Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 31.12.2011.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

377/2010 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
377
VYHLÁŠKA
xx xxx 13. xxxxxxxx 2010,
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stravné a xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx jízdy podle §157 xxxx. 4 xxxxxxxx práce činí xxxxxxx u
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,00 Kč,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,70 Xx.
Stravné
§2
Xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel zaměstnanci xxxxxxx podle §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx
x) 63 Xx, trvá-li pracovní xxxxx 5 až 12 xxxxx,
b) 95 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx cesta xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 149 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx než 18 hodin.
§3
Za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §176 odst. 1 zákoníku xxxxx xx xxxx
a) 63 Xx xx 74 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,
x) 95 Kč xx 114 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx však 18 xxxxx,
x) 149 Kč xx 178 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxxxx ceny xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx podle §158 odst. 3 xxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxx
x) 31,40 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 xxxxxx,
x) 31,60 Xx x benzinu xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,
x) 33,40 Xx x benzinu automobilového 98 xxxxxx,
x) 30,80 Xx x xxxxxxxx nafty.
§5
Xxxxxxxx č. 462/2009 Sb., kterou xx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx mění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx.
§6
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.
Xxxxxxx:
Xx. Ing. Drábek x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 377/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 377/2010 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 429/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.