Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.07.2016.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

224/2016 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

224

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 27. června 2016,

kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání

Vláda xxxxxxxx xxxxx §271c xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 205/2015 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx vlády č. 276/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx č. 1 xx v xxxxxxx 1.3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x 1 xx".

2. V xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1.8 xxx:

"

1.8

Xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 cm2

4

za xxxxxxx xxxxxxx 10 xx2 připočítat 2 xxxx

".

3. V xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1.10 a 1.11 xxx:

"

1.10

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) kůže, xxxxxxx a svalu xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx okolí xxxxxxxx (xxxxxxxxx kůže x xxxxxxxx x xxxxxx) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx postižené xxxxx

xx xxxxx pohmožděné xxxxx
10 - 20 xxxx

1.11

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) kůže, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx částí xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
5 - 20 xxxx

".

4. X příloze x. 1 položka 1.15 xxx:

"

1.15

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (do xxxxxx xxxx) xx 100 xx2

2 - 4
xx každých dalších 100 xx2 připočítat 2 xxxx x xxxxxx povrchových x 4 xxxx u xxxxxx xxxxxxxxx

".

5. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 7.41 xxx:

"

7.41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obratlů krční xxxxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x položek 7.25 xx 7.40, xxxxxxx však 500 xxxx

".

6. X xxxxxxx x. 4 xx xx konci xxxxxxxx XX. xxxxxxxx položka 6.1.2, xxxxx xxx:

"

6.1.2

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

2000

".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx bolest xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx za bolest xxxx náhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Mgr. Xxxxxxx v. r.

Ministr xxxxxxxxxxxxx:

XXXx. Němeček, XXX, x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 21.7.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.