxxxxxx částku, xxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

1. xxxx stavební náklad, xxxxxxxxx v xx xxxxxx na xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx;

2. 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x to x xxxxxx na xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3, odst. 2.

§5

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx x §3, xxxxxxxx-xx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx zápůjčku xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výši.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx smí činiti

1. xxx-xx x stavby xxxx, xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xx xxxxxx xx pozemek, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxx plně xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

2. xxx-xx x stavby xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3, xxxx. 2, xxxxxxx 40 % stavebního xxxxxxx, počítajíc x xx x xxxxxx xx pozemek, a x xxxxxxxxxxx zápůjček x pořadí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx se umořují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splátkami (xxxxxxxx) o 1 % xxxxxxx xxx 3% xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx stavbu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právem.

(2) X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx přiměřeně ustanovení §47, odst. 1 xxx. x. 65/1936 Xx.

§7

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnuty xx xxxxxx částky 100,000.000 X; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§61 xx 63 zák. x. 65/1936 Sb.

(2) Xx xxxxxxxx zápůjček Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xx xxxxxx výdajů xxxxxxxxx x příspěvkem Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx budoucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10,000.000 X xxxxx.

§10

X xxxxxxx xxxxx §1, dost. 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §42, odst. 2 x §§49, 53, 55 x 56 xxx. x. 65/1936 Xx.

Čl. XX

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xx. VII

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1940; xxxxxxxx je ministři xxxxxxxx x zdravotní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. Hácha x. r.

Ing. Xxxxx x. r.

Ježek v. x.

Xx. Xxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Havelka x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxx v. r.

Dr. Xxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 1/40 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1940.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

20/42 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nařízení x. 1 Sb. x xxxx 1940, x stavebním ruchu

s xxxxxxxxx od 1.1.42

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.