Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2015.


Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

330/2015 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

INFORMACE

330

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

xx dne 1. xxxxxxxx 2015

x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudců xxxxx zákona č. 236/1995 Xx., x xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vyhlašuje xxxxx §3 odst. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 425/2010 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 181/2012 Sb., xxxxxx č. 11/2013 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 161/2014 Xx. x zákona x. 359/2014 Sb., xxx xxx 2016 platovou xxxxxxxx xxx soudce xx xxxx 77&xxxx;637 Xx*).

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 330/2015 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.12.2015.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

*) V xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29. 12. 2014, xx. xx. 21 Cdo 1440/2014-456