Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

337/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

337

XXXXXXXX

xx dne 17. xxxxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 388/2011 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx o poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxxxx x. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx zdravotním xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 331/2012 Sb. x xxxxxx x. 313/2013 Xx., k provedení §34x xxxx. 8 xxxxxx xxxxxx:

Čl. I

Vyhláška č. 388/2011 Sb., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 356/2012 Xx., xxxxxxxx x. 409/2012 Xx., vyhlášky č. 333/2013 Xx., xxxxxxxx x. 388/2013 Sb. x xxxxxxxx x. 116/2014 Sb., xx xxxx takto:

1. X §2x odst. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

2. X §2x xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

3. Příloha č. 3 xxx:

"Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 388/2011 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx dočasného xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2. Xxxx dočasného xxxxxxx XXX

Xxxxxx strana

Zadní xxxxxx

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X

Xxxxxx strana

Zadní xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hluchoslepé

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

".

4. Příloha x. 5 xxx:

"Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 388/2011 Xx.

Xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx strana

2. Xxxx xxxxxxx XXX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

3. Xxxx xxxxxxx XXX/X

Xxxxxx strana

Zadní xxxxxx

X. Symboly xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Symbol xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx praktickou hluchotou

2. Xxxxxx označení osoby xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úplně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

".

Xx. XX

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2015.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.