Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

385/2015 Sb.

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4

Zrušovací ustanovení §5

Účinnost §6

INFORMACE

385

VYHLÁŠKA

ze xxx 17. xxxxxxxx 2015

x změně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx průměrné ceny xxxxxxxxx hmot pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §189 odst. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx:

§1

Xxxxx základní xxxxxxx xx používání silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx základní xxxxxxx xx 1 xx jízdy xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx 1,00 Xx,

x) osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 3,80 Kč.

Xxxxxxx

§2

Xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 odst. 1 zákoníku práce xxxxxxx xx výši

a) 70 Kč, trvá-li xxxxxxxx cesta 5 xx 12 xxxxx,

x) 106 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 hodin, xxxxxxx však 18 xxxxx,

x) 166 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.

§3

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx

x) 70 Xx xx 83 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 až 12 xxxxx,

x) 106 Xx xx 127 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle než 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 166 Xx xx 198 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.

§4

Xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxx ceny xx 1 litr xxxxxxx xxxxx podle §158 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) 29,70 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,

x) 33,00 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,

x) 29,50 Xx x motorové nafty.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 328/2014 Sb., x změně sazby xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohonných xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 385/2015 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 440/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.