Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

337/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

337

XXXXXXXX

xx dne 17. xxxxxxxx 2014,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 388/2011 Xx., o xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §37 zákona x. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 331/2012 Sb. x xxxxxx x. 313/2013 Xx., x xxxxxxxxx §34x xxxx. 8 xxxxxx xxxxxx:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 388/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 356/2012 Xx., xxxxxxxx x. 409/2012 Xx., xxxxxxxx x. 333/2013 Xx., xxxxxxxx x. 388/2013 Xx. x xxxxxxxx x. 116/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §2x odst. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

2. V §2x odst. 2 xxxxxxx c) zní:

"c) xxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx,".

3. Příloha x. 3 xxx:

"Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 388/2011 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx dočasného průkazu XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX

Xxxxxx strana

Zadní xxxxxx

3. Xxxx dočasného průkazu XXX/X

Xxxxxx strana

Zadní strana

B. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx osoby x úplnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Symbol xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo prakticky xxxxxxxx

".

4. Xxxxxxx č. 5 xxx:

"Xxxxxxx x. 5 k vyhlášce x. 388/2011 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením

A. Vzor xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx strana

2. Xxxx průkazu XXX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

3. Vzor xxxxxxx XXX/X

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

X. Symboly označení xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hluchotou

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nevidomé

".

Xx. II

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2015.

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 337/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.