Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.07.2016.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

224/2016 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

224

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 27. xxxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 276/2015 Xx., x odškodňování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání

Vláda xxxxxxxx xxxxx §271c xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 205/2015 Xx.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., x odškodňování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z povolání, xx xxxx xxxxx:

1. X příloze x. 1 xx v xxxxxxx 1.3 za xxxxx "hluboká" xxxxxxxx xxxxx "á 1 xx".

2. V xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1.8 zní:

"

1.8

Poranění sliznic xx 10 xx2

4

xx xxxxxxx xxxxxxx 10 xx2 xxxxxxxxxx 2 xxxx

".

3. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1.10 x 1.11 xxx:

"

1.10

Xxxxxxxxxx (kontuze) xxxx, xxxxxxx x svalu xxxxxxxx, x okolí xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx) podle xxxxxxx x xxxxxxxxxx postižené xxxxx

xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
10 - 20 xxxx

1.11

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) kůže, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx částí xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx jedno xxxxxxxxxx xxxxx
5 - 20 xxxx

".

4. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1.15 zní:

"

1.15

Oděrky xxxxxxxx x xxxxxxx (xx xxxxxx xxxx) do 100 cm2

2 - 4
xx xxxxxxx xxxxxxx 100 cm2 připočítat 2 body u xxxxxx xxxxxxxxxxx a 4 body u xxxxxx xxxxxxxxx

".

5. X xxxxxxx č. 1 xxxxxxx 7.41 xxx:

"

7.41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxxxx bodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 7.25 xx 7.40, xxxxxxx však 500 xxxx

".

6. X xxxxxxx x. 4 xx xx xxxxx kapitoly XX. xxxxxxxx xxxxxxx 6.1.2, xxxxx xxx:

"

6.1.2

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, fonastenie

2000

".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Pokud xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxx náhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 276/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Mgr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxx, MBA, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 224/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 21.7.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.