Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

444/2016 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

444

XXXXXXXX

xx dne 19. xxxxxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 522/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x kontrolách v xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví podle §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/1994 Xx., o silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 304/1997 Xx., zákona č. 150/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx č. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Sb. x xxxxxx č. 64/2014 Xx., k xxxxxxxxx §34 xxxx. 3 xxxxxx zákona:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 522/2006 Sb., x státním xxxxxxxx xxxxxx x kontrolách x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 39/2010 Xx., xxxxxxxx x. 269/2012 Xx. a xxxxxxxx x. 9/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 ze xxx 18. března 2016, kterým se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/22/XX.".

2. X §5 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klasifikováno xxxx nejzávažnější porušení x spadá do xxxxxxx X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažných porušení xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx7),

x) xxx zjištění xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx H1 xx X9, X1 x X1 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel Xxxx, xxxxx mohou xxxx ke ztrátě xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx7), xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx klasifikováno jako xxxxx xxxxxxx porušení, xxxxx xx xxxxxxx X, C, X, X2 xx X5 xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx vést xx xxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě7), x xxxx zjištěno x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7) Příloha XXX nařízení Xxxxxx (XX) 2016/403 ze xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx mění příloha XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/22/XX.".

3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x. 8 x této xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx7)".

4. Xxxxxxx č. 8 xx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017.

Ministr:

Ing. Xxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 444/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.