Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

385/2015 Sb.

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4

Zrušovací ustanovení §5

Účinnost §6

INFORMACE

385

VYHLÁŠKA

ze xxx 17. xxxxxxxx 2015

x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx průměrné ceny xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxx §189 odst. 1 zákona x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx:

§1

Xxxxx xxxxxxxx náhrady xx používání silničních xxxxxxxxxx vozidel

Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx jízdy xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx x

x) jednostopých xxxxxxx x xxxxxxxx 1,00 Kč,

b) osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,80 Xx.

Xxxxxxx

§2

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cesty xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx §163 odst. 1 xxxxxxxx práce xxxxxxx xx xxxx

x) 70 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,

b) 106 Xx, trvá-li xxxxxxxx cesta xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx však 18 xxxxx,

x) 166 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx než 18 xxxxx.

§3

Xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xx výši

a) 70 Xx až 83 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 až 12 hodin,

b) 106 Xx až 127 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx než 12 hodin, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 166 Kč xx 198 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.

§4

Průměrná cena xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxx ceny xx 1 litr xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxx

x) 29,70 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,

x) 33,00 Xx x xxxxxxx automobilového 98 xxxxxx,

x) 29,50 Xx x motorové nafty.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 328/2014 Sb., x xxxxx sazby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 385/2015 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2015 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 440/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.