Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 31.12.2011.


Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011

350/2010 Sb.

Příloha - Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2011
350
XXXXXXXX
xx xxx 26. xxxxxxxxx 2010
x xxxxxxxxx výše základních xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného xxx xxx 2011
Ministerstvo financí xxxxxxx podle §189 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce:
§1
Základní xxxxx xxxxxxxxxxxx stravného x xxxx xxxx xxx xxx 2011 xxxx stanoveny x příloze x xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx č. 459/2009 Sb., o stanovení xxxx xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2010, xx xxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2011.
Xxxxxxx:
Xxx. Kalousek x. x.
Příloha k xxxxxxxx č. 350/2010 Xx.
Xxxxxxxx sazby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx 2011

Xxxx

Xxxxxx kód

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxx stravného

Xxxxxxxxxxx

XXX

euro

35

Albánie

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Angola

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Arménie

XXX

xxxx

35

Austrálie x Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx1)

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Bangladéš

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Bhútán

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

USD

americký xxxxx

40

Xxxxx x Hercegovina

EUR

xxxx

40

Botswana

XXX

americký xxxxx

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

40

Bulharsko

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx Faso

EUR

xxxx

40

Burundi

XXX

americký dolar

55

Xxx

EUR

xxxx

45

Xxxxx Xxxx

EUR

xxxx

40

Xxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

euro

50

Xxxxxxx

EUR

euro

45

Xxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Filipíny

XXX

euro

35

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Francie

EUR

xxxx

45

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

XXX

xxxx

45

Gabon

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxx

EUR

xxxx

45

Gibraltar

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Guinea

XXX

euro

45

Xxxxxx-Xxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Hongkong

XXX

euro

40

Xxxxx

XXX

americký xxxxx

50

Chorvatsko

XXX

xxxx

40

Xxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Irák

XXX

euro

40

Xxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

50

Xxxxxx

XXX

euro

55

Xxxxxx včetně Xxxxxxxx x Xxx Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Japonsko

XXX

americký xxxxx

65

Jemen

EUR

xxxx

35

Jihoafrická xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

euro

35

Xxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

45

Xxxxxxxx

EUR

euro

40

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx2)

USD

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxx

EUR

xxxx

45

Kolumbie

USD

xxxxxxxx dolar

45

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Konžská xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Kuba

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

euro

40

Xxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxx

EUR

euro

35

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Libérie

XXX

xxxx

45

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Lichtenštejnsko

XXX

xxxx

45

Litva

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Lucembursko

XXX

xxxx

45

Macao

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxxxx

XXX

euro

40

Maďarsko

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

40

Malawi

XXX

americký dolar

45

Maledivy

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxx

XXX

xxxx

40

Malta

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx dolar

50

Xxxxxxx (Barma)

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxx

XXX

euro

45

Xxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx

EUR

euro

40

Nigérie

XXX

xxxx

45

Nikaragua

XXX

americký xxxxx

45

Xxxxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

xxxx

55

Xxxx Xxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxx

EUR

euro

40

Pákistán

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

45

Paraguay

XXX

xxxx

30

Xxxx

XXX

americký dolar

50

Xxxxxxx Slonoviny

XXX

xxxx

40

Xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxxxx Xxxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

35

Xxxxx

XXX

xxxx

45

Xxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Řecko

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

45

Xxxxxxx Xxxxxx

XXX

euro

40

Senegal

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

60

Sierra Xxxxx

XXX

xxxx

40

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Spojené xxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

30

Xxxxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxx

XXX

americký dolar

55

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxx

XXX

euro

40

Xxx Lanka

USD

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

45

Xxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Surinam

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxx Xxxxx x Princův xxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

XXX

americký xxxxx

55

Xxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx

EUR

euro

40

Švédsko

XXX

xxxx

50

Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx frank

75

Tádžikistán

XXX

xxxx

40

Tanzanie

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Thajsko

EUR

xxxx

35

Xxxxx-xxx

XXX

xxxx

40

Xxxx

XXX

euro

40

Tunisko

XXX

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxxxxxxxx

XXX

euro

40

Xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxxx

EUR

xxxx

45

Xxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

Xxxxxxxxxx

EUR

xxxx

40

Xxxxx Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx libra

40

Xxxxxxxxx

USD

xxxxxxxx xxxxx

55

Xxxxxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxx

USD

xxxxxxxx dolar

55

Xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxx

50

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX

xxxx

35

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 350/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 350/2010 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 379/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxxx - Americká Xxxxx, Xxxxxxx ostrovy, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Kokosové xxxxxxx, Marshallovy xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Niue, Nová Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx Guinea, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Šalamounovy xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu, Xxxxxxxxxxx ostrov, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Wake, Xxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx
2) Například - Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republika, Grenada, Xxxxxxxxxx, Haiti, Jamajka, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx panenské xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Svatý Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Tobago