Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

337/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

337

XXXXXXXX

xx dne 17. xxxxxxxx 2014,

kterou xx xxxx vyhláška x. 388/2011 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §37 zákona x. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 331/2012 Sb. a xxxxxx x. 313/2013 Xx., x xxxxxxxxx §34x odst. 8 xxxxxx zákona:

Xx. I

Vyhláška č. 388/2011 Sb., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 356/2012 Sb., xxxxxxxx x. 409/2012 Xx., xxxxxxxx x. 333/2013 Sb., xxxxxxxx x. 388/2013 Sb. x xxxxxxxx č. 116/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §2x odst. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

2. V §2x odst. 2 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx,".

3. Příloha x. 3 xxx:

"Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 388/2011 Sb.

Vzor xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxx dočasného průkazu

1. Xxxx dočasného xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

3. Xxxx dočasného xxxxxxx XXX/X

Xxxxxx strana

Zadní xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením

1. Xxxxxx označení osoby x úplnou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxx osoby hluchoslepé

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

".

4. Xxxxxxx x. 5 xxx:

"Xxxxxxx x. 5 k xxxxxxxx x. 388/2011 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením

A. Xxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2. Xxxx xxxxxxx XXX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

3. Vzor xxxxxxx ZTP/P

Přední xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

X. Symboly označení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Symbol označení xxxxx x úplnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxx označení xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

".

Xx. XX

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015.

Ministryně:

Mgr. Xxxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 337/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.