Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 31.12.2011.


Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011

350/2010 Sb.

Příloha - Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2011
350
XXXXXXXX
xx xxx 26. xxxxxxxxx 2010
x xxxxxxxxx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2011
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx podle §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxxxxxx xxxxx zahraničního stravného x cizí xxxx xxx rok 2011 xxxx xxxxxxxxx v příloze k xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 459/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2010, se xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2011.
Ministr:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 350/2010 Xx.
Základní xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2011

Země

Xxxxxx xxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

EUR

euro

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Alžírsko

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxxxx

EUR

euro

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

40

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx Xxxx

XXX

xxxx

40

Burundi

XXX

americký xxxxx

55

Xxx

EUR

xxxx

45

Xxxxx Xxxx

XXX

xxxx

40

Čína

EUR

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

50

Xxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Francouzská Xxxxxxx

EUR

euro

45

Gabon

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Gibraltar

EUR

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx-Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Guyana

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

EUR

euro

35

Xxxxx

EUR

xxxx

50

Island

XXX

xxxx

55

Xxxxxx xxxxxx Vatikánu x Xxx Xxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxxx

USD

americký xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

65

Xxxxx

EUR

xxxx

35

Jihoafrická xxxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Kambodža

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx2)

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Kazachstán

XXX

xxxx

45

Xxxx

XXX

xxxx

45

Kolumbie

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Konžská xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxx demokratická xxxxxxxxx (Xxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Kosovo

XXX

euro

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxx

XXX

euro

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Xxxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Macao

XXX

euro

40

Xxxxxxxxxx

XXX

euro

40

Maďarsko

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

40

Malawi

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Maledivy

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx

EUR

xxxx

45

Maroko

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Mongolsko

XXX

xxxx

35

Mozambik

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxxxx (Xxxxx)

XXX

americký dolar

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxx

EUR

xxxx

45

Nikaragua

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Xxxxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

55

Xxxx Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

30

Xxxx

XXX

americký xxxxx

50

Xxxxxxx Slonoviny

XXX

euro

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxxxx Xxxxxx

XXX

euro

40

Rumunsko

EUR

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45

Saúdská Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Senegal

XXX

xxxx

40

Seychely

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxx Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

USD

americký xxxxx

50

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxxx

EUR

xxxx

30

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Spojené xxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxx

XXX

euro

40

Xxx Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Surinam

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Svatý Tomáš x Princův xxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Sýrie

XXX

euro

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxx

XXX

xxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxx

75

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Tanzanie

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxx-xxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

EUR

xxxx

40

Tunisko

EUR

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxx Xxxxxxxx

XXX

anglická xxxxx

40

Venezuela

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Zambie

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

ostatní xxxxxxxxx xxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 350/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 350/2010 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Například - Xxxxxxxx Samoa, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Kiribati, Kokosové xxxxxxx, Marshallovy ostrovy, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Mikronesie, Xxxxx, Niue, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Nová Xxxxxx, Xxxxxxxxxx ostrov, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Ostrov Xxxx, Xxxxx a Futuna, Xxxxxxx Xxxxx
2) Xxxxxxxxx - Anguila, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Aruba, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Jamajka, Xxxxxxxxx ostrovy, Martinique, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx panenské xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Svatá Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx, Svatý Xxxxxxx x Grenadiny, Xxxxxxxx x Xxxxxx