Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2016.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

258/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. V

Přechodné ustanovení Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. X

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XI

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o finančním zajištění Čl. XV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVI

INFORMACE

258

ZÁKON

ze xxx 14. xxxxxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 145/2000 Sb., xxxxxx č. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 321/2001 Xx., zákona x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 226/2003 Sb., zákona x. 439/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 229/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x 308/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Sb. x xxxxxx x. 378/2015 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 1 xx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

2. X §2 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. II

Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx č. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 123/2000 Sb., zákona x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., zákona x. 249/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Sb., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 164/2001 Sb., zákona x. 256/2001 Sb., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Sb., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., zákona č. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx č. 228/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona č. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., zákona č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx č. 215/2005 Xx., zákona č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 191/2006 Xx., xxxxxx č. 212/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., zákona x. 160/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 151/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 145/2010 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 351/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 199/2012 Xx., zákona x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 234/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 309/2013 Xx., zákona x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 140/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., zákona x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Xx., zákona x. 91/2016 Xx. x xxxxxx č. 126/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 xx xx konci xxxxx písmene a) xxxxxxxx xxxxx "poskytování x zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx,".

2. V příloze x. 2 ŽIVNOSTI XXXXXX se xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx" xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X příloze zákona č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb. xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona č. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., xxxxxx č. 87/2015 Xx. a zákona x. 161/2016 Xx., xxxxxxx 17x xxx:

"Xxxxxxx 17x

Xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3&xxxx;000 Xx".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 439/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Xx., zákona č. 215/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 287/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona č. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 37/2012 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 227/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., zákona x. 219/2015 Sb., xxxxxx č. 220/2015 Xx. a xxxxxx x. 375/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx některou x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx".

2. V §1 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxx "Banka xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §25x odst. 3 xx na konci xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "a" x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 226 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x rezervách xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 244/1994 Xx., xxxxxx x. 132/1995 Xx., xxxxxx č. 211/1997 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 216/2009 Sb., zákona x. 278/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxx x. 221/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §5x xxxx. 2 xxxxxxx a) zní:

"a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr x".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 6x xx xxxxxxx.

2. X §5a xxxx. 2 xx na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje tečkou x písmeno x) xx xxxxxxx.

3. V §5x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, u nichž xxxx základního kapitálu x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních institucí".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §5x xxxxxx č. 593/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 442/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 278/2001 Sb., zákona x. 482/2001 Xx., xxxxxx x. 127/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx 285/2009 Xx., xxxxxx x. 295/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx č. 92/2011 Xx., xxxxxx x. 136/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb. x zákona x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §44 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nebankovními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx vázaného xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, vázanými xxxxxxxx x zahraničními xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, x".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f).

2. X §44x xxxx. 1 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx".

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9m xxx:

"9x) Xxxxx x. 257/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru.".

4. V §44x odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uděleného xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení x o výkonu xxxxxxxxxx nálezů

Čl. XXXX

Xxxxx č. 216/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx rozhodčích nálezů, xx znění xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 91/2012 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx "s xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xx xxxxx, xxxxx se spotřebitelem xxxxxxx xxxxxxxxxx,".

2. X §3 xx odstavce 3 až 6 xxxxxxx.

3. X §4 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

4. V §8 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

5. V §15 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §25 xxxx. 2 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

7. X §25 odst. 3 xx xxxx poslední xxxxxxx.

8. V §31 xx písmena x) x x) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

9. X §32 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

10. X §32 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

11. X §33 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

12. X §34 xx xxxxx "x), b)," xxxxxxxxx xxxxx "a) xxxx x)," a xxxxx "x) xxxx x)," se zrušují

13. X §34 xxxx. 2 xx xxxxx "x §31 xxxx. x) xx x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "x §31 xxxx. x) xx x)".

14. X §34 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

15. X §35 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx c) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

16. Xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 216/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Ustanovení §40x xx §40x xxxxxx x. 216/1994 Sb. xx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použijí xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 96/1993 Sb., o xxxxxxxxx spoření x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 35/1993 Xx., xx znění xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 423/2003 Xx., zákona x. 292/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 348/2010 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 135/2014 Xx. x xxxxxx x. 104/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 odst. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx j) xxxxxxxx slova "; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxx oprávněných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx".

2. X §9 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx písmeno x), xxxxx zní:

"k) xxxxxxxxx xxxxxxx akreditované osoby xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

X §25x xxxx. 3 xxxxxx č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., zákona x. 41/2011 Sb. x zákona č. 135/2014 Xx., xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 226 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx zákona x. 217/2005 Xx., zákona x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Xx., zákona č. 48/2006 Sb., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx č. 227/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx č. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., zákona x. 296/2008 Sb., xxxxxx č. 297/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona č. 141/2009 Xx., zákona x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 291/2009 Xx., zákona č. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., zákona x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Xx., zákona x. 134/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona č. 245/2011 Sb., zákona x. 249/2011 Sb., xxxxxx č. 255/2011 Xx., xxxxxx č. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Sb., zákona x. 344/2011 Sb., xxxxxx č. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Sb., xxxxxx č. 19/2012 Xx., zákona x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Sb., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Sb., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 496/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Sb., xxxxxx č. 50/2013 Xx., zákona č. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Sb., zákona x. 186/2013 Sb., xxxxxx x. 232/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx č. 249/2014 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 259/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Xx., zákona č. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Xx., xxxxxx č. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 224/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx. a xxxxxx x. 148/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 9x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

2. V xxxxxxx xxxxxxx 65 v xxxx 9 se xxxxxxxx xxxxxxx x) xx x), která xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 50&xxxx;000

x) xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr...Kč 10&xxxx;000

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 50&xxxx;000

x) prodloužení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr...Kč 25&xxxx;000".

3. X xxxxxxx xxxxxxx 65 xx xxxxxxxx body 11 x 12, xxxxx xxxxx:

"11. Xxxxx

x) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr...Kč 2&xxxx;000

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 2 000

12. Prodloužení xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 25&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx úvěr...Kč 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxx vázaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vázaného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 1 000".

4. X xxxxxxx xxxxxxx 65 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 65 xxx:

"Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 12 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x podle xxxx 12 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx vždy xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx lhůtě 30 dnů přede xxxx skončení xxxxxxxxx.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x platebním xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx. a xxxxxx x. 261/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §36 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §37 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který zní:

"(3) Xx-xx se registrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, akciovou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx původ xx xxxxxxxxx x nezávadný, xxxxxxx xx xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx a

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x).".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

3. X §37 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxx "xxxx 3".

4. X §42 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

5. Xx xxxxx §42 xx xxxxxxxx věta "Xxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxx xx obdobně §37 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx. x) x x) a odst. 4, §38 x 39.".

6. X §43 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

7. X §43 odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx zúžit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

8. X §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8".

9. X §44 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx poskytování spotřebitelského xxxxx, xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr x xxxxxxxx nebankovního xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru.".

10. X §53 xx xx xxxxx odstavce 1 doplňuje věta "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx poskytování xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru.".

11. X §54 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx-xx xx registrace vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx vztahovat na xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxx Česká národní xxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxx

x) xx evropskou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 20 000 000 Xx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

12. X §54 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx 3".

13. Na xxxxx §58x xx xxxxxxxx xxxx "Podá-li xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebi xxxxxxxx xxxxx, použijí xx obdobně §54 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx. x) x x) x odst. 4 x §55 x 56.".

14. X §58x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx,".

15. X §58b xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

16. X §59 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru.".

17. V §125 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

18. X §125 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) v xxxxxxx s §44 xxxx. 1 větou xxxxxx xxxxxxxx některý x xxxxxxxxx týkajících xx kapitálu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo".

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e).

19. X §125 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx "2 xxxx. b)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x)".

20. V §125 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "x)" xxxxxxxxx slovem "x)".

21. V §126 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

22. V §126 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §59 odst. 1 xxxxx druhou xxxxxxxx některý x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx písmeno e) xx označuje jako xxxxxxx f).

23. V §126 xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) xxxx x)".

24. X §136 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx o xxx, zda se xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx služeb.".

25. X §142 xx xxxxx "§37 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "§37 xxxx. 4" x xxxxx "§54 xxxx. 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "§54 xxxx. 4".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx mohou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registrace x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xx xxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X §7 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx č. 408/2010 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 303/2013 Xx., se slovo "xxxxxxxxxxx," zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XVI

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx dnem čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

x z. Xxxxxxx-Xxxxxxxxx x. r.

Zeman v. x.

Xxxxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 258/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.12.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.