Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.07.2016.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

224/2016 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

224

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 27. xxxxxx 2016,

kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §271c xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 205/2015 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 276/2015 Sb., x odškodňování xxxxxxx a ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění způsobené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X příloze x. 1 xx v xxxxxxx 1.3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x 1 xx".

2. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1.8 xxx:

"

1.8

Xxxxxxxx sliznic xx 10 xx2

4

xx xxxxxxx dalších 10 xx2 připočítat 2 xxxx

".

3. V xxxxxxx x. 1 položka 1.10 x 1.11 xxx:

"

1.10

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx nebo okolí xxxxxxxx (poškození xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx) xxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
10 - 20 xxxx

1.11

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jiných částí xxxx xxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
5 - 20 xxxx

".

4. X xxxxxxx x. 1 položka 1.15 xxx:

"

1.15

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xx xxxxxx xxxx) xx 100 cm2

2 - 4
xx každých xxxxxxx 100 xx2 xxxxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x 4 body u xxxxxx hlubokých

".

5. V xxxxxxx č. 1 xxxxxxx 7.41 xxx:

"

7.41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x položek 7.25 xx 7.40, xxxxxxx však 500 xxxx

".

6. X xxxxxxx x. 4 se xx xxxxx xxxxxxxx XX. doplňuje xxxxxxx 6.1.2, xxxxx zní:

"

6.1.2

Nedomykavost, xxxxxxxx, fonastenie

2000

".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx bolest xxxx náhrada za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

Čl. III

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx vyhlášení.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. r.

Ministr xxxxxxxxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxx, XXX, x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.7.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.