Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.12.2015.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

397/2015 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3

Účinnost §4

INFORMACE

397

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 21. prosince 2015

x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx nemocí x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 586/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., zákona x. 169/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 530/2005 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 531/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Xx. a xxxxxx x. 204/2015 Xx.:

§1

Náhrada za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx (xxxx jen "náhrada xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx") a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů1), xx upravuje xxx, xx průměrný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxxx x xxx xxxxxxx náhrady nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů2), xx xxxxxxx o 40 Kč.

§2

Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxxx x na náhradu xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2015, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodný xxx xxxxxxx náhrad xx xxxxx §1 xxxxxxxxx.

§3

Úprava xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016 x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x případě, xx xx xxxxxxx za xxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. r.

Ministr xxxxxx:

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 397/2015 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.12.2015.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 100/1970 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 334/1991 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx hradní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Nařízení xxxxx č. 368/2007 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 347/2008 Sb., o xxxxxx náhrady xxxxxxx xx výživu pozůstalých xx příslušnících bezpečnostních xxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 466/2008 Sb., x xxxxxx náhrady xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx náhrady xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 412/2010 Sb., x xxxxxx náhrady xx ztrátu na xxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 377/2011 Sb., x úpravě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx xxxx nemocí x povolání x x xxxxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 484/2012 Sb., x úpravě xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x x úpravě xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 454/2013 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x x úpravě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.