Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

337/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

337

XXXXXXXX

xx dne 17. xxxxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 388/2011 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx podle §37 zákona x. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 331/2012 Xx. x xxxxxx x. 313/2013 Xx., k xxxxxxxxx §34x odst. 8 xxxxxx xxxxxx:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 388/2011 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 356/2012 Sb., xxxxxxxx x. 409/2012 Xx., xxxxxxxx x. 333/2013 Xx., xxxxxxxx x. 388/2013 Sb. x vyhlášky x. 116/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §2x xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxx narození xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

2. X §2x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx narození držitele xxxxxxx,".

3. Xxxxxxx č. 3 xxx:

"Xxxxxxx x. 3 k vyhlášce x. 388/2011 Sb.

Vzor xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

A. Xxxx dočasného průkazu

1. Xxxx dočasného xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX

Xxxxxx strana

Zadní xxxxxx

3. Xxxx dočasného xxxxxxx XXX/X

Xxxxxx strana

Zadní strana

B. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením

1. Xxxxxx označení xxxxx x úplnou nebo xxxxxxxxxx hluchotou

2. Symbol xxxxxxxx osoby hluchoslepé

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

".

4. Xxxxxxx x. 5 xxx:

"Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 388/2011 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxx xxxxxxx

1. Xxxx průkazu XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2. Xxxx xxxxxxx XXX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

3. Xxxx xxxxxxx XXX/X

Xxxxxx strana

Zadní xxxxxx

X. Symboly označení xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx praktickou hluchotou

2. Xxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxx

3. Symbol xxxxxxxx xxxxx úplně xxxx xxxxxxxxx nevidomé

".

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2015.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 337/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.