Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2015.


Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území ČR ve svátek

161/2015 Sb.

Nařízení vlády

Výkon státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek §1

Účinnost §2

INFORMACE

161

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 24. června 2015

o xxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxx č. 131/2015 Sb.:

§1

Výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx svátek

Státnímu xxxxxxxxxxx, který vykonává xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx x xx xxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x tomto xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 xxx, který xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 1 xxx pracovního xxxxx x xxx, xxxxx xx x příslušném xxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Sobotka x. r.

Ministr xxxxxx:

Xxxxxxxx x. r.

Ministr xxxxxxxxxxxx xxxx:

XxXx. Xxxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 161/2015 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2015.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.