Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

9/2015 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ A VZORŮ POVĚŘENÍ VE FORMĚ PRŮKAZU

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu §1

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu §2

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu §3

Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu §4

Názory a vzora pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu §5

Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu §6

Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu §7

Náležitosti a vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu §8

Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formě průkazu §8a

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích §9

Přechodné ustanovení §10

ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o civilním letectví §11

ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů §12

ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě §13

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §14

Příloha č. 1 - Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací

Příloha č. 2 - Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě

Příloha č. 3 - Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Příloha č. 4 - Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu

Příloha č. 5 - Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah

Příloha č. 6 - Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví

Příloha č. 7 - Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby

Příloha č. 8 - Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě

Příloha č. 9 - Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

č. 387/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

9

XXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxx 2015

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vrchního xxxxxxxx dozoru a xxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., zákona x. 97/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Sb. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., podle §41 xxxx. 2 zákona x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 304/1997 Sb., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx č. 103/2004 Xx., zákona x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 102/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxx §62 zákona x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 297/2011 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxx §137 xxxx. 2 xxxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x silničním provozu), xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 411/2005 Xx., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., zákona x. 297/2011 Sb. x zákona x. 64/2014 Xx., xxxxx §66 xxxx. 1 xxxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 23/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., zákona x. 191/2006 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx č. 134/2011 Xx. a xxxxxx x. 64/2014 Xx., podle §102 xxxx. 1 zákona x. 49/1997 Xx., x civilním letectví x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., xxxxxx č. 225/2006 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2010 Sb., zákona x. 137/2011 Xx. x xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxx §85 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/2000 Xx., o námořní xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 310/2008 Xx., zákona x. 261/2011 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., a xxxxx §52 xxxxxx x. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx., zákona x. 118/2004 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx. x xxxxxx x. 187/2014 Xx.:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX POVĚŘENÍ XX XXXXX PRŮKAZU

§1

Náležitosti x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx průkazu

(K §41 xxxx. 4 xxxxxx č. 13/1997 Xx.)

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx státního dozoru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx je xxxxxx xxxx "XXXXX XXXXXXXXX",

x) xxxx, že xxx x pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vrchního xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 35 x 45 xx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přelepkou s xxxxxx "XXXXX REPUBLIKA",

f) xxxxx xxxxxx pověření,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby,

h) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx.

(2) Pověření x xxxxxx xxxxxxxx dozoru x vrchního státního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací ve xxxxx průkazu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx karta x xxxxxxxxx 70 x 100 xx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 75 x 105 xx. Xxxxxx je xxxxxxx ochrannými prvky, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx barvou.

(3) Vzory xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx formě xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 1.

§2

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxx

(X §34 xxxx. 7 xxxxxx č. 111/1994 Xx.)

(1) Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx průkazu xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nad xxxx xx xxxxxx xxxx "XXXXX XXXXXXXXX",

x) xxxx, xx jde x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxx vrchního státního xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx osoby,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby o xxxxxxxxx 35 x 45 xx, xxxxx xxxxxx okraj je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx "XXXXX XXXXXXXXX",

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydání pověření,

i) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Pověření x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx 70 x 100 xx, která je xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx fólie x xxxxxxxxx 75 x 105 xx. Průkaz xx opatřen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx černou xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx v příloze č. 2.

§3

Náležitosti x xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel ve xxxxx xxxxxxx

(X §54 xxxx. 3 zákona x. 247/2000 Sb.)

(1) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx státního xxxxxx xx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx průkazu obsahuje

a) xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nímž xx xxxxxx text "XXXXX XXXXXXXXX",

x) xxxx, xx xxx x pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx 35 x 45 xx, xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x textem "XXXXX XXXXXXXXX",

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydání pověření,

i) xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Pověření x xxxxxx státního xxxxxx x vrchního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 70 x 100 xx, xxxxx xx zatavena do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozměrech 75 x 105 mm. Xxxxxx je opatřen xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx ceninový xxxxx x xxxxxxxxx černou xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3.

§4

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vrchního státního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

(X §125b xxxx. 3 xxxxxx č. 361/2000 Xx.)

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx státního odborného xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx odborného dozoru xx xxxxxx silničního xxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx "ČESKÁ REPUBLIKA",

b) xxxx, xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx nebo vrchního xxxxxxxx odborného dozoru xx xxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxxx pověření,

d) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) fotografii xxxxxxxx osoby o xxxxxxxxx 35 x 45 xx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x textem "ČESKÁ XXXXXXXXX",

x) xxxxx vydání xxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx průkazu xx xxxxxxxxxxx papírová karta x xxxxxxxxx 70 x 100 xx, xxxxx xx zatavena xx průhledné xxxxxxxxx xxxxx x rozměrech 75 x 105 xx. Xxxxxx je xxxxxxx ochrannými xxxxx, xxxxxxx xxxx ceninový xxxxx x číslování xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vrchního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4.

§5

Xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxx xx xxxxx průkazu

(K §58 xxxx. 6 xxxxxx x. 266/1994 Xx.)

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx xx xxxxxx drah xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nímž xx uveden text "XXXXX XXXXXXXXX",

x) xxxx, xx xxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx xxxxxxxx osoby,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx 35 x 45 xx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx "XXXXX XXXXXXXXX",

x) datum xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx,

x) otisk xxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx pověření xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx drah xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozměrech 70 x 100 mm, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx 75 x 105 xx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 5.

§6

Xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx letectví xx xxxxx průkazu

(K §90 xxxx. 4 xxxxxx x. 49/1997 Sb.)

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx správního orgánu, xxxxx pověření xxxxx, xxx xxxx je xxxxxx xxxx "ČESKÁ XXXXXXXXX",

x) xxxx, xx xxx o xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxx,

x) xxxxx a příjmení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx 35 x 45 mm, xxxxx xxxxxx okraj xx xxxxxxxx holografickou xxxxxxxxx x xxxxxx "XXXXX XXXXXXXXX",

x) datum vydání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx pověřené osoby,

h) xxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx pověření,

i) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx uvedeny x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx oboustranná xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 70 x 100 xx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 75 x 105 mm. Průkaz xx xxxxxxx ochrannými xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx pověření k xxxxxx státního xxxxxx x civilním letectví xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 6.

§7

Náležitosti x vzor xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxxx plavby xx xxxxx xxxxxxx

(X §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/2000 Xx.)

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx státního dozoru x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx "XXXXX REPUBLIKA",

b) xxxx, xx xxx x pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx pověření,

d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx 35 x 45 mm, jejíž xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx "XXXXX XXXXXXXXX",

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) informaci o xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby,

h) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx karta x xxxxxxxxx 70 x 100 xx, která xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx laminační xxxxx x rozměrech 75 x 105 mm. Xxxxxx je opatřen xxxxxxxxxx prvky, xxxxxxx xxxx ceninový xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx pověření x výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx průkazu xx xxxxxx v příloze č. 7.

§8

Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vnitrozemské plavbě xx xxxxx xxxxxxx

(X §42 odst. 6 xxxxxx č. 114/1995 Xx.)

(1) Xxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxx plavební správy x xxxxxx státního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obsahuje

a) označení Xxxxxx xxxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx průkaz vydal,

b) xxxx, že jde x xxxxxxxx k xxxxxx státního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx fotografii držitele xxxxxxx o xxxxxxxxx 23 x 30 xx,

x) datum xxxxxx xxxxxxx,

x) informaci o xxxxxxxxx držitele průkazu,

h) xxxxxx ředitele Státní xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx razítka Xxxxxx xxxxxxxx správy,

j) informaci x postupu v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vnitrozemské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx plastová xxxxx x xxxxxxxxx 86 x 54 xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ochrannými xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx plavební xxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plavbě ve xxxxx průkazu xx xxxxxx x příloze č. 8.

§8x

Xxxxx pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vrchního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxx

(X §82 xxxx. 1 zákona x. 56/2001 Sb.)

(1) Pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx státního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nímž xx xxxxxx xxxx "XXXXX XXXXXXXXX",

x) údaj, xx xxx o xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věcech podmínek xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 35 x 45 xx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx "XXXXX REPUBLIKA",

f) xxxxx xxxxxx pověření,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pověřené xxxxx,

x) podpis xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx,

x) otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx 70 x 100 xx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 75 x 105 mm. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx papír x xxxxxxxxx černou barvou.

(3) Xxxxx pověření x xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx ve formě xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx x. 9 k xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§9

Xxxxxxxx č. 104/1997 Sb., kterou xx provádí zákon x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 300/1999 Sb., xxxxxxxx x. 355/2000 Xx., xxxxxxxx x. 367/2001 Xx., xxxxxxxx x. 555/2002 Xx., xxxxxxxx x. 490/2005 Xx., xxxxxxxx č. 527/2006 Xx., xxxxxxxx x. 317/2011 Xx., xxxxxxxx x. 288/2012 Xx. x xxxxxxxx x. 26/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §52 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx x. 9 se xxxxxxx.

§10

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx průkazu xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 9 xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017.

XXXX XXXXX

Xxxxx vyhlášky, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx

§11

Xxxxxxxx č. 108/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 101/1999 Xx., xxxxxxxx x. 244/2003 Xx., xxxxxxxx x. 359/2006 Sb., xxxxxxxx x. 410/2006 Xx., xxxxxxxx č. 64/2010 Xx., xxxxxxxx x. 314/2010 Xx. x vyhlášky x. 4/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §29a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx x. 17 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x řidičských xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx

§12

Xxxxxxxx č. 31/2001 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech x x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 154/2003 Xx., xxxxxxxx č. 177/2004 Xx., xxxxxxxx x. 194/2006 Xx., xxxxxxxx x. 27/2012 Xx., xxxxxxxx x. 243/2012 Xx. x xxxxxxxx x. 1/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §15x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx x. 9x se xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odborném xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§13

Xxxxxxxx č. 522/2006 Sb., o státním xxxxxxxx dozoru a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 39/2010 Xx. x xxxxxxxx x. 269/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 se xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

2. X §2 odst. 4 xx xxxxx " , xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravce," xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§14

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. února 2015.

Ministr:

Ing. Xxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 9/2015 Sb.

Vzory xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx a vrchního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací

1. Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 9/2015 Xx.

Xxxxx pověření x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxx x silniční xxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 9/2015 Sb.

Vzory xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a vrchního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení motorových xxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx vozidel

2. Xxxxxxxx x xxxxxx vrchního xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 9/2015 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru a xxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxx silničního xxxxxxx

2. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 9/2015 Xx.

Xxxx pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 9/2015 Sb.

Vzor pověření x xxxxxx státního xxxxxx x civilním xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 9/2015 Xx.

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 9/2015 Sb.

Vzor pověření xxxxxxxxxxx Státní plavební xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plavbě

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 9/2015 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx státního dozoru xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích

1. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 9 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx, státního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx státního xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx podle vyhlášky x. 9/2015 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx považují za xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dozoru, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru nebo xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 9/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 387/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Informace

Právní předpis x. 9/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2015.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

80/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 9/2015 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx, státního odborného xxxxxx, vrchního xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx xx xxxxx průkazu x x změně souvisejících xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

192/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 9/2015 Xx., x xxxxxxxxx náležitostí x xxxxx pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, státního xxxxxxxxx xxxxxx, vrchního xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dopravě ve xxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 80/2017 Xx.

x účinností xx 1.7.2017

387/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 9/2015 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxx x vzorů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, státního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx státního xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.