Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011.


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
283/2010 Sb.
283
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 29. září 2010,
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2009 x xxxx xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2009 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 a 4 x §107 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 289/1997 Sb. x zákona č. 353/2001 Sb.:
§1
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rok 2009 xxxx 24&xxxx;091 Xx.
§2
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2009 xxxx 1,0269.
§3
Částky xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx xxxxxxx x §15 zákona x. 155/1995 Xx. a xxxxxxxxx zvýšené nařízením xxxxx č. 365/2008 Xx. se xxxxxxx xxxxx:
a) xxxxxx 10&xxxx;500 Kč se xxxxxxx xx 11&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxx 27&xxxx;000 Kč se xxxxxxx xx 28 200 Xx.
§4
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2011.
Předseda xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. r.
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
Dr. Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 283/2010 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.