Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2016.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

258/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. V

Přechodné ustanovení Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. X

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XI

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o finančním zajištění Čl. XV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVI

INFORMACE

258

XXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2016,

kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., zákona x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Sb., xxxxxx x. 102/2001 Xx., zákona č. 321/2001 Sb., zákona x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Sb., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x 308/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb., zákona x. 250/2014 Sb. x xxxxxx č. 378/2015 Xx., se xxxx takto:

1. V §2 xxxx. 1 xx slova ", xxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx" xxxxxxx.

2. X §2 xxxx. 2 xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x zrušuje.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. II

Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., zákona x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., zákona č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx č. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Sb., xxxxxx č. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Sb., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Sb., zákona x. 100/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 119/2002 Sb., xxxxxx č. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 224/2003 Xx., zákona č. 228/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 326/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx č. 58/2005 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx č. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., zákona č. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 151/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 351/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 234/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 309/2013 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 140/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona x. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 267/2015 Xx., zákona x. 88/2016 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx. x xxxxxx č. 126/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. V §3 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx x činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx,".

2. V příloze x. 2 XXXXXXXX XXXXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxx "Poskytování xxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx" xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X příloze xxxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx. xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., zákona x. 255/2000 Sb., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Sb., zákona x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona č. 404/2012 Sb., zákona x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 161/2016 Xx., xxxxxxx 17x zní:

"Položka 17x

Xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3&xxxx;000 Xx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx č. 16/1998 Xx., zákona č. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 287/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Sb., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona č. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Sb., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 220/2015 Xx. x xxxxxx x. 375/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze tehdy, xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovávat xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx".

2. X §1 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx zákona.".

3. X §25x odst. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx se xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) poskytnutí informací Xxxxxxxxxx parlamentu xxx xxxxx xxxxxx vyšetřovacích xxxxxxxxx podle xx. 226 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x příjmů

Čl. X

Xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx č. 244/1994 Sb., zákona x. 132/1995 Sb., xxxxxx x. 211/1997 Xx., zákona č. 333/1998 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Sb., xxxxxx č. 176/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., zákona x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., zákona č. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., zákona x. 267/2014 Sb. x xxxxxx x. 221/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §5x odst. 2 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxx osobami oprávněnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr x".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 6x xx zrušuje.

2. X §5x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx zrušuje.

3. X §5x odst. 4 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx základního xxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "zbývajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §5x xxxxxx x. 593/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx od prvního xxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x České národní xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., zákona x. 442/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 278/2001 Xx., xxxxxx x. 482/2001 Xx., xxxxxx č. 127/2002 Xx., zákona č. 257/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx 285/2009 Xx., xxxxxx x. 295/2009 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx č. 92/2011 Xx., zákona x. 136/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., zákona č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx. x zákona č. 377/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §44 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx vázaného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vázanými xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx, x".

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

2. X §44x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "poskytování nebo xxxxxxxxxxxxxxx".

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9m xxx:

"9x) Xxxxx č. 257/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

4. X §44x odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x rozhodčím xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx nálezů

Čl. XXXX

Xxxxx č. 216/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 19/2012 Xx., zákona x. 91/2012 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xx xx slova "x xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,".

2. V §3 se xxxxxxxx 3 až 6 xxxxxxx.

3. V §4 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

4. V §8 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

5. X §15 xxxx. 2 xx xxxx poslední zrušuje.

6. X §25 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

7. V §25 xxxx. 3 xx věta poslední xxxxxxx.

8. V §31 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

9. X §32 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

10. X §32 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

11. X §33 xx xxxx poslední xxxxxxx.

12. X §34 xx xxxxx "x), b)," xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x)," x xxxxx "g) xxxx x)," xx zrušují

13. X §34 xxxx. 2 xx slova "x §31 xxxx. x) až x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "v §31 xxxx. x) až x)".

14. V §34 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

15. X §35 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

16. Část xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx rozhodčí smlouvy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx., xx znění xxxxxxx x době xxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě rozhodčích xxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §40x xx §40x xxxxxx x. 216/1994 Xx. xx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodců xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 96/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 35/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1995 Sb., xxxxxx č. 423/2003 Xx., xxxxxx č. 292/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 135/2014 Sb. x zákona x. 104/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 odst. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx j) xxxxxxxx slova "; xxxxxxx-xx finanční makléřství xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx některou x xxxx oprávněných zprostředkovávat xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx".

2. V §9 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx úvěr.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech

Čl. XX

X §25x xxxx. 3 xxxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 41/2011 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx "x" a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx informací Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 226 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 130/2006 Sb., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 38/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx č. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona č. 30/2011 Xx., zákona x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., zákona x. 249/2011 Sb., xxxxxx č. 255/2011 Xx., zákona x. 262/2011 Xx., zákona x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx č. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Sb., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Sb., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., zákona x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona x. 359/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Xx., xxxxxx č. 496/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Sb., xxxxxx x. 170/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx č. 232/2013 Xx., xxxxxx č. 239/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., zákona č. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 259/2014 Sb., xxxxxx č. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2014 Sb., zákona x. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 81/2015 Xx., zákona č. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 206/2015 Xx., zákona x. 224/2015 Xx., zákona x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Sb., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxx x. 148/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X příloze xxxxxxx 10 xx xxxxxxx g) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

2. X xxxxxxx xxxxxxx 65 v xxxx 9 xx xxxxxxxx písmena n) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx oprávnění x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx...Xx 50&xxxx;000

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr...Kč 10&xxxx;000

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 50&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr...Kč 25&xxxx;000".

3. X xxxxxxx xxxxxxx 65 xx xxxxxxxx xxxx 11 x 12, které xxxxx:

"11. Zápis

a) oprávnění x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 2 000

b) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 2&xxxx;000

12. Prodloužení xxxxxxxxx

x) x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx...Xx 25&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 5&xxxx;000

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx...Xx 1&xxxx;000

x) k činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx vázaného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx...Xx 1 000".

4. X xxxxxxx xxxxxxx 65 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 65 xxx:

"Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx 12 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx 12 xxxx. x) xxxx d) xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx. x xxxxxx č. 261/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §36 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx oprávněny pouze xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx se jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §37 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který

a) xx xxxxxxxxx společností, akciovou xxxxxxxxxxx xxxx společností x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx původ xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx ve výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

3. V §37 odst. 4 xx na xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx slova "xxxx 3".

4. X §42 xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

5. Xx konci §42 xx doplňuje xxxx "Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx o rozšíření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, použijí xx obdobně §37 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 3 xxxx. x) a x) x odst. 4, §38 a 39.".

6. V §43 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru,".

7. X §43 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx zúžit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

8. X §43 xxxx. 2 xxxx. a) xx slova "poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx činností xxxxx §8".

9. X §44 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Pro xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

10. X §53 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, x jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx xxxxxxxxx xxxxx určité xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru.".

11. X §54 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Má-li xx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu xxxxxxxx, xxxxx

x) je evropskou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx průhledný x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x

x) splňuje xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

12. X §54 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx 3".

13. Xx xxxxx §58x se xxxxxxxx xxxx "Podá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, použijí xx xxxxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 3 xxxx. x) x x) a xxxx. 4 x §55 x 56.".

14. V §58x odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru,".

15. X §58x xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx,".

16. X §59 xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

17. V §125 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

18. X §125 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §44 xxxx. 1 větou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kapitálu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno e).

19. X §125 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx slova "2 písm. b)" xxxxxxxx slova "xxxx x)".

20. X §125 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "x)" xxxxxxxxx slovem "x)".

21. V §126 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

22. X §126 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f).

23. V §126 odst. 4 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx slovy ", x) xxxx f)".

24. X §136 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xx registrů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxx vztahuje na xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.".

25. X §142 xx xxxxx "§37 odst. 3" xxxxxxxxx xxxxx "§37 xxxx. 4" a xxxxx "§54 odst. 3" se xxxxxxxxx xxxxx "§54 xxxx. 4".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx mohou na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxx x rozšíření registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x finančním zajištění

Čl. XX

X §7 odst. 1 písm. x) xxxx 1 zákona č. 408/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx slovo "xxxxxxxxxxx," xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XVI

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

x z. Pokorná-Jermanová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 258/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.