Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

264/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna horního zákona Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o metrologii Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o státní pomoci při obnově území Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákoníku práce Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. XIII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIV

INFORMACE

264

XXXXX

xx dne 14. xxxxxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx trestního xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění zákona x. 57/1965 Sb., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., zákona x. 48/1973 Xx., xxxxxx č. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Sb., xxxxxx č. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx č. 150/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona č. 227/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 77/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 424/2001 Xx., zákona x. 200/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 283/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Sb., zákona x. 587/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 45/2005 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 239/2005 Xx., zákona x. 394/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 321/2006 Xx., zákona č. 170/2007 Sb., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 90/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 135/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., zákona x. 52/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2010 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2010 Sb., xxxxxx x. 150/2011 Sb., xxxxxx x. 181/2011 Xx., xxxxxx x. 207/2011 Xx., zákona x. 330/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 43/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 273/2012 Sb., xxxxxx x. 390/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 141/2014 Xx., xxxxxx x. 77/2015 Xx., xxxxxx č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Xx. x zákona x. 163/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §81x xxxx. 1 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxx materiál" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxx xxxx radioaktivní xxxxx".

2. X §87x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XX

X §3 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 253/2005 Xx. x xxxxxx x. 341/2011 Sb., xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy ", xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. III

V §18 xxxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 541/1991 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx. x xxxxxx x. 85/2012 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povolit činnosti, xxxxx by xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a ke xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 137/2002 Xx., zákona x. 226/2003 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 481/2008 Sb., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx. x xxxxxx x. 85/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 xx na konci xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx měřidel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx".

2. §14x xx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx čarou x. 2x xxxxxxx.

3. V §23 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 2x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 4.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie a xxxxxxxxxxxx záření

Čl. X

Xxxxx č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 249/2011 Sb., zákona x. 250/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb. x zákona č. 250/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx I xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1, 1x, 1c, 2, 2x, 3, 3a, 4x, 5, 6, 6x, 6x, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11x, 11x, 11x, 11e, 12, 13, 13x, 13x, 13x, 13x, 13x, 13x, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 24, 25, 41 x 41 xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx X xx xxxxxxx.

3. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx "obecných xxxxxxxx xxxxxxxx27),28) o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

4. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx27)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §34 odst. 3 se slova "Xxxxxxxxx předpis xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx".

6. X §36 xxxx. 1 x 2 xx slova "xxxxxxxxxxxx xx jadernou xxxxx" xxxxxxxxx slovy "vzniku xxxxxxxxxx k náhradě xxxxxxx škody".

7. X §36 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx pojistného plnění".

8. X §36 xxxx. 5 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

9. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pojištění xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; x případě xxxxxxxxx začínají xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx".

10. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x), xx za xxxxxxxx xxxxx způsobenou xxxxx událostí odpovídá" xxxxxxxxx slovy ", xx xx xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx".

11. §46 xx 48 se včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 až 40 xxxxxxx.

12. Příloha x xxxxxx xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

X §10 xxxx. 5 xxxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx zákona x. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 25/2015 Xx., se za xxxxx "dluhu" xxxxxxxx xxxxx "a s xxxxxxxx výdajů financovaných x prostředků xxxxxxxxx xxxx xxxxx atomového xxxxxx".

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx "s radioaktivními xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 9 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pod xxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 12/2002 Sb., o xxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x státní xxxxxx xxx xxxxxx území), xx xxxxx zákona x. 347/2005 Xx. x zákona x. 278/2009 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "4".

2. X §4 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) X xxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obnovy xxxxx xxxxx odstavce 2.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Čl. XX

Xxxxxxx 106 a 107 xxxxxxx k xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 249/2011 Xx., včetně xxxxxxxx pod čarou x. 65 xxxxx:

"Xxxxxxx 106

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx65)

x) k xxxxxxxx jaderného zařízení...Kč 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení...Kč 5&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jaderným reaktorem...Kč 3&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3 000

f) x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 5 000

g) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x nakládání x jaderným materiálem...Kč 1&xxxx;000

x) x xxxxxx xxxx vývozu jaderné xxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oblasti...Kč 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx; xxxxx pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx...Xx 3&xxxx;000

x) x provozu xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x uvolňování xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x skladování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxx x České republiky xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x členského xxxxx Xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxx radioaktivního xxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx pro xxxxx jeho zpracování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx65)

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx vyřazování x xxxxxxx jaderného xxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx etapám vyřazování x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. kategorie a xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x nakládání xx zdrojem ionizujícího xxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx látky...Kč 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany...Kč 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxx přípravě xxxx x xxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku...Kč 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovaném xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx...Xx 1 000

h) x xxxxxxxx stavebního xxxxxxxxx xx xxx...Xx 1 000

i) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odborné xxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx x xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx...Xx 1&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 1 000

3. Xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx...Xx 500

Osvobození

Od xxxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podnik, x xxxxx xxxxxxxx činnosti xx dobývání radioaktivních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobývání xxxxxxxxxxxxxx nerostů.

Položka 107

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx obalových xxxxxxx

x) xxxx určených xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 100 000

b) typů xxxxxxxx pro ozářené xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx...Xx 100&xxxx;000

x) typů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 50&xxxx;000

x) typů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 10&xxxx;000

x) typů xxxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxxxxxx xxxx štěpné xxxxx...Xx 5&xxxx;000

x) v případech xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) xx x)...Xx 1&xxxx;000

2. Vydání xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx...Xx 500

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx významných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 5 000

b) xxxxxxxxx zdrojů ionizujícího xxxxxx...Xx 1 000

4. Vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu...Kč 50

65) Xxxxx x. 263/2016 Xx., xxxxxxx xxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 345/2009 Xx., xxxxxx č. 379/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb. x xxxxxx x. 91/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §13 xxxx. 2 x §16 xxxx. 2 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

2. X §13 xxxx. 2 x §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx je jaderné xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", které xxxx xxxxxxxx zařízením nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx zařízením".

3. X §79 xxxx. 2 xxxx. o) se xxxxx "jaderné xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "stavbu xxxxxxxxxxx s úložišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx přírodní radionuklidy xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zařízením xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jaderným xxxxxxxxx,".

4. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxx "jaderná xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "stavby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

5. X §194 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "výlučně" a xxxxx "xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx jaderným zařízením xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízením".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákoníku xxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 116/2008 Xx., zákona x. 121/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 294/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx č. 320/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 185/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 385/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 155/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013, xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 182/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x zákona x. 47/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §303 xxxx. 1 písm. x) xx doplňuje xxx 19, který xxx:

"19. Xxxxxx úložišť radioaktivních xxxxxx,".

2. V §347 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx ochraně" xxxxxxxxx xxxxx "atomového xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 99x xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 167/2012 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 66/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Sb., xxxxxx č. 126/2016 Xx. x xxxxxx x. 147/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §16 odst. 1 se xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 15 zrušuje.

Dosavadní písmena x) až l) xx označují xxxx xxxxxxx i) až x).

2. X §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "x l)" nahrazují xxxxx "a k)".

3. X §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xx x)".

4. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xx x)".

5. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) se xxx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 8 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 7 xx 11.

6. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "bodech 2, 11 a 12" nahrazují xxxxx "xxxxxx 2, 10 x 11".

7. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "xxxxxx 4 xx 9" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx 4 až 8".

8. V §18 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx "xxxxxx 3 xx 11" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx 3 až 10".

9. X §27 xxxx. 3 xx slova "§16 odst. 1 xxxx. l)" xxxxxxxxx xxxxx "§16 odst. 1 písm. k)", xxxxx "§16 odst. 1 písm. x) xx k)" xx xxxxxxxxx xxxxx "§16 xxxx. 1 xxxx. x) xx j)", xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x §16 xxxx. 1 písm. x)", xxxxx "§16 xxxx. 1 xxxx. x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "§16 xxxx. 1 xxxx. x)" x slova "xxxx 6, 7 xxxx 9" xx nahrazují xxxxx "bodě 6 xxxx 8".

10. X §108 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem.".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x specifických zdravotních xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 47/2013 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx. x xxxxxx x. 205/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", při xxxxxxxxx pro xxxxxxxx-xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

2. V §72 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx x xxxxxxxxx ozářením, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §36, xxx xxxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx případech a xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. V §72 xxxx. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx g).

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017.

x x. Xxxxxxx-Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 264/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.