Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 31.12.2011.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

377/2010 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
377
XXXXXXXX
xx xxx 13. xxxxxxxx 2010,
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních náhrad xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx silničních motorových xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za 1 xx jízdy podle §157 xxxx. 4 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx 1,00 Kč,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 3,70 Xx.
Xxxxxxx
§2
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 zákoníku xxxxx nejméně ve xxxx
x) 63 Xx, trvá-li pracovní xxxxx 5 xx 12 xxxxx,
b) 95 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx však 18 xxxxx,
c) 149 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 18 xxxxx.
§3
Xx xxxxx kalendářní den xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 odst. 1 zákoníku práce xx výši
x) 63 Xx xx 74 Kč, trvá-li xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 hodin,
x) 95 Xx xx 114 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx než 12 xxxxx, nejdéle xxxx 18 hodin,
x) 149 Kč až 178 Kč, trvá-li xxxxxxxx cesta déle xxx 18 xxxxx.
§4
Průměrná xxxx pohonných hmot
Xxxx průměrné xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx hmoty xxxxx §158 odst. 3 xxxx třetí zákoníku xxxxx činí
a) 31,40 Xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 xxxxxx,
x) 31,60 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 95 oktanů,
x) 33,40 Xx x xxxxxxx automobilového 98 xxxxxx,
x) 30,80 Xx x xxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxxxx č. 462/2009 Sb., xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx.
§6
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.
Ministr:
Xx. Ing. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 377/2010 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 377/2010 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 429/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.