Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

444/2016 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

444

XXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 522/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 304/1997 Xx., xxxxxx č. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 229/2005 Sb., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., x xxxxxxxxx §34 odst. 3 tohoto zákona:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 522/2006 Sb., x xxxxxxx odborném xxxxxx a kontrolách x xxxxxxxx dopravě, xx znění xxxxxxxx x. 39/2010 Xx., xxxxxxxx x. 269/2012 Xx. x vyhlášky x. 9/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx konci xxxxxxxx xxx čarou x. 2x se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 xx xxx 18. xxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1071/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/XX.".

2. X §5 xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 7 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx X xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx7),

x) při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klasifikováno jako xxxxx xxxxxxx porušení x xxxxx xx xxxxxxx X1 až X9, X1 x X1 xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx ke ztrátě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx7), xxxx

x) při xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx klasifikováno jako xxxxx xxxxxxx porušení, xxxxx xx skupiny X, C, X, X2 xx I5 xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel Xxxx, xxxxx mohou xxxx xx xxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě7), x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx opakovaně.

7) Příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 xx xxx 18. března 2016, kterým se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxx vést xx xxxxxx dobré pověsti xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2006/22/XX.".

3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažných porušení xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx7)".

4. Xxxxxxx x. 8 xx zrušuje.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2017.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 444/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.