Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2015.


Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

330/2015 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

INFORMACE

330

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx

xx dne 1. xxxxxxxx 2015

x xxxxxxxxx xxxx platové xxxxxxxx xxx určení xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 236/1995 Xx., o xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí vyhlašuje xxxxx §3 odst. 3 zákona x. 236/1995 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 425/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 181/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 161/2014 Sb. x zákona x. 359/2014 Xx., xxx xxx 2016 platovou xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 77&xxxx;637 Xx*).

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Marksová v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 330/2015 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.12.2015.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

*) V xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29. 12. 2014, xx. xx. 21 Xxx 1440/2014-456