Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

385/2015 Sb.

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4

Zrušovací ustanovení §5

Účinnost §6

INFORMACE

385

XXXXXXXX

xx dne 17. xxxxxxxx 2015

x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:

§1

Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel

Sazba základní xxxxxxx za 1 xx xxxxx podle §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,00 Xx,

x) osobních xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx 3,80 Kč.

Xxxxxxx

§2

Xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 zákoníku práce xxxxxxx xx xxxx

x) 70 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 106 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 166 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta xxxx než 18 xxxxx.

§3

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx pracovní cesty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx

x) 70 Xx xx 83 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 106 Xx xx 127 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 hodin,

c) 166 Xx až 198 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.

§4

Průměrná xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx třetí xxxxxxxx xxxxx činí

a) 29,70 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,

x) 33,00 Xx x xxxxxxx automobilového 98 xxxxxx,

x) 29,50 Xx x xxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška č. 328/2014 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx silničních motorových xxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§6

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Marksová x. x.

Informace

Právní předpis x. 385/2015 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 385/2015 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 440/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.