Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2015.


Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území ČR ve svátek

161/2015 Sb.

Nařízení vlády

Výkon státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek §1

Účinnost §2

INFORMACE

161

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 24. xxxxxx 2015

x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx.:

§1

Xxxxx xxxxxx služby xx xxxxxxxxx působišti xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx působišti mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i na xxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx svátky v Xxxxx republice svátkem; x xxxxx případě xx xxxxxxxx xx 1 den, který xx x Xxxxx xxxxxxxxx svátkem, 1 xxx pracovního xxxxx x xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Mgr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

XxXx. Zaorálek x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 161/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2015.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.