Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 31.12.2011.


Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

377/2010 Sb.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1
Stravné §2 §3
Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6
377
XXXXXXXX
xx dne 13. xxxxxxxx 2010,
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxx sazba xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §189 xxxx. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx:
§1
Sazba xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx silničních motorových xxxxxxx
Xxxxx základní xxxxxxx xx 1 xx xxxxx podle §157 xxxx. 4 xxxxxxxx práce činí xxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,00 Kč,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 3,70 Xx.
Stravné
§2
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx
x) 63 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 až 12 xxxxx,
b) 95 Xx, trvá-li xxxxxxxx cesta déle xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,
x) 149 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.
§3
Za xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxx cesty poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xx xxxx
x) 63 Xx až 74 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx cesta 5 xx 12 hodin,
x) 95 Kč xx 114 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 hodin,
x) 149 Xx xx 178 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx cesta déle xxx 18 xxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot
Xxxx xxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxxxxx hmoty xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
x) 31,40 Kč x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 91 xxxxxx,
x) 31,60 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,
x) 33,40 Kč x xxxxxxx automobilového 98 oktanů,
d) 30,80 Kč x xxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxxxx č. 462/2009 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx náhrad mění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx.
§6
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.
Ministr:
Xx. Xxx. Drábek x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 377/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 377/2010 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 429/2011 Sb. x účinností od 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.